Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-ISO 27917:2023-11
- wersja polska
Wychwytywanie, transport i geologiczne składowanie dwutlenku węgla -- Terminologia -- Terminy przekrojowe2023-11-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 11610:2023-10
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Słownictwo2023-10-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 4063:2023-10
- wersja angielska
Spawanie, zgrzewanie, lutowanie i cięcie -- Nazwy procesów i numery referencyjne2023-10-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 4063:2011
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 12309-1:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje2023-11-09KT 277PN-EN 12309-1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62934:2022-01
- wersja polska
Integracja sieci w zakresie wytwarzania energii odnawialnej -- Terminy i definicje2023-10-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12309-1:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje2023-11-09KT 277PN-EN 12309-1:2015-04
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-23KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-23KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A5:2023-05
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A5:2023-05
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A4:2023-05
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-10KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A4:2023-05
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-10KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-23KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-23KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A5:2023-05
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A5:2023-05
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A4:2023-05
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-10KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A4:2023-05
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-10KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-10-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15016-4:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Dokumentacje techniczne -- Część 4: Wymiana danych2023-11-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-4:2006
- wersja angielska
PN-EN 15016-4:2006
- wersja niemiecka
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN IEC 62321-12:2023-11
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 12: Oznaczanie jednoczesne -- Oznaczanie polibromowanych bifenyli, polibromowanych eterów difenylowych i ftalanów w polimerach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2023-11-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41015:2023-10
- wersja angielska
Facility Management -- Wpływanie na zachowania organizacyjne w celu poprawy wyników obiektu2023-10-04KT 315 Facility Management
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 16194:2023-11
- wersja angielska
Przenośne niepodłączone do kanalizacji kabiny toaletowe -- Wymagania dla obsługi i produktów związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów sanitarnych2023-11-03KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 16194:2012
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17463:2022-03
- wersja polska
Wycena Inwestycji Związanych z Energią (VALERI)2023-11-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2023-11-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
PN-EN 1591-4:2014-02
- wersja polska
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej2023-10-12KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN ISO 8586:2023-10
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Wybór i szkolenie oceniających sensorycznie2023-10-05KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 8586:2014-03
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14002-2:2023-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 2: Woda2023-10-24KT 270 Zarządzania Środowiskowego
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości2023-10-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17043:2011
- wersja polska
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21177:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Usługi zabezpieczeń stacji ITS w zakresie zabezpieczonego nawiązywania sesji i uwierzytelniania między urządzeniami zaufanymi2023-10-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 14083:2023-10
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Kwantyfikacja i raportowanie emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku operacji w łańcuchach transportowych2023-10-02KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16258:2013-05
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 17870:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Koncepcja danych dodatkowych eCall dla ograniczeń sprzętowych2023-10-24KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PKN-CEN/TS 17380:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS2023-10-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN ISO 19160-4:2023-10
- wersja angielska
Adresowanie -- Część 4: Części składowe międzynarodowego adresu pocztowego i szablon językowy2023-10-03KT 259 PocztyPN-EN ISO 19160-4:2018-02
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 17694-1:2023-10
- wersja angielska
Hydrometria -- Minimalne wymagania eksploatacyjne i procedury testowe dla sprzętu do monitorowania wody -- Urządzenia do określania przepływu -- Część 1: Oprzyrządowanie w kanale otwartym2023-10-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 3826-1:2020-03/A1:2023-10
- wersja angielska
Miękkie pojemniki z tworzyw sztucznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne2023-10-04KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13078-3:2023-10
- wersja angielska
Stomatologia -- Piec dentystyczny -- Część 3: Metoda badania do oceny wysokiej temperatury pieca do spiekania z oddzielną termoparą2023-10-24KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 5139:2023-10
- wersja angielska
Stomatologia -- Półfabrykaty kompozytów polimerowych do obróbki mechanicznej2023-10-26KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 7551:2023-10
- wersja angielska
Stomatologia -- Ćwieki absorpcyjne stosowane w endodoncji2023-10-26KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7551:2002
- wersja polska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN ISO 15883-5:2022-01
- wersja polska
Myjnie-dezynfektory -- Część 5: Wymagania działania i kryteria metody badania w celu wykazania skuteczności czyszczenia2023-11-20KT 295 Sterylizacji
PN-EN 285+A1:2022-03
- wersja polska
Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2023-10-06KT 295 SterylizacjiPN-EN 285:2016-03
- wersja polska
PN-EN 285:2016-03
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-15:2023-10
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 15: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji metali i stopów2023-10-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-15:2009
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN ISO 10535:2022-04
- wersja polska
Produkty wspomagające -- Podnośniki do przemieszczania osób -- Wymagania i metody badań2023-11-16KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN ISO 10535:2012
- wersja polska
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
PN-EN ISO 7439:2023-10
- wersja angielska
Antykoncepcyjne wkładki wewnątrzmaciczne z miedzią -- Wymagania i badania2023-10-05KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7439:2015-07
- wersja angielska
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62321-12:2023-11
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 12: Oznaczanie jednoczesne -- Oznaczanie polibromowanych bifenyli, polibromowanych eterów difenylowych i ftalanów w polimerach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2023-11-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14002-2:2023-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 2: Woda2023-10-24KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PKN-ISO/TR 27918:2023-11
- wersja polska
Zarządzanie ryzykiem w cyklu życia zintegrowanych projektów CCS2023-11-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-ISO 27917:2023-11
- wersja polska
Wychwytywanie, transport i geologiczne składowanie dwutlenku węgla -- Terminologia -- Terminy przekrojowe2023-11-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 4484-3:2023-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Mikroplastik pochodzenia tekstylnego -- Część 3: Pomiar masy zebranego materiału uwalnianego z gotowych wyrobów włókienniczych metodą prania domowego2023-10-26KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 14083:2023-10
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Kwantyfikacja i raportowanie emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku operacji w łańcuchach transportowych2023-10-02KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16258:2013-05
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 17367:2023-10
- wersja angielska
