Zawartość

Czy wycofanie normy jest równoznaczne z jej unieważnieniem?

Czy wycofanie normy jest równoznaczne z jej unieważnieniem?

Wycofania normy nie można utożsamiać z jej unieważnieniem.

Do 1 stycznia 2003 roku w Polsce obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej, w którym stosowanie norm było obowiązkowe. Normy, które straciły aktualność techniczną były unieważniane i stosowanie ich było zabronione.

Aktualnie w Polsce obowiązuje system normalizacji dobrowolnej. W tym systemie norm się już nie unieważnia tylko wycofuje. Normy mogą być wycofane z zastąpieniem przez nową wersję (edycję) tej samej normy lub – po utracie aktualności technicznej – bez zastąpienia, zgodnie z decyzją odpowiedniego Organu Technicznego PKN.

Wszystkie normy zarówno ze zbioru norm aktualnych, jak i wycofane mogą być stosowane. Decyzję o zastosowaniu normy podejmuje na swoją odpowiedzialność producent/użytkownik.