Zawartość

Jak można zostać członkiem KT/KZ/PK?

Jak można zostać członkiem KT/KZ/PK?

Członkami Komitetu Technicznego (KT)/ Komitetu Zadaniowego (KZ)/ Podkomitetu Technicznego (PK) mogą zostać podmioty które:

  • spełniają wymagania z art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji;
  • działają i są zarejestrowane na terenie RP;
  • posiadają kompetencje w zakresie tematyki KT/KZ/PK, do którego chcą przystąpić.

Członkostwo w KT/KZ/PK jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura ubiegania się o nie polega na przekazaniu do PKN wymaganych dokumentów.

Szczegółowe regulacje w zakresie powoływania członków KT/KZ/PK, w tym wykaz wymaganych dokumentów, dostępne są na stronie Jak zostać członkiem KT/KZ/PZ, a także w procedurze Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych. Podmiot zainteresowany członkostwem jest wspierany przez Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną PKN (WAN).