Gospodarowanie odpadami -- Wymiana danych pomiędzy systemem zarządzania komunikacją a systemem dla stacjonarnych pojemników do gromadzenia odpadów będących częścią systemu „back office” -- Specyfikacja funkcjonalna i semantyczny model danych2023-10-13KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04555:2023-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fluorouracylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną lub sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas2023-10-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04554:2023-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N-metyloformamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2023-10-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04551:2023-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie rozpuszczalnych związków wolframu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną2023-10-02KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04221-3:1996
- wersja polska
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
PKN-CEN/TS 17378:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich2023-10-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14002-2:2023-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 2: Woda2023-10-24KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 5667-1:2023-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek2023-10-05KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN ISO 5667-1:2022-07
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-12:2018-08
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności2023-11-20KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 16387:2023-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Oznaczanie wpływu na rozmnażanie2023-10-02KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 16387:2014-04
- wersja angielska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 25980:2023-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego2023-10-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25980:2015-01
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 14118:2018-05
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu2023-10-23KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1037+A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 13851:2019-05
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru2023-10-11KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 574+A1:2010
- wersja polska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-52:2004/A2:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-115:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-115: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-23:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-23:2006/AC:2012
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/A11:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-23:2006/A2:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-23:2006
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-113:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-113: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń kosmetycznych i pielęgnacyjnych zawierających lasery i intensywne źródła światła2023-10-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-10-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-10-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-81:2023-08/A1:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-10-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu2023-11-20KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
PN-EN 17870:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Koncepcja danych dodatkowych eCall dla ograniczeń sprzętowych2023-10-24KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 12845+A1:2020-05/Ap1:2023-11
- wersja polska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2023-11-09KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-11:2023-10
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 11: Protokół badania tuneli kablowych dla zestawów dysz otwartych2023-10-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-6:2023-10
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 6: Protokół badania podłóg i sufitów podwieszanych dla zestawów automatycznych dysz2023-10-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-18KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60332-1-2:2010/A11:2017-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-05KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 81-73:2020-12
- wersja polska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2023-11-14KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14373:2022-04
- wersja polska
Systemy tłumienia wybuchu2023-11-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14373:2006
- wersja polska
PN-EN 15967:2022-06
- wersja polska
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par2023-11-10KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 15967:2011
- wersja polska
PN-EN 15967:2011
- wersja angielska
PN-G-04037:2023-10
- wersja polska
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym2023-10-23KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-04037:1998
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN IEC 62819:2023-10
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Ochrona oczu, twarzy i głowy przed skutkami łuku elektrycznego -- Metody badań i wymagania eksploatacyjne2023-10-16KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 20785-3:2023-11
- wersja angielska
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym -- Część 3: Pomiary na wysokościach przelotowych2023-11-08KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 20785-3:2017-12
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12
- wersja polska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania2023-11-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 13997:2023-11
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Właściwości mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami2023-11-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 13997:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 11610:2023-10
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Słownictwo2023-10-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 14058+A1:2023-10
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem2023-10-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14058:2018-02
- wersja polska
PN-EN 14058:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 4862:2023-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kamizelki ratunkowe do stałego noszenia w wiropłatach -- Wymagania, badania i oznakowanie2023-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4863:2023-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kombinezony ratunkowe do wiropłatów -- Wymagania, badania i oznakowanie2023-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20346:2022-09
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne2023-10-31KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja polska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21204:2020-09/Ap1:2023-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Specyfikacja przejścia2023-10-04KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 14405-2:2019-04
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne2023-10-25KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14405-2:2012/Ap1:2013-10
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 3611:2023-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie pomiarowe do wymiarów -- Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne mikrometrów zewnętrznych2023-10-16KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 3611:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 5: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym lub wielotrzpieniowych działające w trybie próbkowania punktowego i/lub skanowania2023-10-11KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-4:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005
- wersja polska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN 17694-2:2023-10
- wersja angielska
Hydrometria -- Minimalne wymagania eksploatacyjne i procedury testowe dla sprzętu do monitorowania wody -- Urządzenia do określania przepływu -- Część 2: Oprzyrządowanie z zamkniętym przewodem2023-10-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN 17694-1:2023-10
- wersja angielska
Hydrometria -- Minimalne wymagania eksploatacyjne i procedury testowe dla sprzętu do monitorowania wody -- Urządzenia do określania przepływu -- Część 1: Oprzyrządowanie w kanale otwartym2023-10-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 10052:2021-12
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona2023-11-20KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10052:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu2023-11-20KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 1501-4:2023-10
- wersja angielska
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników2023-10-12KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 1501-4:2009
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60645-6:2022-05
- wersja polska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych2023-10-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60645-6:2010
- wersja polska
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-ISO 18434-1:2023-10
- wersja angielska
