Zawartość

CO NOWEGO W KGZ1

PROJEKTY I DOKUMENTY OPINIOWANE AKTUALNIE W KGZ 1

  • ISO/FDIS 37120 (Ed.2) Sustainable development in communities – Indicators for city services and quality of life – projekt końcowy komitetu ISO/TC 268;
  • ISO/FDIS 37106 Sustainable development in communities – Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities – projekt końcowy komitetu ISO/TC 268;
  • ISO/CD 37123 Sustainable development in communities – Indicators for Resilient Cities – projekt komitetu ISO/TC 268;
  • ISO/NP 23414 Smart community infrastructures – Guidance on smart transportation to save energy consumption in transportation services in cities – propozycja nowego tematu w podkomitecie ISO/TC 268/SC 1;
  • ISO/NP 23415 Smart community infrastructures – Smart transportation for new towns – propozycja nowego tematu w podkomitecie ISO/TC 268/SC& 1;
  • SyCSmartCities/38/CD – wczesny project normy IEC 63152 Ed.1 Smart Cities – City Service Continuity against disasters – the role of the electricity supply – projekt komitetu systemowego IEC/SyC SMART CITIES.

Raport z dotychczasowej działalności Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej 1 (KGZ 1) ds. Inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i społeczności