Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 14917:2017-05
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja2018-12-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 657:2006
- wersja polska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
PN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
Podlogi drewniane i parkiet -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2004
- wersja polska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Symbole graficzne2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1660:2017-05
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje profilu2018-12-11KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1660:1998
- wersja polska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN ISO 18295-1:2017-09
- wersja niemiecka
Punkty kontaktu z klientem -- Część 1: Wymagania dotyczące punktów kontaktu z klientem2019-01-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 18295-2:2017-09
- wersja niemiecka
Punkty kontaktu z klientem -- Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem2019-01-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22315:2019-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Ewakuacje masowe -- Wytyczne dotyczące planowania2019-01-09KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
PN-EN ISO 22397:2019-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Wytyczne dotyczące ustanawiania porozumień partnerskich2019-01-09KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
PN-ISO 20400:2018-12
- wersja polska
Zrównoważone zakupy -- Wytyczne2018-12-04KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14004:2016-04
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego — Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia2018-11-29KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14004:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14004:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania2018-11-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9145:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji2018-12-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja polska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2019-01-17KT 6 Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17427-1:2018-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS2018-12-05KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN 62625-2:2016-12
- wersja polska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności2018-12-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 29621:2017-04
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym2018-12-24KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 29621:2011
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola parametrów elektrostatycznych w służbie zdrowia -- Wymagania ogólne dla placówek2018-12-19KT 143 Elektryczności Statycznej
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8637-2:2018-12
- wersja angielska
Pozaustrojowe systemy do oczyszczania krwi -- Część 2: Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8638:2014-05
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 20749:2018-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Amalgamat dentystyczny kapsułkowany fabrycznie2018-12-19KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 20569:2018-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Wiertła trepanacyjne2018-12-21KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 20570:2018-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Uchwyt do skalpela chirurgicznego2018-12-21KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 10650:2018-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Aktywatory polimeryzacji zasilane elektrycznie2018-12-19KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10650:2016-01
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 17126:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2019-01-17KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 17111:2018-12
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2018-12-07KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN 12183:2014-07
- wersja polska
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie -- Wymagania i metody badań2019-01-14KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN 12183:2011
- wersja polska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14052:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Rachunkowość kosztów przepływu materiałów -- Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw2019-01-10KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2019-01-09KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
PN-EN ISO 14004:2016-04
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego — Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia2018-11-29KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14004:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14004:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania2018-11-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-ISO 20400:2018-12
- wersja polska
Zrównoważone zakupy -- Wytyczne2018-12-04KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
PN-EN ISO 14026:2019-01
- wersja angielska
Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady, wymagania i wytyczne dotyczące komunikowania śladu środowiskowego2019-01-17KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-EN 16907-2:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN ISO 19258:2018-12
- wersja angielska
Jakość gleby -- Zasady oznaczania wartości tła2018-12-18KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 19258:2011
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 60204-1:2018-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-1:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 60204-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1005-4+A1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-12-06KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1005-4:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-4:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-59:2007/A11:2018-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych2018-12-12KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
13.180 Ergonomia
PN-EN 1005-4+A1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-12-06KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1005-4:2005
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 16712-4:2018-11
- wersja angielska
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 4: Generatory piany lekkiej PN162018-11-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 12101-3:2015-10
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)2019-01-17KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-3:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004
- wersja polska
PN-EN 54-12:2015-05
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego2019-01-11KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-12:2005
- wersja polska
PN-EN 54-5+A1:2018-11
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-5:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2004/A2:2009
- wersja polska
PN-EN 54-7:2004
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN ISO 16852:2017-02
- wersja polska
Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania2018-12-20KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO 16852:2012
- wersja polska
PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61481-1:2015-04/AC1:2018-12
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Uzgadniacze faz -- Część 1: Uzgadniacze faz typu pojemnościowego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego2018-12-06KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50136-1:2012/A1:2018-12
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu2018-12-12KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 62676-3:2015-11/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne2018-11-29KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-1+A1:2018-11
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu2018-11-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-1:2015-05
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11393-1:2018-12
