Zawartość

Czy są dostępne Normy Europejskie i projekty Norm Europejskich? Gdzie można je nabyć?

Czy są dostępne Normy Europejskie i projekty Norm Europejskich? Gdzie można je nabyć?

Normy Europejskie i projekty Norm Europejskich są dostępne tylko i wyłącznie do prac normalizacyjnych, dla ekspertów współpracujących z komitetami technicznymi.

Normy Europejskie mogą stać się przedmiotem sprzedaży dopiero po ich krajowym wdrożeniu. W Polsce takie dokumenty są oznaczone symbolem "PN-EN", "PN-ETS", "PN-ETSI EN", "PN-HD", "PN-ENV" i "PN-CR". Można je kupić w Wydziale Sprzedaży.

Wdrożenia innych krajów są do nabycia za pośrednictwem Wydziału Sprzedaży