Zawartość

Świat zbudowany na normach

Przed pobraniem podręcznika proszę wypełnić poniższe rubryki:
Adres e-mail:

Jestem:
możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej pozycji
1. Pobranie podręcznika jest możliwe tylko jeden raz.
2. Podręcznik przeznaczony jest do wyłącznego użytku pobierającego.
3. Nie jest dozwolone powielanie i rozpowszechnianie podręcznika ani jego fragmentów.
okładka świat zbudowany na normach