Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 13666:2019-04
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia2019-04-29KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 13666:2013-05
- wersja angielska
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 17018:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Utrzymanie taboru kolejowego -- Terminy i definicje2019-05-08KT 138 Kolejnictwa
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
Włókniny -- Słownictwo2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-EN ISO 8560:2019-06
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek2019-06-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 8560:2011
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja niemiecka
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność2019-06-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17011:2006
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego2019-05-16KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja polska
PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 17262:2012/A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17264:2010/A1:2019-06
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 24534-4:2010/A1:2019-05
- wersja angielska
Automatyczna identyfikacja pojazdu i jego wyposażenia -- Elektroniczna identyfikacja danych rejestracyjnych pojazdów -- Część 4: Bezpieczna łączność z zastosowaniem techniki asymetrycznej2019-05-16KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 20976-1:2019-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania i wytyczne do prowadzenia testów obciążeniowych dla produktów żywnościowych i paszowych -- Część 1: Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i maksymalnego tempa wzrostu2019-05-28KT 3 Mikrobiologii Żywności
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-EN ISO 846:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 846:2002
- wersja polska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN IEC 60601-2-16:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-16:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-76:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemostazy za pomocą zjonizowanego gazu o niskiej energii2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 13666:2019-04
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia2019-04-29KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 13666:2013-05
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 23907-1:2019-06
- wersja angielska
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pojemniki do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami2019-06-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23907:2013-03
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11138-7:2019-05
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 7: Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników2019-05-16KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 14161:2010
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-2:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań2019-06-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-2:2009
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20186-1:2019-05
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 1: Izolowane RNA komórkowe2019-05-16KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 20186-2:2019-05
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 2: Izolowane DNA genomowe2019-05-16KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 15195:2019-04
- wersja angielska
Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe2019-04-29KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 15195:2004
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-05-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 13795-1:2019-05
- wersja angielska
Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne2019-05-16KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 13795-2:2019-05
- wersja angielska
Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych2019-05-16KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15934:2013-02
- wersja polska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody2019-06-13KT 191 Chemii Gleby
PN-EN 15933:2013-02
- wersja polska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH2019-05-31KT 191 Chemii Gleby
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 17199-2:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 2: Metoda bębna obrotowego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-3:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 3: Metoda z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-4:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 4: Metoda małego bębna obrotowego2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17199-5:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 5: Metoda wytrząsania2019-06-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1822-1:2019-05
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 1: Klasyfikacja, badania własciwości użytkowych, znakowanie2019-05-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-1:2009
- wersja angielska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17120:2019-05
- wersja angielska
Fotokataliza -- Oczyszczanie wody -- Skuteczność materiałów fotokatalitycznych badana przez pomiar rozkładu fenolu2019-05-16KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10704:2019-05
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cienkiej osłony źródłowej2019-05-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 10704:2015-11
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-11:2019-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badania filtracji2019-05-08KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23753-1:2019-04
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)2019-04-29KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23753-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 23753-2:2019-04
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)2019-04-29KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23753-2:2011
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
PN-EN ISO 13851:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 574+A1:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-220:2019-05
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 220: Procesy mające na celu umożliwienie, realizację i ocenę projektowania zorientowanego na człowieka w obrębie organizacji2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 27501:2019-05
- wersja angielska
Organizacja zorientowana na człowieka – Przewodnik dla menadżerów2019-05-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-2+AC:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 15004-1:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 15276-2:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 54-3+A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-3:2014-12
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-13:2019-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy2019-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-11+AC:2019-05
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieralnych kurtyn z materiału2019-05-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów2019-06-14KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-8:2019-06
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia zabezpieczające wytwarzające mgłę2019-06-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-8:2010
- wersja angielska
PN-EN 50131-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-4:2010
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 342:2018-01
- wersja polska
Odzież ochronna -- Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2019-06-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 342:2006
- wersja polska
PN-EN 342:2006/AC:2008
- wersja polska
PN-EN 943-1+A1:2019-05
- wersja angielska
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych)2019-05-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 943-2:2019-05
- wersja angielska
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)2019-05-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-2:2005
- wersja polska
PN-EN 343:2019-04
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem2019-04-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 343+A1:2008/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 343+A1:2008
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 388+A1:2019-01
