Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2008/A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 18369-1:2008
- wersja polska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 13943:2017-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia2017-10-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 13943:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 374-1:2017-01
- wersja polska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego2017-10-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 374-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego2017-10-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 1330-9:2017-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną2017-09-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-9:2009
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 1107:2017-10
- wersja angielska
Sieci rybackie -- Wyroby sieciowe -- Podstawowe terminy i definicje2017-10-16KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1107:2005
- wersja polska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2017-10-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18451-2:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 2:Klasyfikacja materiałów barwiących pod względem barwy i postaci chemicznej2017-10-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie2017-10-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN 15034:2006
- wersja angielska
PN-EN 15034:2006/AC:2008
- wersja angielska
PN-EN 303-1:2000
- wersja polska
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO/IEC 16022:2008/AC2:2017-11
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych Data Matrix2017-11-06KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
PN-ISO/IEC 16022:2008/AC1:2017-10
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych Data Matrix2017-10-04KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 11620:2017-11
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Wskaźniki funkcjonalności bibliotek2017-11-08KT 242 Informacji i DokumentacjiPN-ISO 11620:2012
- wersja polska
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-F-01101:2017-10
- wersja polska
Bankowość i pokrewne usługi finansowe -- Formularz wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP)2017-10-02KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-F-01101:2007
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN ISO 18295-1:2017-09
- wersja angielska
Punkty kontaktu z klientem -- Część 1: Wymagania dotyczące punktów kontaktu z klientem2017-09-29RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 18295-2:2017-09
- wersja angielska
Punkty kontaktu z klientem -- Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem2017-09-29RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 55002:2017-10
- wersja polska
Zarządzanie aktywami -- Systemy zarządzania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 550012017-10-23KT 6 Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 13485:2016-04
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2017-10-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja polska
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 14508:2016-04
- wersja polska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasy2017-11-16KT 259 PocztyPN-EN 14508+A1:2010
- wersja polska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 13843:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych2017-10-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 10272-2:2017-10
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2017-11-20KT 3 Mikrobiologii Żywności
PN-EN ISO 10272-2:2017-10
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2017-10-11KT 3 Mikrobiologii Żywności
PN-EN ISO 21872-1:2017-10
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Vibrio spp. -- Część 1: Wykrywanie potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae i Vibrio vulnificus2017-10-09KT 3 Mikrobiologii Żywności
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 11930:2012
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego2017-10-31KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13485:2016-04
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2017-10-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja polska
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 13485:2012
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN ISO 80601-2-56:2017-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała2017-10-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-56:2013-04
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2008/A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 18369-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 18369-2:2017-11
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 2: Tolerancje2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-3:2017-11
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 3: Metody pomiaru2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-3:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 18369-4:2017-11
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-4:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11978:2017-10
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Etykietowanie2017-10-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11978:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 21987:2017-10
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe oprawione2017-10-16KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 21987:2010
- wersja polska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11137-3:2017-10
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli2017-10-16KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11137-3:2007
- wersja polska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN ISO 15883-7:2016-04
- wersja polska
Myjnie-dezynfektory -- Część 7: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów wykorzystujących dezynfekcję chemiczną dla nieinwazyjnych, niekrytycznych termolabilnych wyrobów medycznych i wyposażenia ochrony zdrowia2017-11-13KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 15883-6:2015-10
- wersja polska
Myjnie-dezynfektory -- Część 6: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej nieinwazyjnych, niekrytycznych wyrobów medycznych i wyposażenia do ochrony zdrowia2017-10-17KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 15883-6:2012
- wersja polska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 18113-1:2011/Ap2:2017-10
- wersja polska
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie) -- Część 1: Terminy, definicje i wymagania ogólne2017-10-30KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 23640:2015-10
- wersja polska
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro2017-10-26KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 23640:2013-07
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1865-1+A1:2015-08
- wersja polska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta2017-10-20KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1865-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1865-1:2010
- wersja polska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16201:2007/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych -- Systemy kontroli środowiska dnia codziennego2017-11-06KT 1 Osób Niepełnosprawnych
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
PN-EN ISO 15621:2017-10
- wersja angielska
Środki wspomagające absorbowanie moczu i/lub kału -- Ogólne wytyczne dotyczące oceny2017-10-10KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
PN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE -- Część 2-3: Wymagania dotyczące przetwarzania sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury oraz innego ZSEE zawierającego lotne fluorowane węglowodory (VFC) i/lub lotne węglowodory (VHC)2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50574:2012
- wersja angielska
PN-EN 50574:2012/AC:2016-10
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2017-11-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 16913:2017-09
- wersja angielska
Powietrze atmosferyczne -- Standardowa metoda pomiaru NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Clˉ, NH₄⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ w PM2,5 osadzonym na filtrze2017-09-29KT 280 Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04489:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-10-23KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04490:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną2017-10-23KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04491:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2017-10-23KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04483:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04485:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04486:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04487:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04139-04:1989
- wersja polska
PN-Z-04488:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04229-3:1996
- wersja polska
PN-Z-04482:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2017-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04484:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2017-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04481:2017-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetrahydrofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2017-10-09KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 16897:2017-09
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Charakterystyka aerozoli ultradrobnych/nanoaerozoli -- Oznaczanie stężenia liczbowego z zastosowaniem kondensacyjnych liczników cząstek2017-09-29KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-13:2017-10
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 13: Czyszczenie powierzchni w celu osiągnięcia określonych poziomów czystości zgodnie z klasyfikacją względem cząstek i klasyfikacją chemiczną2017-10-16KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1948-2:2006/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn -- Część 2: Ekstrakcja i oczyszczanie PCDD/PCDF2017-10-16KT 280 Jakości Powietrza
PN-EN 1948-3:2006/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn -- Część 3: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe PCDD/PCDF2017-10-16KT 280 Jakości Powietrza
PN-EN 1948-1:2006
- wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz dioksynopodobnych PCB -- Część 1: Pobieranie próbek PCDD/PCDF2017-10-12KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 1948-1:2002
- wersja polska
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
PN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2004
- wersja polska
PN-ISO 5667-18:2004
- wersja polska
PN-ISO 5667-4:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-4:2003
- wersja polska
13.060.20 Woda pitna
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2004
- wersja polska
PN-ISO 5667-18:2004
- wersja polska
PN-ISO 5667-4:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-4:2003
- wersja polska
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek2017-10-09KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-ISO 9697:2001
- wersja polska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN ISO 20227:2017-09
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie wpływu ścieków, wód naturalnych i substancji chemicznych na zahamowanie wzrostu rzęsy wielokorzeniowej Spirodela polyrhiza -- Metoda z zastosowaniem mikrobiotestu niezależnej hodowli2017-09-29KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13850:2016-03
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Funkcja zatrzymania awaryjnego -- Zasady projektowania2017-11-20KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13850:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2017-10-18KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 13478+A1:2008
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-11-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-10-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-2:2010/A1:2017-11
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki2017-11-06KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN ISO 13943:2017-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia2017-10-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 13943:2010
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 13204:2017-01
- wersja polska
Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa2017-11-06KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13204+A1:2012
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 16750:2017-11
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Systemy redukcji tlenu -- Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja2017-11-16KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 16156:2011/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu papierosów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2017-11-06KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2017-10-18KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 13478+A1:2008
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-B-02870:2017-10
- wersja polska
Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW2017-10-26KT 318 KominówPN-B-02870:1993
- wersja polska
PN-EN 13501-5:2016-07
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy2017-10-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-5+A1:2010
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 61577-2:2017-10
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Urządzenia do pomiaru radonu i produktów jego rozpadu -- Część 2: Specyficzne wymagania dla urządzeń do pomiaru 222Rn i 220Rn2017-10-11KT 266 Aparatury Jądrowej
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 62820-1-2:2017-11
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 1-2: Wymagania dotyczące systemu -- Systemy interkomowe budynku z zastosowaniem protokołu internetowego (IP)2017-11-16KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50398-1:2017-10
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe łączone i zintegrowane -- Część 1: Wymagania ogólne2017-10-05KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11612:2015-11
- wersja polska
Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania dotyczące skuteczności2017-10-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11612:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13506-1:2017-10
- wersja angielska
Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Część 1: Metoda badania wyrobów odzieżowych stanowiących komplet -- Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem oprzyrządowanego manekina2017-10-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 14116:2015-12
- wersja polska
Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia2017-10-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 14116:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11612:2015-11/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania eksploatacyjne2017-10-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 13911:2017-10
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków2017-10-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13911:2006
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 374-1:2017-01
- wersja polska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego2017-10-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 374-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego2017-10-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20349-1:2017-10
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie2017-10-16KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349-2:2017-10
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych2017-10-16KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09
- wersja angielska
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 1938-1:2016-03
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego2017-11-08KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
PN-EN ISO 1938-1:2016-03/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Sprzęt do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego2017-10-19KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 10360-10:2016-08
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu2017-11-09KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60500:2017-11
- wersja angielska
Hydroakustyka -- Hydrofony -- Właściwości hydrofonów w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 500 kHz2017-11-06KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 61260-2:2016-10/A1:2017-10
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy -- Część 2: Badania typu2017-10-30KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 61252:2000/A2:2017-10
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk2017-10-26KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 61672-2:2014-03/A1:2017-10
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 2: Badania typu2017-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 62127-2:2008/A2:2017-10
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz2017-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 50332-3:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych -- Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego -- Część 3: Metoda pomiaru ustawienia poziomu dźwięku2017-10-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-EN 61373:2011/AC:2017-11
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie taboru kolejowego -- Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje2017-11-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-ISO 14695:2008/AC1:2017-10
- wersja polska
Wentylatory przemysłowe -- Metoda pomiaru drgań wentylatorów2017-10-30KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja polska
Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2017-10-30KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62586-2:2017-10
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62586-2:2014-08/AC1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 62586-2:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 62754:2017-10
- wersja angielska
Obliczanie niepewności parametrów kształtu przebiegów2017-10-11KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 62974-1:2017-10
- wersja angielska
Systemy monitorowania i pomiarów stosowane do zbierania, grupowania i analizy danych -- Część 1: Wymagania dla urządzeń2017-10-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2017-11-16KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg2017-10-30KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 61577-2:2017-10
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Urządzenia do pomiaru radonu i produktów jego rozpadu -- Część 2: Specyficzne wymagania dla urządzeń do pomiaru 222Rn i 220Rn2017-10-11KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek2017-10-09KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-ISO 9697:2001
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 13018:2016-04
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Badania wizualne -- Zasady ogólne2017-09-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 13018:2004
- wersja polska
PN-EN 1330-9:2017-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną2017-09-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-9:2009
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 4759-1:2004/Ap2:2017-09
- wersja polska
Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Klasy dokładności A, B i C2017-09-28KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 4759-1:2004/Ap2:2017-09
- wersja polska
Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Klasy dokładności A, B i C2017-09-28KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.20 Łożyska toczne
PN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080+A1:2011
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 13952:2017-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Procedury napełniania butli do LPG2017-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13952:2003/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 13952:2003
- wersja angielska
PN-EN 1439:2017-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Procedury sprawdzania butli wielokrotnego napełniania do LPG przed, w czasie i po napełnieniu2017-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1439:2008
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia2017-11-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13480-2:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-2:2012/A2:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 13480-2:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 13480-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 13480-3:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 13480-3:2012/A1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A3:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A4:2017-06
