Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN 13306:2018-01
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania2018-01-24KT 9 NiezawodnościPN-EN 13306:2010
- wersja angielska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 10075-1:2018-01
- wersja angielska
Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą – Część 1: Zagadnienia i pojęcia ogólne, terminy i definicje2018-01-24KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10075-1:2002
- wersja angielska
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-ISO 1122-1:2004/AC2:2018-02
- wersja polska
Słownik terminów związanych z kołami zębatymi -- Część 1: Definicje związane z geometrią2018-02-02KT 112 Przekładni Zębatych
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-ISO 6552:2000/AC1:2018-02
- wersja polska
Odwadniacze samoczynne -- Definicje terminów technicznych2018-02-02KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
PN-EN 63080:2018-02
- wersja angielska
Terminy i definicje związane z dostępnością2018-02-05KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 14478:2018-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Terminologia ogólna2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14478:2005
- wersja angielska
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 5527:2015-03
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Terminologia2018-01-16KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-ISO 5527:1999
- wersja polska
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
PKN-ISO Guide 30:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Wybrane terminy i definicje2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 9300-005:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 005: Uwierzytelnianie i weryfikacja2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-007:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 007: Terminy i odniesienia2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 18461:2018-02
- wersja polska
Międzynarodowa statystyka muzealna2018-02-09KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 9362:2018-02
- wersja polska
Bankowość -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod identyfikujący instytucję (BIC)2018-02-05KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 9362:2012
- wersja polska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN 17007:2018-02
- wersja angielska
Proces obsługiwania i powiązane wskaźniki2018-02-05KT 9 Niezawodności
PN-EN 13306:2018-01
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania2018-01-24KT 9 NiezawodnościPN-EN 13306:2010
- wersja angielska
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
PN-EN ISO 17100:2015-06/A1:2018-02
- wersja angielska
Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych2018-02-01KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2018-01-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27001:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji2018-01-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27002:2014-12
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- wersja angielska
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących2018-02-06KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność2018-02-05KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17011:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 17034:2017-03
- wersja polska
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia2018-02-02KT 322 Materiałów Odniesienia
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN ISO 19160-4:2018-02
- wersja angielska
Adresowanie -- Część 4: Części składowe międzynarodowego adresu pocztowego i językowa matryca2018-02-01KT 259 PocztyPN-EN 14142-1:2011
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 10272-1:2017-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2018-02-20KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 10272-1:2007/Ap1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 10272-1:2007
- wersja polska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 5359:2015-01/A1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych2018-02-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 7396-1:2016-07
- wersja polska
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2017-12-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7396-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 7396-1:2010/A3:2013-07
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 6710:2018-01
- wersja angielska
Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN 14820:2009
- wersja polska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 61391-1:2007/A1:2018-02
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Ultrasonografy -- Część 1: Technika wzorcowania przestrzennych systemów pomiarowych i pomiar charakterystyki funkcji rozproszenia punktowego tych systemów2018-02-05KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11981:2018-02
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Określanie kompatybilności fizycznej produktów do konserwacji soczewki kontaktowej z soczewkami kontaktowymi2018-02-08KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11981:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11986:2018-02
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Oznaczanie absorpcji i uwalniania środka konserwującego2018-02-07KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11986:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14889:2013-12/A1:2018-02
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nieokrojonych2018-02-06KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-EN ISO 16671:2015-10/A1:2018-02
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Roztwory irygacyjne stosowane w chirurgii ocznej2018-02-06KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 9917-2:2018-02
- wersja angielska
Stomatologia -- Cementy wiążące z udziałem wody -- Część 2: Cementy modyfikowane żywicą2018-02-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9917-2:2010
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17664:2018-02
- wersja angielska
Poddawanie procesowi produktów do ochrony zdrowia -- Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobu medycznego dotyczące poddawania procesowi wyrobów medycznych2018-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 17664:2005
- wersja polska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-4:2018-02
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2018-02-08KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-4:2017-08
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-ETSI EN 303 348 V1.1.2:2018-02
- wersja angielska
Systemy z pętlą indukcyjną przeznaczone do pomocy niedosłyszącym pracujące w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 9 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-07KT 11 Telekomunikacji
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 13284-1:2018-02
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna2018-02-05KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 13284-1:2007
- wersja polska
PN-EN 13284-2:2018-02
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 2: Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych2018-02-05KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 13284-2:2005
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 19340:2018-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie chloranów(VII) rozpuszczonych -- Metoda chromatografii jonowej (IC)2018-02-22KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9696:2018-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa -- Metoda badania z zatężaniem próbek2018-02-22KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN ISO 11504:2018-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Ocena wpływu gleby zanieczyszczonej węglowodorami ropopochodnymi2018-01-24KT 191 Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 18674-3:2018-02
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2018-02-12KT 254 Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 14120:2016-03
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych2018-01-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 953+A1:2009
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-960:2018-01
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 960: Ramy i wytyczne dotyczące gestów i interakcji2018-01-25KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 10075-1:2018-01
- wersja angielska
Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą – Część 1: Zagadnienia i pojęcia ogólne, terminy i definicje2018-01-24KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10075-1:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 7243:2018-01
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT2018-01-15KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 27243:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 7250-1:2017-12
- wersja angielska
Podstawowe wymiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego -- Część 1: Określanie wymiarów ciała ludzkiego oraz punkty odniesienia2017-12-28KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 7250-1:2010
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 14044:2014-05
- wersja polska
Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań2017-12-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 14044+A1:2010
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-26:2015-05
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- Czujki punktowe2018-01-08KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja polska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2018-01-08KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN 50553:2012
