Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
PN-EN ISO 8384:2020-03
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN ISO 29464:2020-03
- wersja angielska
Oczyszczanie powietrza i innych gazów -- Terminologia2020-03-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 14799:2007
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-10:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 10: Fizyka atomowa i jądrowa2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-10:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-2:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 2: Matematyka2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-4:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 4: Mechanika2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-4:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-9:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 9: Chemia fizyczna i fizyka molekularna2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-9:2013-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-12:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 12: Fizyka materii skondensowanej2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-12:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-5:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 5: Termodynamika2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-5:2013-07
- wersja angielska
01.075 Symbole literowe
PN-EN ISO 80000-2:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 2: Matematyka2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-2:2013-06
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 129-1:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-EN ISO 13715:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Krawędzie o nieokreślonym kształcie -- Wskazanie i wymiarowanie2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 18388:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Podcięcia obróbkowe -- Rodzaje i wymiarowanie2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN ISO 129-1:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-EN ISO 13715:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Krawędzie o nieokreślonym kształcie -- Wskazanie i wymiarowanie2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-EN ISO 18388:2020-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Podcięcia obróbkowe -- Rodzaje i wymiarowanie2020-03-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN ISO 21416:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania i wytyczne w zakresie praktyk uwzględniających utrzymanie równowagi ekologicznej w nurkowaniu rekreacyjnym2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 21417:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące szkolenia w zakresie świadomości ekologicznej dla osób nurkujących rekreacyjnie2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
PN-EN ISO 21416:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania i wytyczne w zakresie praktyk uwzględniających utrzymanie równowagi ekologicznej w nurkowaniu rekreacyjnym2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 21417:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące szkolenia w zakresie świadomości ekologicznej dla osób nurkujących rekreacyjnie2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 17277:2020-03
- wersja angielska
Hydrometria -- Wymagania pomiarowe i klasyfikacja przyrządów do pomiaru intensywności opadów deszczu2020-03-11KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN 15634-1:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15634-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 15634-2:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi -- Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) -- Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym2020-03-11KT 235 Analizy Żywności
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60601-2-75:2020-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii fotodynamicznej i diagnozy fotodynamicznej2020-03-20KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-13:2013-06/A1:2020-02
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania stanowiska anestezjologicznego2020-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 3826-1:2020-03
- wersja angielska
Miękkie pojemniki z tworzyw sztucznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 3826-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8362-1:2020-03
- wersja angielska
Pojemniki i akcesoria iniekcyjne -- Część 1: Fiolki iniekcyjne z rurek szklanych2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8362-1:2010/A1:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 8362-1:2010
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 10555-6:2017-12/A1:2020-03
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 6: Implantowane porty podskórne2020-03-13KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 5832-1:2020-03
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 1: Stal nierdzewna do obróbki plastycznej2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN ISO 5832-6:2020-03
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 6: Stop kobaltowo-niklowo-chromowo-molibdenowy do obróbki plastycznej2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN ISO 5832-7:2020-03
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 7: Kowalny i formowany na zimno stop kobaltowo-chromowo-niklowo-molibdenowo-żelazowy2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 80601-2-49:2020-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2020-03-20KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-49:2016-01
- wersja angielska
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20896-1:2020-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Cyfrowe urządzenia do wycisków -- Część 1: Metody oceny dokładności2020-03-13KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 3630-1:2020-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do kanału korzeniowego -- Część 1: Wymagania ogólne2020-03-13KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-1:2008
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 3964:2017-02/A1:2020-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Wymiary połączeniowe złączy narzędzi ręcznych2020-03-13KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11137-1:2015-07/A2:2020-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 25424:2020-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 25424:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 25424:2011
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20186-3:2020-03
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 3: Izolowane pozakomórkowe krążące DNA z osocza2020-03-13KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN IEC 60601-2-46:2020-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych2020-03-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-46:2011
- wersja angielska
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-EN ISO 21416:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania i wytyczne w zakresie praktyk uwzględniających utrzymanie równowagi ekologicznej w nurkowaniu rekreacyjnym2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
PN-EN ISO 21417:2020-03