- wersja polska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi2019-06-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 388:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 388:2017-02
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 22568-1:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 1: Metalowe podnoski2019-05-31KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12568:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22568-2:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 2: Niemetalowe podnoski2019-05-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12568:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22568-3:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 3: Metalowe wkładki odporne na przebicie2019-05-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12568:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22568-4:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 4: Niemetalowe wkładki odporne na przebicie2019-05-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12568:2011
- wersja polska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 25178-600:2019-05
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 600: Charakterystyki metrologiczne do metod pomiaru topografii przestrzennej2019-05-16KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3740:2019-05
- wersja angielska
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Wytyczne stosowania norm podstawowych2019-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3740:2003
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 60704-2-14:2013-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek2019-06-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Obliczanie propagacji dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60645-1:2017-12/Ap1:2019-05
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej2019-05-16KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 60645-1:2017-12/Ap2:2019-05
- wersja polska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej2019-05-16KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 10704:2019-05
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cienkiej osłony źródłowej2019-05-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 10704:2015-11
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-06-04KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-2:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 2: Zasady, aparatura i próbki2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-3:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 3: Działanie i interpretacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15708-4:2019-05
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metody radiologiczne wykorzystywane w tomografii komputerowej -- Część 4: Kwalifikacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16016-4:2011
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-06-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
PN-EN 1295-1:2019-05
- wersja angielska
Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-05-16KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1295-1:2002
- wersja polska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 13941-2:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 17176-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17176-2:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17176-5:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN 17176-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17176-2:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17176-5:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2019-05-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
23.080 Pompy
PN-EN 17038-1:2019-06
- wersja angielska
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)2019-06-04KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
PN-EN 17038-2:2019-06
- wersja angielska
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego2019-06-04KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 13236:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych2019-06-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13236+A1:2016-04
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN IEC 60974-1:2018-11/A1:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2019-06-04KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14731:2019-05
- wersja angielska
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność2019-05-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14731:2008
- wersja polska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja niemiecka
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 13479:2017-08
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 13479:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 17633:2018-03
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17633:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 544:2018-02
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 544:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 636:2017-08
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 636:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6848:2015-10
- wersja niemiecka
Spawanie i cięcie łukowe -- Elektrody wolframowe nietopliwe -- Klasyfikacja2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6848:2008
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-2:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-2:2013-09
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
PN-EN ISO 10042:2018-09
- wersja niemiecka
Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych2019-05-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10042:2008
- wersja polska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-3:2019-01
- wersja niemiecka
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym2019-05-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-3:2004
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2376:2019-06
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Oznaczanie napięcia przebicia i upływności elektrycznej2019-06-19KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2376:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 2360:2017-10
- wersja niemiecka
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych2019-05-17KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2360:2006
- wersja polska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2081:2018-05
- wersja niemiecka
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali2019-05-17KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2081:2011
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 8289-2:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad -- Część 2: Badanie z zawiesiną na powierzchniach profilowanych2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-18KT 277
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-14KT 277
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN IEC 62097:2019-06
- wersja angielska
Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metodyka przeliczania parametrów z modelu na prototyp2019-06-13KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 62097:2009
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12976-2:2019-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań2019-05-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12976-2:2017-03
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-1:2006
- wersja angielska
PN-EN 61400-1:2006/A1:2010
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
PN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-2:2017-04/A1:2019-06
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 2: Metody badań2019-06-11KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 62961:2019-06
- wersja angielska
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody wyznaczania napięcia międzyfazowego cieczy elektroizolacyjnych -- Wyznaczanie metodą z pierścieniem2019-06-11KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN IEC 60376:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających do jego mieszanin stosowanych w urządzeniach elektrycznych2019-06-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60376:2007
- wersja polska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-25:2019-05
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo –- Część 25: Pomiar mechanicznych własności –- Badanie rozciągania w temperaturze pokojowej przewodów REBCO2019-05-17KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10/Ap1:2019-05