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A5:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-5:2012/A2:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012/A3:2017-06
- wersja angielska
PN-EN 13480-6:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-6:2012/A1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-6:2012
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-8:2012/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012/A2:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012
- wersja angielska
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
PN-EN 13480-1:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-05KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-1:2012
- wersja angielska
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 13480-8:2017-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-8:2012/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012/A2:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PKN-C-2:2017-10
- wersja polska
Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych2017-10-17KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 816:2017-09
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Automatyczne zawory zamykające PN 102017-09-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 816:2000
- wersja polska
PN-EN 816:2000/Ap1:2007
- wersja polska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-ISO 14695:2008/AC1:2017-10
- wersja polska
Wentylatory przemysłowe -- Metoda pomiaru drgań wentylatorów2017-10-30KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
PN-EN 15949:2012/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników stalowych ciężkich i walcowni walcówki2017-10-26KT 301 Odlewnictwa
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-2:2010/A1:2017-11
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki2017-11-06KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-10:2017-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych mieszalników2017-10-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-13:2017-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-13: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertarek2017-10-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 62135-1:2015-09
- wersja polska
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania2017-11-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 62135-1:2012
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 23279:2017-11
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka nieciągłości w spoinach2017-11-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 23279:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 18278-3:2017-11
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 3: Procedury oceny zgrzewalności dla złączy klejonych zgrzewanych punktowo2017-11-06KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 19285:2017-11
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT) -- Kryteria akceptacji2017-11-06KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9455-11:2017-11
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika2017-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 29455-11:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 9455-15:2017-11
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 15: Badanie korozji miedzi2017-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-15:2004
- wersja polska
PN-EN 3875:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe, spoiwo do lutowania twardego -- Specyfikacja techniczna2017-10-16KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2360:2017-10
- wersja angielska
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych2017-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2360:2006
- wersja polska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2082:2017-10
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki kadmowe z obróbką dodatkową na żeliwie lub stali2017-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2082:2011
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 20274:2017-10
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Przygotowanie próbek i wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej2017-10-19KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 13273-1:2016-03
- wersja polska
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii -- Wspólna międzynarodowa terminologia -- Część 1: Efektywność energetyczna2017-11-20KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN ISO/IEC 13273-2:2016-03
- wersja polska
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii -- Wspólna międzynarodowa terminologia -- Część 2: Odnawialne źródła energii2017-11-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-4-102:2017-10
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-102: Systemy zasilania dla przemysłowych pojazdów elektrycznych -- Metody badania wydajności2017-10-19KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
PN-EN ISO 14903:2017-10
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń2017-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16084:2011
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 62256:2017-10
- wersja angielska
Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych2017-10-04KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 62256:2009
- wersja polska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61724-1:2017-10
- wersja angielska
Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2017-10-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61724:2002
- wersja polska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja angielska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów samochodowych2017-10-09KT 277
PN-EN 16214-3+A1:2017-09
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 3: Bioróżnorodność i aspekty środowiskowe w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska naturalnego2017-09-26KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-3:2013-02
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN ISO 14903:2017-10
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń2017-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16084:2011
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2017-11-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-IEC 60364-7-713:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble2017-10-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-7-713:2005
- wersja polska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-71:2017-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 71: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802017-11-16KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2007
- wersja polska
PN-EN 50124-1:2007/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2007
- wersja polska
PN-EN 50124-2:2007/AC:2010
- wersja polska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60034-18-42:2017-09
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-42: Odporne na wyładowania niezupełne elektryczne układy izolacyjne (Typ II) stosowane w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne2017-09-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-11-16KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN 60309-2:2002/A2:2012
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2017-09-26KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN 60309-4:2010/A1:2012
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2017-09-26KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2017-10-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 61810-1:2015-09/AC:2017-09
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2017-09-27KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami2017-10-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-534:2012
- wersja polska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-211:2014-12/AC:2017-11
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 211: Połączenia bezpośrednie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV2017-11-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62683-1:2017-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji -- Część 1: Dane katalogowe2017-11-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 62683:2016-01
- wersja angielska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-4:2002/A15:2017-11
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólne2017-11-15KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-1:2001/A56:2017-11
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1: Trzonki lampowe2017-11-09KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-2:2002/A52:2017-11
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2: Oprawki lampowe2017-11-09KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-3:2002/A53:2017-11
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany2017-11-09KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60838-1:2017-07/A1:2017-10
- wersja angielska
Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2017-10-19KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62733:2015-11/AC:2017-11
- wersja angielska
Podzespoły programowalne w elektronicznych urządzeniach do lamp -- Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2017-11-09KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62717:2017-11
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne2017-11-06KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62931:2017-11
- wersja angielska
Lampa rurowa LED z trzonkiem GX16t-5 -- Wymagania bezpieczeństwa2017-11-06KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-18-42:2017-09
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-42: Odporne na wyładowania niezupełne elektryczne układy izolacyjne (Typ II) stosowane w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne2017-09-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 61800-9-1:2017-10
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-1: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Wymagania ogólne do przygotowania norm sprawności energetycznej dla wyposażenia napędowego mocy, stosujące rozszerzone podejście wyrobu (EPA) i model półanalityczny (SAM)2017-10-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 50598-1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 61800-9-2:2017-10
