Zawartość

Jaką metodą Normy Europejskie są wprowadzane do zbioru Polskich Norm?

Jaką metodą Normy Europejskie są wprowadzane do zbioru Polskich Norm?

Normy Europejskie są wprowadzane do zbioru PN metodą uznania przez PKN Normy Europejskiej za Polską Normę i publikowane w oryginalnej wersji językowej z dołączonymi stronicami krajowymi, zawierającymi: stronicę tytułową PN, przedmowę krajową i załączniki krajowe.

Polską wersję językową PN-EN opracowuje się po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zainteresowane środowiska w formie Karty propozycji TN (ze wskazaniem źródeł finansowania) i przyjęciu propozycji przez KT.