- wersja angielska
Izolatory przepustowe na prąd stały2019-05-22KT 76 Izolatorów
PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10/AC:2019-05
- wersja angielska
Izolatory przepustowe na prąd stały2019-05-10KT 76 Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 13: Rdzenie typu PQ2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-13:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 60424-8:2016-02
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50642:2019-06
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 60691:2016-12/A1:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2019-05-30KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
PN-EN 62752:2016-12/AC:2019-05
- wersja angielska
Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD)2019-05-08KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)2019-06-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50549-1:2019-02/AC:2019-05
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim2019-05-08KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2019-06-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-1:2019-05
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-1: Wyposażenie transformatora i dławika -- Urządzenia zabezpieczające2019-05-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN IEC 62902:2019-05
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne -- Oznakowania symbolami dla identyfikacji technologii elektrochemicznej2019-05-10KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 62902:2019-05
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne -- Oznakowania symbolami dla identyfikacji technologii elektrochemicznej2019-05-10KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-15:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-15: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Holandii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla NIEMIEC (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja niemiecka
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 50341-2-2:2019-06
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-2: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Belgii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-13KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 60079-15:2019-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą ochrony typu „n”2019-06-11KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-15:2010
- wersja angielska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-5-1:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2019-06-13KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
PN-EN IEC 62435-6:2019-05
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 6: Przyrządy w obudowach lub w postaci finalnej2019-05-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN IEC 60384-21:2019-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60384-22:2019-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-22:2012
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 60122-4:2019-05
- wersja angielska
Rezonatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 4: Rezonatory kwarcowe z termistorami2019-05-29KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
31.220.20 Przełączniki
PN-EN IEC 61020-1:2019-06
- wersja angielska
Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-06-13KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61020-1:2009
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 61496-3:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)2019-05-29KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-113:2019-02/AC:2019-06
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2019-06-11KT 11 Telekomunikacji
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 700 V2.2.1:2019-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS)2019-06-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 700 V2.1.1:2017-06
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61000-2-2:2003/A2:2019-06
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Środowisko -- Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia2019-06-13KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 10-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-2:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 10-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-5:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 11-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-3:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-11-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 11-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 2000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-1: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-2-1:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-2: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-4-1:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50117-9-3:2019-06
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 9-3: Specyfikacja grupowa dotycząca kabli współosiowych w transmisji sygnału analogowego i cyfrowego -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 6000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-4-2:2015-10
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-31:2019-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-31:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-2-50:2016-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-1-32:2019-05
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia2019-05-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-32:2011
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50377-18-1:2019-06
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 18-1: Transceiver typu 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) sparowany z półzłączem MPO wyposażonym w 12-włóknowe ferrule, osadzone na włóknie wielomodowym 50/125 mikronów kategorii A1a.3a lub A1a.3b według EN 60793-2-102019-06-11KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60869-1:2019-05
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Elementy bierne do kontroli mocy we włóknach optycznych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2019-05-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60869-1:2013-08
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 7064:2019-06
- wersja polska
Technika Informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy znaków kontrolnych2019-06-24KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 7064:1998
- wersja polska
PN-EN IEC 62351-4:2019-06
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2019-06-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 419241-2:2019-05
- wersja angielska
Wiarygodne systemy serwerów obsługujących podpisy -- Część 2: Profil zabezpieczeń dla QSCD dla serwerów obsługujących podpisy2019-05-31KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/AC1:2019-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną2019-05-30KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC2:2019-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy2019-05-30KT 288 Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-EN 17071:2019-05
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Elektroniczna tabliczka identyfikacyjna2019-05-16KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62351-4:2019-06
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2019-06-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16157-2:2019-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Pozycjonowanie2019-06-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17262:2012/A1:2019-06
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17264:2010/A1:2019-06
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 24534-4:2010/A1:2019-05
- wersja angielska
Automatyczna identyfikacja pojazdu i jego wyposażenia -- Elektroniczna identyfikacja danych rejestracyjnych pojazdów -- Część 4: Bezpieczna łączność z zastosowaniem techniki asymetrycznej2019-05-16KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 16815:2019-05
- wersja angielska
CleANopen -- Charakterystyka zastosowań dla pojazdów komunalnych2019-05-13KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19112:2019-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19112:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 19115-2:2019-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenia dla pozyskania i przetwarzania2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19115-2:2010
