Zawartość

Jak można zostać członkiem KT/KZ/PK?

Jak można zostać członkiem KT/KZ/PK?

Członkami KT/KZ/PK mogą zostać podmioty, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, działające i zarejestrowane na terenie RP, zainteresowane w zakresie tematycznym danego KT/KZ/PK, po złożeniu dokumentów wymaganych przepisami wewnętrznymi PKN.

Podmiot zainteresowany członkostwem w Komitecie Technicznym/Komitecie Zadaniowym/Podkomitecie Technicznym, we współpracy z właściwym Sektorem Wydziału Prac Normalizacyjnych, wymienionym w karcie informacyjnej (patrz Wykaz Organów Technicznych), przygotowuje i przekazuje do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dokumenty zgodnie z informacją dostępną tutaj