Monitorowanie stanu i diagnostyka maszyn -- Termografia -- Część 1: Procedury ogólne2023-10-31KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60404-12:2023-11
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 12: Metoda badania do oceny odporności cieplnej powłok izolacji powierzchniowej stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2023-11-08KT 153 Stalowych Blach Cienkich
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC/IEEE 63195-1:2023-11
- wersja angielska
Ocena gęstości mocy przy ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych pochodzących od bezprzewodowych urządzeń znajdujących się w pobliżu głowy i ciała (zakres częstotliwości od 6 GHz do 300 GHz) -- Część 1: Procedura pomiarowa2023-11-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC/IEEE 63195-2:2023-11
- wersja angielska
Ocena gęstości mocy przy ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych pochodzących od bezprzewodowych urządzeń znajdujących się w pobliżu głowy i ciała (zakres częstotliwości od 6 GHz do 300 GHz) -- Część 2: Procedura obliczeniowa2023-11-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-2-3:2016-11/AC:2023-10
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2023-10-27KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 62631-3-1:2023-10
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne i rezystencyjne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-1: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna - Metoda ogólna2023-10-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62631-3-1:2016-10
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 20785-3:2023-11
- wersja angielska
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym -- Część 3: Pomiary na wysokościach przelotowych2023-11-08KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 20785-3:2017-12
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-031:2023-10
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych i manipulowanych ręcznie sond przeznaczonych do badań i pomiarów elektrycznych2023-10-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-031:2015-10/A1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61010-031:2015-10/A11:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61010-031:2015-10
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2023-11-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
21.040.10 Gwinty metryczne
PN-ISO 965-3:2023-11
- wersja angielska
Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia -- Tolerancje -- Część 3: Odchyłki graniczne gwintów2023-11-07KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-ISO 965-3:2001/AC1:2018-02
- wersja polska
PN-ISO 965-3:2001
- wersja polska
PN-ISO 2904:2023-11
- wersja angielska
Gwinty trapezowe metryczne ISO -- Wymiary nominalne2023-11-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-ISO 2904:1996
- wersja polska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14841:2023-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Procedury napełniania i rozładunku cystern kolejowych do LPG2023-10-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14841:2014-04
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2023-10-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2023-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11295:2022-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych2023-10-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12449:2023-11
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2023-11-29KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 1254-2:2021-10
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych2023-11-28KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-2:2004
- wersja polska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1591-4:2014-02
- wersja polska
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej2023-10-12KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 5774:2023-10
- wersja angielska
Węże z tworzyw sztucznych -- Węże ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza -- Wymagania2023-10-26KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 5774:2016-04
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN IEC 60335-2-40:2023-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy2023-11-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-40:2004/A11:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/A12:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2010
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61918:2019-02/A12:2023-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2023-11-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-17:2018-02
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych frezarek2023-11-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-17:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-10:2017-10
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych mieszarek2023-10-17KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-2:2021-09
- wersja polska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości2023-11-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 17663:2023-10
- wersja angielska
Spawanie -- Wymagania jakości dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi2023-10-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17663:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 17663:2009
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 4063:2023-10
- wersja angielska
Spawanie, zgrzewanie, lutowanie i cięcie -- Nazwy procesów i numery referencyjne2023-10-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 4063:2011
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-1:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2023-11-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-1+A1:2013-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 25980:2023-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego2023-10-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25980:2015-01
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 18274:2023-10
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty i taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja2023-10-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18274:2011
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 16602-70-40:2023-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Wymagania dotyczące realizacji i zapewnienia jakości lutowania twardego materiałów metalowych przeznaczonych na sprzęt latający2023-11-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN ISO 5179:2023-10
- wersja angielska
Określanie zdolności do lutowania twardego na podstawie badania rozpływności i wypełniania lutem szczelin kapilarnych2023-10-26KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 15730:2023-10
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Polerowanie elektrolitycznie jako sposób na wygładzenie i pasywację stali nierdzewnej2023-10-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 15730:2016-07
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN 10244-2:2023-11
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym -- Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku2023-11-29KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10244-2:2010
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62934:2022-01
- wersja polska
Integracja sieci w zakresie wytwarzania energii odnawialnej -- Terminy i definicje2023-10-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17463:2022-03
- wersja polska
Wycena Inwestycji Związanych z Energią (VALERI)2023-11-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 12309-1:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje2023-11-09KT 277PN-EN 12309-1:2015-04
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 18123:2023-10
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie części lotnych2023-10-03KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18123:2016-01
- wersja polska
PN-EN ISO 18123:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-8:2023-10
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 8: Klasy paliw z biomasy termicznie przetworzonej i sprasowanej do wykorzystania nieprzemysłowego i przemysłowego2023-10-02KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 16440-2:2023-11
- wersja angielska
Metodyka badania systemów ziębniczych dla izolowanych środków transportu -- Część 2: Eutektyczne urządzenia chłodzące2023-11-08KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61547:2023-10
- wersja angielska
Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej2023-10-31KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61547:2009
- wersja angielska
PN-EN 61340-2-3:2016-11/AC:2023-10
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2023-10-27KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-18KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62934:2022-01
- wersja polska
Integracja sieci w zakresie wytwarzania energii odnawialnej -- Terminy i definicje2023-10-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50160:2023-10
- wersja angielska
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2023-10-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50160:2010/A3:2019-11
- wersja polska
PN-EN 50160:2010/A1:2015-02
- wersja polska
