Zawartość

Jak często będzie aktualizowany Program prac normalizacyjnych PKN umieszczony na stronie internetowej PKN?

Jak często będzie aktualizowany Program prac normalizacyjnych PKN umieszczony na stronie internetowej PKN?

Program prac zamieszczony na stronie internetowej PKN jest zawsze aktualny. Każde wprowadzenie nowego tematu, wstrzymanie realizacji dotychczasowych tematów  bądź wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany do Programu prac jest automatycznie aktualizowane. Pozwala na to bezpośrednie połączenie Programu prac z systemem informatycznym.