Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 736-1:2018-06
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 1: Definicje typów armatury2018-06-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 736-1:1998
- wersja polska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN IEC 62933-1:2018-06
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 1: Słownictwo2018-06-12KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:1999
- wersja polska
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
PN-ISO 7152:2002/A1:2018-05
- wersja angielska
Namioty kempingowe oraz przedsionki do przyczep kempingowych -- Terminologia i wykaz terminów równoważnych2018-05-15KT 2 Sportu i Rekreacji
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
01.075 Symbole literowe
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16991:2018-06
- wersja angielska
Kontrola w oparciu o ryzyko2018-06-12KT 9 Niezawodności
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 13485:2016-04/AC:2018-06
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2018-06-13KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-ISO 10006:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania jakością w projektach2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10006:2005
- wersja polska
PN-ISO 10007:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania konfiguracją2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10007:2005
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10006:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania jakością w projektach2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10006:2005
- wersja polska
PN-ISO 10007:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania konfiguracją2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10007:2005
- wersja polska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja angielska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego2018-05-21KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja angielska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2018-05-21KT 6 Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-ISO 11843-2:2003/AC1:2018-06
- wersja polska
Zdolność wykrywania -- Część 2: Metodologia w przypadku kalibracji liniowej2018-06-12KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
PN-ISO 5725-5:2002/AC1:2018-06
- wersja polska
Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 5: Alternatywne metody wyznaczania precyzji standardowej metody pomiarowej2018-06-12KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25110:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu dla konta pokładowego korzystającego z karty z układem scalonym (ICC)2018-05-21KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 16407-1:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2018-05-21KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16410-1:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
PN-ISO 12858-2:2003/A1:2018-04
- wersja angielska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 2: Statywy2018-04-24KT 298 Geodezji
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2018-05-17KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2012
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13485:2016-04/AC:2018-06
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2018-06-13KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 62359:2011/A1:2018-04
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe2018-04-24KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 18369-4:2017-11/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych2018-05-29KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 21533:2018-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Strzykawki wielokrotnego użycia na naboje, przeznaczone do iniekcji śródwięzadłowych2018-05-04KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 21533:2005
- wersja polska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-2:2018-05
- wersja angielska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 2: Filtracja sterylizacyjna2018-05-15KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-2:2012
- wersja polska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN 60118-4:2015-06/A1:2018-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi -- Wymagania dotyczące parametrów układu2018-06-04KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14044:2009/A1:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2018-05-21KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2018-05-17KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2012
- wersja angielska
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
PN-EN ISO 14024:2018-05
- wersja angielska
Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu -- Zasady i procedury2018-05-18KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14024:2002
- wersja polska
13.020.60 Cykle życia wyrobu
PN-EN ISO 14044:2009/A1:2018-05
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2018-05-21KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2018-05-17KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2012
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 7393-2:2018-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych2018-04-24KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 7393-2:2011
- wersja angielska
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-9:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą2018-05-21KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-7:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Ściskanie jednoosiowe2018-05-18KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-8:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez drenażu2018-05-18KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 18187:2018-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Test kontaktowy dla próbek fazy stałej z wykorzystaniem aktywności dehydrogenaz Arthrobacter globiformis2018-06-12KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 18311:2018-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Metody badania wpływu zanieczyszczeń gleby na aktywność pokarmową organizmów bytujących w glebie -- Metoda bait‒lamina2018-06-12KT 190 Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 21904-3:2018-05
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badania i znakowanie dotyczące sprzętu do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 3: Określenie skuteczności wychwytywania urządzeń do odciągania dymu montowanych na uchwycie spawalniczym2018-05-21KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61010-2-120:2018-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-120: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące aspektów maszynowych urządzeń2018-05-28KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN ISO 14118:2018-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu2018-05-18KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1037+A1:2010
- wersja polska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-ISO 13091-1:2006/A1:2018-05
- wersja angielska
Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 1: Metody pomiarów na opuszkach palców rąk2018-05-04KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 1568-1:2018-06
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 1568-1:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1568-2:2018-06
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-2:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1568-2:2008
- wersja angielska
PN-EN 1568-4:2018-06
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-4:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1568-4:2008
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15254-5:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-5:2010
- wersja polska
