Zawartość

Krajowe jednostki normalizacyjne – notyfikowane projekty norm własnych w CEN/CENELEC

W ramach dobrej praktyki wymiany informacji oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012, wszystkie krajowe jednostki normalizacyjne są zobowiązane powiadomić Komisję Europejską i pozostałe krajowe jednostki normalizacyjne o każdym projekcie normy, zanim zostanie on przyjęty w prawodawstwie krajowym. W tym celu wszystkie numery, tytuły oraz zakresy projektów norm własnych są notyfikowane w CEN/CENELEC – organizacjach normalizacyjnych odpowiedzialnych za techniczną stronę działania procedury notyfikacyjnej. Z CEN/CENELEC informacje o projektach przesyłane są zbiorczo do członków tych organizacji w postaci miesięcznych rejestrów podzielonych na sektory.

CEN – notyfikowane projekty norm z krajowych jednostek normalizacyjnych:

2024Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   

2023: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2022: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2021: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2020: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2019: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2018: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień
 

CENELEC – notyfikowane projekty norm z krajowych jednostek normalizacyjnych:

2024: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  

2023: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2022: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2021: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2020: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2019: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

2018: Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec   Sierpień   Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień
 

 
Czytaj więcej

Stosowanie procedury notyfikacyjnej dało początek nowym praktykom. Między państwami członkowskimi  powstała skuteczna wymiana informacji, dialogu i współpracy. Mechanizm ten pozwala również państwom członkowskim korzystać z pomysłów swoich partnerów w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Istotne jest, aby przemysł i wszystkie zainteresowane strony wiedziały o tym instrumencie i miały dostęp do informacji oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – do treści projektu. Należy dodać, że w procesie tworzenia norm bardzo ważny jest okres tzw. „zawieszenia” („standstill”), który trwa od daty notyfikacji do daty zwolnienia. W CEN to trzy miesiące dla projektu normy, nowelizacji normy lub zmiany do niej. W CENELEC – trzy miesiące dla nowego tematu i dwa miesiące dla nowelizacji lub zmiany. W tym czasie wstrzymane są prace normalizacyjne, a projekt jest sprawdzany, czy nie stanowi bariery technicznej i czy nie zagraża swobodnemu przepływowi towarów i usług w obszarze państw członkowskich UE. W tym czasie zainteresowani mogą podjąć następujące działania:

  • zgłosić uwagi;
  • zgłosić chęć udziału w pracach komitetu tech­nicznego w kraju, bądź innej krajowej jednostce normalizacyjnej (np. polskie przedsiębiorstwo może wziąć udział w pracach KT w Austrii);
  • zaproponować  opracowanie normy na poziomie europejskim zamiast krajowym.