Zawartość

Czym różni się ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi od certyfikacji?

Czym różni się ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi od certyfikacji?

Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest działaniem obowiązkowym nakazanym przez przepis prawa. Przepis ten jednoznacznie określa sposób jej przeprowadzenia i potwierdzenia. Ocenę tą może prowadzić, w zależności od przepisów prawa, producent samodzielnie albo z dobrowolnym lub obowiązkowym udziałem strony trzeciej (jednostki notyfikowanej).

Certyfikacja jest zawsze oceną zgodności przedmiotu certyfikacji z dokumentem odniesienia prowadzonym przez niezależną stronę trzecią. Certyfikacja może być obowiązkowa - nakazana prawem – lub dobrowolna – z wyboru producenta.

Ocena zgodności zawsze kończy się wydaniem deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Certyfikacja kończy się wydaniem certyfikatu. Certyfikat nie jest deklaracją zgodności może jednak stanowić podstawę wystawienia przez producenta takiej deklaracji. W tym przypadku należy powołać się na certyfikat w treści deklaracji zgodności.