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące szkolenia w zakresie świadomości ekologicznej dla osób nurkujących rekreacyjnie2020-03-10KT 2 Sportu i Rekreacji
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11665-11:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 11: Metoda badania powietrza glebowego z próbkowaniem na głębokości2020-03-11KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 11665-1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 1: Źródła radonu i jego krótko-życiowych produktów rozpadu oraz stosowane metody pomiaru2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-2:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-2:2015-11
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-3:2020-03
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 3: Metody badań2020-03-13KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-3:2006
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN ISO 21877:2020-03
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego amoniaku -- Metoda manualna2020-03-10KT 280 Jakości Powietrza
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 21253-1:2020-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 1: Kryteria identyfikacji docelowych związków za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas2020-03-10KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
PN-EN ISO 21253-2:2020-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 2: Kryteria ilościowego oznaczania związków organicznych z zastosowaniem metody analitycznej dla wielu klas związków2020-03-10KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-Z-19012:2020-02
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego mineralnego materiału glebowego -- Metoda dyfrakcji laserowej2020-02-04KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 18674-5:2020-03
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 5: Pomiary zmiany naprężeń metodą badania TPC (total pressure cells)2020-03-13KT 254 Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13857:2020-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych2020-03-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13857:2010
- wersja polska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-52:2004/A12:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2020-04-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-4:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2020-03-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-7:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2020-03-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 61482-1-1:2020-03
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1: Określanie parametrów łuku (ELIM, ATPV i/lub EBT) dla materiałów stosowanych do produkcji odzieży i dla odzieży ochronnej w warunkach swobodnego łuku elektrycznego2020-03-20KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61482-1-1:2009
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN IEC 61482-1-1:2020-03
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1: Określanie parametrów łuku (ELIM, ATPV i/lub EBT) dla materiałów stosowanych do produkcji odzieży i dla odzieży ochronnej w warunkach swobodnego łuku elektrycznego2020-03-20KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61482-1-1:2009
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 18640-1:2018-08/A1:2020-03
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i wilgoci z użyciem torso z funkcją pocenia2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18640-2:2018-06/A1:2020-03
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie obciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej przez strażaków2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 27065:2018-02/A1:2020-03
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej użytkowanej przez pracowników stosujących pestycydy i przez pozostałych pracowników mających z nimi kontakt2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 374-2:2020-03
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 374-2:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 374-4:2020-03
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania substancji chemicznych2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 374-4:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 374-4:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 374-4:2014-03
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 13287:2020-03
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 13287:2013-04
- wersja polska
PN-EN ISO 13287:2013-04
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN ISO 20456:2020-03
- wersja angielska
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych -- Wytyczne dotyczące stosowania przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy przewodzących2020-03-10KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 29104:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 6817:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 5167-6:2020-03
- wersja angielska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 6: Przepływomierze klinowe2020-03-10KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2020-03-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366:2006
- wersja polska
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-ISO 20816-1:2020-03
- wersja angielska
Drgania mechaniczne -- Pomiar i ocena drgań maszynowych -- Część 1: Wytyczne ogólne2020-03-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 80000-5:2020-03
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 5: Termodynamika2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-5:2013-07
- wersja angielska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PKN-IEC/TR 61340-5-2:2020-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika2020-04-02KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 11665-11:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 11: Metoda badania powietrza glebowego z próbkowaniem na głębokości2020-03-11KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 11665-1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 1: Źródła radonu i jego krótko-życiowych produktów rozpadu oraz stosowane metody pomiaru2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-2:2020-03
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-2:2015-11
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 10642:2020-03
- wersja angielska
Części złączne -- Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym o zmniejszonej obciążalności2020-03-11KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10642:2006/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10642:2006
- wersja polska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 9809-1:2020-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Projektowanie, konstrukcja i badania bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania -- Część 1: Ulepszane cieplnie stalowe butle i zbiorniki rurowe o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej niż 1 100 MPa2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 9809-2:2020-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Projektowanie, konstrukcja i badania bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania -- Część 2: Ulepszane cieplnie stalowe butle i zbiorniki rurowe o wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 1 100 MPa2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 9809-3:2020-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Projektowanie, konstrukcja i badania bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania -- Część 3: Normalizowane stalowe butle i zbiorniki rurowe2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-3:2010