PN-EN 15254-7:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Sufity nienośne -- Część 7: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-7:2012
- wersja angielska
PN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieranych kurtyn z materiału2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 50321-1:2018-05
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -- Obuwie i kalosze elektroizolacyjne2018-05-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 50321:2002
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 60846-2:2018-06
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem – Mierniki i/lub monitory przestrzennego i/lub kierunkowego równoważnika dawki (lub mocy) promieniowania beta, rentgenowskiego i gamma – Część 2: Przenośne urządzenia o szerokim zakresie pomiarowym dawki i mocy dawki promieniowania beta i fotonów przeznaczone do celów ochrony przed promieniowaniem w sytuacjach awaryjnych2018-06-04KT 266 Aparatury Jądrowej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 144-1:2018-06
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 1: Połączenia wlotu2018-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 144-1:2003
- wersja polska
PN-EN 144-1:2003/A2:2006
- wersja polska
PN-EN 144-2:2018-06
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu2018-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 144-2:2002
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 50321-1:2018-05
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -- Obuwie i kalosze elektroizolacyjne2018-05-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 50321:2002
- wersja polska
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 11843-2:2003/AC1:2018-06
- wersja polska
Zdolność wykrywania -- Część 2: Metodologia w przypadku kalibracji liniowej2018-06-12KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
PN-ISO 5725-5:2002/AC1:2018-06
- wersja polska
Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 5: Alternatywne metody wyznaczania precyzji standardowej metody pomiarowej2018-06-12KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-ISO 10843:2002/Ap1:2018-05
- wersja polska
Akustyka -- Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów2018-05-17KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
PN-ISO 10843:2002/AC1:2018-04
- wersja polska
Akustyka -- Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów2018-04-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-ISO 5129:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz statku powietrznego podczas lotu2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 62359:2011/A1:2018-04
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe2018-04-24KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 12858-2:2003/A1:2018-04
- wersja angielska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 2: Statywy2018-04-24KT 298 Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 50385:2017-11/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu na rynek2018-05-29KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 60051-5:2018-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 5: Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-5:2000
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-6:2018-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 6: Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-6:2000
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-7:2018-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 7: Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-7:2000
- wersja polska
PN-EN IEC 60051-8:2018-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 8: Wymagania specjalne dotyczące przyborów2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 60051-8:2000
- wersja polska
PN-EN IEC 61010-2-120:2018-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-120: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące aspektów maszynowych urządzeń2018-05-28KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN 62501:2009/A2:2018-04
- wersja angielska
Zawory falownika napięcia (VSC) do linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Badania elektryczne2018-04-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Elektrostatyczna klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-4-4:2012
- wersja polska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 60846-2:2018-06
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem – Mierniki i/lub monitory przestrzennego i/lub kierunkowego równoważnika dawki (lub mocy) promieniowania beta, rentgenowskiego i gamma – Część 2: Przenośne urządzenia o szerokim zakresie pomiarowym dawki i mocy dawki promieniowania beta i fotonów przeznaczone do celów ochrony przed promieniowaniem w sytuacjach awaryjnych2018-06-04KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN 50496:2018-04
- wersja angielska
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50496:2009
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-3-6:2018-06
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-06-04KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-3-6:2009
- wersja polska
PN-EN 60068-2-58:2015-06/A1:2018-05
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-58: Próby -- Próba Td: Metody badań lutowności, odporności na rozpuszczanie warstw metalizacji i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2018-05-28KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1:2018-05
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-1: Specyfikacja badań środowiskowych -- Magazynowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.2.1:2015-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1:2018-05
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-2: Specyfikacja badań środowiskowych -- Transportowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.3.1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60068-2-52:2018-05
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2: Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu)2018-05-18KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-2-52:2001
- wersja polska
19.060 Badania mechaniczne
PN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2018-05-21KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 16371-2:2018-01/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych -- Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma2018-06-04KT 7 Badań Nieniszczących
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14399-10:2018-06
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 10: System HRC -- Zestawy śruby i nakrętki z kalibrowanym sprężaniem2018-06-04KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-10:2009
- wersja angielska
PN-EN 14399-9:2018-06
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia2018-06-04KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-9:2009
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11363-1:2018-06
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwinty stożkowe 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja2018-06-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11363-1:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11363-1:2010
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13476-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2018-05-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-1:2008
- wersja polska
PN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2008
- wersja polska
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2018-05-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3+A1:2009
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 16611:2018-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania2018-06-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-ISO 16611:2018-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania2018-06-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 736-1:2018-06