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 1: Stanowisko do badań odporności na przecięcie pilarką łańcuchową2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-1:1996
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 4869-1:2018-12
- wersja angielska
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 1: Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku2018-12-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 24869-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 4869-2:2018-12
- wersja angielska
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu2018-12-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4869-2:2002
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-2:2019-01
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-2:2007
- wersja polska
PN-EN 13832-3:2019-01
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 3: Wymagania w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11393-3:2018-12
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 3: Metody badań obuwia2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-3:2000
- wersja polska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 363:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 363:2008
- wersja angielska
PN-EN 358:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkom z wysokości -- Pasy i linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczania przemieszczania2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 358:2002
- wersja polska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 10360-12:2017-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe2018-12-27KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
PN-EN ISO 10360-12:2017-02/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe (CMM)2018-11-29KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 1660:2017-05
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje profilu2018-12-11KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1660:1998
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą2018-12-27KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2018-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-2+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-2:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-4+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-4:2016-01
- wersja angielska
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
PN-EN 61340-4-6:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-6: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Opaski nadgarstkowe2018-12-06KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 60060-1:2011
- wersja polska
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze2019-01-15KT 68 Pomiarów i Badań WysokonapięciowychPN-E-04060:1992
- wersja polska
PN-EN 61340-4-7:2017-05
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-7: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Jonizacja2018-12-27KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola parametrów elektrostatycznych w służbie zdrowia -- Wymagania ogólne dla placówek2018-12-19KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60404-13:2018-12
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru rezystywności, gęstości i współczynnika zapełnienia stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2018-12-14KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 60404-13:2009
- wersja polska
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2018-11-28KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2012
- wersja polska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-2-1:2015-12
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2018-12-20KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-2-1:2004
- wersja polska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-2-4:2018-12
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-4: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Promieniowanie słoneczne i temperatura2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12679:2019-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiograficzna -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł promieniowania gamma2019-01-09KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12679:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja niemiecka
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-12-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
PN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-5:2014-11/A1:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2018-12-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 13769:2018-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Cechowanie2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13769:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 17871:2015-12/A1:2018-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory do butli szybko otwierające -- Specyfikacja i badanie typu2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15876-1:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-1:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja polska
PN-EN ISO 15494:2016-01/Ap1:2017-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-5:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15876-2:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury2018-12-10KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 9852:2017-11
- wersja polska
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT) -- Metoda badania2018-12-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 580:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2019-01-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 6802:2019-01
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych -- Hydrauliczny test pulsacyjny ze zginaniem2019-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6802:2009
- wersja angielska
PN-EN 16436-1+A2:2018-12
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2018-12-05KT 277PN-EN 16436-1+A1:2016-04
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12516-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 12516-4+A1:2019-01
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-4:2015-02
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 16852:2017-02
- wersja polska
Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania2018-12-20KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO 16852:2012
- wersja polska
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6072:2018-12
- wersja polska
Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi2018-12-27KT 222
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 8434-1:2018-12
- wersja angielska
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°2018-12-07KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 8434-1:2010
- wersja polska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN 12101-3:2015-10
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)2019-01-17KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-3:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004
- wersja polska
PN-EN 14986:2017-02
- wersja polska
Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych2018-11-23KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14986:2009
- wersja polska
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
PN-EN ISO 10218-1:2011
- wersja niemiecka
Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 1: Roboty2018-12-05KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN ISO 10218-1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 10218-2:2011
- wersja niemiecka
Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 2: System robotowy i integracja2018-12-05KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN IEC 60974-1:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-1:2013-04
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17279-1:2018-12
- wersja angielska
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące procedury2018-12-24KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 17279-2:2018-12
- wersja angielska
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 2: Kwalifikowanie personelu spawalniczego i badawczego2018-12-24KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja niemiecka
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-12-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 20378:2018-12