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 9-2: Ekoprojektowanie dla układów napędowych mocy, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji - Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych mocy i rozruszników silnikowych2017-10-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 50598-2:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62680-3-1:2017-09
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 3-1: Specyfikacja uniwersalnej magistrali szeregowej 3.12017-09-27KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 61951-2:2017-10
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2017-10-30KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61951-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 61951-1:2017-10
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2017-10-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61951-1:2014-09
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50206-1:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Pantografy: Charakterystyki i badania -- Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych2017-11-20KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50206-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2007
- wersja polska
PN-EN 50124-1:2007/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2007
- wersja polska
PN-EN 50124-2:2007/AC:2010
- wersja polska
31.040.30 Termistory
PN-EN 60539-1:2016-10/AC:2017-11
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Specyfikacja wspólna2017-11-15KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
PN-EN 60384-8:2015-06/AC:2017-11
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 8: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 12017-11-09KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
PN-EN 60384-15:2017-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 15: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory tantalowe stałe z ciekłym lub stałym elektrolitem2017-10-11KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-28:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model urządzenia ładowanego (CDM) -- poziom urządzenia2017-10-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 60749-5:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 5: Metoda badania trwałości w warunkach długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności2017-10-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-5:2005
- wersja polska
PN-EN 60749-4:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Wilgotne gorąco stałe, badanie silnie przyspieszone (HAST)2017-10-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-4:2004
- wersja polska
PN-EN 60749-6:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 6: Przechowywanie w wysokiej temperaturze2017-10-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-6:2004
- wersja polska
PN-EN 60749-3:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 3: Zewnętrzna kontrola wizualna2017-10-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-3:2004
- wersja polska
PN-EN 60749-9:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 9: Trwałość oznakowania2017-10-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-9:2004
- wersja polska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 60747-16-1:2003/A2:2017-09
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-1: Mikrofalowe układy scalone -- Wzmacniacze2017-09-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61191-3:2017-10
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego2017-10-19KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-3:2005
- wersja polska
PN-EN 61189-5-503:2017-10
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 5-503: Ogólna metoda badania materiałów i zespołów -- Badanie przewodzących włókien anodowych (CAF) w obwodzie2017-10-11KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2007
- wersja polska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2007
- wersja polska
PN-EN 62433-3:2017-09
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 3: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji promieniowanych (ICEM-RE)2017-09-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 61076-3-104:2017-11
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 2 000 MHz2017-11-09KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61076-3-104:2006
- wersja angielska
PN-EN 61076-3-122:2017-11
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-122: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) oraz gigabitowej sieci Ethernet w trudnych warunkach środowiskowych2017-11-09KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 60603-7-81:2016-06/AC:2017-09
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7-81: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 2 000 MHz2017-09-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 61587-6:2017-10
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 6: Aspekty bezpieczeństwa dotyczące wnętrz szaf2017-10-11KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 146-4 V1.1.2:2017-10
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 4: Interfejs programowania radiowego (RPI)2017-10-26KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/20132017-10-26KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 502 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Bezprzewodowe systemy dostępowe (WAS) -- Stacjonarne szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w paśmie 5,8 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 502 V1.2.1:2008
- wersja polska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62949:2017-09
- wersja angielska
Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu do sieci informatycznej i sieci łączności2017-09-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 41003:2012
- wersja polska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.2:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 885 V2.2.3:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Ultraszerokopasmowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 24,25 GHz do 26,65 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 288-1 V1.6.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 402 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 018-2 V1.2.1:2006
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012
- wersja polska
PN-ETSI EN 303 132 V1.1.1:2017-09
- wersja angielska
Morskie radiolatarnie VHF małej mocy do lokalizacji osobistej wykorzystujące cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-09-27KT 11 Telekomunikacji
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN 60728-11:2017-09
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-11:2011
- wersja polska
PN-EN 60728-11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60728-101:2017-09
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 101: Parametry systemowe kanału dosyłowego pracującego tylko z cyfrowym obciążeniem kanałowym2017-09-26KT 11 Telekomunikacji
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 502 V12.5.2:2017-10
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji bazowej (BS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 502 V12.5.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-10
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji ruchomych -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 511 V12.1.1:2016-02
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.2:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 018-2 V1.2.1:2006
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012
- wersja polska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 264-1 V1.1.1:2010
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2017-09-29KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2017-09-26KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 62433-3:2017-09
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 3: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji promieniowanych (ICEM-RE)2017-09-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 60154-4:2017-09
- wersja angielska
Kołnierze falowodów -- Część 4: Specyfikacje szczegółowe dla kołnierzy falowodów kołowych2017-09-26KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-HD 129.4 S1:2010
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 61169-58:2017-03/AC:2017-10
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 58: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości ze sprzęgiem nastawnym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ SBMA)2017-10-26KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60065:2015-08/A11:2017-09
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.160.50 Osprzęt
PN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 4: Urządzenia polepszające słyszenie zawierające osobiste wzmacniacze dźwięku i systemy indukcyjne pracujące w zakresie do 3 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422 V1.2.1:2005
- wersja angielska
PN-EN 50332-3:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych -- Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego -- Część 3: Metoda pomiaru ustawienia poziomu dźwięku2017-10-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 472 V1.4.1:2017-10
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące przenoszenia teletekstu systemu B ITU-R w strumieniach bitowych DVB2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 472 V1.3.1:2005
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61280-4-4:2017-11
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-4: Sieci i łącza kablowe -- Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy2017-11-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61280-4-4:2008
- wersja polska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2017-10-16KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-55:2017-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-55: Badania -- Wytrzymałość zamontowanego adaptera2017-10-10KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 62325-451-1:2017-09
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-1: Potwierdzenie transakcji procesów i związany z kontekstem wzór z modelowaniem dla CIM rynku europejskiego2017-09-27KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-451-1:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-6:2017-09