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 1: Definicje typów armatury2018-06-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 736-1:1998
- wersja polska
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 331:2016-04
- wersja polska
Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków2018-04-20KT 277PN-EN 331:2005
- wersja polska
PN-EN 331:2005/A1:2011
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN ISO 10439-3:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe zespolone z przekładnią2018-06-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe bez integralnej przekładni2018-06-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-4:2015-04/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 4: Rozprężarki2018-05-15KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczące tworzenia bezpiecznego produktu2018-06-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Centra obróbkowe, frezarki, obrabiarki przenośnikowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2018-05-28KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13128+A2:2011
- wersja polska
PN-EN 12417+A2:2011
- wersja polska
PN-EN 14070+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 14070+A1:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 16092-3:2018-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa pras hydraulicznych2018-05-18KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 693+A2:2012
- wersja polska
PN-EN 693+A2:2012
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 287-6:2018-06
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo2018-06-12KT 301 OdlewnictwaPN-EN 287-6:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 21904-3:2018-05
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badania i znakowanie dotyczące sprzętu do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 3: Określenie skuteczności wychwytywania urządzeń do odciągania dymu montowanych na uchwycie spawalniczym2018-05-21KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 62822-3:2018-05
- wersja angielska
Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 3: Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego2018-05-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 50505:2008
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 12814-4:2018-05
- wersja angielska
Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Badanie oddzierania2018-05-07KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-4:2003
- wersja polska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61190-1-3:2008
- wersja angielska
PN-EN 61190-1-3:2008/A1:2010
- wersja angielska
25.200 Obróbka cieplna
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 7668:2018-05
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar współczynnika odbicia i współczynnika połysku anodowych powłok tlenkowych pod kątami 20 stopni, 45 stopni, 60 stopni lub 85 stopni2018-05-28KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7668:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10215:2018-05
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Wzrokowe określanie przejrzystości anodowych powłok tlenkowych -- Metoda skali wzorców2018-05-21KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 10215:2010
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2081:2018-05
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali2018-05-18KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2081:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 2819:2018-05
- wersja angielska
Powłoki metalowe na podłożach metalowych -- Powłoki elektrolityczne i chemiczne -- Przegląd metod badań przyczepności powłok2018-05-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2819:2001
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62933-1:2018-06
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 1: Słownictwo2018-06-12KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-4:2018-05
- wersja angielska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2018-05-15KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-4:2004
- wersja polska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-4:2018-06
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-5:2018-06
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-5:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61730-1:2007
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61730-2:2018-06
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61730-2:2007/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 61730-2:2007
- wersja angielska
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne2018-05-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-2:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2018-05
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2018-05-04KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
PN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62305-2:2012
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem2018-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62305-2:2008
- wersja polska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62631-3-11:2018-04
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-11: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna – Metoda dotycząca materiałów impregnacyjnych oraz materiałów na powłoki2018-04-24KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 50655-2:2018-05
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Osprzęt -- Charakterystyka materiałowa -- Część 2: Badanie właściwości elementów termokurczliwych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36 (42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 631.2 S1:2008
- wersja angielska
PN-HD 631.3 S1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50655-3:2018-05
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Osprzęt -- Charakterystyka materiałowa – Część 3: Badanie właściwości elementów zimnokurczliwych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36 (42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 631.4 S1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50655-1:2018-05
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Osprzęt -- Charakterystyka materiałowa -- Część 1: Badanie właściwości mieszanek żywicznych2018-05-07KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 631.1 S2:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 62677-3-101:2018-05
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-101: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki do stosowania przy niskim napięciu2018-05-04KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62677-3-102:2018-05
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-102: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki o właściwościach uniemożliwiających powstawanie wyładowań ślizgowych, do stosowania przy średnim napięciu2018-05-04KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody badania odporności na utlenienie -- Metoda oceny odporności na utlenianie cieczy elektroizolacyjnych w stanie dostawy2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 61125:2002
- wersja angielska
PN-EN 61125:2002/A1:2005
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 62024-1:2018-06
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 1: Induktory do montażu powierzchniowego o indukcyjności rzędu nanohenrów2018-06-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62024-1:2008
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-E-93152:2018-05
- wersja polska
Łączniki instalacyjne powszechnego użytku -- Łączniki podtynkowe na prądy znamionowe do 16 A i napięcie znamionowe 250 V -- Wymiary montażowe i gabarytowe2018-05-25KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-93152:1983
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 61810-1:2015-09/AC:2018-05
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-05-07KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-101:2013-06/A1:2018-05