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 16603-31-04:2019-06
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymiana danych analizy termicznej2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-4:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 4: Badanie zgodności sieci i protokołu aplikacji2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-5:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 5: Badanie zgodności warstwy fizycznej i warstwy łącza danych2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 17186:2019-06
- wersja angielska
Identyfikacja kompatybilności pojazdów z infrastrukturą -- Znaki graficzne informujące konsumenta o ładowaniu pojazdów elektrycznych (EV)2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-4:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 4: Badanie zgodności sieci i protokołu aplikacji2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-5:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 5: Badanie zgodności warstwy fizycznej i warstwy łącza danych2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2019-05-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 62752:2016-12/AC:2019-05
- wersja angielska
Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD)2019-05-08KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN IEC 62840-2:2019-04
- wersja angielska
System wymiany baterii pojazdu elektrycznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa2019-04-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
43.140 Motocykle i motorowery
PN-EN ISO 18243:2019-06
- wersja angielska
Motorowery i motocykle o napędzie elektrycznym -- Specyfikacje badań i wymagania bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych2019-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 16815:2019-05
- wersja angielska
CleANopen -- Charakterystyka zastosowań dla pojazdów komunalnych2019-05-13KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 12081:2017-10
- wersja polska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2019-05-09KT 222PN-EN 12081+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 16452+A1:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wstawki hamulcowe2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16452:2015-08
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 16452+A1:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wstawki hamulcowe2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16452:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 17018:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Utrzymanie taboru kolejowego -- Terminy i definicje2019-05-08KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 17095:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Utrzymanie taboru kolejowego -- Dokumentacja utrzymania2019-05-08KT 138 Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16860:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym2019-06-19KT 138 Kolejnictwa
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1709:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji i instrukcje dotyczące konserwacji i badań ruchowych oraz sprawdzeń2019-06-19KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1709:2006
- wersja polska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja angielska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki -- System kodowania2019-05-17KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2007
- wersja polska
49.025.10 Stale
PN-EN 3470:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Odkuwki -- a lub D ≤ 150 mm -- 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa2019-05-22KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 2470:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PA11 -- Wyżarzona zmiękczająco i ciągniona na zimno -- Druty na nity -- 1 mm ≤ D ≤ 10 mm2019-05-16KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2468:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PA11 -- Wyżarzona zmiękczająco -- Rury -- 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm2019-05-08KT 126 Rur Stalowych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4289:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P7175 -- Materiał wyjściowy do kucia2019-05-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2699:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i Kosmonautyka -- Stop aluminium (5086) -- Wyżarzone i prostowane (H111) -- Pręty ciągnione -- 6 mm ≤ D ≤ 50 mm2019-05-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4400-1:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 1: Płyty z aluminium i stopów aluminium2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 2070-1:2001
- wersja polska
PN-EN 2070-2:2001
- wersja polska
PN-EN 4400-2:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 2: Blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium2019-05-13KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4400-3:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 3: Pręty i kształtowniki z aluminium i stopów aluminium2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 2070-3:2001
- wersja polska
PN-EN 4400-6:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 6: Materiał wyjściowy do kucia ze stopów aluminium2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 2082-2:1998
- wersja polska
PN-EN 2070-7:1999
- wersja polska
PN-EN 2082-1:1996
- wersja polska
PN-EN 2321:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024-T3 -- Pręty i kształtowniki -- a ≤ 150 mm2019-05-08KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3314:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P64001 -- Przesycony i starzony -- Pręty do obróbki skrawaniem -- D ≤ 75 mm2019-05-30KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 3220:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (Ni-P101HT) -- Odkształcone na zimno i wyżarzone – Pręty i druty do ciągłego kucia lub wyciskania na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-05-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2952:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2601 -- Przesycone i odkształcone na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa2019-05-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 4859:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyznaczanie siły zacisku na podstawie czujnika/śruby o podwyższonej wytrzymałości -- Specyfikacja techniczna2019-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2868:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, sześciokątne, rowkowane/koronowe, o normalnej wysokości, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stali żaroodpornej, srebrzone – Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2876:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stopu aluminium, anodowane -- Klasa wytrzymałości: 450 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2288:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe z kołnierzem, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2288:2001
- wersja polska
PN-EN 2584:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Seria wąska -- Podwyższone obciążenia w temperaturze otoczenia -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2584:2003
- wersja polska
PN-EN 2023:1999
- wersja polska
PN-EN 2585:2019-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Seria szeroka -- Podwyższone obciążenie w temperaturze otoczenia -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2585:2003
- wersja polska
PN-EN 2023:1999
- wersja polska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN IEC 62239-1:2019-04
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Plan zarządzania -- Część 1: Przygotowanie i utrzymanie planu zarządzania podzespołami elektronicznymi2019-04-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-004:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 004: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-004:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 005: Styki elektryczne gniazdowe typ A zagniatane klasa T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2006/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006
- wersja angielska
PN-EN 3645-004:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 004: Gniazdo hermetyczne z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-004:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-009:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 009: Gniazdo z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-009:2007