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2018-01-04KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 16156:2011
- wersja polska
Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2017-12-29KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja polska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2017-12-27KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2018-02-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
PN-EN 13501-6:2014-04
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2017-12-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14460:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia odporne na wybuch2018-02-22KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14460:2008
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do montażu na podwoziu2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2002
- wersja angielska
PN-EN 61057:2002/AC:2006
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 50364:2018-02
- wersja angielska
Norma wyrobu dotycząca ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań2018-02-22KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50364:2012
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15507:2018-02
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Porównawcze badania materiałowe odmian polietylenu2018-02-09KT 133 OpakowańPN-EN 15507:2009
- wersja angielska
PN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08
- wersja polska
PN-EN 50131-2-2:2009
- wersja polska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 62676-4:2015-06
- wersja polska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania2018-02-05KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50132-7:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 62676-4:2015-06/Ap1:2018-01
- wersja angielska
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania2018-01-25KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 27065:2018-02
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej użytkowanej przez pracowników stosujących pestycydy i przez pozostałych pracowników mających z nimi kontakt2018-02-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 14058:2018-02
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem2018-02-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14058:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 19918:2018-01
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej2018-01-24KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 342:2018-01
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2018-01-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 342:2006
- wersja polska
PN-EN 342:2006/AC:2008
- wersja polska
PN-EN 61340-4-9:2016-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-9: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Odzież2018-01-12KT 143 Elektryczności Statycznej
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 19918:2018-01
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej2018-01-24KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13634:2018-02
- wersja angielska
Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13634:2016-03
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2018-02-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14253-1:2014-02/Ap1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 25178-71:2018-02
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 71: Wzorce programowane2018-02-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 25178-71:2013-06
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 6416:2018-01
- wersja angielska
Hydrometria -- Pomiar natężenia przepływu metodą czasu przejścia (czasu przelotu) ultradźwięku2018-01-24KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 6416:2006
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3741:2011
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych2017-12-27KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3741:2010
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-2:2018-02
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków2018-02-09KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-2:2010
- wersja polska
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62056-6-1:2018-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-5:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 62586-1:2018-01
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62586-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-9:2016-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-9: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Odzież2018-01-12KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 9696:2018-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa -- Metoda badania z zatężaniem próbek2018-02-22KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
PN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50400:2006/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja polska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja polska
PN-EN 50400:2006
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 16371-2:2018-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych -- Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma2018-01-15KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14784-2:2007
- wersja polska
21.040.10 Gwinty metryczne
PN-ISO 724:1995/AC1:2018-02
- wersja polska
Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia -- Wymiary nominalne2018-02-12KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
PN-ISO 965-3:2001/AC1:2018-02
- wersja polska
Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia -- Tolerancje -- Część 3: Odchyłki gwintów maszynowych2018-02-12KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
21.200 Przekładnie zębate
PN-ISO 1122-1:2004/AC2:2018-02
- wersja polska
Słownik terminów związanych z kołami zębatymi -- Część 1: Definicje związane z geometrią2018-02-02KT 112 Przekładni Zębatych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 15996:2018-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory ciśnienia resztkowego -- Specyfikacja i badania typu zaworów do butli zawierających urządzenia ciśnienia resztkowego2018-01-17KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15996:2009
- wersja polska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-02-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany2018-02-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11295:2010/Ap1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11295:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2018-01-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2005
- wersja polska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2018-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2009/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 13598-2:2009
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 12200-1:2016-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2018-01-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12200-1:2002
- wersja polska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 8028:2018-02
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i/lub tworzyw sztucznych do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania2018-02-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8028:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 1825:2018-02
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa -- Wymagania2018-02-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1825:2011
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6552:2000/AC1:2018-02
- wersja polska
Odwadniacze samoczynne -- Definicje terminów technicznych2018-02-02KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.30 Zawory zasuwowe
PN-EN 593:2018-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przepustnice metalowe ogólnego przeznaczenia2018-02-07KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 593+A1:2011
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-4:2018-01
- wersja angielska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 4: Wymiary, konstrukcja, metody badań i wymagania dla korków z łbem sześciokątnym i gniazdem sześciokątnym2018-01-17KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-4:2015-04
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 13771-2:2018-01
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2018-01-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13771-2:2009
- wersja polska
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
PN-ISO 5969:1996/AC1:2018-02
- wersja polska
Gwintowniki z zarysem szlifowanym do gwintów rurowych G i Rp -- Tolerancje części roboczej2018-02-12KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-17:2018-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych frezarek2018-02-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-17:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-14:2018-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-14: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych oczyszczarek rur ściekowych2018-02-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 13916:2018-02
- wersja angielska
Spawanie -- Pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania2018-02-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13916:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja niemiecka
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2018-01-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 544:2018-02
