Zawartość

Jak sprawdzić poprawność deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi?

Jak sprawdzić poprawność deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi?

Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi wystawia zawsze producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel o ile siedziba producenta znajduje się poza obszarem UE. Jej zawartość jest określona w odpowiedniej dyrektywie. Zapisy te zostały przeniesione do prawa polskiego w postaci zapisów w aktach prawnych wdrażających dyrektywy. Można je znaleźć na stronie PKN.

Pierwsza weryfikacja deklaracji zgodności powinna obejmować sprawdzenie, czy wszystkie zapisy określone w przepisie prawnym znalazły się w sprawdzanym dokumencie. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do organu nadzoru rynku (np. UOKiK). UWAGA: Zgodnie z Art. 7 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. producent może, w trybie dobrowolnym i na własną odpowiedzialność, wystawić deklarację zgodności z Polską Normą. Deklaracja ta w żaden sposób nie stanowi „zamiennika” i nie jest równoważna z deklaracją zgodności z wymaganiami zasadniczymi.