PN-EN 50160:2010/A2:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 50160:2010/A2:2019-11
- wersja polska
PN-EN 50160:2010
- wersja polska
PN-EN 50160:2010/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 50160:2010
- wersja angielska
PN-EN 50160:2010/A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 50160:2010/A3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60332-1-2:2010/A11:2017-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-05KT 53 Kabli i Przewodów
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-12:2023-11
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 12: Metoda badania do oceny odporności cieplnej powłok izolacji powierzchniowej stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2023-11-08KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62631-3-1:2023-10
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne i rezystencyjne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-1: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna - Metoda ogólna2023-10-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62631-3-1:2016-10
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-18KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60332-1-2:2010/A11:2017-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2023-10-05KT 53 Kabli i Przewodów
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62321-12:2023-11
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 12: Oznaczanie jednoczesne -- Oznaczanie polibromowanych bifenyli, polibromowanych eterów difenylowych i ftalanów w polimerach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2023-11-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-10-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50520:2021-07/A1:2022-03
- wersja polska
Płyty i taśmy osłonowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu zakopanych kabli lub rur instalacyjnych w instalacjach podziemnych2023-11-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 50520:2021-07
- wersja polska
Płyty i taśmy osłonowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu zakopanych kabli lub rur instalacyjnych w instalacjach podziemnych2023-11-22KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50520:2010
- wersja angielska
PN-EN 60670-23:2010/A1:2023-11
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów podłogowych2023-11-14KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN 60670-24:2013-10/A11:2023-10
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 24: Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z mocą rozpraszaną2023-10-09KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2023-11-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-6-2:2023-10
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)2023-10-13KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 60947-6-2:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 60947-6-1:2023-10
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające2023-10-10KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-6-1:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN IEC 62246-4:2023-11
- wersja angielska
Łączniki kontaktronowe -- Część 4: Stosowanie w połączeniu z magnetycznym członem wykonawczym do użytku w czujnikach magnetycznych2023-11-09KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-202:2023-03/AC:2023-10
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2023-10-18KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2023-11-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2023-11-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-6-2:2023-10
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)2023-10-13KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 60947-6-2:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 60947-6-1:2023-10
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające2023-10-10KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-6-1:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
29.140 Lampy i ich wyposażenie
PN-EN IEC 61547:2023-10
- wersja angielska
Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej2023-10-31KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61547:2009
- wersja angielska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62471-7:2023-10/AC:2023-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych -- Część 7: Źródła światła i oprawy oświetleniowe głównie emitujące promieniowanie widzialne2023-10-18KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62471-7:2023-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych -- Część 7: Źródła światła i oprawy oświetleniowe głównie emitujące promieniowanie widzialne2023-10-05KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-2:2002/AC:2023-10
- wersja polska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe2023-10-17KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN IEC 62722-2-1:2023-10
- wersja angielska
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania -- Oprawy oświetleniowe LED2023-10-11KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62722-2-1:2016-07
- wersja polska
PN-EN 62722-2-1:2016-07
- wersja angielska
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do rolet, markiz, osłon przeciwsłonecznych i podobnych urządzeń2023-11-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007/A12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-25:2023-11
- wersja angielska
Transformatory -- Część 25: Rezystory uziemiające punkt neutralny2023-11-21KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 60086-3:2022-01/AC:2023-10
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2023-10-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 61951-1:2017-10/A1:2023-11
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2023-11-07KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-21:2023-10
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-21: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Słowenii (oparte na EN 50341-1:2012)2023-10-12KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN IEC 62819:2023-10
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Ochrona oczu, twarzy i głowy przed skutkami łuku elektrycznego -- Metody badań i wymagania eksploatacyjne2023-10-16KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN IEC 62819:2023-10
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Ochrona oczu, twarzy i głowy przed skutkami łuku elektrycznego -- Metody badań i wymagania eksploatacyjne2023-10-16KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN IEC 60384-23:2023-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 23: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z poli(naftoesanu etylenu), metalizowane, napięcia stałego, do montażu powierzchniowego2023-10-30KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-23:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60384-20:2023-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 20: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z poli(siarczku fenylenu), metalizowane, napięcia stałego, do montażu powierzchniowego2023-10-27KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-20:2015-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 60384-14:2023-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających2023-10-13KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-14:2013-10/AC:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 60384-14:2013-10/A1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 60384-14:2013-10
- wersja angielska
31.060.70 Kondensatory mocy
PN-EN IEC 62146-2:2023-10
- wersja angielska
Kondensatory sterujące do wysokonapięciowych wyłączników prądu przemiennego -- Część 2: Kondensatory TRV2023-10-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 61969-1:2023-11
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne projektowania2023-11-06KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61969-1:2021-01
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 62471-7:2023-10/AC:2023-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych -- Część 7: Źródła światła i oprawy oświetleniowe głównie emitujące promieniowanie widzialne2023-10-18KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62471-7:2023-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych -- Część 7: Źródła światła i oprawy oświetleniowe głównie emitujące promieniowanie widzialne2023-10-05KT 4 Techniki Świetlnej
33.100.10 Emisja
PN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2023-11-13KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 61547:2023-10
- wersja angielska
Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej2023-10-31KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61547:2009
- wersja angielska
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60966-3-3:2023-11
- wersja angielska
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 3-3: Wymagania szczegółowe dotyczące półelastycznych połączeń kabli (złączy) -- Zakres częstotliwości do 18 GHz, typ 50-141 półelastyczny kabel koncentryczny2023-11-16KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 60966-3-3:2023-11
- wersja angielska
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 3-3: Wymagania szczegółowe dotyczące półelastycznych połączeń kabli (złączy) -- Zakres częstotliwości do 18 GHz, typ 50-141 półelastyczny kabel koncentryczny2023-11-16KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 61076-3-126:2023-10