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2018-05-15KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN 62501:2009/A2:2018-04
- wersja angielska
Zawory falownika napięcia (VSC) do linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Badania elektryczne2018-04-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/AC:2018-05
- wersja polska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2018-05-02KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)2018-05-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-17:2002
- wersja angielska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 62386-332:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-2-4:2018-06
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2018-06-04KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-7:2000
- wersja polska
PN-EN 60598-2-4:2002
- wersja polska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60310:2016-08/AC:2018-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe - Transformatory trakcyjne i dławiki w taborze kolejowym2018-04-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62909-1:2018-05
- wersja angielska
Dwukierunkowe przekształtniki mocy połączone z siecią -- Część 1: Wymagania ogólne2018-05-28KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań2018-06-04KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
PN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 60310:2016-08/AC:2018-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe - Transformatory trakcyjne i dławiki w taborze kolejowym2018-04-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62969-1:2018-05
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące interfejsów zasilających czujniki w pojazdach samochodowych2018-05-28KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN 60122-1:2006/A1:2018-05
- wersja angielska
Rezonatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-05-28KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63041-1:2018-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-05-04KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63041-2:2018-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 2: Czujniki chemiczne i biochemiczne2018-05-04KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.160 Filtry elektryczne
PN-EN IEC 62604-2:2018-05
- wersja angielska
Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2018-05-21KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62604-2:2012
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 60068-2-58:2015-06/A1:2018-05
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-58: Próby -- Próba Td: Metody badań lutowności, odporności na rozpuszczanie warstw metalizacji i wytrzymałości na ciepło lutowania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2018-05-28KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61190-1-3:2008
- wersja angielska
PN-EN 61190-1-3:2008/A1:2010
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-2-111:2018-05
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-111: Złącza okrągłe -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy zasilania ze sprzęgiem gwintowym M122018-05-28KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61076-3-119:2018-05
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-119: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych i nieekranowanych, swobodnych i stałych, ze sprzęgiem push-pull do transmisji danych o częstotliwościach do 100 MHz i do stosowania w środowiskach przemysłowych2018-05-28KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1:2018-05
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-1: Specyfikacja badań środowiskowych -- Magazynowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.2.1:2015-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1:2018-05
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-2: Specyfikacja badań środowiskowych -- Transportowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.3.1:2013-11
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 858 V2.1.1:2017-07/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz lub od 24,05 GHz do 24,50 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-06-13KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 608 V2.1.1:2018-05
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 608 V1.1.1:2009
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05
- wersja angielska
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 402 V2.1.2:2018-05
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-05-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 402 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-7 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50385:2017-11/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu na rynek2018-05-29KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 444 V2.5.1:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 444 V2.4.1:2014-02
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 303 980 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-7 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61938:2018-05
- wersja angielska
Systemy multimedialne – Przewodnik po zalecanych charakterystykach interfejsów analogowych służących uzyskaniu interoperacyjności2018-05-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 61938:2014-02
- wersja angielska
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-EN IEC 62731:2018-05
- wersja angielska
Synteza mowy w telewizji -- Wymagania ogólne2018-05-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62731:2013-10
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 797 V1.3.1:2018-05
- wersja angielska
Radiofonia cyfrowa (DAB) -- Interfejsy dystrybucyjne -- Interfejs transportu usług (STI)2018-05-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 797 V1.2.1:2008
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-45:2018-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-45:2005
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-45:2005/AC:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-1-47:2018-05
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-47: Metody pomiarów i procedury badań -- Straty wywołane makrozgięciami2018-05-07KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-47:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-22: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań środowiskowych2018-04-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-22:2013-04
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62148-1:2018-05
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2018-05-21KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62148-1:2004
- wersja polska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 2: Komunikacja przewodowa w standardzie M-Bus2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2:2005
- wersja angielska
PN-EN 13757-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 3: Protokoły aplikacyjne2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 13757-7:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 7: Usługi transportu i ochrony2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczące tworzenia bezpiecznego produktu2018-06-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną2018-06-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 9798-3:2002/A1:2018-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Uwierzytelnianie podmiotów -- Część 3: Mechanizmy stosujące techniki podpisu cyfrowego2018-06-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 15938-1:2005/A1:2018-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy2018-06-04KT 288 Multimediów
PN-ISO/IEC 15938-3:2007/A1:2018-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 3: Obraz2018-06-04KT 288 Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
35.080 Oprogramowanie