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie2018-02-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 544:2011
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 5175-2:2018-02
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej2018-02-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 730-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 5175-1:2018-01
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Urządzenia zawierające zaporę płomieniową2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 730-1:2006
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2011/Ap1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 10675-2:2017-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy2017-12-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10675-2:2013-12
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 11126-10:2018-01
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 10: Almandyn2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-10:2006
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 17836:2018-02
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Wyznaczanie współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie2018-02-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 17836:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 3210:2018-02
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze(-ach) kwasu2018-02-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 3210:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 27830:2018-02
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wymagania dotyczące oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych2018-02-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 27830:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 2143:2018-01
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym2018-01-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2143:2010
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 27830:2018-02
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wymagania dotyczące oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych2018-02-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 27830:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 16866:2017-12
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Równoczesne wyznaczanie grubości i potencjału elektrodowego poszczególnych warstw dla wielowarstwowych powłok niklowych (badanie STEP)2017-12-28KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 15773:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej [systemy duplex] -- Specyfikacje, zalecenia i wskazówki2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15773:2009
- wersja polska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN 62765-1:2017-12
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe – Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem się czujników i przetworników -- Część 1: Przetworniki ciśnienia2017-12-28KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62817:2015-05/A1:2018-02
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne -- Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących położenie słońca2018-02-07KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62920:2018-02
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych2018-02-05KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62788-1-5:2017-01/AC:2017-12
- wersja angielska
Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych -- Część 1-5: Enkapsulanty -- Pomiar zmiany wymiarów liniowych arkuszy materiału enkapsulancyjnego wynikających z zastosowanych warunków termicznych2017-12-28KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-25-5:2018-02
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-25-5:2007
- wersja angielska
PN-EN 61400-25-1:2018-02
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-25-1:2007
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13771-2:2018-01
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2018-01-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13771-2:2009
- wersja polska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2018-01-24KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2011
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60811-201:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 201: Badania ogólne -- Pomiar grubości izolacji2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-202:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 202: Badania ogólne -- Pomiar grubości powłok niemetalowych2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-410:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-509:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 509: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-508:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze2018-02-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-511:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 511: Badania mechaniczne -- Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu2018-02-01KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 60811-201:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 201: Badania ogólne -- Pomiar grubości izolacji2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-202:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 202: Badania ogólne -- Pomiar grubości powłok niemetalowych2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-410:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-509:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 509: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)2018-02-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-508:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze2018-02-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60811-511:2012/A1:2018-02
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 511: Badania mechaniczne -- Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu2018-02-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 13501-6:2014-04
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2017-12-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN 60137:2018-02
- wersja angielska
Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01KT 76 IzolatorówPN-EN 60137:2010
- wersja polska
PN-EN 50180-3:2016-02/A1:2018-01
- wersja angielska
Izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV aż do 52 kV oraz prądy od 250 A do 3,15 kA do transformatorów napełnionych cieczą izolacyjną -- Część 3: Wymagania dotyczące mocowania izolatorów przepustowych2018-01-25KT 76 Izolatorów
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 61360-1:2018-01
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61360-1:2010
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 61810-2:2018-01
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność2018-01-25KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki ZabezpieczeniowejPN-EN 61810-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 61810-2-1:2018-01
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B102018-01-24KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki ZabezpieczeniowejPN-EN 61810-2-1:2011
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62271-1:2009
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 60715:2018-01
- wersja angielska
Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60715:2007
- wersja polska
PN-EN 60947-2:2018-01
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62271-1:2009
- wersja angielska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13032-2:2018-02
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków2018-02-09KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-2:2010
- wersja polska
PN-EN 62612:2014-01/AC:2018-02
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2018-02-06KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 60901:2002/A6:2018-02
- wersja angielska
Świetlówki jednotrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne2018-02-12KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60081:2002/A6:2018-02
- wersja angielska
Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne2018-02-01KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62838:2016-03/AC:2018-02
- wersja angielska
Częściowo zintegrowane lampy LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające nie przekraczające 50 V wartości skutecznej napięcia prądu przemiennego lub 120 V beztętnieniowego napięcia prądu stałego -- Wymagania bezpieczeństwa2018-02-06KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62442-1:2011/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-01-25KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62442-2:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-01-25KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED - Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-01-25KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61347-1:2015-09
- wersja polska
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2018-01-12KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61347-1:2010/A1:2011
- wersja polska
PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06
- wersja polska
PN-EN 61347-1:2010
- wersja polska
PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 61347-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN 62952-3:2018-01
- wersja angielska
Żródła zasilania dla urządzeń komunikacji bezprzewodowej -- Część 3: Odtwórczy moduł adaptera pozyskiwania energii2018-01-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-18:2015-06/A1:2018-02
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"2018-02-06KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
PN-EN 60079-7:2016-02
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”2018-01-16KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-7:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 80079-37:2016-07
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”2018-01-08KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 13463-6:2006
- wersja polska
PN-EN 13463-8:2005
- wersja polska
PN-EN 13463-5:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 80079-36:2016-07
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania2018-01-04KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 13463-1:2010
- wersja polska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50126-2:2018-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa2018-02-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Proces ogólny RAMS2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126:2002/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002/AC:2006
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002
- wersja angielska
PN-EN 60077-1:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-1:2002
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60286-1:2018-01
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśmy ciągłe2018-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 61360-1:2018-01
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61360-1:2010
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-43:2018-01
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2018-01-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN 60679-1:2018-01
- wersja angielska
Generatory piezoelektryczne, dielektryczne i elektrostatyczne o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-01-17KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 60679-1:2007
- wersja angielska
PN-EN 62884-2:2018-01
- wersja angielska
Techniki pomiaru piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych generatorów -- Część 2: Metoda pomiaru drgań fazy2018-01-17KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11554:2018-01
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej2018-01-17KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11554:2010
- wersja polska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 63080:2018-02
- wersja angielska
Terminy i definicje związane z dostępnością2018-02-05KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
PN-EN 62952-3:2018-01
- wersja angielska
Żródła zasilania dla urządzeń komunikacji bezprzewodowej -- Część 3: Odtwórczy moduł adaptera pozyskiwania energii2018-01-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 224 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe stosowane w służbie przywoławczej pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 470 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 224-1 V1.3.1:2005
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2003
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 065-5 V1.1.1:2018-01
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Urządzenia wykorzystujące technikę UBW na pokładzie samolotu2018-01-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 296-2 V1.2.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 413 V1.1.1:2018-01
- wersja angielska
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Odbiorniki globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GNSS) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresach częstotliwości od 1 164 MHz do 1 300 MHz oraz od 1 559 MHz do 1 610 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016-09
- wersja polska
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-10KT 11 Telekomunikacji
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50400:2006/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja polska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja polska
PN-EN 50400:2006
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja polska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50364:2018-02
- wersja angielska
Norma wyrobu dotycząca ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań2018-02-22KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50364:2012
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 357-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02
- wersja polska
Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE2018-01-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 386 V1.6.1:2013-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016-09
- wersja polska
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-10KT 11 Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
PN-EN 55025:2017-04/AC:2018-01
- wersja angielska
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2018-01-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary2018-01-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 60153-4:2018-02
- wersja angielska
Falowody -- Część 4: Szczegółowe specyfikacje dla falowodów kołowych2018-02-12KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-HD 123.4 S1:2010
- wersja angielska
PN-EN 50288-12-1:2018-01
- wersja angielska
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 12-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 2 000 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach2018-01-15KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-07KT 11 Telekomunikacji
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.160.40 Systemy wideo
PN-EN 63005-1:2018-02
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 1: Podstawowe wymagania2018-02-06KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-07KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 296-2 V1.2.1:2012
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61745:2018-02
- wersja angielska
Wzorcowanie zestawów do badań geometrii światłowodu z wykorzystaniem procedury opartej o analizę obrazu powierzchni czołowej2018-02-06KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-33:2018-02
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-33: Metody pomiarów i procedury badań -- Wrażliwość na korozję naprężeniową2018-02-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-33:2002
- wersja angielska
PN-EN 60794-2:2018-01
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Specyfikacja grupowa2018-01-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2:2003
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61753-121-2:2018-01
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 121-2: Simpleksowe i dupleksowe patchcordy z włóknem jednomodowym i złączami o cylindrycznej ferruli dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-121-2:2011
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 61757-2-2:2018-01
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 2-2: Pomiar temperatury -- Rozłożony system pomiaru2018-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2018-01-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27001:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji2018-01-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27002:2014-12
- wersja polska
PN-EN 62351-9:2017-12
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 9: Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa dla urządzeń systemu elektroenergetycznego2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62439-1:2010/A2:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 1: Koncepcje ogólne i metody obliczeniowe2018-02-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2018-02-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
35.080 Oprogramowanie
PN-EN ISO 9241-960:2018-01
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 960: Ramy i wytyczne dotyczące gestów i interakcji2018-01-25KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 61784-3:2016-12/A1:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2018-02-07KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62439-1:2010/A2:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 1: Koncepcje ogólne i metody obliczeniowe2018-02-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-5:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 62657-1:2018-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 1: Wymagania sieci komunikacyjnych i rozważania widma2018-01-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62657-2:2017-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2017-12-28KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62657-2:2016-02
- wersja angielska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50672:2018-02
- wersja angielska
Wymagania ekoprojektowania dla komputerów i serwerów2018-02-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-960:2018-01
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 960: Ramy i wytyczne dotyczące gestów i interakcji2018-01-25KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2018-02-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 9300-005:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 005: Uwierzytelnianie i weryfikacja2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-007:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 007: Terminy i odniesienia2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61987-24-3:2018-02
- wersja angielska
Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 24-3: Wykazy właściwości (LOP) przyrządów zmiany przepływu na użytek elektronicznej wymiany danych2018-02-08KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61784-3:2016-12/A1:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2018-02-07KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61987-24-2:2018-02
- wersja angielska
Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 24-2: Wykaz właściwości (LOP) przyrządów zawór/siłownik na użytek elektronicznej wymiany danych2018-02-07KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62351-9:2017-12
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 9: Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa dla urządzeń systemu elektroenergetycznego2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 9300-005:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 005: Uwierzytelnianie i weryfikacja2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-007:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 007: Terminy i odniesienia2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-EN ISO 11615:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach leczniczych2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11615:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11616:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach farmaceutycznych2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11616:2013-05
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN 63005-1:2018-02
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 1: Podstawowe wymagania2018-02-06KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 16944:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i ciągniki -- Znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RMI) -- Wymagania2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 61851-21-1:2018-02
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-1: Wymagania EMC dotyczące przyłącza przewodowego zasilania prądem przemiennym/prądem stałym pokładowych ładowarek pojazdów elektrycznych2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2012
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 4210-2:2015-12
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dotyczące rowerów miejskich i trekkingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych2018-01-04KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 4210-2:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 4210-3:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3: Ogólne metody badań2017-12-29KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50126-2:2018-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa2018-02-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Proces ogólny RAMS2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126:2002/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002/AC:2006
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15654-1:2018-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Pomiar sił pionowych działających na koła i zestawy kołowe -- Część 1: Punkty pomiarowe na torze przeznaczone dla pojazdów w eksploatacji2018-02-22KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50343:2014-11/A1:2018-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Zasady dotyczące instalacji sieci kablowych2018-02-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 14478:2018-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Terminologia ogólna2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14478:2005
- wersja angielska
PN-EN 60077-1:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 60077-2:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Podzespoły elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 50553:2012
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2018-01-04KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2007/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 50155:2007
- wersja angielska
PN-EN 50463-1:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50463-2:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50463-3:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 3: Przetwarzanie danych2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-3:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 50463-4:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 4: Komunikacja2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-4:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50463-5:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 5: Ocena zgodności2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-5:2013-06
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 60077-2:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Podzespoły elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-2:2002
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-01-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2005
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9117:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Delegowana weryfikacja zwolnienia wyrobu2018-02-06KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-005:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 005: Uwierzytelnianie i weryfikacja2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-007:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 007: Terminy i odniesienia2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 6064:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza materiałów niemetalowych (utwardzonych) w celu wyznaczenia stopnia utwardzenia za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)2018-02-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 2119:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) -- Przesycony i starzony -- Druty na nity -- 2 mm ≤ D ≤ 10 mm -- Rm ≥ 960 MPa2018-02-08KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 6018:2017-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badania materiałów metalowych -- Określanie gęstości metodą wypornościową2017-12-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 2222:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL31 -- Hartowana i odpuszczana -- Odkuwki swobodnie kute i matrycowe2018-02-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2174:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) -- Przesycony i starzony -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm -- Rm ≥ 850 MPa2018-02-09KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2221:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL31 -- Hartowana i odpuszczana -- Pręty drążone -- 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm2018-02-09KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2135:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL61 -- Nawęglana, hartowana i odpuszczana -- Pręty -- De ≤ 40 mm2018-02-08KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2137:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL75 -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa -- Pręty - De ≤ 100 mm2018-02-08KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 6018:2017-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badania materiałów metalowych -- Określanie gęstości metodą wypornościową2017-12-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2850:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Jednokierunkowe laminaty z włókna węglowego i żywicy termoutwardzalnej -- Próba ściskania równolegle do kierunku włókien2018-02-06KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 3094:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Uszczelniacze -- Metoda badania -- Wyznaczanie czasu nakładania2018-02-06KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3820:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby metryczne z łbem sześciokątnym normalnym, z trzpieniem normalnym o tolerancji zgrubnej, krótkim gwintem, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C2018-02-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3820:2007
- wersja polska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 3904:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Podkładki, do zabezpieczania drutem, ze stopu aluminium, anodowane2018-02-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4692:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Zacisk mocujący2018-02-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4693:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Kod zespołu A, B i C2018-02-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4694:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Kod zespołu D, E i F2018-02-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4691-1:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Część 1: Specyfikacja techniczna2018-02-01KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4702-02:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 02: Kombinacja kołek - zapinka sprężysta2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4702-03:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 03: Kołek do szybkiego rozłączania i mocowania2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4702-04:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 04: Zapinka sprężysta2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4702-05:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną i do pokryć -- Część 05: Podkładka ustalająca2018-01-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3475-701:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 701: Zdolność do zdzierania i przyleganie izolacji do przewodnika2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-701:2002
- wersja angielska
PN-EN 4644-001:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne i optyczne prostokątne modułowe, wkładki prostokątne, temperatura pracy 175 °C (lub 125 °C) ciągła -- Część 001: Warunki techniczne2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4644-001:2012
- wersja angielska
PN-EN 4652-420:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 420: Typ 4, interfejs C -- Odmiana do montażu zaciskaniem -- Wtyczka prosta -- Norma wyrobu2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-421:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 421: Typ 4, interfejs C -- Odmiana do montażu zaciskaniem -- Wtyczka o kącie prostym -- Norma wyrobu2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-032:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 032: Wyprowadzenie kabla typu K, proste do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione -- Norma wyrobu2018-01-17KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-035:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 035: Wyprowadzenie kabla typu K, 90° do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione -- Norma wyrobu2018-01-17KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-031:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 031: Wyprowadzenie kabla typu K, proste do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione -- Norma wyrobu2018-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-034:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 034: Pierścienie metalowe z pamięcią, typu Z do mocowania na ekranach -- Norma wyrobu2018-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-066:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 066: Wyprowadzenie kabla typu K, 90° do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione -- Norma wyrobu2018-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4008-004:2018-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Narzędzia do zagniatania i osprzęt z nimi związany -- Część 004: Przyrząd do ustawiania położenia narzędzia do zagniatania M22520/5-01 -- Norma wyrobu2018-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN ISO 1825:2018-02
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa -- Wymagania2018-02-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1825:2011
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-70-41:2018-02
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wykorzystanie pakietów telemetrycznych i zdalnego sterowania2018-02-05KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 14776:2005
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 1677-2+A1:2009/Ap1:2018-01
- wersja polska
Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 82018-01-24KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
PN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do montażu na podwoziu2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2002
- wersja angielska
PN-EN 61057:2002/AC:2006
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 16001:2018-02
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Systemy wykrywające obiekty i wspomagające widoczność -- Wymagania eksploatacyjne i badania2018-02-05KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.040 Materiały i przybory opakowaniowe
PN-EN 14932:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14932:2009
- wersja polska
PN-EN 15507:2018-02
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Porównawcze badania materiałowe odmian polietylenu2018-02-09KT 133 OpakowańPN-EN 15507:2009
- wersja angielska
55.060 Szpule. Cewki
PN-EN 60286-1:2018-01
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśmy ciągłe2018-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-1:2002
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-B03:2018-02
- wersja angielska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B03: Odporność wybarwień na pogodę: Ekspozycja zewnętrzna2018-02-09KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-B03:2000
- wersja polska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 20536:2018-02
- wersja angielska
Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Oznaczanie fenolu w materiałach obuwniczych2018-02-06KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-ISO 730:2018-02
- wersja angielska
Ciągniki rolnicze kołowe -- Trzypunktowy układ zawieszenia tylny -- Kategorie N1, 1, N2, 2, N3, 3, N4 i 42018-02-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-ISO 730-1:1996
- wersja polska
PN-EN 16944:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i ciągniki -- Znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RMI) -- Wymagania2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+A1:2009
- wersja angielska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-7:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe, kombajny do zbioru bawełny i kombajny do zbioru trzciny cukrowej2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-7:2012
- wersja polska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/Ap1:2018-01
- wersja angielska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2018-01-15KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 13368-3:2018-02
- wersja angielska
Nawozy – Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach – Część 3: Oznaczanie [S,S]-EDDS metodą chromatografii par jonowych2018-02-08KT 156 Nawozów
PN-EN 13368-2:2018-02
- wersja angielska
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie Fe schelatowanego przez [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED lub ilości czynników chelatujących metodą chromatografii par jonowych2018-02-05KT 156 NawozówPN-EN 13368-2:2012/Ap1:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 13368-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 14069:2018-02
- wersja angielska
Środki wapnujące -- Terminy, wymagania i oznakowanie2018-02-01KT 156 NawozówPN-EN 14069:2005
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN ISO 13904:2016-04
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości tryptofanu2018-01-17KT 40 PaszPN-EN ISO 13904:2007
- wersja polska
PN-EN 16877:2017-01
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie toksyn T-2 i HT-2, deoksyniwalenolu i zearalenonu w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS2018-01-04KT 40 Pasz
PN-EN 16158:2012
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości semduramycyny -- Metoda chromatografii cieczowej z zastosowaniem "rozgałęzionego" podejścia analitycznego2017-12-29KT 40 Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 4387:2003/A2:2018-02
- wersja angielska
Papierosy -- Oznaczanie surowego kondensatu dymu i substancji smolistych z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów2018-02-22KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 8454:2007/A1:2018-02
- wersja angielska
Papierosy -- Oznaczanie tlenku węgla w fazie gazowej dymu papierosowego -- Metoda NDIR2018-02-22KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 15152:2005/A1:2018-02
- wersja angielska
Tytoń -- Oznaczanie całkowitej zawartości alkaloidów jako nikotyny -- Metoda ciągłej analizy przepływowej2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 15153:2005/A1:2018-02
- wersja angielska
Tytoń -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących -- Metoda ciągłej analizy przepływowej2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 15154:2005/A1:2018-02
- wersja angielska
Tytoń -- Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących -- Metoda ciągłej analizy przepływowej2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 15517:2005/A1:2018-02
- wersja angielska
Tytoń -- Oznaczanie zawartości azotanów -- Metoda ciągłej analizy przepływowej2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 3400:1999/A1:2018-02
- wersja angielska
Papierosy -- Oznaczanie alkaloidów w kondensacie dymu -- Metoda spektrometryczna2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 4387:2003/A1:2018-02
- wersja angielska
Papierosy -- Oznaczanie surowego kondensatu dymu i substancji smolistych z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów2018-02-09KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja polska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2018-01-08KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN 16156:2011
- wersja polska
Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2017-12-29KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja polska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2017-12-27KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 11746:2012/A1:2018-01
- wersja angielska
Ryż -- Wyznaczanie charakterystyki biometrycznej ziarn2018-01-25KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-EN ISO 5527:2015-03
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Terminologia2018-01-16KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-ISO 5527:1999
- wersja polska
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-EN 12014-2:2018-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości azotanów(V) i/lub azotanów(III) -- Część 2: Oznaczanie zawartości azotanów(V) w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC2018-01-17KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 12014-2:2001
- wersja polska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-EN ISO 6571:2009/A1:2018-02
- wersja angielska
Przyprawy i zioła -- Oznaczanie zawartości olejku eterycznego (metoda hydrodestylacji)2018-02-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
71.040.30 Odczynniki chemiczne
PKN-ISO Guide 30:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Wybrane terminy i definicje2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
PKN-ISO Guide 31:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Zawartość certyfikatów, etykiet i dokumentacji towarzyszącej2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
PKN-ISO Guide 33:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
PKN-ISO Guide 35:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Wytyczne dotyczące charakteryzowania oraz oceny jednorodności i stabilności2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
PKN-ISO Guide 80:2018-02
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące przygotowania w laboratorium materiałów do kontroli jakości (QCM)2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
PKN-ISO/TR 16476:2018-02
- wersja angielska
Materiały odniesienia -- Ustanawianie i wyrażanie spójności pomiarowej wartości wielkości przypisanych do materiałów odniesienia2018-02-08KT 322 Materiałów Odniesienia
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6141:2015-07
- wersja polska
Analiza gazu -- Zawartość certyfikatów dla gazowych mieszanin wzorcowych2018-01-23KT 277PN-EN ISO 6141:2010
- wersja polska
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN 16877:2017-01
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie toksyn T-2 i HT-2, deoksyniwalenolu i zearalenonu w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS2018-01-04KT 40 Pasz
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86013:2018-02
- wersja polska
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Oznaczanie stabilności termicznej -- Próba Abla2018-02-13KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86013:1994
- wersja polska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 17034:2018-02
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek glinu bezwodny, chlorek glinu zasadowy, chlorek pentawodorotlenek diglinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu2018-02-09KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 881:2006
- wersja polska
PN-EN 883:2006
- wersja polska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15050:2018-01
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Siatki okładzinowe zgrzewane2018-01-12KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15050:1996
- wersja polska
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
PN-EN ISO 19225:2018-02
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych2018-02-12KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1552:2005
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259-1:2018-01
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2018-01-25KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 4259-2:2018-01
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania2018-01-24KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 20623:2018-02
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)2018-02-12KT 222PN-EN ISO 20623:2010
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13587:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania2018-02-13KT 222PN-EN 13703:2009
- wersja polska
PN-EN 13587:2010
- wersja angielska
PN-EN 13075-1:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym2018-02-07KT 222PN-EN 13075-1:2011
- wersja polska
PN-EN 13075-2:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych2018-02-07KT 222PN-EN 13075-2:2011
- wersja polska
PN-C-04313:2018-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Określanie penetracji parafin i cerezyn -- Metoda z penetrometrem z igłą2018-02-02KT 222
PN-EN 16849:2016-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda wagosuszarkowa2018-01-23KT 222
PN-EN 13398:2017-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13399:2017-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN 1860-1+A1:2017-08/AC:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2018-02-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 16942:2016-11
- wersja polska
Paliwa -- Identyfikacja zgodności pojazdu -- Graficzna forma informacji dla konsumenta2018-02-13KT 222
PN-EN 17057:2018-02
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Oznaczanie zawartości nasyconych monoacylogliceroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Metoda GC-FID2018-02-12KT 222
PN-EN 16576:2014-12
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie manganu i żelaza w oleju napędowym -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)2018-02-07KT 222
PN-EN 16942:2016-11/Ap1:2018-01
- wersja angielska
Paliwa -- Identyfikacja zgodności pojazdu -- Graficzne wyrażenie informacji dla konsumenta2018-01-25KT 222
PN-EN 16734:2016-09
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2018-01-09KT 222
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19901-2:2018-02
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i kryteria2018-02-07KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19901-2:2005
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2018-02-06KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 25754:1997
- wersja polska
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN 12681-1:2018-01
- wersja angielska
Odlewnictwo -- Badania radiograficzne -- Część 1: Techniki błon radiograficznych2018-01-24KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12681:2005
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 18086:2018-01
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony2018-01-25KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15280:2013-12
- wersja angielska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10263-5:2018-01
- wersja angielska
Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję2018-01-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10263-4:2018-01
- wersja angielska
Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego2018-01-15KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-4:2004
- wersja polska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10263-5:2018-01
- wersja angielska
Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję2018-01-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10263-4:2018-01
- wersja angielska
Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego2018-01-15KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-4:2004
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2018-02-06KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 25754:1997
- wersja polska
PN-EN ISO 4492:2018-01
- wersja angielska
Proszki metaliczne z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Określanie zmian wymiarowych związanych z prasowaniem i spiekaniem2018-01-25KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4492:2013-07
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14298:2018-02
- wersja angielska
Tarcica -- Ocena jakości suszenia2018-02-05KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14298:2005
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13227:2018-02
- wersja angielska
Podłogi drewniane -- Lamparkiet2018-02-01KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13227:2004/AC:2007
- wersja polska
PN-EN 13227:2004
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 1036-1:2008
- wersja niemiecka
Szkło w budownictwie -- Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego -- Część 1: Definicje, wymagania i metody badań2018-01-24KT 198 SzkłaPN-EN 1036:2001
- wersja polska
PN-EN 1036-2:2008
- wersja niemiecka
Szkło w budownictwie -- Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych -- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu2018-01-24KT 198 Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14853:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w systemie wodnym -- Metoda z wykorzystaniem pomiaru wytwarzania biogazu2018-01-25KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22007-1:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 1: Zasady ogólne2018-01-25KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 22007-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10210:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody przygotowania próbek do badań biodegradacji tworzyw sztucznych2018-01-17KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15985:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji w warunkach beztlenowej fermentacji z wysoką zawartością frakcji stałej -- Metoda z wykorzystaniem analizy wytworzonego biogazu2018-01-17KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 18830:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad piasku -- Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze2018-01-17KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 19679:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2018-01-17KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-5:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 5: Przygotowanie znormalizowanych kształtek do badania anizotropii2018-01-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-5:2013-06
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 14932:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14932:2009
- wersja polska
PN-EN 17098-1:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 1: Specyfikacje folii barierowych2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17098-2:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 2: Oznaczanie przenikalności folii metodą statyczną2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-9:2018-01
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 9: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów z alternatywnymi rdzeniami2018-01-25KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-9+A1:2013-12
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 8028:2018-02
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i/lub tworzyw sztucznych do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania2018-02-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8028:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 5359:2015-01/A1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych2018-02-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 287:2018-02
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej2018-02-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 287:2011
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-2:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-3:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 3: Zasady projektowania2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2018-02-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-1:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-8:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 6270-1:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 6270-2:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 2: Kondensacja (ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 19399:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metoda nacięcia klinowego do oznaczania grubości powłoki (metoda zarysowania i nawiercania)2018-01-25KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 2812-1:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 2812-4:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 4: Metody plamienia2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-4:2008
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 23900-2:2018-02
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 2: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania w plastyfikowanym polichlorku winylu za pomocą dwuwalcówki2018-02-12KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 13900-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 23900-3:2018-02
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 3: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania czarnych i barwnych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki2018-02-12KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 13900-3:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 23900-1:2018-02
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-02-09KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 13900-1:2004
- wersja polska
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN ISO 8028:2018-02
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i/lub tworzyw sztucznych do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania2018-02-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8028:2003
- wersja polska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2018-02-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-2:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-3:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 3: Zasady projektowania2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2018-02-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-1:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-8:2001
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 196-10:2016-07
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie2018-01-16KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-10:2008
- wersja polska
PN-EN 196-1:2016-07
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości2018-01-12KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-1:2006
- wersja polska
PN-EN 196-3:2016-12
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości2018-01-12KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-3+A1:2011
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13587:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania2018-02-13KT 222PN-EN 13703:2009
- wersja polska
PN-EN 13587:2010
- wersja angielska
PN-EN 13075-1:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym2018-02-07KT 222PN-EN 13075-1:2011
- wersja polska
PN-EN 13075-2:2016-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych2018-02-07KT 222PN-EN 13075-2:2011
- wersja polska
PN-EN 16849:2016-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda wagosuszarkowa2018-01-23KT 222
PN-EN 13398:2017-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13399:2017-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13467:2018-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin2018-02-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13467:2003
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2018-02-05KT 253 Akustyki Architektonicznej
PN-B-02151-2:2018-01
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach2018-01-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-B-02151-02:1987
- wersja polska
PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05
- wersja polska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-4:2018-01
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-4:2011
- wersja angielska
PN-EN 62561-5:2018-01
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-5:2011
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 12480:2015-07
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe2018-01-25KT 277PN-EN 12480:2005/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 12480:2005
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 62056-6-1:2018-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-5:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-02-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 18674-3:2018-02
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2018-02-12KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-10:2018-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 10: Badanie sondą wkręcaną2018-01-24KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2018-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2009/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 13598-2:2009
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-10:2018-02
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 10: Zagęszczalność2018-02-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-10:2005
- wersja polska
PN-EN 12697-10:2005/AC:2008
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1436:2018-02
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań2018-02-09KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1436+A1:2008
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60350-2:2018-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60350-2:2014-03/A11:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 60350-2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1860-1+A1:2017-08/AC:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2018-02-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 50569:2014-03/A1:2018-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych2018-02-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 50570:2014-03/A1:2018-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych2018-02-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 50571:2014-03/A1:2018-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych2018-02-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.145 Drabiny
PN-EN 131-3:2018-02
- wersja angielska
Drabiny -- Część 3: Oznakowanie i instrukcje dla użytkownika2018-02-22RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-3:2007
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14041:2018-02
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2018-02-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14041:2006/AC:2007
- wersja polska
PN-EN 14041:2006
- wersja polska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 62863:2018-02
- wersja angielska
Metody pomiaru cech funkcjonalnych przeznaczonych do użytku domowego elektrycznych maszynek do strzyżenia włosów lub trymerów2018-02-01KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14225-1:2018-02
- wersja angielska
Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-1:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-2:2018-02
- wersja angielska
Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-2:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-3:2018-02
- wersja angielska
Skafandry nurkowe -- Część 3: Ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny zespoły i części składowe skafandra -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-3:2006
- wersja polska
PN-EN 16869:2018-02
- wersja angielska
Projekt/konstrukcja dróg ubezpieczonych na stałe (via ferrata)2018-02-09KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 25649-1:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody badań2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-1+A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-2:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 2: Informacje dla konsumenta2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-2+A2:2013-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-3:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń klasy A2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-3+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-4:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń klasy B2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-4+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-5:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń klasy C2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-5:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-6:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń klasy D2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-6+A1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 25649-7:2018-02
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 7: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń klasy E2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15649-7:2010
- wersja angielska