Zawartość

Dlaczego w Programie prac jest tak mało tematów dotyczących opracowania PN własnych?

Dlaczego w Programie prac jest tak mało tematów dotyczących opracowania PN własnych?

Priorytetem PKN jest wprowadzanie do PN Norm Europejskich. Na ten cel jest przeznaczana zdecydowana większość środków finansowych. Opracowywanie norm własnych z konieczności może się odbywać przy czynnym udziale finansowym środowisk zainteresowanych powstaniem określonej normy (patrz Jak zamówić opracowanie norm). Włączenie takiego tematu do Programu prac powinno być poprzedzone opracowaniem karty nowego tematu, a temat powinien być notyfikowany w CEN.