Zawartość

Sprzedaż i składanie zamówień

Polskie Normy oraz inne polskie produkty i wydawnictwa normalizacyjne można zamawiać:

  1. drogą elektroniczną
  2. drogą tradycyjną - punkty dystrybucji PKN
    • Faks
    • Poczta

Normy zagraniczne można zamawiać: normyzagraniczne@pkn.pl

Przy zamawianiu polskich produktów w formie elektronicznej tradycyjną drogą, konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza oświadczenia dot. liczby zamawianych stanowisk jednoczesnego dostępu oraz przestrzegania praw autorskich.

W przypadku kiedy zamawiającym są placówki oświatowe, wymienione w ustawie o systemie oświaty, nabywające polskie produkty normalizacyjne za 10% ceny konieczne jest zawarcie umowy, w której Kupujący zobowiąże się do wykorzystywania zakupionych Polskich Norm wyłącznie do celów dydaktycznych.

Informacja o sprzedaży norm PN-ETSI
Wzorem ETSI od 1 stycznia 2004 roku, PKN sprzedaje PN-ETSI wyłącznie w formie elektronicznej (na CD ROM).
Zaletami takiego rozwiązania jest szybki dostęp użytkownika do wszelkich aktualizacji (normy ETS bywają aktualizowane nawet częściej niż co pół roku) oraz brak problemów z przechowywaniem tych dokumentów - są to z reguły normy o znacznej objętości przekraczającej czasem 3.000 stron.

Reprinty Polskich Norm
Informujemy, że PKN sprzedaje reprinty norm PN publikowanych przed 1994 r., w których są wydrukowane zapisy o ustanawianiu norm jako obowiązujących. Zapisy te dotyczą stanu prawnego, który od dawna nie obowiązuje. Od dnia 1 stycznia 2003 r. działa nowy system normalizacji, który zniósł obligatoryjność norm i wprowadził zasadę ich dobrowolnego stosowania.

 
Czytaj więcej o zabezpieczeniach PN i PDN

Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne są dostępne w formie papierowej oraz  elektronicznej w postaci pliku pdf (nagranego na CD lub pliku pdf sprzedawanego jako plik do pobrania lub plik do wysłania e-mailem).

Posiadają następujące zabezpieczenia:

1. FORMA PAPIEROWA

  • znak wodny drukowany na lewym marginesie każdej strony o treści "Polski Komitet Normalizacyjny (rok)",
  • znak  wodny umieszczony w nagłówku każdej strony o treści "Nazwa firmy zamawiającej, data wydruku, bez prawa odsprzedaży".

2. FORMA ELEKTRONICZNA PLIK

  • znak wodny umieszczony w nagłówku każdej strony o treści "Licencja PKN dla (nazwa firmy, data)”

UWAGA

Od 01.01.2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał stosowania hologramów naklejanych na PN i PDN.