Zawartość

Dlaczego w programie prac jest tak mało tematów dotyczących opracowania polskich norm własnych?

Dlaczego w programie prac jest tak mało tematów dotyczących opracowania polskich norm własnych?

Priorytetem PKN jest wprowadzanie do zbioru Polskich Norm (PN) Norm Europejskich (EN). Na ten cel jest przeznaczana zdecydowana większość środków finansowych. Opracowywanie norm własnych odbywa się przy czynnym udziale finansowym środowisk zainteresowanych powstaniem określonej normy (patrz Jak zamówić opracowanie norm). Włączenie takiego tematu do Programu prac powinno być poprzedzone opracowaniem Karty Nowego Tematu, a temat powinien być notyfikowany w CEN/CENELEC.