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-6: Profil PLC ISO/IEC 12139-1 o dużej szybkości transmisji dla sieci otoczenia2017-09-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego2017-10-26KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do identyfikacji, gromadzenia, pozyskiwania i zachowania cyfrowych śladów dowodowych2017-10-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2017-11-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu2017-10-25KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-ISO/IEC 16022:2008/AC2:2017-11
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych Data Matrix2017-11-06KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
PN-ISO/IEC 16022:2008/AC1:2017-10
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych Data Matrix2017-10-04KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
PN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2007
- wersja polska
35.080 Oprogramowanie
PN-EN 50657:2017-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2017-10-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 62680-3-1:2017-09
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 3-1: Specyfikacja uniwersalnej magistrali szeregowej 3.12017-09-27KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2017-11-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu2017-10-25KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej2017-10-19KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 50657:2017-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2017-10-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN ISO 12813:2016-02/A1:2017-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Kontrola zgodności komunikacji dla systemów autonomicznych2017-10-11KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 13141:2016-02/A1:2017-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Komunikacja mająca na celu usprawnienie lokalizacji w systemach autonomicznych2017-10-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej2017-10-19KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 50090-6-1:2017-10
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-1: Interfejsy -- Interfejs usługi internetowej2017-10-19KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2017-10-31KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 12052:2017-10
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi2017-10-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12052:2012
- wersja polska
PN-EN 82304-1:2017-10
- wersja angielska
Oprogramowanie dla zdrowia -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu2017-10-11KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 62056-8-6:2017-09
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-6: Profil PLC ISO/IEC 12139-1 o dużej szybkości transmisji dla sieci otoczenia2017-09-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60809:2015-07/A1:2017-10
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2017-10-19KT 4 Techniki Świetlnej
43.150 Rowery
PN-EN ISO 4210-1:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1: Terminy i definicje2017-11-16KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-2:2015-12/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych2017-10-30KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 12081:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12081+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 12082:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12082+A1:2011
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50206-1:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Pantografy: Charakterystyki i badania -- Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych2017-11-20KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50206-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 61373:2011/AC:2017-11
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie taboru kolejowego -- Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje2017-11-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50153:2014-11/A1:2017-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi2017-10-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-2:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 2: Rozmieszczenie wyświetlaczy, przełączników i wskaźników2017-09-29KT 138 Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16922:2017-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2017-11-16KT 138 Kolejnictwa
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12217-3:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-3:2016-02
- wersja angielska
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-EN ISO 10088:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10088:2013-10
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2013-06
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62287-1:2017-11
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki zwielokrotnionego czasowego przydziału kanałów na żądanie (CSTDMA)2017-11-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62287-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62287-1:2011/A1:2014-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 62287-2:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Techniki samoorganizującego się podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (SOTDMA)2017-09-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62287-2:2013-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
Radar nawigacyjny stosowany na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-09-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 194-2 V1.1.2:2008
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10592:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10592:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 13929:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Zębate systemy przeniesienia sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13929:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN 28848:1999
- wersja polska
PN-EN 28848:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN 29775:1999
- wersja polska
PN-EN 29775:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12217-3:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 15584:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15584:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 15652:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe napędem strugowodnym2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15652:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10088:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10088:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8665:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8665:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 8847:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy sterociągów2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8847:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 9097:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylatory elektryczne2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9097:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 9097:1999
- wersja polska
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3875:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe, spoiwo do lutowania twardego -- Specyfikacja techniczna2017-10-16KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.10 Stale
PN-EN 2040:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pręty stalowe prostokątne walcowane -- Wymiary -- Tolerancja js 162017-10-10KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2034:2017-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pręty stalowe okrągłe ciągnione i/lub łuszczone -- Wymiary -- Tolerancja h 112017-09-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2036:2017-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pręty stalowe okrągłe szlifowane -- Wymiary -- Tolerancja h 82017-09-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3875:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe, spoiwo do lutowania twardego -- Specyfikacja techniczna2017-10-16KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2004-7:2017-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badań wyrobów z aluminium i stopów aluminium -- Część 7: Próbki odniesienia do kalibracji aparatury pomiarowej stosowane do określania przewodności elektrycznej aluminium i stopów aluminium przerobionych plastycznie2017-09-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2053:2017-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtowniki gięte typu U ze stopu aluminium -- Wymiary2017-09-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3451:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P99002 -- Nieobrobiony cieplnie -- Materiał wyjściowy do kucia klasy 2 na odkuwki wyżarzane -- a lub D ≤ 300 mm2017-10-10KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3302:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby ze stali żaroodpornej FE-PM1708 (FV535) -- Klasa wytrzymałości: 1 000 MPa/550 °C -- Specyfikacja techniczna2017-10-05KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3302:2008
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4729:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Chemiczne powłoki konwersyjne na bazie trójwartościowego chromu na aluminium i stopach aluminium2017-10-26KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Warunki techniczne2017-11-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 2714-013:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jedno- i wielożyłowe ogólnego przeznaczenia -- Temperatura pracy od -55 °C do 260 °C -- Część 013: Rodzina DR, ekranowane (spiralnie) i z płaszczem, drukowalne laserem UV -- Norma wyrobu2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2714-013:2006
- wersja angielska
PN-EN 2997-001:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe łączone pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 001: Warunki techniczne2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-001:2011
- wersja angielska
PN-EN 3773-006:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 006: Końcówka płaska 6,3 mm -- Norma wyrobu2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4674-003:2017-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) -- Część 003: Koszulka otwarta -- Wewnątrz obszarów ciśnieniowych -- Ochrona EMI 5 kA -- Zakres temperatury od -65 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4674-003:2015-05
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1459-1:2017-10
- wersja angielska
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem2017-10-26KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459+A3:2012
