Zawartość

Jak opracowuje się normę?

Jak opracowuje się normę?

Na proces opracowania normy składają się:

  • ocena i przyjęcie propozycji tematu opisanego w karcie nowego tematu,
  • opracowanie projektu normy,
  • ankieta adresowana i powszechna,
  • rozpatrzenie uwag i uzgodnienie normy,
  • zatwierdzenie normy,
  • publikacja normy.