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2018-12-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 12536:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 18275:2018-11
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-11-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18275:2012
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 1: Norma grupy wyrobów2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 50445:2010
- wersja polska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-3:2019-01
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym2019-01-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-3:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-7:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 7: Oznaczanie zawartości wilgoci2018-11-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-7:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-1:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Pobieranie próbek2018-11-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-1:2000
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 8993:2018-12
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda wzorców2018-12-20KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8993:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 6581:2018-12
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych2018-12-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 6581:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14917:2017-05
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja2018-12-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 657:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 2085:2018-11
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi2018-11-22KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2085:2010
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2005
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2005
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynków w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-01-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-2:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie2018-12-20KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-2+A2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-2+A2:2012
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór2019-01-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-2:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie2018-12-20KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-2+A2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-2+A2:2012
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-2-1:2015-12
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2018-12-20KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-2-1:2004
- wersja polska
PN-EN 60204-1:2018-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-1:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 60204-1:2010
- wersja polska
PN-EN 61340-4-6:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-6: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Opaski nadgarstkowe2018-12-06KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN 60404-2:2003/AC:2018-12
- wersja polska
Materiały magnetyczne -- Część 2: Metody pomiaru własności magnetycznych stalowych blach i taśm elektrotechnicznych przy użyciu aparatu Epsteina2018-12-19KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN IEC 60404-13:2018-12
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru rezystywności, gęstości i współczynnika zapełnienia stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2018-12-14KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 60404-13:2009
- wersja polska
29.060.10 Przewody
PN-EN 61534-21:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów szynoprzewodów przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-21:2007
- wersja angielska
PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61534-1:2011
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-1:2004
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-EN 50565-1:2014-11
- wersja polska
Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) -- Część 1: Wskazówki ogólne2018-11-30KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 516 S2:2003
- wersja polska
PN-HD 516 S2:2003/Ap1:2004
- wersja polska
PN-HD 516 S2:2003/A2:2008
- wersja angielska
PN-HD 516 S2:2003/A1:2004
- wersja polska
29.080.10 Izolatory
PN-EN 61466-2:2002/A2:2018-11
- wersja angielska
Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 2: Wymiary i właściwości elektryczne2018-11-21KT 76 Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-6:2018-12
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zasilaczy2018-12-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 61534-21:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów szynoprzewodów przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-21:2007
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2018-12-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 50428:2010
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-01-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-01-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 60127-8:2018-11
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 8: Rezystory bezpiecznikowe do zabezpieczeń nadprądowych2018-11-27KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej2018-11-27KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 50107-3:2018-12/AC:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego2019-01-15KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 50107-3:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego2018-12-12KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2018-11-28KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2018-11-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61534-1:2011
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-1:2004
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62442-1:2011/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 62442-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62442-1:2011/A11:2018-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62442-3:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2018-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62751-1:2015-03/A1:2018-11
- wersja angielska
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-5-52:2011/A11:2018-12
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2018-12-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-2:2015-02
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"2018-11-27KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-2:2010
- wersja polska
PN-EN 61241-4:2007
- wersja angielska
PN-EN 14986:2017-02
- wersja polska
Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych2018-11-23KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14986:2009
- wersja polska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50617-2:2015-12
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Techniczne parametry systemów wykrywania pociągu dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego -- Część 2: Liczniki osi2018-12-13KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
31.060.99 Inne kondensatory
PN-EN IEC 60358-4:2019-01
- wersja angielska
Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe -- Część 4: Jednofazowe dzielniki pojemnościowe prądu stałego i prądu przemiennego2019-01-11KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-HD 597 S1:2002
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62969-3:2018-12
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 3: Pozyskiwanie energii oparte o zjawisko piezoelektryczne wywołane wstrząsami w zastosowaniu do zasilania czujników pojazdów samochodowych2018-12-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 60191-4:2014-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 4: System kodowania i klasyfikacja rodzajów obudów przyrządów półprzewodnikowych2018-11-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62969-2:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 2: Metody oceny wydajności bezprzewodowego przekazu energii elektrycznej wykorzystującego zjawisko rezonansu do zasilania czujników w pojazdach samochodowych2018-11-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami podobnymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61189-2-630:2018-11
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-630: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Absorpcja wilgoci po narażaniu w komorze ciśnieniowej2018-11-29KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami podobnymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 60297-3-110:2018-12
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymiary konstrukcji mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali) -- Część 3-110: Stojaki i szafy do mieszkań w inteligentnych domach2018-12-14KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-3 V1.2.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1:2018-12
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 5-1: Infrastruktury sieci klienta -- Domy (pojedynczy najemca)2018-12-21KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1:2018-11
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Ruchome szerokopasmowe sieci dostępowe2018-11-29KT 11 Telekomunikacji
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2018-12-14KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301 549:2015-09
- wersja angielska
33.040.20 Systemy przesyłowe
PN-EN IEC 61970-302:2018-11
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2018-11-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
PN-EN 50561-1:2013-12
- wersja polska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2019-01-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07
- wersja polska
PN-EN 55032:2012/AC:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja polska
PN-EN 55032:2012
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych (MD) związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 969 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Wymagania odnoszące się do rekonfiguracji radiowej urządzeń ruchomych2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 969 V1.2.1:2015-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego niespecyficznych urządzeń radiowych2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007
- wersja polska
PN-ETSI EN 302 077-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12
- wersja angielska
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych (MD) związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-3:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-12-07KT 11 Telekomunikacji
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Wymagania dotyczące działania GSM na kolei2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50561-1:2013-12
- wersja polska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2019-01-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07
- wersja polska
PN-EN 55032:2012/AC:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja polska
PN-EN 55032:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007
- wersja polska
PN-ETSI EN 302 077-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych2018-12-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych2018-12-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-EN IEC 60728-3:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-12-07KT 11 Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-4:2004
- wersja angielska
PN-EN 60794-4:2004/Ap1:2016-09
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61755-6-2:2018-12
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Interfejsy optyczne złączy -- Część 6‑2: Łączenie fizycznie stykających się wielomodowych światłowodów z rdzeniem o średnicy 50 μm -- Niekątowe do zastosowania we wtykach odniesienia przy długości fali 850 nm, jedynie z wykorzystaniem wyselekcjonowanych światłowodów A1a2018-12-21KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 63032:2018-12
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Przestrajalne pasmowoprzepustowe filtry światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2018-12-12KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 61290-4-4:2018-12
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań – Część 4-4: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą wzmocnienia2018-12-14KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757:2018-12
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2018-12-21KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61757-1:2013-03
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61850-6:2010/A1:2019-01
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 6: Język opisu konfiguracji komunikacji pomiędzy urządzeniami IED w stacjach elektroenergetycznych2019-01-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 62351-3:2015-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2019-01-04KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 61970-302:2018-11
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2018-11-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 29134:2018-11
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności2018-11-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 62351-3:2015-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2019-01-04KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 419212-1:2017-11
- wersja polska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 1: Wprowadzenie i wspólne definicje2018-12-24KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 522-1 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 1: Zasady ogólne i architektura2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-2 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 2: Zawartość semantyczna2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 3: Formaty2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-4-1 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-1: Powiązania -- Powiązania doręczanej wiadomości2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-2: Powiązania -- Powiązania poświadczenia i identyfikacji2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-3: Powiązania – Możliwości/wymagania dotyczące powiązań2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-1 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 1: Zasady ogólne i architektura2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-2 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 2: Zawartość semantyczna2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 3: Formaty2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności2018-12-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-12019-01-14KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynków w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN ISO 17427-1:2018-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS2018-12-05KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-12019-01-14KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynków w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19136-2:2019-01
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych (GML) -- Część 2: Rozszerzone schematy i reguły kodowania2019-01-09KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 27799:2016-10
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 270022018-12-13KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 27799:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11238:2018-11
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych dotyczących substancji2018-11-29KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11238:2013-04
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 62969-3:2018-12
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 3: Pozyskiwanie energii oparte o zjawisko piezoelektryczne wywołane wstrząsami w zastosowaniu do zasilania czujników pojazdów samochodowych2018-12-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62969-2:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 2: Metody oceny wydajności bezprzewodowego przekazu energii elektrycznej wykorzystującego zjawisko rezonansu do zasilania czujników w pojazdach samochodowych2018-11-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 18541-5:2019-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych2019-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1647:2018-12
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Przewoźne domki kempingowe -- Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-12-21KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1647:2012
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 18541-5:2019-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych2019-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 14531-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów2019-01-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14531-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 62625-2:2016-12
- wersja polska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności2018-12-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-2:2018-01/AC:2019-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii2019-01-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-8:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 8: Stery2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-8:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 61162-450:2011
- wersja angielska
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61162-460:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i ochrona2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 61162-460:2016-04
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 1: Metalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21487:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zamontowane na stałe zbiorniki benzyny i oleju napędowego2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 21487:2013-05/A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 21487:2013-05/A2:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 21487:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-1:2018-12
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej 4,5 kW2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 6185-2:2018-12
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej od 4,5 kW do 15 kW włącznie2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 7840:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 7840:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-2:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 2: Materiały: Materiały rdzeniowe do konstrukcji przekładkowych, materiały wypełniające2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-6:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-6:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-8:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 8: Stery2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-8:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-9:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 9: Wystające elementy podwodnej części kadłuba jednostki żaglowej2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-9:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-9:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-9:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12216:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, pokrywy sztormowe i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12216:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 13297:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13297:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 8666:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dane podstawowe2018-12-18KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8666:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Symbole graficzne2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 16180:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Światła nawigacyjne -- Instalowanie, rozmieszczenie i widoczność2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 16180:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16180:2013-08
- wersja polska
PN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 11547:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13590:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu systemów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13590:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 15084:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15084:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06/A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja polska
PN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 6185-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8849:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8849:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-4:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja2018-11-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-4:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 11812:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11812:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 3: Materiały: stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-3:2005
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9146:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Program zapobiegania uszkodzeniom ciałem obcym (FOD) -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2018-12-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9145:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji2018-12-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 2369:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Druty, stopy żaroodporne -- Średnica 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm -- Wymiary2018-12-12KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-C42201 -- T6 -- Odlewy wykonane w formach piaskowych -- a ≤ 20 mm2019-01-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2709:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024- -- T3510 -- Pręty i kształtowniki -- 1,2 mm ≤ (a lub D) ≤ 150 mm -- Z kontrolowaną obwódką grubokrystaliczną2019-01-15KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2716:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda badania -- Oznaczanie podatności na korozję międzykrystaliczną -- Wyroby przerobione plastycznie ze stopów aluminium serii AL-P2XXX-, serii AL-P7XXX- i stopów aluminium-lit2019-01-15KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2010
- wersja angielska
49.025.30 Tytan
PN-EN 3315:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P64001 -- Przesycony i starzony -- Odkuwki -- De ≤ 75 mm2018-12-24KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2564:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych2018-12-07KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2564:2001
- wersja polska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-01-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-01-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2894:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, dwunastoząbkowe, samozabezpieczające, z pogłębieniem, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu, pasywowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C2019-01-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2379:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Płyny do oceny materiałów niemetalowych2019-01-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4710-01:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną -- Część 01: Specyfikacja techniczna2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-01:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 4710-03:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną -- Część 03: Zapinka sprężysta2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-03:2015-12
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2591-318:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 318: Ognioodporność2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-318:2002
- wersja polska
PN-EN 2591-326:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 326: Badanie zanurzenia w ogniu2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4611-002:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-002:2012
- wersja angielska
PN-EN 4840-101:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 101: Poliolefinowe, półsztywne o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Zakres temperatury od -30 °C do 105 °C -- Norma wyrobu2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2591-100:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 100: Postanowienia ogólne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-100:2007