- wersja angielska
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2017-11-16KT 143 Elektryczności Statycznej
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 6179:2017-10
- wersja angielska
Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem -- Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)2017-10-26KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6179:2010
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17231:2017-11
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności skóry odzieżowej na zwilżanie2017-11-09KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17231:2011
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN 13402-3:2017-11
- wersja angielska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwałów2017-11-09KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13402-3:2014-01
- wersja angielska
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16231-2:2016-02
- wersja polska
Maszyny rolnicze samobieżne -- Ocena stateczności -- Część 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania2017-11-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2017-10-31KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 16231-1:2013-09
- wersja polska
Maszyny rolnicze samobieżne -- Ocena stateczności -- Część 1: Zasady ogólne2017-10-17KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-12:2012/A1:2017-10
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Kosiarki rotacyjne i bębnowe oraz kosiarki bijakowe2017-10-04KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 4254-14:2016-06
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 14: Owijarki bel2017-09-28KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-2:2014-02
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki trawnikowe prowadzone przez operatora idącego2017-09-28KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16877:2017-01/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie toksyn T-2 i HT-2, deoksyniwalenolu i zearalenonu w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS2017-11-16KT 40 Pasz
PN-EN ISO 12099:2017-10
- wersja angielska
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2017-10-26KT 40 PaszPN-EN ISO 12099:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 12099:2010
- wersja polska
PN-EN 17050:2017-10
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie jodu w paszach metodą ICP-MS2017-10-04KT 40 Pasz
PN-EN 15550:2017-09
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kadmu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem kuwety grafitowej (GF-AAS) po mineralizacji ciśnieniowej2017-09-27KT 40 PaszPN-EN 15550:2009
- wersja polska
PN-EN 15621:2017-09
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES2017-09-27KT 40 PaszPN-EN 15621:2012
- wersja angielska
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-EN 60335-2-86:2006/A12:2017-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2017-10-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN ISO 1107:2017-10
- wersja angielska
Sieci rybackie -- Wyroby sieciowe -- Podstawowe terminy i definicje2017-10-16KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1107:2005
- wersja polska
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-EN 16156:2011/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu papierosów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2017-11-06KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 21294:2017-10
- wersja angielska
Nasiona roślin oleistych -- Ręczne lub automatyczne nieciągłe pobieranie próbek2017-10-26KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 542:1997
- wersja polska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 13871:2015-02
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Kostkownice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2017-10-09KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 13871+A1:2010
- wersja angielska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 16664:2017-10
- wersja angielska
Analiza gazu -- Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi -- Wytyczne2017-10-09KT 277PN-EN ISO 16664:2008
- wersja angielska
PN-ISO 16664:2008
- wersja polska
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN 16877:2017-01/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie toksyn T-2 i HT-2, deoksyniwalenolu i zearalenonu w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS2017-11-16KT 40 Pasz
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN 16956:2017-10
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody analityczne -- HPLC/UV metoda identyfikacji i oznaczania hydrochinonu, eterów hydrochinonu i kortykosteroidów w produktach kosmetycznych wybielających skórę2017-10-26KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 14157:2017-11
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie2017-11-09KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 14157:2005
- wersja polska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15024:2017-10
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania2017-10-26KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15000-7:1996
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2017-10-18KT 277
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2592:2017-10
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda2017-10-26KT 222PN-EN ISO 2592:2008
- wersja polska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2017-10-05KT 222PN-EN 12916:2008
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN 12081:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12081+A1:2011
- wersja angielska
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 20783-2:2005
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie stabilności emulsji cieczy trudnopalnych -- Część 2: Ciecze kategorii HFB2017-09-27KT 222
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13303:2017-10
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu2017-10-26KT 222PN-EN 13303:2011
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań2017-11-15KT 222
PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2017-11-15KT 222
PN-EN 16576:2014-12/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu i żelaza w olejach napędowych -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)2017-11-06KT 222
PN-EN ISO 12156-1:2016-04
- wersja polska
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania2017-10-05KT 222PN-EN ISO 12156-1:2008
- wersja polska
PN-EN 16906:2017-10
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zdolności zapłonowych olejów napędowych -- Silnikowa metoda BASF2017-10-04KT 222
PN-EN 16734:2016-09/Ap1:2017-09
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2017-09-27KT 222
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja angielska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów samochodowych2017-10-09KT 277
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 16934:2017-10
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE2017-10-26KT 222
PN-EN ISO 18134-3:2015-11
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej2017-10-20KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 14774-3:2010
- wersja angielska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17781:2017-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Metody badań kontroli jakości mikrostruktury stali nierdzewnej ferrytyczno/austenitycznej (duplex)2017-10-19KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 16903:2015-10
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazu ziemnego -- Właściwości LNG wpływające na projektowanie i dobór materiałów2017-09-26KT 277PN-EN 1160:2008
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 18797-1:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ochrona przed korozją zewnętrzną rur odwiertów za pomocą powłok i okładzin -- Część 1: Systemy powłok elastomerowych – polichloropren lub EPDM2017-11-15KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 24817:2017-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2017-10-26KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 24817:2015-10
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 15589-1:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ochrona katodowa instalacji rurociągowych -- Część 1: Rurociągi na lądzie2017-11-15KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-2:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie2017-11-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-1:2017-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały2017-10-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 21809-5:2017-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe2017-09-29KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-5:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 21809-5:2010
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 14556:2015-12
- wersja polska
Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego z karbem V -- Oprzyrządowana metoda badania2017-10-20KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 14556:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 14556:2003/A1:2007
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 15257:2017-10
- wersja angielska
Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji2017-10-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15257:2008
- wersja polska
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
PN-EN 12438:2017-10
- wersja angielska
Magnez i stopy magnezu -- Stopy magnezu na anody odlewane2017-10-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12438:2002
- wersja polska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN ISO 17781:2017-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Metody badań kontroli jakości mikrostruktury stali nierdzewnej ferrytyczno/austenitycznej (duplex)2017-10-19KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-5:2017-10
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-2:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10120:2017-10
- wersja angielska
Blachy i taśmy stalowe na spawane butle do gazów2017-10-16KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10120:2011
- wersja polska
PN-EN 10028-5:2017-10
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-2:2017-09
- wersja angielska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10305-5:2016-06
- wersja polska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym2017-10-09KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-5:2011
