Zawartość

Czy są dostępne Normy Międzynarodowe ISO i IEC?

Czy są dostępne Normy Międzynarodowe ISO i IEC?

Tak.

Z treścią Norm Międzynarodowych ISO i IEC można zapoznać się w Czytelniach Norm w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Można zakupić je również za pośrednictwem Wydziału Sprzedaży w Warszawie.