PN-EN 9223-100:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 100: Przewodnik stosowania zasad zarządzania konfiguracją2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-103:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 103: Weryfikacja, przegląd i audity konfiguracji2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-104:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 104: Kontrola konfiguracji2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-105:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 105: Glosariusz2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-101:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 101: Identyfikacja konfiguracji2018-06-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-102:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 102: Rejestrowanie statusu konfiguracji2018-06-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 2: Komunikacja przewodowa w standardzie M-Bus2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2:2005
- wersja angielska
PN-EN 13757-7:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 7: Usługi transportu i ochrony2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-7:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 7: Usługi transportu i ochrony2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN 13757-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 3: Protokoły aplikacyjne2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 61938:2018-05
- wersja angielska
Systemy multimedialne – Przewodnik po zalecanych charakterystykach interfejsów analogowych służących uzyskaniu interoperacyjności2018-05-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 61938:2014-02
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62919:2018-04
- wersja angielska
Zarządzanie treściami -- Monitorowanie i zarządzanie osobistymi treściami cyfrowymi2018-04-24KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7810:2006/A2:2018-06
- wersja angielska
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne2018-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 10373-1:2008/A1:2018-05
- wersja angielska
Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 1: Charakterystyki ogólne2018-05-29KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 7810:2006/A1:2018-05
- wersja angielska
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne2018-05-29KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczące tworzenia bezpiecznego produktu2018-06-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 16407-1:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2018-05-21KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 25110:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu dla konta pokładowego korzystającego z karty z układem scalonym (ICC)2018-05-21KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16410-1:2018-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19115-1:2014-08/A1:2018-06
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 1: Podstawy2018-06-12KT 297 Informacji Geograficznej
PN-EN ISO 19157:2014-04/A1:2018-06
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Jakość danych2018-06-12KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10427:2018-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10427: Rodzaj urządzeń -- Monitor stanu zasilania osobistych urządzeń medycznych2018-05-04KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-332:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN 28654:1996
- wersja polska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:1999
- wersja polska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 62969-1:2018-05
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące interfejsów zasilających czujniki w pojazdach samochodowych2018-05-28KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 1648-1:2018-05
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 1: Przyczepy kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1648-2:2018-05
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 2: Samochody kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-2:2012
- wersja angielska
PN-ISO 4091:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Złącza do elektrycznego połączenia pojazdów holujących i ciągniętych -- Definicje, badania i wymagania2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 4091:1999
- wersja polska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 18541-6:2018-06
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 6: Część 6: Wymagania i określone przypadki użycia RMI dla pojazdów kategorii L2018-06-12KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60809:2015-07/A2:2018-04
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
PN-ISO 9259:1994/A1:2018-05
- wersja angielska
Samochody osobowe -- Wycieraczki szyb przednich -- Połączenia ramienia wycieraka z piórem2018-05-04KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-ISO 8856:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Parametry elektryczne rozruszników -- Wymagania ogólne i metody badań2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8856:1997
- wersja polska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1646-1:2018-06
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Samochody kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1646-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1648-1:2018-05
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 1: Przyczepy kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1648-2:2018-05
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 2: Samochody kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-2:2012
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 18541-6:2018-06
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 6: Część 6: Wymagania i określone przypadki użycia RMI dla pojazdów kategorii L2018-06-12KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13103-1:2018-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi2018-05-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13103+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 13104+A2:2013-04
- wersja angielska
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-EN 1305:2018-05
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza zdawcze do usuwania pozostałości olejowych2018-05-15KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1305:2000
- wersja polska
PN-EN 1306:2018-05
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza zdawcze do usuwania wody odpadowej2018-05-15KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1306:2000
- wersja polska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9223-100:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 100: Przewodnik stosowania zasad zarządzania konfiguracją2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-103:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 103: Weryfikacja, przegląd i audity konfiguracji2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-104:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 104: Kontrola konfiguracji2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-105:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 105: Glosariusz2018-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-101:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 101: Identyfikacja konfiguracji2018-06-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9223-102:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 102: Rejestrowanie statusu konfiguracji2018-06-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4179:2017-03
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących2018-05-17KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4179:2010
- wersja angielska
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 5129:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz statku powietrznego podczas lotu2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2795:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 50 IRHD2018-05-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3475-603:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 603: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach wilgotnych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-603:2011/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 3475-603:2011
- wersja angielska
PN-EN 3475-604:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach suchych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-604:2010
- wersja angielska
PN-EN 3475-605:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 605: Badanie zwarcia w warunkach wilgotnych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-605:2010
- wersja angielska
PN-EN 4533-004:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 004: Naprawa, konserwacja i kontrola2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-004:2006
- wersja angielska
PN-EN 4652-221:2018-02/AC:2018-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 221: Typ 2, interfejs TNC -- Odmiana zaciskana -- Wtyczka kątowa -- Norma wyrobu2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 2635:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Statki powietrzne -- Przewody stosowane w statkach powietrznych w kablach elektrycznych ogólnego przeznaczenia oraz w lotnictwie i kosmonautyce -- Wymiary i charakterystyki2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 12999+A2:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe2018-06-12KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 12999+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 13135+A1:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Projektowanie -- Wymagania dotyczące wyposażenia2018-06-12KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13135:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych2018-05-15KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-1+A1:2013-09
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 22915-8:2018-04
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Sprawdzenie stateczności -- Część 8: Dodatkowe badania stateczności wózków użytkowanych w specjalnych warunkach składowania z masztem pochylonym do przodu i podniesionym ładunkiem2018-04-24KT 248 Wózków JezdniowychPN-ISO 5767:1998
- wersja polska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-1:2018-06
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery ogólnego przeznaczenia do różnych ładunków2018-06-13KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1496-1:1999
- wersja polska
PN-ISO 1161:2018-05
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Zaczepy narożne i pośrednie -- Wymagania2018-05-29KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1161:1999
- wersja polska
PN-ISO 668:2018-05
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto2018-05-29KT 138 KolejnictwaPN-ISO 668:1999
- wersja polska
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Elektrostatyczna klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-4-4:2012
- wersja polska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja angielska
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
PN-EN 1883:2018-05
- wersja angielska
Pierze i puch -- Pobieranie próbek do badań2018-05-28KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1883:2000
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2013-10
- wersja polska
PN-EN 15382:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 16993:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy stawów magazynowych, obudów wtórnych (powyżej i poniżej terenu) i innych obudów stosowanych do chemikaliów, wód zanieczyszczonych i cieczy produkcyjnych2018-05-15KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 16994:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne iłowe -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy budowli podziemnych (innych niż tunele i budowle im towarzyszące)2018-04-24KT 142 Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20701:2018-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na ślinę2018-05-07KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-ISO 730:2018-02/A1:2018-06
- wersja angielska
Ciągniki rolnicze kołowe -- Trzypunktowy układ zawieszenia tylny -- Kategorie N1, 1, N2, 2, N3, 3, N4 i 42018-06-04KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A2:2018-06
- wersja angielska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2018-06-12KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN 50636-2-107:2015-08/A1:2018-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego -- Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów2018-05-04KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12945+A1:2016-11
- wersja polska
Środki wapnujące -- Oznaczanie liczby zobojętnienia -- Metody miareczkowe2018-05-25KT 156 NawozówPN-EN 12945:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 12945:2014-05
- wersja polska
PN-EN 15961:2017-02
- wersja polska
Nawozy -- Ekstrakcja rozpuszczalnego w wodzie wapnia, magnezu, sodu i siarki obecnej w postaci siarczanów2018-05-18KT 156 NawozówPN-EN 15961:2011
- wersja angielska
PN-EN 15961:2011
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 11747:2012/A1:2018-04
- wersja angielska
Ryż -- Oznaczanie oporności na wytłaczanie ziarn ryżu po ugotowaniu2018-04-24KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 11868:2018-05
- wersja polska
Mleko po obróbce cieplnej -- Oznaczanie zawartości laktulozy -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2018-05-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PN-EN ISO 9233-1:2018-06
- wersja angielska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 1: Metoda absorpcyjnej spektometrii molekularnej dla skórki sera2018-06-13KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-1:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9233-2:2018-06
- wersja angielska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 2: Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla sera, skórki sera i sera topionego2018-06-13KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-2:2013-08
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 8442-9:2018-04
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 9: Wymagania dotyczące noży ceramicznych2018-04-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12043:2015-01
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Komory leżakowania -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2018-05-21KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12043+A1:2010
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 19448:2018-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Analiza stężenia fluorków w roztworach wodnych za pomocą fluorkowej elektrody jonoselektywnej2018-05-04KT 283 Materiałów Stomatologicznych
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
PN-EN ISO 10439-3:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe zespolone z przekładnią2018-06-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe bez integralnej przekładni2018-06-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-4:2015-04/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 4: Rozprężarki2018-05-15KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 19008:2018-05
- wersja angielska
System kodowania kosztów standardowych dla urządzeń do produkcji i przeróbki ropy naftowej i gazu2018-05-21KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 13734:2014-04
- wersja polska
Gaz ziemny -- Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające -- Wymagania i metody badań2018-06-14KT 277PN-EN ISO 13734:2002
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14833:2005
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie stabilności hydrolitycznej trudnopalnych cieczy na bazie estrów fosforanowych2018-06-05KT 222
PN-EN ISO 20764:2004