- wersja polska
PN-EN 10305-4:2016-06
- wersja polska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne2017-10-05KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-4:2011
- wersja angielska
PN-EN 10305-4:2011
- wersja polska
77.150.20 Wyroby z magnezu
PN-EN 12438:2017-10
- wersja angielska
Magnez i stopy magnezu -- Stopy magnezu na anody odlewane2017-10-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12438:2002
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1982:2017-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy2017-10-30KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1982:2010
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 3927:2017-11
- wersja angielska
Proszki metaliczne, z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Oznaczanie zgęszczalności w jednoosiowym ściskaniu2017-11-16KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 3927:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 4496:2017-10
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów2017-10-16KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24496:2000/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN 24496:2000
- wersja polska
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 15949:2012/Ap1:2017-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników stalowych ciężkich i walcowni walcówki2017-10-26KT 301 Odlewnictwa
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 15534-6+A1:2017-11
- wersja angielska
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych2017-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15534-6:2015-10
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 14179-1:2016-09
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2017-11-08KT 198 SzkłaPN-EN 14179-1:2008
- wersja polska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 18753:2017-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej proszków ceramicznych metodą piknometryczną2017-10-19KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 18753:2006
- wersja polska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 6179:2017-10
- wersja angielska
Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem -- Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)2017-10-26KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6179:2010
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-2:2017-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie2017-11-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 14692-1:2017-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały2017-10-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-1:2010
- wersja polska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 15534-6+A1:2017-11
- wersja angielska
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych2017-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15534-6:2015-10
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 302-2:2017-10
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie odporności na rozwarstwianie2017-10-09KT 184 KlejówPN-EN 302-2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 302-3:2017-10
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie wpływu uszkodzeń włókien drzewnych kwasami, spowodowanych cyklicznym działaniem temperatury i wilgotności, na wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne2017-10-09KT 184 KlejówPN-EN 302-3:2013-06
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 4624:2016-05
- wersja polska
Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności2017-10-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4624:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 7784-2:2016-05
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Metoda z gumowymi krążkami ściernymi i obracającą się próbką do badań2017-10-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7784-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11997-1:2017-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno2017-10-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11997-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 15110:2017-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Sztuczne starzenie obejmujące kwaśną kondensację2017-10-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15110:2013-06
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-17:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2017-11-16KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-21:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 21: Porównywanie termicznej stabilności pigmentów przy użyciu ośrodka grzewczego2017-11-16KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-1:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 1: Porównywanie barwy pigmentów2017-11-15KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-4:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 4: Oznaczanie kwasowości lub zasadowości wodnego ekstraktu2017-11-15KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2017-10-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18451-2:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 2:Klasyfikacja materiałów barwiących pod względem barwy i postaci chemicznej2017-10-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN 12878:2014-05
- wersja polska
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań2017-09-26KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 12878:2006/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN 12878:2006
- wersja polska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2017-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13200-8:2017-09
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 8: Zarządzanie bezpieczeństwem2017-09-26KT 2 Sportu i Rekreacji
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
91.060.20 Dachy
PN-EN 13501-5:2016-07
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy2017-10-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-5+A1:2010
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2017-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12445:2002
- wersja polska
PN-EN 12453:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 12604:2017-11
- wersja angielska
Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania i metody badań2017-11-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12604:2002
- wersja polska
PN-EN 12605:2002
- wersja polska
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2017-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12445:2002
- wersja polska
PN-EN 12453:2002
- wersja polska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2017-11-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13639:2017-11
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu2017-11-06KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 13639:2004
- wersja polska
PN-EN 13639:2004/AC:2004
- wersja polska
PN-EN 12878:2014-05
- wersja polska
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań2017-09-26KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 12878:2006/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN 12878:2006
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 14157:2017-11
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie2017-11-09KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 14157:2005
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13303:2017-10
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu2017-10-26KT 222PN-EN 13303:2011
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 14306:2016-04
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2017-11-09KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14306+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 14305:2016-04
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2017-10-17KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14305+A1:2013-07
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 12631:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja polska
PN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13789:2017-10
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13789:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 52000-1:2017-10
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: Ogólne ramy i procedury2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15603:2008/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 15603:2008
- wersja angielska
PN-EN 15603:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13792:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja angielska
PN-EN 15265:2011
- wersja polska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 52018-1:2017-10
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
PN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 6946:2017-10
- wersja angielska
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 6946:2008
- wersja polska
PN-EN 16798-5-2:2017-09
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie2017-09-29KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15241:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 10211:2017-09
- wersja angielska
Mostki cieplne w budownictwie -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10211:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 13370:2017-09
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13370:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 14683:2017-09
- wersja angielska
Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 14683:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 52003-1:2017-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15217:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 52010-1:2017-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15265:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja angielska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 13790:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
PN-EN 16798-3:2017-09
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)2017-09-26KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13779:2008
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-B-02151-5:2017-10
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji2017-10-23KT 253 Akustyki Architektonicznej
PN-EN ISO 12354-1:2017-10
- wersja angielska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 12354-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 12354-2:2017-10
- wersja angielska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 12354-2:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 12354-3:2017-10
