Zawartość

W jaki sposób można zapoznać się z projektami Polskich Norm?

W jaki sposób można zapoznać się z projektami Polskich Norm?

Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu w czytelniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Warszawa, Łódź, Katowice). Można je również zakupić w punktach dystrybucji PKN. Ceny projektów są o 30 % niższe od cen norm opublikowanych.

Wykaz projektów do ankiety wraz z możliwością zgłaszania uwag znajduje się na stronie Ankieta powszechna projektów Polskich Norm.