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Przygotowanie próbek analitycznych wysokowrzących cieczy w celu oznaczania zawartości wody -- Metoda przedmuchiwania azotem2018-05-18KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 13503-6:2014-05/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Płyny i materiały do dowiercania złóż -- Część 6: Procedura pomiaru wycieku płynu w warunkach dynamicznych2018-06-04KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN 16807:2016-11
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Biośrodki smarowe -- Kryteria i wymagania dla biośrodków smarowych i dla biobazowych środków smarowych2018-05-04KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-C-04062:2018-05
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej z zastosowaniem wzorów empirycznych2018-05-18KT 222PN-C-04062:1986
- wersja polska
PN-EN 15940:2016-07
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-05-08KT 222
PN-EN 13016-1:2018-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)2018-05-07KT 222PN-EN 13016-1:2009
- wersja polska
PN-EN 13016-3:2018-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 3: Oznaczanie prężności par i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprężania)2018-05-07KT 222
PN-EN 16896:2016-12/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie lepkości kinematycznej -- Metoda z lepkościomierzem typu Stabingera2018-05-07KT 222
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 10439-3:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe zespolone z przekładnią2018-06-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe bez integralnej przekładni2018-06-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-4:2015-04/Ap1:2018-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 4: Rozprężarki2018-05-15KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 16923:2018-06
- wersja angielska
Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje CNG do tankowania pojazdów2018-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16924:2018-06
- wersja angielska
Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów2018-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2018-04-24KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 4506:2018-05
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Próba ściskania2018-05-28KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24506:1997
- wersja polska
PN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2018-05-21KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-4:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 4: Tablice wartości twardości2018-05-18KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 6507-3:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-05-07KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2018-05-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 6507-2:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-05-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 26203-1:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania przy dużych prędkościach odkształcania -- Część 1: Układ prętów sprężystych2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 26203-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 4545-3:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-3:2006
- wersja polska
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN ISO 4829-2:2016-05
- wersja polska
Stale -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 2: Zawartość krzemu od 0,01 do 0,05 %2018-06-14KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24829-2:1999
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11130:2018-04
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie polegające na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli2018-04-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11130:2010
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 15024-2:2018-06
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Oznaczanie zawartości cynku -- Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2018-06-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 15024-2:2008
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10213+A1:2016-08
- wersja polska
Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem2018-05-29KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10213:2010
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2018-04-24KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4506:2018-05
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Próba ściskania2018-05-28KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24506:1997
- wersja polska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-8:2018-06
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Szlifierki taśmowe kalibracyjne do płaskich materiałów obrabianych2018-06-12KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN ISO 12543-2:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe2018-05-28KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 12543-3:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 3: Szkło warstwowe2018-05-28KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-3:2000
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-3:2018-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji2018-06-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-3:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-6:2018-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)2018-04-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-6:2013-06
- wersja angielska
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
PN-ISO 10231:2007/A1:2018-04
- wersja angielska
Opony do motocykli -- Metody badań do sprawdzania właściwości opony2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.20 Opony do statków powietrznych
PN-ISO 7295:1996/A1:2018-04
- wersja angielska
Zawory opon statków powietrznych -- Wymiary zapewniające zamienność2018-04-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
PN-ISO 4251-1:2018-05
- wersja angielska
Opony (seria cechowana liczbą PR) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 1: Oznaczenie i wymiary opony oraz akceptowane zarysy obręczy2018-05-07KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4251-1:2009
- wersja polska
PN-ISO 4251-2:2018-05
- wersja angielska
Opony (seria cechowana liczbą PR) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 2: Nośność opony2018-05-07KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4251-2:2009
- wersja polska
PN-ISO 11795:2002/A1:2018-05
- wersja angielska
Opony do kół napędowych ciągników rolniczych -- Metoda pomiaru obwodu toczenia opony2018-05-04KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
PN-ISO 7867-2:2008/A1:2018-04
- wersja angielska
Opony (serie metryczne) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 2: Opis warunków użytkowania i kategorie nośności2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-5:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-5:2010
- wersja polska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 15254-7:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Sufity nienośne -- Część 7: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-7:2012
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieranych kurtyn z materiału2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12570:2002/A2:2018-06
- wersja angielska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze2018-06-13KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 14496:2017-08
- wersja polska
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2018-06-05KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14496:2007
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16954:2018-06
- wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty i produkty cięte na wymiar do podłóg i schodów (wewnętrzne i zewnętrzne)2018-06-12KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-3:2018-05
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej2018-05-04KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-3:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 15037-5:2013-10/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 5: Lekkie bloki szalunkowe2018-06-13KT 195 Prefabrykatów z Betonu
PN-EN 13369:2018-05
- wersja angielska
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2018-05-15KT 195 Prefabrykatów z BetonuPN-EN 13369:2013-09
- wersja angielska
91.100.40 Wyroby cementowo-włókniste
PN-EN 12467+A2:2018-06
- wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 12467+A1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 492+A2:2018-06
- wersja angielska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 492+A1:2016-08
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12691:2018-05
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na uderzenie2018-05-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12691:2007
- wersja polska
PN-EN 16993:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy stawów magazynowych, obudów wtórnych (powyżej i poniżej terenu) i innych obudów stosowanych do chemikaliów, wód zanieczyszczonych i cieczy produkcyjnych2018-05-15KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 16994:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne iłowe -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy budowli podziemnych (innych niż tunele i budowle im towarzyszące)2018-04-24KT 142 Geosyntetyków
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13163+A2:2016-12
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2018-04-20KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13163+A1:2015-03
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 16205+A1:2018-05
- wersja angielska
Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach2018-05-07KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 16205:2013-10
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62305-2:2012
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem2018-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62305-2:2008
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 12977-4:2018-06
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne2018-05-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-2:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 442-1:2015-02/Ap1:2018-05
- wersja polska
Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne2018-05-02KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 12480:2018-06
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe2018-06-13KT 277PN-EN 12480:2015-07
- wersja polska
PN-EN 12480:2015-07
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 13077:2018-05
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym) -- Rodzina A -- Typ B2018-05-15KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13077:2008
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12977-4:2018-06
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-3:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne2018-05-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 12977-2:2018-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-2:2012
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-ISO 16611:2018-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania2018-06-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-9:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą2018-05-21KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14689:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skał2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14689-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 17892-7:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Ściskanie jednoosiowe2018-05-18KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-8:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez drenażu2018-05-18KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22477-4:2018-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 4: Badania pali: dynamiczne badania nośności2018-05-15KT 254 Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-ISO 16611:2018-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania2018-06-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 16932-1:2018-05
- wersja angielska
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 1: Wymagania podstawowe2018-05-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1091:2002
- wersja polska
PN-EN 1671:2001
- wersja polska
PN-EN 16932-2:2018-05
- wersja angielska
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 2: Systemy ciśnieniowe2018-05-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1671:2001
- wersja polska
PN-EN 1091:2002
- wersja polska
PN-EN 16932-3:2018-05
- wersja angielska
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 3: Systemy podciśnieniowe2018-05-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1091:2002
- wersja polska
PN-EN 1671:2001
- wersja polska
PN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2018-05-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 13476-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2018-05-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-1:2008
- wersja polska
PN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2013-10
- wersja polska
PN-EN 15382:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 12274-4:2018-05
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie kohezji mieszanki2018-05-04KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-4:2003
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 124-4:2015-07
- wersja polska
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą2018-06-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 124:2000
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16729-3:2018-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 3: Wymagania dotyczące identyfikacji wad wewnętrznych i powierzchniowych szyn2018-05-28KT 138 Kolejnictwa
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 8442-9:2018-04
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 9: Wymagania dotyczące noży ceramicznych2018-04-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
PN-EN 16647:2015-11/Ap1:2018-04
- wersja angielska
Kominki na paliwa ciekłe -- Urządzenia dekoracyjne wytwarzające płomień przy wykorzystaniu alkoholu na bazie paliwa w postaci żelu -- Zastosowanie w prywatnych gospodarstwach domowych2018-04-24KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1307+A2:2018-05
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2018-05-29KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1307+A1:2016-02
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 20126:2012/A1:2018-06
- wersja angielska
Stomatologia -- Ręczne szczoteczki do zębów -- Wymagania ogólne i metody badań2018-06-13KT 283 Materiałów Stomatologicznych
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)2018-05-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-17:2002
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 23537-1:2017-02/A1:2018-05
- wersja angielska
Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne oraz wymagania dotyczące wymiarów2018-05-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 7152:2002/A1:2018-05
- wersja angielska
Namioty kempingowe oraz przedsionki do przyczep kempingowych -- Terminologia i wykaz terminów równoważnych2018-05-15KT 2 Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-7+A2:2018-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań2018-06-04KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-7+A1:2017-12
- wersja angielska
PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06
- wersja polska
Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku2018-05-02KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 16869:2018-02/AC:2018-05
- wersja angielska
Projekt/konstrukcja dróg ubezpieczonych na stałe (via ferrata)2018-05-29KT 2 Sportu i Rekreacji