Zawartość

E-dostęp

e-dostep-5.jpg E-dostęp do Polskich Norm to nowe wygodne rozwiązanie, które zapewnia korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu ze zbioru norm aktualizowanego on-line.

Stale postępujący proces informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom klientów w zakresie szybkiego i wygodnego dostępu do zawsze aktualnego zbioru norm.

Normy wybiera klient. Może to być dowolny zbiór. Treść wytypowanych norm umieszczana jest na serwerze PKN. Przez cały okres korzystania ze zbioru jest on aktualizowany – wszelkie zastąpienia, zmiany, poprawki wprowadzane są na bieżąco.

Dostęp do zbioru odbywa się on-line poprzez wyszukiwarkę. Umożliwia ona wyszukiwanie norm w całym zbiorze, w zbiorze norm aktualnych lub norm wycofanych.

O tym, ilu użytkowników z danej firmy może jednocześnie korzystać z norm, decyduje liczba podana w zawartej z PKN umowie. Istnieje możliwość wydruku norm we własnym zakresie do użytku wewnątrzzakładowego.

Zachęcamy klientów planujących zakup minimum 50 norm w formie elektronicznej do kontaktu z nami. Zespół specjalistów zawsze chętnie wyjaśni szczegóły.

Tel.: 22 55 67 694; 22 55 67 774