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 20088-3:2020-03
- wersja angielska
Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 3: Uwolnienie strumienia2020-03-13KT 277
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN ISO 10893-3:2011/A1:2020-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2020-03-10KT 123 Badań Własności Metali
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2020-03-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449:2016-07
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 11922-1:2020-02
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne2020-02-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 11922-1:2013-12
- wersja polska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52910:2020-03
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Projektowanie -- Wymagania, wytyczne i zalecenia2020-03-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52911-2:2020-03
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Projektowanie -- Część 2: Stapianie proszków polimerów za pomocą lasera2020-03-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01/AC:2020-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa2020-03-25KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 12413:2020-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych2020-03-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 12413+A1:2011
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-1:2018-03/A11:2020-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych2020-03-23KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15607:2020-03
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15607:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 15609-1:2020-03
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15609-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 15609-2:2020-03
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 2: Spawanie gazowe2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15609-2:2005
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-3:2020-03
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku2020-03-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-3:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 60974-7:2020-03
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty2020-03-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-7:2013-08
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 6947:2020-03
- wersja angielska
Spawanie i procesy pokrewne -- Pozycje spawania2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6947:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 6947:2011
- wersja niemiecka
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9455-16:2020-03
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 16: Badanie skuteczności działania topnika metodą meniskograficzną2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-16:2013-07
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 21968:2020-03
- wersja angielska
Powłoki metalowe niemagnetyczne na podłożach metalowych i niemetalowych -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda fazowa prądów wirowych2020-03-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 21968:2006
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 28721-1:2020-03
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego2020-03-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 28721-1:2011
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 50465:2015-08/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW2020-04-02KT 277
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 16905-1:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 1: Terminy i definicje2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-3:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 3: Warunki badania2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-4:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 4: Metody badania2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-5:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 5: Obliczanie sprawności sezonowej w trybie grzania i chłodzenia2020-03-31KT 277
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-24:2020-03
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 24: Ochrona odgromowa2020-03-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-24:2010
- wersja angielska
PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2020-02-06KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PKN-IEC/TR 61340-5-2:2020-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika2020-04-02KT 143 Elektryczności Statycznej
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60034-18-41:2014-10/A1:2020-03
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-41: Wyładowania niezupełne w elektrycznych układach izolacyjnych (Typ I) stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne i kontroli jakości2020-03-10KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN IEC 62275:2020-03
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62275:2015-03
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN IEC 61810-10:2020-03
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 10: Dodatkowe aspekty funkcjonalne oraz wymagania bezpieczeństwa dla przekaźników o dużej zdolności łączeniowej2020-03-25KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 62275:2020-03
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62275:2015-03
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62026-3:2015-07/A11:2020-03
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 3: Sieć urządzeń2020-03-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 63119-1:2020-03
- wersja angielska
Usługa roamingu w wymianie informacji dla ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 60947-2:2018-01
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2020-02-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009
- wersja polska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-3:2002/A56:2020-03
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany2020-03-23KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 62386-332:2018-04/AC:2020-02
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2020-02-18KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-18-41:2014-10/A1:2020-03
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-41: Wyładowania niezupełne w elektrycznych układach izolacyjnych (Typ I) stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne i kontroli jakości2020-03-10KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62040-1:2019-11/AC:2020-02
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-02-25KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badawcze i dane2020-03-13KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 60079-20-1:2010
- wersja polska
PN-EN 60079-20-1:2010
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN IEC 60747-16-6:2020-03
- wersja angielska
Urządzenia półprzewodnikowe -- Część 16-6: Mikrofalowe układy scalone -- Mnożniki częstotliwości2020-03-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61169-24:2020-03
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości ze sprzęgiem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61169-24:2009
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03
- wersja angielska
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie 2,4 GHz -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03
- wersja angielska
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie 2,4 GHz -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN 62760:2016-09/A1:2020-03
- wersja angielska
Metoda reprodukcji dźwięku dla znormalizowanego poziomu głośności2020-03-24KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-3-54:2020-03
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-54: Badania i pomiary -- Kątowa niewspółosiowość pomiędzy osią otworu i osią średnicy zewnętrznej ferruli cylindrycznej2020-03-31KT 282 Techniki Światłowodowej
35.080 Oprogramowanie
PN-EN ISO/IEC 25066:2020-03
- wersja angielska
Inżynieria systemów i oprogramowania – Wymagania jakościowe i ocena systemów i oprogramowania (SQuaRE) – Wspólny format przemysłowy (CIF) dotyczący użyteczności – Raport z oceny2020-03-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01/AC:2020-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa2020-03-25KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63119-1:2020-03
- wersja angielska
Usługa roamingu w wymianie informacji dla ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-332:2018-04/AC:2020-02
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2020-02-18KT 4 Techniki Świetlnej
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
PN-EN 721:2020-03
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Wymagania dotyczące bezpiecznej wentylacji2020-03-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 721:2007
- wersja polska
43.040.70 Sprzęgi
PN-ISO 1726-1:2003/AC1:2020-02
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Sprzęgi mechaniczne między ciągnikami a naczepami -- Część 1: Zamienność między ciągnikami a naczepami do przewozu ładunków drobnicowych2020-02-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-ISO 11406:2004/AC1:2020-02
- wersja polska
Ciężarowe pojazdy drogowe -- Sprzęgi mechaniczne między pojazdami ciągnącymi z zaczepem tylnym a przyczepami z dyszlem -- Zamienność2020-02-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 721:2020-03
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Wymagania dotyczące bezpiecznej wentylacji2020-03-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 721:2007
- wersja polska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 63119-1:2020-03
- wersja angielska
Usługa roamingu w wymianie informacji dla ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 1: Kolej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272:2012
- wersja angielska
PN-EN 13272:2012
- wersja polska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15877-1+A1:2019-01
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Oznakowanie pojazdów kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe2020-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15877-1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 15877-1:2012
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13674-2:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i większej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-2+A1:2010
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 2: Kolej miejska2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272:2012
- wersja polska
PN-EN 13272:2012
- wersja angielska
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
PN-EN ISO 6218:2020-03
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Ręcznie i elektrycznie sterowane urządzenia sczepiające z wykorzystaniem lin stalowych dla pchaczy i sprzęgniętych statków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymiary główne2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 6218:2015-12
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 6218:2020-03
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Ręcznie i elektrycznie sterowane urządzenia sczepiające z wykorzystaniem lin stalowych dla pchaczy i sprzęgniętych statków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymiary główne2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 6218:2015-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8384:2020-03
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-003:2020-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 003: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-03-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-003:2006
- wersja angielska
PN-EN 3660-033:2020-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 033: Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej odmiana Z do przyłączania indywidualnych i/lub całościowych ekranów do wpustów kabla -- Norma wyrobu2020-03-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4165-022:2020-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 022: Narzędzia do wkładania/wyciągania wymiennych modułów -- Norma wyrobu2020-03-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-022:2006
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 474-1+A6:2020-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2020-03-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A5:2018-03
- wersja angielska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN ISO 12821:2020-03
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 180 -- Wymiary2020-03-10KT 133 OpakowańPN-EN ISO 12821:2015-06
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-A03:2020-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część A03: Szara skala do oceny zabrudzenia bieli2020-03-10KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 20105-A03:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 3175-5:2020-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 5: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dibutoksymetanu2020-03-10KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 3175-6:2020-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 6: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dekametylopentacyklosiloksanu2020-03-10KT 22 Odzieżownictwa
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17256:2020-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2020-03-10KT 40 Pasz
PN-EN 17270:2020-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz - Oznaczanie teobrominy w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, włącznie ze składnikami pochodzącymi z kakao, metodą chromatografii cieczowej2020-03-10KT 40 Pasz
PN-EN 17053:2018-03
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)2020-02-04KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17279:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Multimetoda do badania przesiewowego aflatoksyny B1, deoksyniwalenolu, fumonizyn B1 i B2, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 oraz zearalenonu w artykułach żywnościowych z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS2020-03-13KT 235 Analizy Żywności
PN-EN ISO 21572:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe - Analiza molekularnych biomarkerów - Immunochemiczne metody wykrywania i ilościowego oznaczania białek2020-03-13KT 287 BiotechnologiiPN-EN ISO 21572:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 15633-1:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami immunologicznymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15633-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 15842:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych -- Postanowienia ogólne i walidacja metod2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15842:2010
- wersja angielska
PN-EN 17254:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Minimalne wymagania dotyczące sprawności metody do oznaczania glutenu metodą ELISA2020-03-11KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 17280:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zearalenonu i trichotecenesów włączając deoksyniwalenol i jego acetylowanych pochodnych (3-acetylo- deoksyniwalenolu i 15-acetylo- deoksyniwalenolu), niwalenolu oraz toksyn T-2 i HT-2 w ziarnie zbóż i produktach zbożowych metodą LC-MS/MS2020-03-11KT 235 Analizy Żywności
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-EN 15634-2:2020-03
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi -- Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) -- Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym2020-03-11KT 235 Analizy Żywności
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-EN ISO 18862:2020-03
- wersja angielska
Kawa i produkty kawowe -- Oznaczanie akryloamidu -- Metody z zastosowaniem HPLC-MS/MS i GC-MS po przekształceniu w pochodne2020-03-11KT 235 Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 15154-5:2020-03
- wersja angielska
Prysznice ratunkowe -- Część 5: Prysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria2020-03-10KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6145-1:2020-03
- wersja angielska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych -- Część 1: Zagadnienia ogólne2020-03-13KT 277PN-EN ISO 6145-1:2011
- wersja polska
PN-EN 17256:2020-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2020-03-10KT 40 Pasz
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 16437+A1:2020-03
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na porowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2020-03-13KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 16437:2014-04
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-EN 15493:2020-03
- wersja angielska
Świece -- Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego2020-03-13RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-C-98000:2005
- wersja polska
PN-EN 15493:2008
- wersja angielska
PN-EN 15493:2008
- wersja niemiecka
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
PN-EN ISO 19225:2018-02/A1:2020-03
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych2020-03-11KT 164 Bezpieczeństwa w Górnictwie
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 10426-3:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10426-3:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 35101:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Środowisko pracy2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 35103:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Monitoring środowiska2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 35106:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce – Dane dotyczące warunków meteooceanicznych, lodu i dna morskiego2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2020-03-11KT 222PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2020-03-11KT 222PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A1:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2020-03-11KT 222
PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania2020-03-11KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2020-03-11KT 222PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Zawartość żywic w paliwach -- Metoda odparowania w strumieniu2020-03-11KT 222
PN-EN 589:2019-04
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2020-02-27KT 222PN-EN 589+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 589+A1:2012
- wersja angielska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2020-03-11KT 222PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 14780:2017-07/A1:2020-03
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek2020-03-11KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16904:2016-07
- wersja polska
Przemysły naftowy i gazu ziemnego -- Projektowanie i badania morskich ramion przeładunkowych LNG dla konwencjonalnych terminali lądowych2020-02-24KT 277PN-EN 1474-1:2010
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 18647:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Modułowe urządzenia wiertnicze dla morskich platform wiertniczych stacjonarnych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 19903:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie konstrukcje betonowe2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19903:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 19905-3:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena dostosowania mobilnych urządzeń morskich do warunków miejscowych -- Część 3: Jednostka pływająca2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 20088-3:2020-03
- wersja angielska
Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 3: Uwolnienie strumienia2020-03-13KT 277
PN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja polska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 10893-3:2011/A1:2020-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2020-03-10KT 123 Badań Własności Metali
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2020-03-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449:2016-07
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja polska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4489:2020-03
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Pobieranie próbek i badania2020-03-10KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24489:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 4884:2020-03
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Pobieranie próbek i badanie proszków z zastosowaniem spiekanych próbek2020-03-10KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN 24884:1997
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 15497:2014-06
- wersja polska
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe -- Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne2020-02-05KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 385:2002
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 16612:2020-03
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Wyznaczanie metodą obliczeniową nośności normalnie obciążonych tafli szklanych2020-03-11KT 198 Szkła
PN-EN 16613:2020-03
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i szkło warstwowe bezpieczne -- Określanie właściwości lepkosprężystych międzywarstwy2020-03-11KT 198 Szkła
PN-EN 17074:2020-03
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Deklaracja środowiskowa wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobów dla wyrobów ze szkła płaskiego2020-03-11KT 198 Szkła
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 20028-1:2020-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-03-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20028-1:2017-04
- wersja angielska
83.100 Materiały porowate
PN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 2440:2001/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001/A2:2014-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001/A2:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO 2440:2001/A1:2010
- wersja polska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 20337:2020-03
- wersja angielska
Kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami -- Metoda badania ścinania poprzez oznaczanie naprężenia w płaszczyźnie ścinania/odpowiadającego odkształcenia przy ścinaniu i modułu ścinania przy użyciu ramy do badania ścinania2020-03-10KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1612:2020-03
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania reaktywnego i instalacje -- Wymagania bezpieczeństwa2020-03-11KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1612-1+A1:2008
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 13076:2020-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oświetlenie i sposób przeprowadzenia ocen wzrokowych powłok2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 13076:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 17872:2020-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wytyczne dotyczące wykonania nacięć przez powłoki na płytkach metalowych do badań korozyjnych2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 17872:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3233-2:2020-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania zawartości substancji nielotnych zgodnie z ISO 3251 i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-2:2014-10
- wersja angielska
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 15804+A2:2020-03
- wersja angielska
Zrównoważenie robót budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2020-03-10KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15804+A1:2014-04
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN ISO 10426-3:2020-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10426-3:2006
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-16:2020-03
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 16: Oznaczanie skurczu betonu2020-03-13KT 274 Betonu
PN-EN 12390-17:2020-03
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 17: Oznaczanie pełzania betonu przy ściskaniu2020-03-13KT 274 Betonu
PN-EN 12390-4:2020-03
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych2020-03-10KT 274 BetonuPN-EN 12390-4:2001
- wersja polska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 29464:2020-03
- wersja angielska
Oczyszczanie powietrza i innych gazów -- Terminologia2020-03-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 14799:2007
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 16830:2017-05
- wersja polska
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą2020-02-04KT 277
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12897+A1:2020-03
- wersja angielska
Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody2020-03-31KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12897:2016-07
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2020-03-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366:2006
- wersja polska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 1: Kolej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272:2012
- wersja angielska
PN-EN 13272:2012
- wersja polska
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego -- Część 2: Kolej miejska2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272:2012
- wersja polska
PN-EN 13272:2012
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 18674-5:2020-03
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 5: Pomiary zmiany naprężeń metodą badania TPC (total pressure cells)2020-03-13KT 254 Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami2020-02-19KT 222
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13674-2:2020-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i większej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-2+A1:2010
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60335-2-111:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-111: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych materacy ondol z nie giętkimi częściami grzejnymi2020-03-20KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60335-2-4:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2020-03-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-7:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2020-03-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 50465:2015-08/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW2020-04-02KT 277
PN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
Domowe i niedomowe opalane gazem ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW2020-03-13KT 277PN-EN 621:2010
- wersja polska
PN-EN 525:2009
- wersja polska
PN-EN 1196:2011
- wersja polska
PN-EN 1319:2010
- wersja polska
PN-EN 1020:2010
- wersja angielska
PN-EN 525:2009
- wersja angielska
PN-EN 778:2010
- wersja angielska
PN-EN 1020:2010
- wersja polska
PN-EN 1196:2011
- wersja angielska
PN-EN 1319:2010/Ap1:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 621:2010/Ap1:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 1319:2010
- wersja angielska
PN-EN 1196:2011/Ap1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 621:2010
- wersja angielska
PN-EN 17175:2020-03
- wersja angielska
Sufitowe gazowe promienniki taśmowe oraz wielopalnikowe systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych – Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna2020-03-13KT 277PN-EN 416-1:2012
- wersja polska
PN-EN 777-4:2009
- wersja angielska
PN-EN 416-2:2010
- wersja polska
PN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
Gazowe rury promieniujące i systemy rur promieniujących do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna2020-03-13KT 277PN-EN 777-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 416-2:2010
- wersja polska
PN-EN 777-2:2009
- wersja angielska
PN-EN 416-1:2012
- wersja polska
PN-EN 777-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 419:2020-03
- wersja angielska
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna2020-03-13KT 277PN-EN 419-2:2012
- wersja polska
PN-EN 419-1:2012
- wersja polska
PN-EN 16830:2017-05
- wersja polska
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą2020-02-04KT 277
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 16641:2020-03
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wytyczne dotyczące akceptowalnego odchylenia koloru2020-03-10KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 14041:2018-02
- wersja niemiecka
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2020-02-05KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14041:2006
- wersja polska
PN-EN 14041:2006/AC:2007
- wersja polska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-52:2004/A12:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2020-04-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-5:2020-03
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel2020-03-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
PN-EN 1176-5:2009
- wersja polska