- wersja angielska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 12354-3:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 12354-4:2017-10
- wersja angielska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 12354-4:2003
- wersja polska
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10
- wersja polska
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki2017-10-06KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62561-3:2017-10
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-3:2012
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie2017-10-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN 15034:2006
- wersja angielska
PN-EN 15034:2006/AC:2008
- wersja angielska
PN-EN 303-1:2000
- wersja polska
PN-EN 303-2:2017-09
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi2017-09-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15034:2006/AC:2008
- wersja angielska
PN-EN 303-2:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN 303-2:2000
- wersja polska
PN-EN 15034:2006
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 16798-5-2:2017-09
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie2017-09-29KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15241:2011
- wersja polska
PN-EN 16798-3:2017-09
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)2017-09-26KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13779:2008
- wersja polska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 1359:2017-11
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe2017-11-06KT 277PN-EN 1359:2004/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 1359:2004
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A12:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy2017-11-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-708:2010
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2017-11-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-6:2016-07/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-729:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-740:2009/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków2017-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic2017-10-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje2017-10-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2017-10-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami2017-10-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-534:2012
- wersja polska
PN-HD 60364-4-443:2016-03
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2017-10-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-443:2006
- wersja angielska
PN-IEC 60364-7-713:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble2017-10-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-7-713:2005
- wersja polska
PN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
PN-EN 62056-8-6:2017-09
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-6: Profil PLC ISO/IEC 12139-1 o dużej szybkości transmisji dla sieci otoczenia2017-09-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 816:2017-09
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Automatyczne zawory zamykające PN 102017-09-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 816:2000
- wersja polska
PN-EN 816:2000/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN 1111:2017-09
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna2017-09-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1111:2002
- wersja polska
PN-EN 1287:2017-09
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna2017-09-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1287:2004
- wersja polska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 115-1:2017-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie2017-10-09KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 115-1+A1:2010
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16864:2017-10
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki mechatroniczne -- Wymagania i metody badań2017-10-19KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 1538+A1:2015-08/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe2017-11-09KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia2017-11-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 16933-2:2017-10
- wersja angielska
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Projektowanie -- Część 2: Obliczenia hydrauliczne2017-10-30KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13924-1:2015-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych -- Część 1: Asfalty drogowe twarde2017-10-25KT 222PN-EN 13924:2009
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 124-3:2015-07
- wersja polska
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium2017-11-17KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 124:2000
- wersja polska
PN-EN 12675:2017-10
- wersja angielska
Kontrolery sygnalizatorów -- Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa2017-10-19KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12675:2002
- wersja angielska
PN-EN 12966:2015-03
- wersja polska
Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści2017-10-17KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12966-1+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 12966-1+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 12966-3:2009
- wersja polska
PN-EN 12966-2:2009
- wersja polska
PN-EN 12966:2015-03/Ap1:2017-09
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści2017-09-29KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-5:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 5: Poziomy jakości geometrycznej -- Szlak, rozjazdy i skrzyżowania2017-10-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-5+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 16432-2:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy nawierzchni bezpodsypkowych -- Część 2: Projektowanie systemu, podsystemy i elementy2017-09-29KT 138 Kolejnictwa
97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60065:2015-08/A11:2017-09
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-11-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-10-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-1:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 1: Ogólne wymagania włącznie z metodą obliczeń2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
PN-EN 16282-5:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 5: Kanały wentylacyjne; Projektowanie i wymiarowanie2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
PN-EN 16282-7:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
PN-EN 16282-8:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 8: Instalacje do oczyszczania oparów z gotowania; Wymagania i badania2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 14543:2017-09
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Tarasowe ogrzewacze parasolowe -- Ogrzewacze promiennikowe bez odprowadzenia spalin do stosowania w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych2017-09-26KT 277PN-EN 14543+A1:2007
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 62820-1-2:2017-11
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 1-2: Wymagania dotyczące systemu -- Systemy interkomowe budynku z zastosowaniem protokołu internetowego (IP)2017-11-16KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50090-6-1:2017-10
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-1: Interfejsy -- Interfejs usługi internetowej2017-10-19KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50090-3-4:2017-10
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 3-4: Bezpieczna warstwa aplikacji, bezpieczna usługa, bezpieczna konfiguracja i bezpieczeństwo zasobów2017-10-11KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
PN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988-1+A1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 14988-2+A1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 16948:2017-10
- wersja angielska
Wyroby służące ochronie dzieci -- Urządzenia blokujące zamocowane przez konsumenta zabezpieczające szafy i szuflady przed otwarciem przez dziecko -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 13553:2017-10
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach -- Specyfikacja2017-10-04KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13553:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 13845:2017-10
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja2017-10-04KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13845:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11378-2:2004/A1:2017-09
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Laboratoryjne badania brudzenia -- Część 2: Metoda bębnowa2017-09-29KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988-1+A1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 14988-2+A1:2013-02
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2017-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13200-8:2017-09
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 8: Zarządzanie bezpieczeństwem2017-09-26KT 2 Sportu i Rekreacji
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-708:2010
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-14+A1:2017-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 14: Trampoliny do użytku domowego2017-11-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-14:2015-02
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2017-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2005
- wersja polska
PN-EN 15330-2:2017-10
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 2: Specyfikacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych2017-10-30KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15330-2:2008
- wersja polska
PN-EN 13200-8:2017-09
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 8: Zarządzanie bezpieczeństwem2017-09-26KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 565:2017-11
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-11-06KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 565:2009
- wersja polska
PN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-10-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 1069-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1069-2:2017-10
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 2: Instrukcje2017-10-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-2:2010
- wersja angielska