- wersja angielska
PN-EN 6059-402:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań – Część 402: Właściwości giętne2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-06-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-54:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ultraczyszczenie sprzętu latającego2019-06-13KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 16603-31-04:2019-06
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymiana danych analizy termicznej2019-06-11KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 20238:2019-05
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe -- Badanie tarcia na bębnie2019-05-16KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 1554:2012
- wersja polska
PN-EN 1554:2012
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16796-4:2019-05
- wersja angielska
Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 4: Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem2019-05-31KT 248 Wózków Jezdniowych
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 16860:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym2019-06-19KT 138 Kolejnictwa
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-20:2019-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 20: Mieszanki włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloacetamidu)2019-05-16KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-20:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-6:2019-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 6: Mieszanki włókien wiskozowych, określonych rodzajów włókien cupro, modalnych oraz lyocell i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego i chlorku cynku)2019-05-16KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-6:2010
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
Włókniny -- Słownictwo2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 10320:2019-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Identyfikacja w miejscu zastosowania2019-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10320:2002
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17226-1:2019-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2019-05-16KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17226-1:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 17226-2:2019-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 2: Metoda z wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej2019-05-16KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17226-2:2009
- wersja polska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 20150:2019-05
- wersja angielska
Obuwie i składniki obuwia -- Ilościowa metoda badania oceny działania antygrzybicznego2019-05-13KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 10517:2019-05
- wersja angielska
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo2019-05-10KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10517:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja polska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 8968-4:2016-06
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 4: Oznaczanie zawartości azotu białkowego i niebiałkowego oraz obliczanie zawartości białka właściwego (Metoda odniesienia)2019-06-11KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 8968-5:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 8968-4:2004
- wersja polska
67.100.30 Sery
PKN-ISO/TS 18083:2019-05
- wersja polska
Przetwory topione z serów -- Obliczanie zawartości dodanego fosforanu w przeliczeniu na fosfor2019-05-07KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14110:2019-05
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych -- Oznaczanie zawartości metanolu2019-05-29KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14110:2004
- wersja polska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-06-04KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-15021:2019-05
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z kształtowników typu V2019-05-07KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15000-02:1993
- wersja polska
PN-G-15000-03:1993
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 6976:2016-11
- wersja polska
Gaz ziemny -- Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu2019-06-03KT 277PN-EN ISO 6976:2008
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22995:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczenie temperatury mętnienia -- Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia2019-06-24KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
PN-EN ISO 3016:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24KT 222PN-ISO 3016:2005
- wersja polska
PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 4259-2:2018-01
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania2019-06-07KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 3405:2019-05
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2019-05-22KT 222PN-EN ISO 3405:2012
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2019-05-17KT 222
PN-EN 12081:2017-10
- wersja polska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2019-05-09KT 222PN-EN 12081+A1:2011
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2019-05-17KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2019-06-19KT 222
PN-ISO 8217:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych2019-06-18KT 222PN-ISO 8217:2015-02
- wersja polska
PN-ISO 8216-1:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw (klasa F) -- Część 1: Rodzaje paliw żeglugowych2019-06-11KT 222PN-ISO 8216-1:2015-02
- wersja polska
PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja polska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17348:2016-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów2019-05-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 24817:2017-10/Ap1:2019-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2019-05-29KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN IEC 61788-25:2019-05
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo –- Część 25: Pomiar mechanicznych własności –- Badanie rozciągania w temperaturze pokojowej przewodów REBCO2019-05-17KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 9227:2017-06
- wersja polska
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance2019-05-16KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9227:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9227:2012
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja niemiecka
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2019-05-17KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja niemiecka
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2019-05-17KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-4:2019-06
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą redukcji-ekstrakcji2019-06-24KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4491-4:2013-08
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 13022-2:2014-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym -- Część 2: Zasady montażu2019-06-11KT 198 SzkłaPN-EN 13022-2+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 16477-1:2017-01
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych -- Część 1: Wymagania2019-06-11KT 198 Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14851:2019-05
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze2019-05-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14851:2007
- wersja polska
PN-EN 17228:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polimery oparte na surowcach pochodzenia biologicznego, tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych -- Terminologia, charakterystyki i komunikacja2019-05-10KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 1183-1:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1183-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 1183-2:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 2: Metoda kolumny gradientowej2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1183-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 846:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 846:2002