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-126: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca 5 torowych złączy do zasilania środowisk przemysłowych, ze sprzęgiem „push-pull”2023-10-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60268-23:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 23: Telewizory i monitory -- Systemy głośnikowe2023-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.10 Wzmacniacze
PN-EN IEC 62087-2:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 2: Sygnały i nośniki2023-11-13KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62087-2:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62087-3:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 3: Odbiorniki telewizyjne2023-11-13KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62087-3:2016-04
- wersja angielska
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 60268-23:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 23: Telewizory i monitory -- Systemy głośnikowe2023-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61918:2019-02/A12:2023-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2023-11-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-2-10:2023-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-10: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych2023-11-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-10:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-308:2023-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-308: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabla -- Badanie szczątkowego skrętu wstążki światłowodowej, metoda G82023-10-30KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62148-22:2023-11
- wersja angielska
Aktywne podzespoły i urządzenia światłowodowe -- Standardy obudów i interfejsów -- Część 22: Moduły laserowe 25 Gbit/s z modulacją bezpośrednią wyposażone w regulator temperatury2023-11-06KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 62149-12:2023-10
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 12: Urządzenie z diodą laserową o rozproszonym sprzężeniu zwrotnym do systemów radia analogowego przez światłowód2023-10-30KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61300-2-1:2023-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-1: Badania -- Wibracje (sinusoidalne)2023-10-10KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-1:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 61300-2-18:2023-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-18: Badania -- Suche gorąco2023-10-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-18:2006
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 61291-2:2023-10
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Zastosowania jednokanałowe -- Szablon wymagań eksploatacyjnych2023-10-31KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61291-2:2016-09
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 60870-5-104:2007/AC:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-104: Protokoły transmisyjne -- Dostęp do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu2023-11-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50600-4-8:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-8: Efektywność wykorzystania energii ze źródeł emitujących CO₂2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-9:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-9: Efektywność wykorzystania wody2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO 21177:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Usługi zabezpieczeń stacji ITS w zakresie zabezpieczonego nawiązywania sesji i uwierzytelniania między urządzeniami zaufanymi2023-10-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 61918:2019-02/A12:2023-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2023-11-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 50600-4-8:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-8: Efektywność wykorzystania energii ze źródeł emitujących CO₂2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-9:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-9: Efektywność wykorzystania wody2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-4-8:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-8: Efektywność wykorzystania energii ze źródeł emitujących CO₂2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-9:2023-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-9: Efektywność wykorzystania wody2023-11-03KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16454:2023-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Kompleksowe badanie zgodności eCall2023-11-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16454:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 15016-4:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Dokumentacje techniczne -- Część 4: Wymiana danych2023-11-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-4:2006
- wersja angielska
PN-EN 15016-4:2006
- wersja niemiecka
PN-EN 17870:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Koncepcja danych dodatkowych eCall dla ograniczeń sprzętowych2023-10-24KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 15876:2023-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności urządzeń pokładowych i przydrożnych z EN 155092023-10-20KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15876-1:2017-02
- wersja angielska
PKN-CEN/TS 17378:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich2023-10-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PKN-CEN/TS 17380:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS2023-10-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 21177:2023-10
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Usługi zabezpieczeń stacji ITS w zakresie zabezpieczonego nawiązywania sesji i uwierzytelniania między urządzeniami zaufanymi2023-10-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 17549-2:2023-10
- wersja angielska
Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym -- Struktura informacji oparta na EN ISO 16739-1 do wymiany szablonów danych i arkuszy danych dla obiektów budowlanych -- Część 2: Konfigurowalne obiekty budowlane i wymagania2023-10-19KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
PN-EN ISO 19160-4:2023-10
- wersja angielska
Adresowanie -- Część 4: Części składowe międzynarodowego adresu pocztowego i szablon językowy2023-10-03KT 259 PocztyPN-EN ISO 19160-4:2018-02
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19156:2023-10
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Obserwacje, pomiary i próbki2023-10-25KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19156:2013-11
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11239:2023-11
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy i struktury danych dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji dotyczących postaci dawkowania produktów leczniczych, jednostki prezentacji i sposoby podawania2023-11-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11239:2013-05
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 17367:2023-10
- wersja angielska
Gospodarowanie odpadami -- Wymiana danych pomiędzy systemem zarządzania komunikacją a systemem dla stacjonarnych pojemników do gromadzenia odpadów będących częścią systemu „back office” -- Specyfikacja funkcjonalna i semantyczny model danych2023-10-13KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
39.040.10 Zegarki
PN-EN IEC 60086-3:2022-01/AC:2023-10
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2023-10-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
PKN-CEN/TS 16786:2023-10
- wersja angielska
Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych2023-10-11KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 13776:2023-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Procedury napełniania i rozładunku cystern drogowych do LPG2023-10-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13776:2013-11
- wersja angielska
PKN-CEN/TS 16786:2023-10
- wersja angielska
Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych2023-10-11KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
43.140 Motocykle i motorowery
PN-EN ISO 18246:2023-10
- wersja angielska
Motorowery i motocykle o napędzie elektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące połączenia przewodzącego z zewnętrznym źródłem zasilania energią elektryczną2023-10-03KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18246:2017-06
- wersja angielska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1501-4:2023-10
- wersja angielska
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników2023-10-12KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 1501-4:2009
- wersja polska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15016-4:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Dokumentacje techniczne -- Część 4: Wymiana danych2023-11-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-4:2006
- wersja angielska
PN-EN 15016-4:2006
- wersja niemiecka
