Zawartość

Co to jest usługa E-DOSTĘP do Polskich Norm?

Co to jest usługa E-DOSTĘP do Polskich Norm?

Usługa e-dostęp polega na umieszczeniu na serwerze PKN zakupionego przez klienta zbioru norm.

Korzyści z takiego rozwiązania to stała aktualizacja zbioru oraz dostęp do treści norm on-line z dowolnego komputera użytkownika.

Więcej informacji