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 21304-1:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11542-1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 21306-1:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1163-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 15023-2:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(alkohol winylowy) (PVAL) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2019-05-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15023-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 21306-2:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1163-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 19062-2:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne – Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2580-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 19065-2:2019-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne – Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) oraz akrylonitryl-(polietylen chlorowany)-styren (ACS) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6402-2:2005
- wersja polska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 17163:2019-05
- wersja angielska
Masy włókniste, papier i tektura -- Oznaczanie pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w ekstrakcie wodnym metodą LC-MS2019-05-17KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2019-06-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2019-05-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2019-05-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2019-05-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2009
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 8130-11:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z pochyłych powierzchni2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-11:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-1:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -– Część 1: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przez przesiewanie2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-12:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-12:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-13:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-13:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 8130-7:2019-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 7: Oznaczanie ubytku masy podczas utwardzania w piecu2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-7:2010
- wersja angielska
PN-EN 927-10:2019-05
- wersja angielska
Farby i lakiery –- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 10: Odporność na przywieranie farb i lakierów na drewno2019-05-17KT 175 Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 23900-6:2018-10
- wersja polska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczanie metodą testu foliowego2019-06-19KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN 13900-6:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 23900-6:2018-10/Ap2:2019-06
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki2019-06-13KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-17:2019-06
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2019-06-04KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-17:2017-11
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 1366-13:2019-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy2019-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 13216-1:2019-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- Część 1: Ogólne metody badań2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 13216-1:2005
- wersja angielska
PN-EN 1443:2019-05
- wersja angielska
Kominy -- Wymagania ogólne2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 1443:2005
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-11+AC:2019-05
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieralnych kurtyn z materiału2019-05-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2019-05-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2019-05-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2019-05-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2009
- wersja polska
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
PN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja polska
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2019-06-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2019-06-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-4:2019-04
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej2019-04-29KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-4:2014-09
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05
- wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-122019-05-15KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13589:2018-08
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem2019-05-31KT 222PN-EN 13589:2011
- wersja polska
PN-EN 13703:2009
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 140-5:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 140-7:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 140-14:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 140-4:2000
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-18KT 277
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-06-14KT 277
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 12102-2:2019-06
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła2019-06-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-6:2016-07/Ap1:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2019-06-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
PN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 33:2011
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-06-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-15:2019-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 15: Rolki do okien przesuwnych poziomo i okucia do okien przesuwno-składanych2019-05-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-15:2008
- wersja angielska
PN-EN 13126-16:2019-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych2019-05-29KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-16:2008
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-11:2019-05
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badania filtracji2019-05-08KT 254 Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13880-6:2019-05
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania2019-05-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-6:2004
- wersja angielska
PN-EN 13880-7:2019-05
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 7: Badanie funkcjonalności zalew szczelin2019-05-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-7:2004
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 50129:2019-01/AC:2019-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-06-13KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 13848-1:2019-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru2019-06-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-1+A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 13146-7:2019-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 7: Określenie siły docisku oraz odporności na obciążenia pionowe2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-7:2012
- wersja angielska
PN-EN 13146-1:2019-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 1: Określenie oporu podłużnego szyny2019-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-1+A1:2015-01
- wersja angielska
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 14504:2019-05
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie oraz pomosty pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby2019-05-31KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 14504:2016-09
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Obliczanie propagacji dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 60704-2-14:2013-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek2019-06-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06/A1:2019-06
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury2019-06-24KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury2019-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-9:2011
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja angielska
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie2019-06-11KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 17009:2019-05
- wersja angielska
Podłogi z materiałów lignocelulozowych innych niż drewno -- Charakterystiki, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowania2019-05-08KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
PN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Obliczanie propagacji dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska