Zawartość

Krajowe jednostki normalizacyjne – notyfikowane projekty norm własnych w CEN/CENELEC

W ramach dobrej praktyki wymiany informacji oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012, wszystkie krajowe jednostki normalizacyjne są zobowiązane powiadomić Komisję Europejską i pozostałe krajowe jednostki normalizacyjne o każdym projekcie normy, zanim zostanie on przyjęty w prawodawstwie krajowym. W tym celu wszystkie numery, tytuły oraz zakresy projektów norm własnych są notyfikowane w CEN/CENELEC – organizacjach normalizacyjnych odpowiedzialnych za techniczną stronę działania procedury notyfikacyjnej. Z CEN/CENELEC informacje o projektach przesyłane są zbiorczo do członków tych organizacji w postaci miesięcznych rejestrów podzielonych na sektory.

CEN – notyfikowane projekty norm z krajowych jednostek normalizacyjnych:

2017:  Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik
2016Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień

CENELEC – notyfikowane projekty norm z krajowych jednostek normalizacyjnych:

2017:  Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień Październik
2016Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień

 
Czytaj więcej

Stosowanie procedury notyfikacyjnej dało początek nowym praktykom. Między państwami członkowskimi  powstała skuteczna wymiana informacji, dialogu i współpracy. Mechanizm ten pozwala również państwom członkowskim korzystać z pomysłów swoich partnerów w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Istotne jest, aby przemysł i wszystkie zainteresowane strony wiedziały o tym instrumencie i miały dostęp do informacji oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – do treści projektu. Należy dodać, że w procesie tworzenia norm bardzo ważny jest okres tzw. „zawieszenia” („standstill”), który trwa od daty notyfikacji do daty zwolnienia. W CEN to trzy miesiące dla projektu normy, nowelizacji normy lub zmiany do niej. W CENELEC – trzy miesiące dla nowego tematu i dwa miesiące dla nowelizacji lub zmiany. W tym czasie wstrzymane są prace normalizacyjne, a projekt jest sprawdzany, czy nie stanowi bariery technicznej i czy nie zagraża swobodnemu przepływowi towarów i usług w obszarze państw członkowskich UE. W tym czasie zainteresowani mogą podjąć następujące działania:

  • zgłosić uwagi;
  • zgłosić chęć udziału w pracach komitetu tech­nicznego w kraju, bądź innej krajowej jednostce normalizacyjnej (np. polskie przedsiębiorstwo może wziąć udział w pracach KT w Austrii);
  • zaproponować  opracowanie normy na poziomie europejskim zamiast krajowym.