- wersja polska
PN-EN 3375-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-001:2010
- wersja polska
PN-EN 3475-411:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 411: Odporność na płyny2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-411:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3646-003:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe z połączeniem bagnetowym, temperatura pracy 175 °C lub 200 °C ciągła -- Część 003: Gniazdo z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-003:2006
- wersja angielska
PN-EN 3646-006:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe z połączeniem bagnetowym, temperatura pracy 175 °C lub 200 °C ciągła -- Część 006: Gniazdo hermetyczne mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-006:2006
- wersja angielska
PN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2010
- wersja angielska
PN-EN 4604-010:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-010:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 4838-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające zwarciowo-łukowe jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4840-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6049-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-001:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 6049-003:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 003: Oplatana, rurowa, rozszerzalna -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-003:2009
- wersja angielska
PN-EN 6059-309:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 309: Odporność ogniowa po nałożeniu na wiązkę kablową2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2084:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z miedzi lub stopu miedzi -- Warunki techniczne2018-11-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2084:2016-01
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-01-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2015-10
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-13:2017-07
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet2018-11-30KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-13+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 12312-12:2017-07
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną2018-11-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-12+A1:2010
- wersja polska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-7:2019-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 7: Wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki czołowe z masztem do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej2019-01-15KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-6:2019-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 6: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg2019-01-11KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 1459-2+A1:2018-12
- wersja angielska
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu2018-12-12KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459-2:2015-10
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17480:2018-12
- wersja angielska
Opakowania -- Wygodne w użytkowaniu -- Ułatwione otwieranie2018-12-07KT 133 Opakowań
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2018-11-28KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2012
- wersja polska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 12726:2018-12
- wersja angielska
Opakowania -- Główka butelki z otworem wlewowym o średnicy 18,5 mm do zamknięć korkowych z kapslami sygnalizującymi niepożądane otwarcie2018-12-12KT 133 OpakowańPN-EN 12726:2002
- wersja angielska
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
PN-EN ISO 12777-3:2005/Ap1:2018-12
- wersja polska
Metody badań łączników do palet -- Część 3: Określanie wytrzymałości połączeń palet2018-12-14KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15487:2018-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu wyrobów odzieżowych i innych włókienniczych wyrobów gotowych po domowym praniu i suszeniu2018-12-14KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 15487:2010
- wersja angielska
59.080.50 Liny i sznury
PN-EN ISO 10325:2018-12
- wersja angielska
Liny włókienne -- Polietylen o wysokiej wytrzymałości -- Liny plecione 8-splotkowe, liny plecione 12-splotkowe oraz liny w oplocie2018-12-14KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10325:2010
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 11640:2018-12
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym2018-12-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 11640:2013-05
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN ISO 15487:2018-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu wyrobów odzieżowych i innych włókienniczych wyrobów gotowych po domowym praniu i suszeniu2018-12-14KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 15487:2010
- wersja angielska
61.040 Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia
PN-EN ISO 10750:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metoda badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek łączników2018-12-05KT 20 Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 17702:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na wodę2018-12-14KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13518:2004
- wersja polska
PN-EN 13518:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 17696:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Siła rozdzierająca2018-12-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13571:2004
- wersja polska
PN-EN 13571:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 13571:2004/Ap1:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 10750:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metoda badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek łączników2018-12-05KT 20 Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 17090:2018-12
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie inhibitora nitryfikacji DMPSA w nawozach -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2018-12-18KT 156 Nawozów
PN-EN 1482-3:2016-09
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 3: Pobieranie próbek z hałd2018-11-30KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16930:2017-08
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV2018-12-10KT 40 Pasz
PN-EN 16967:2017-08
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (karma) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną2018-12-10KT 40 Pasz
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/TS 19657:2019-01
- wersja polska
Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznawanych za naturalne2019-01-17KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17203:2019-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie cytryniny w żywności metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2019-01-15KT 235 Analizy Żywności
PN-EN 16858:2017-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego w artykułach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2018-12-11KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15587:2019-01
- wersja angielska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2019-01-15KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 16923:2017-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2018-12-11KT 235 Analizy Żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-EN 16923:2017-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2018-12-11KT 235 Analizy Żywności
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN 17156:2019-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody analityczne -- Metoda LC / UV do identyfikacji i ilościowego oznaczania w produktach kosmetycznych 22 organicznych filtrów UV stosowanych w UE2019-01-11KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
PN-EN ISO 29621:2017-04
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym2018-12-24KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 29621:2011
- wersja angielska
73.040 Węgiel
PN-G-97002:2018-11
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Klasyfikacja -- Typy2018-11-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-G-97002:1982
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 20765-1:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań w przesyle i dystrybucji2019-01-17KT 277PN-ISO 20765-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 20765-2:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 2: Właściwości jednej fazy (gazu, cieczy, i gęstych płynów) dla rozszerzonych zakresów zastosowań2019-01-17KT 277
PN-EN ISO 23874:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania temperatury punktu rosy węglowodorów2019-01-11KT 277PN-ISO 23874:2012
- wersja polska
PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2018-12-06KT 222PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja polska
PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 15380:2018-12
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych w kategoriach HETG, HEPG, HEES i HEPR2018-12-20KT 222PN-ISO 15380:2012
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13398:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2018-11-23KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 16906:2017-10
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zdolności zapłonowych olejów napędowych -- Silnikowa metoda BASF2018-12-28KT 222
PN-EN ISO 12156-1:2018-12
- wersja angielska
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania2018-12-20KT 222PN-EN ISO 12156-1:2016-04
- wersja polska
PN-EN ISO 12156-1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16709:2015-11
- wersja polska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja polska
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16734:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 16734:2016-09
- wersja polska
PN-EN 16734:2016-09/Ap1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2018-12-06KT 222PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja polska
PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 16136:2015-03
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)2018-11-30KT 222PN-EN 16136:2012
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 21809-1:2018-12
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)2018-12-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 21809-1:2011
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 204:2018-11
- wersja angielska
Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2018-11-28KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 204:2009
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8993:2018-12
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda wzorców2018-12-20KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8993:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 20728:2018-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Określanie odporności stopów magnezu na pękanie spowodowane korozją naprężeniową2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN ISO 7539-6:2018-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 7539-6:2012
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 485-2+A1:2018-12
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 2: Własności mechaniczne2018-12-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 485-2:2016-10
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4022:2018-12
- wersja angielska
Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne -- Oznaczanie przepuszczalności płynu2018-12-12KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4022:2007
- wersja polska
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 16774:2016-06
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego2018-12-14KT 301 Odlewnictwa
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 1611-1:2002/Ap1:2018-12
- wersja polska
Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu -- Część 1: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje2018-12-14KT 181 Gospodarki Leśnej
PN-EN 384+A1:2018-12
- wersja angielska
Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości2018-12-12KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 384:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 350:2016-10
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych2018-12-06KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 350-1:2000
- wersja polska
PN-EN 350-2:2000
- wersja polska
PN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
Podlogi drewniane i parkiet -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2004
- wersja polska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-2:2017-12/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-4:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2018-11-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-6:2019-01
- wersja angielska
Metody badań (zwartych) formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia2019-01-17KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-6:1998
- wersja polska
PN-EN 993-1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-1:1998
- wersja polska
PN-EN 993-5:2019-01
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 5: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-5:2001
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20753:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań2019-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20753:2014-06
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN 17129:2018-12
- wersja angielska
Kompozyty tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi -- Pręty przeciągane jednokierunkowo -- Badanie właściwości rozciągających równolegle do kierunku włókna2018-12-18KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6072:2018-12
- wersja polska
Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi2018-12-27KT 222
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 527-3:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-3:1998
- wersja polska
PN-EN ISO 11502:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie2019-01-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11502:2006
- wersja polska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-8:2018-12
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 8: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów ze wzorem2018-12-12KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-8:2010
- wersja polska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie odporności na starzenie w warunkach sztucznych2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 513:2002
- wersja polska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-1:2018-12
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów nożowych i rozdrabniaczy2018-12-20KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-1+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 12012-3+A1:2008
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-1:2018-01/Ap2:2018-12
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-12-14KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-2:2019-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 2: Metoda zanurzania w wodzie2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-2:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 4623-1:2018-12
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na korozję nitkową -- Część 1: Podłoże stalowe2018-12-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4623-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 2811-1:2016-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna2018-12-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2811-1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
PN-EN ISO 7783:2012
- wersja polska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 150:2019-01
- wersja angielska
Olej lniany surowy i rafinowany oraz pokost lniany do farb i lakierów -- Wymagania i metody badań2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 150:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3681:2019-01
- wersja angielska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3681:2000
- wersja polska
87.060.99 Inne składniki farb
PN-EN ISO 4619:2019-01
- wersja angielska
Sykatywy do farb i lakierów2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4619:2010
- wersja angielska
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN 50348:2010
- wersja polska
Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych wyrobów lakierowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-29KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 50348:2004
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PKN-CEN/TR 17231:2018-12
- wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem2018-12-07KT 251 Obiektów Mostowych
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2018-11-29KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 14351-2:2018-12
- wersja angielska
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi wewnętrzne2018-12-21KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-1:2018-01/Ap2:2018-12
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-12-14KT 175 Farb i Lakierów
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2018-11-29KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12310-2:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12310-2:2002
- wersja polska
PN-EN 16002:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na obciążenie wiatrem elastycznych wyrobów do pokryć dachowych mocowanych mechanicznie2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 16002:2010
- wersja angielska
PN-EN 13398:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2018-11-23KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN 14064-1:2012
- wersja polska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 29463-2:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 2 : Wytwarzanie aerozolu, urządzenia pomiarowe i statystyka dotycząca zliczania cząstek2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-2:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-3:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 3 : Badania materiałów filtracyjnych z płaskich arkuszy2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-3:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-4:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 4 : Metoda badania szczelności elementów filtru -- Metoda skanowania2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-4:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-5:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 5 : Metoda badania elementów filtru2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-5:2009
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-01-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-52:2011/A11:2018-12
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2018-12-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 15876-3:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2019-01-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-5:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-1:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-1:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-2:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury2018-12-10KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 14516+A1:2018-12
- wersja angielska
Wanny do użytku domowego2018-12-19KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14516:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 14527+A1:2018-12
- wersja angielska
Brodziki natryskowe do użytku domowego2018-12-19KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14527:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 12764+A1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 12764:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 14428+A1:2018-12
- wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14428:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 13310+A1:2018-11
- wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13310:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 13407+A1:2018-11
- wersja angielska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 13407:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14296+A1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14296:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14528+A1:2018-11
- wersja angielska
Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14528:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14688+A1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14688:2015-09
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 16907-5:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości2019-01-15KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-6:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 6: Roboty ziemne rekultywujące teren wykonywane w technologii refulacji2019-01-15KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 12716:2019-01
- wersja angielska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa2019-01-11KT 254 GeotechnikiPN-EN 12716:2002
- wersja polska
PN-EN 16907-1:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-2:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-3:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-4:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN ISO 22477-1:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 1: Badania pali: statyczne badanie nośności poprzez ściskanie osiowe2019-01-11KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-6:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 6: Badanie samowkręcającym się presjometrem2019-01-04KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-8:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 8: Badanie presjometrem2019-01-04KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN 15885:2018-12
- wersja angielska
Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacji, naprawy i wymiany systemów kanalizacji2018-12-18KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15885:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.040 Konstrukcje mostowe
PKN-CEN/TR 17231:2018-12
- wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem2018-12-07KT 251 Obiektów Mostowych
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 50556:2018-12
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji ruchu drogowego2018-12-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 50556:2011
- wersja angielska
PN-EN 124-5:2015-07
- wersja polska
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych2018-12-07KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 124:2000
- wersja polska
93.080.40 Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany
PN-EN 13032-5:2019-01
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 5: Prezentacja danych dla opraw używanych do oświetlenia drogowego2019-01-17KT 4 Techniki Świetlnej
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2007
- wersja polska
PN-EN 50129:2007/AC:2010
- wersja polska
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2018-12-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 50428:2010
- wersja polska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14215:2018-12
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów i chodników z okrywą wytwarzanych techniką maszynową2018-12-18KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14215:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 16354:2018-12
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Materiały podkładowe -- Specyfikacja, wymagania i metody badań2018-12-18KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN 60335-2-59:2007/A11:2018-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych2018-12-12KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1400+A2:2018-12
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-12-12KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1400+A1:2014-07
- wersja angielska
PKN-CEN/TR 16512:2018-11
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nosidełek dla dzieci2018-11-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
PN-EN 13451-10:2018-11
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego2018-11-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-10:2014-04
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14225-2:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań2018-12-06KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-2:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-1:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań2018-12-04KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-1:2006
- wersja polska