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15654-1+A1:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Pomiar sił pionowych działających na koła i zestawy kołowe -- Część 1: Punkty pomiarowe na torze przeznaczone dla pojazdów w eksploatacji2023-11-20KT 138 KolejnictwaPN-EN 15654-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15085-1:2023-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2023-11-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-1+A1:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 15355+A1:2023-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączania hamulca2023-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15355:2019-08
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 14841:2023-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Procedury napełniania i rozładunku cystern kolejowych do LPG2023-10-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14841:2014-04
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20785-3:2023-11
- wersja angielska
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym -- Część 3: Pomiary na wysokościach przelotowych2023-11-08KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 20785-3:2017-12
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-60-13:2023-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Dostępne w handlu podzespoły elektryczne, elektroniczne i elektromechaniczne (EEE)2023-11-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-60-13:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 16602-60:2023-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Podzespoły elektryczne, elektroniczne i elektromechaniczne (EEE)2023-11-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-60:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-40:2023-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Wymagania dotyczące realizacji i zapewnienia jakości lutowania twardego materiałów metalowych przeznaczonych na sprzęt latający2023-11-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 283:2023-10
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym -- Wytrzymałość na rozciąganie taśmy o całkowitej grubości, wydłużenie przy zerwaniu oraz wydłużenie przy zadanym obciążeniu -- Metoda badania2023-10-03KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 283:2016-01
- wersja angielska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających2023-10-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4484-3:2023-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Mikroplastik pochodzenia tekstylnego -- Część 3: Pomiar masy zebranego materiału uwalnianego z gotowych wyrobów włókienniczych metodą prania domowego2023-10-26KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9073-1:2023-11
- wersja angielska
Włókniny -- Metody badania -- Część 1: Wyznaczanie masy powierzchniowej2023-11-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 29073-1:1994
- wersja polska
PN-EN ISO 9073-14:2023-11
- wersja angielska
Włókniny -- Metody badania -- Część 14: Przesiąkliwość zwrotna materiałów podkładowych (odpowiednik moczu)2023-11-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-14:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 9073-13:2023-11
- wersja angielska
Włókniny-- Metody badania -- Część 13: Czas wielokrotnego przenikania cieczy (odpowiednik moczu)2023-11-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-13:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 9073-3:2023-11
- wersja angielska
Włókniny -- Metody badania -- Część 3: Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia zrywającego z użyciem metody paska2023-11-17KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 29073-3:1994
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 23702-1:2023-11
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Substancje per- i polifluoroalkilowe -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej2023-11-24KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 23702-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 18218-1:2023-11
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli (APEO) -- Część 1: Metoda bezpośrednia2023-11-23KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18218-1:2015-09
- wersja angielska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-17:2022-09
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 17: Kombajny do zbioru okopowych2023-11-13KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13118+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 13140+A1:2010
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12946:2023-11
- wersja angielska
Środki wapnujące -- Oznaczanie zawartości wapnia i zawartości magnezu -- Metoda kompleksometryczna2023-11-17KT 156 NawozówPN-EN 12946:2002
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17547:2022-04
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie zawartości witaminy A, E i D -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem (HPLC) za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE)2023-11-24KT 40 Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-EN 17746:2023-10
- wersja angielska
Elektroniczne papierosy i e-liquidy -- Oznaczanie spójności dostarczania nikotyny w zdefiniowanych sekwencjach dawki w ramach jednego e-papierosa2023-10-23KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
PN-EN 17634:2023-10
- wersja angielska
Elektroniczne papierosy i e-liquidy -- Oznaczanie spójności dostarczania nikotyny w zdefiniowanych sekwencjach dawki z kilku e-papierosów tego samego typu2023-10-20KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 1787:2022-09
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej celulozę metodą spektroskopii ESR2023-10-24KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 1787:2001
- wersja polska
PN-EN 14122:2014-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy B1 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2023-10-18KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 14122:2004
- wersja polska
PN-EN 14122:2004/AC:2006
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 27971:2023-11
- wersja angielska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) -- Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego2023-11-24KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 27971:2015-07
- wersja angielska
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 14156:2023-10
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Metody ekstrakcji dla tłuszczów i związków rozpuszczalnych w tłuszczach2023-10-17KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 23291:2023-10
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne dotyczące stosowania spektrometrii w podczerwieni in-line i on-line2023-10-06KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 23318:2023-10
- wersja angielska
Mleko, przetwory mleczne w proszku oraz śmietanka i śmietana -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda grawimetryczna2023-10-06KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 23970:2023-10
- wersja angielska
Mleko, przetwory mleczne w proszku i preparaty do początkowego żywienia niemowląt -- Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą chromatografii cieczowej i tandemowej spektometrii masowej (LC-MS/MS)2023-10-06KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 660:2021-03
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości2023-11-21KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 660:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 3960:2017-03
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej -- Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego2023-10-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3960:2012
- wersja polska
67.240 Analiza sensoryczna
PN-EN ISO 8586:2023-10
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Wybór i szkolenie oceniających sensorycznie2023-10-05KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 8586:2014-03
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 16056:2023-10
- wersja angielska
Wpływ materiałów metalowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metoda do oceny właściwości pasywnych stali odpornych na korozję i innych pasywnych stopów2023-10-20KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 16056:2012
- wersja angielska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN ISO 13132:2023-10
- wersja angielska
Szkło laboratoryjne -- Szalki Petriego2023-10-02KT 198 SzkłaPN-EN ISO 13132:2011
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2020-06
- wersja polska
Kosmetyki -- Metody badania ochrony przeciwsłonecznej -- Oznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2023-11-07KT 334 Produktów KosmetycznychPN-EN ISO 24444:2011
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 14664:2023-11
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan żelaza(III) stały2023-11-17KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 14664:2005
- wersja polska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-04037:2023-10
- wersja polska
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym2023-10-23KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-04037:1998
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 2613-1:2023-10
- wersja angielska
Analiza gazu ziemnego -- Zawartość krzemu w biometanie -- Część 1: Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu metodą atomowej spektroskopii emisyjnej (AES)2023-10-16KT 277
