Zawartość

Inne Komunikaty i Decyzje Prezesa PKN w sprawie PN

Inne Komunikaty i Decyzje Prezesa PKN w sprawie PN
2017 Nr komunikatu
luty Komunikat Nr 1/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wycofania Polskich Norm (PN - EN, PN - ETSI EN i PN - ETS)
kwiecień Komunikat Nr 2/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
maj Komunikat Nr 3/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
czerwiec Komunikat Nr 4/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
czerwiec Komunikat Nr 5/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
2017 Nr Decyzji
luty 1/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie statusu kolejnych wersji ETSI EN do zbioru PN
2016 Nr komunikatu
czerwiec Komunikat Nr 1/2016/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
czerwiec Komunikat Nr 2/2016/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
lipiec Komunikat Nr 3/2016/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
lipiec Komunikat Nr 4/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
sierpień Komunikat Nr 5/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
sierpień Komunikat Nr 6/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
wrzesień Komunikat Nr 7/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
wrzesień Komunikat Nr 8/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
wrzesień Komunikat Nr 9/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
2015 Nr komunikatu
wrzesień 1/2015/PN Komunikat Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
wrzesień 2/2015/PN Komunikat Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ograniczonego stosowania PN-EN 12662:2014-05 Ciekłe przetwory naftowe - Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach, olejach napędowych oraz estrach metylowych kwasów tłuszczowych
2014 Nr komunikatu
styczeń 1/2014/PN w sprawie przywrócenia aktualności Polskich Norm
luty 2/2014/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
kwiecień 3/2014/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
kwiecień 4/2014/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
wrzesień 5/2014/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
grudzień 6/2014/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zastąpienia normy wycofanej
2014 Nr Decyzji
styczeń 1/2014/PN w sprawie wycofania PN-C-04375-1:2013-07
grudzień 2/2014/PN w sprawie wycofania PN-EN 2000:1996