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN 1860-3:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań2023-11-21RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-3:2005/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 1860-3:2005
- wersja polska
PN-EN 1860-4:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 4: Grille jednorazowego użytku na paliwo stałe -- Wymagania i metody badań2023-11-21RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-4:2005
- wersja polska
PN-EN 1860-2:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 2: Węgiel drzewny i brykiety z węgla drzewnego do grillowania -- Wymagania i metody badań2023-11-20RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-2:2006
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15691:2023-11
- wersja angielska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie suchej pozostałości (substancji nielotnej) -- Metoda grawimetryczna2023-11-20KT 222PN-EN 15691:2010
- wersja polska
PN-EN 17867:2023-11
- wersja angielska
Paliwo benzynowe do małych silników spalinowych -- Wymagania i metody badań2023-11-20KT 222
PN-EN 15940:2023-10
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2023-10-23KT 222PN-EN 15940+A1+AC:2019-04
- wersja polska
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04/Ap1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 16734:2022-08
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2023-10-19KT 222PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja polska
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18123:2023-10
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie części lotnych2023-10-03KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18123:2016-01
- wersja polska
PN-EN ISO 18123:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-8:2023-10
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 8: Klasy paliw z biomasy termicznie przetworzonej i sprasowanej do wykorzystania nieprzemysłowego i przemysłowego2023-10-02KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1474-2:2021-02/AC:2023-10
- wersja angielska
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie i badanie morskich systemów przeładunkowych -- Część 2: Projektowanie i badanie węży przeładunkowych2023-10-18KT 277
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 3785:2023-10
- wersja angielska
Metale -- Oznaczenie osi próbek względem przebiegu włókien wyrobu2023-10-25KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 3785:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 14556:2023-10
- wersja angielska
Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego z karbem V -- Oprzyrządowana metoda badania2023-10-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 14556:2015-12/Ap1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 14556:2015-12
- wersja polska
PN-EN ISO 14556:2015-12
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja polska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2023-11-23KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja polska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2023-11-23KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 12449:2023-11
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2023-11-29KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10225-3+A1:2023-10
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco2023-10-17KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225-3:2019-07
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10359:2023-10
- wersja angielska
Półwyroby z blach zespawanych laserowo przeznaczone na wytłoczki -- Warunki techniczne dostawy2023-10-17KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10359:2015-10
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10244-2:2023-11
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym -- Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku2023-11-29KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10244-2:2010
- wersja polska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-EN ISO 13520:2023-10
- wersja angielska
Oznaczanie zawartości ferrytu w odlewach z nierdzewnych staliw austenitycznych2023-10-02KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 13520:2019-11
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-1:2023-10
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 1: Wytyczne ogólne2023-10-04KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24491-1:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 4491-2:2023-10
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 2: Ubytek masy w wyniku redukcji wodorem (strata wodorowa)2023-10-04KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4491-2:2002
- wersja polska
79.100 Korek i wyroby z korka
PN-EN 12104:2023-10
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Specyfikacja2023-10-12KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12758+A1:2023-10
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania2023-10-18KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15434-1:2023-10
- wersja angielska
Kity klejące -- Część 1: Kity klejące do szkła narażone na bezpośrednie działanie światła2023-10-11KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 15434+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1279-3:2018-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości utraty gazu i tolerancji stężenia gazu2023-10-03KT 198 SzkłaPN-EN 1279-3:2004
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6603-2:2023-11
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Badanie zachowania się sztywnych tworzyw sztucznych podczas przebicia udarowego -- Część 2: Instrumentalne badanie udarności2023-11-28KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6603-2:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 179-1:2023-11
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności2023-11-23KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 179-1:2010
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 179-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2023-11
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2023-11-23KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 527-4:2023-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 4: Warunki badania kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknem2023-10-05KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-4:2022-06
- wersja angielska
83.140.50 Uszczelnienia
PN-EN 549+A1:2023-10
- wersja angielska
Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2023-10-23KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 549:2019-10
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 6076:2023-11
- wersja angielska
Kleje -- Montaż wykładzin podłogowych, podłóg drewnianych, mas wyrównujących i płytek -- Specyfikacja wymiarów ząbków pac i rakli2023-11-28KT 184 Klejów
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 535:2023-10
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie absorpcji wody -- Metoda Cobb2023-10-05KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 535:2014-05
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-12:2023-10
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 12: Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie linii perforacji i obliczanie skuteczności perforacji2023-10-24KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-12:2011
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 4624:2023-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności2023-11-28KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4624:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 4624:2016-05
- wersja polska
PN-EN 927-5:2023-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 5: Ocena przepuszczalności wody2023-11-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-5:2008
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-8:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 8: Kaolin naturalny2023-11-28KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-8:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-21:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 21: Piasek kwarcowy (kwarc naturalny niemielony)2023-11-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-21:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-2:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Baryt (naturalny siarczan baru)2023-11-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-3:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 3: Blanc fixe2023-11-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-4:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 4: Kreda2023-11-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-4:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-5:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 5: Naturalny krystaliczny węglan wapnia2023-11-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-5:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-13:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 13: Kwarc naturalny (mielony)2023-11-24KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-13:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-15:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 15: Krzemionka szklista2023-11-24KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-15:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-16:2023-11
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 16: Wodorotlenki glinu2023-11-24KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-16:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 1247-1:2023-11
- wersja angielska
Pigmenty aluminiowe do farb -- Część 1: Ogół pigmentów aluminiowych2023-11-23KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 1247-2:2023-11
- wersja angielska
Pigmenty aluminiowe do farb -- Część 2: Pigmenty aluminiowe metalizowane próżniowo2023-11-23KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 15942:2022-04
- wersja polska
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu między przedsiębiorstwami2023-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2012
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15942:2022-04
- wersja polska
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu między przedsiębiorstwami2023-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2012
- wersja angielska
91.040.99 Inne budynki
PN-EN 16194:2023-11
- wersja angielska
Przenośne niepodłączone do kanalizacji kabiny toaletowe -- Wymagania dla obsługi i produktów związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów sanitarnych2023-11-03KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 16194:2012
- wersja angielska
91.060.20 Dachy
PN-EN 607:2023-10
- wersja angielska
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania2023-10-23KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 607:2005
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do rolet, markiz, osłon przeciwsłonecznych i podobnych urządzeń2023-11-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007/A12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-97:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-10-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-10-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-8:2019-08
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie konsystencji metodą rozpływu stożka2023-11-24KT 274 BetonuPN-EN 12350-8:2012
- wersja polska
PN-EN 12350-7:2019-08/AC:2022-03
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Zawartość powietrza -- Metody ciśnieniowe2023-11-08KT 274 Betonu
PN-EN 12504-2:2021-12
- wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia2023-10-06KT 274 BetonuPN-EN 12504-2:2013-03
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 15434-1:2023-10
- wersja angielska
Kity klejące -- Część 1: Kity klejące do szkła narażone na bezpośrednie działanie światła2023-10-11KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 15434+A1:2010
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 16863:2023-11
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby izolacyjne z powierzchnią refleksyjną (RI) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2023-11-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 22097:2023-11
- wersja angielska
Izolacja cieplna budynków -- Wyroby do izolacji z powierzchnią refleksyjną -- Określanie cieplnych właściwości użytkowych2023-11-09KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 16012+A1:2015-04
- wersja polska
PN-EN 16012+A1:2015-04/Ap1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 16012+A1:2015-04
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 12354-5:2023-11
- wersja angielska
Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości akustycznych elementów -- Część 5: Poziomy hałasu pochodzące od wyposażenia technicznego2023-11-29KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 12354-5:2009
- wersja angielska
PN-EN 12354-5:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10052:2021-12
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona2023-11-20KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10052:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 12758+A1:2023-10
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania2023-10-18KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10052:2021-12
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona2023-11-20KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10052:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 12309-1:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje2023-11-09KT 277PN-EN 12309-1:2015-04
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN IEC 60379:2023-11
- wersja angielska
Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego2023-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60379:2005
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-72:2020-12
- wersja polska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2023-11-14KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-72:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2020-12
- wersja polska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2023-11-14KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-12:2018-08
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności2023-11-20KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22475-1:2022-04/Ap1:2023-11
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Metody poboru prób i pomiarów wód podziemnych -- Część 1: Zasady techniczne poboru prób gruntów, skał i wód podziemnych2023-11-13KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-5:2023-10
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 5: Badanie presjometrem z podwiercaniem2023-10-11KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 22476-5:2013-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07
- wersja niemiecka
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora2023-10-13KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 1860-4:2023-11
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 4: Grille jednorazowego użytku na paliwo stałe -- Wymagania i metody badań2023-11-21RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-4:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN IEC 60335-2-34:2023-08/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2023-10-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-53:2012/A11:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-81:2023-08/A1:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-10-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN ISO 6369:2023-10
- wersja angielska
Wytwornice lodu do użytku komercyjnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2023-10-16KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
PN-EN 1729-2:2023-10
- wersja angielska
Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-10-17KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1729-2+A1:2016-02
- wersja polska
PN-EN 1729-2+A1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 16890+A1:2021-11
- wersja polska
Meble dla dzieci -- Materace do łóżeczek i kołysek -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-10-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16890:2017-06
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10874:2012/A1:2021-05
- wersja niemiecka
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2023-11-06KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 16511:2023-10
- wersja angielska
Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF) -- Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających2023-10-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja niemiecka
PN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12104:2023-10
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Specyfikacja2023-10-12KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-52:2004/A2:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-115:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-115: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-23:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów2023-10-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-23:2006/AC:2012
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/A11:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-23:2006/A2:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-23:2006
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/Ap1:2007
- wersja polska
PN-EN 60335-2-23:2006/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-113:2023-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-113: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń kosmetycznych i pielęgnacyjnych zawierających lasery i intensywne źródła światła2023-10-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1466:2023-11
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki do użytku domowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-11-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1466:2015-02/AC:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 1466:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 16232+A2:2023-10
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2023-10-18KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 16232+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 16890+A1:2021-11
- wersja polska
Meble dla dzieci -- Materace do łóżeczek i kołysek -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-10-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16890:2017-06
- wersja angielska