Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2018-07-12KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
Facility Management -- Słownictwo2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 1891-4:2018-08
- wersja angielska
Części złączne -- Terminologia -- Część 4: Kontrola, inspekcja, dostawa, odbiór i jakość2018-08-10KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 62504:2015-01/A1:2018-08
- wersja angielska
Oświetlenie ogólne -- Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie -- Terminy i definicje2018-08-10KT 4 Techniki Świetlnej
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2018-06-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27000:2014-11
- wersja polska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12665:2018-08
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2018-08-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2011
- wersja angielska
PN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 12216:2018-06
- wersja angielska
Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- Terminologia, słownik i definicje2018-06-21KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12216:2004
- wersja polska
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone2018-08-10KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 9300-200:2018-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 200: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu2018-07-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.140.20 Informacja naukowa
PN-EN 62702-1-1:2016-10/AC:2018-08
- wersja angielska
System archiwizacji dźwięku -- Część 1-1: Płyta DVD i migracja danych w długoterminowym przechowywaniu danych fonicznych2018-08-06KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41001:2018-08
- wersja angielska
Facility Management -- Systemy zarządzania -- Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania2018-08-10KT 315 Facility Management
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
Facility Management -- Słownictwo2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2018-07-12KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2014-11
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2018-06-28KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 41001:2018-08
- wersja angielska
Facility Management -- Systemy zarządzania -- Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania2018-08-10KT 315 Facility Management
PN-EN ISO 9004:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Jakość organizacji -- Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu2018-06-28KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 9004:2010
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2018-06-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27000:2014-11
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 9136:2018-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza pierwotnej przyczyny i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)2018-08-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN ISO 9004:2018-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Jakość organizacji -- Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu2018-06-28KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 9004:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 22870:2017-02/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2018-06-21KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja polska
Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2018-06-20KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 22870:2007
- wersja polska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-ISO 2859-1:2003/A1:2018-08
- wersja angielska
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią2018-08-10KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-14:2018-06
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 14: Zaciski i regulatory przepływu do sprzętu do transfuzji i infuzji bez kontaktu z płynem2018-06-21KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-1:2018-07
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Strzykawki do ogólnego stosowania2018-07-04KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-1:2000
- wersja polska
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
PN-EN IEC 60601-2-2:2018-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2 Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i wyposażenia chirurgicznego wielkiej częstotliwości2018-07-12KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-2:2009/A11:2011
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN 50527-2-2:2018-06
- wersja angielska
Procedura oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-2: Szczegółowa ocena dotycząca pracowników z kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD)2018-06-28KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2018-07-12KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11979-10:2018-06
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 10: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych do korekcji ametropii fakicznego oka2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-10:2008/A1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-10:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11979-7:2018-06
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych w korekcji afakii2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-9:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11979-9:2010/A1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-7:2015-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 12870:2018-06
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Wymagania i metody badań2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 12870:2015-03
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 19054:2006
- wersja polska
Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego2018-07-06KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 12218:2006
- wersja polska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 13897:2018-06
- wersja angielska
Stomatologia -- Kapsuły do mieszania amalgamatów dentystycznych, do wielokrotnego użycia2018-06-21KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13897:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 19023:2018-06
- wersja angielska
Stomatologia -- Ortodontyczne śruby kotwiące2018-06-21KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22870:2017-02/Ap1:2018-06
- wersja angielska
Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2018-06-21KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja polska
Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2018-06-20KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 22870:2007
- wersja polska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1865-2+A1:2015-06
- wersja polska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 2: Nosze z zasilaniem2018-06-20KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1865-2:2010
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2018-07-05KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 689:2018-07
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi2018-07-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 689:2002
- wersja polska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17601:2018-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oszacowanie ilościowe rozpowszechnionych, wybranych sekwencji genów drobnoustrojów, za pomocą ilościowej PCR, w DNA wyekstrahowanym bezpośrednio z gleby2018-06-21KT 190 Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN IEC 62820-3-1:2018-07
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-1: Wytyczne stosowania -- Postanowienia ogólne2018-07-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-N-18004:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-N-18011:2006
- wersja polska
PN-N-18001:2004
- wersja polska
PN-N-18004:2001
- wersja polska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 1568-3:2018-07
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-07-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-3:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1568-3:2008
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2018-07-04KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2005
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 16989:2018-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie właściwości ogniowych dla kompletnego siedzenia2018-07-12KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 17077:2018-07
- wersja angielska
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu2018-07-04KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2018-06-28KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)2018-07-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2018-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2004
- wersja polska
PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)2018-07-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50291-1:2018-06
- wersja angielska
Wykrywacze gazu -- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne2018-06-21KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 50291-1:2010
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 18640-1:2018-08
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i wilgoci z użyciem torso z funkcją pocenia2018-08-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 14325:2018-07
- wersja angielska
Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi2018-07-13KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14325:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02
- wersja polska
Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania2018-07-03KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18640-2:2018-06
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie obciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej przez strażaków2018-06-21KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 14593-1:2018-06
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie i znakowanie2018-06-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14593-1:2007
- wersja polska
PN-EN 14593-1:2007/Ap1:2017-01
- wersja polska
PN-EN 14594:2018-06
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie i znakowanie2018-06-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14594:2007
- wersja polska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone2018-08-10KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN 12261:2018-06
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2018-06-21KT 277PN-EN 12261:2005
- wersja polska
PN-EN 12261:2005/A1:2008
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60942:2018-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60942:2005
- wersja polska
PN-EN 62489-1:2010/A2:2018-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Układy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu -- Część 1: Metody pomiaru i określania właściwości części składowych układu2018-06-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 62828-3:2018-08
- wersja angielska
Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 3: Szczegółowe procedury dla przetworników temperatury2018-08-06KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN IEC 61869-10:2018-07
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 10: Dodatkowe wymagania dotyczące pasywnych przekładników prądowych małej mocy2018-07-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-11:2018-07
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 11: Dodatkowe wymagania dla małej mocy pasywnych przekładników napięciowych2018-07-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 50527-2-2:2018-06
- wersja angielska
Procedura oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-2: Szczegółowa ocena dotycząca pracowników z kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD)2018-06-28KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-3-6:2018-06/AC:2018-08
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-08-10KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60068-2-5:2018-08
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba S: Odwzorowanie promieniowania słonecznego występującego na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania wpływu promieniowania słonecznego i warunków pogodowych2018-08-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-2-5:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-1:2018-07
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Składowanie2018-07-13KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-1:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-2:2018-07
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport i przeładunek2018-07-13KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-2:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60068-3-5:2018-06
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych2018-06-28KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-3-5:2008
- wersja polska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1891-4:2018-08
- wersja angielska
Części złączne -- Terminologia -- Część 4: Kontrola, inspekcja, dostawa, odbiór i jakość2018-08-10KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-06-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-3:2014-11/A4:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2018-06-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 21028-2:2018-08
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 2: Temperatury między -80 stopni C a -20 stopni C2018-08-10KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1252-2:2002
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1451-1:2018-02/AC:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-08-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12735-2:2016-08
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania2018-07-06KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-2:2010
- wersja polska
PN-EN 12735-2:2010
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1277:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21225-1:2018-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciagąnia rur2018-07-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21225-2:2018-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego2018-06-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 21225-1:2018-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciagąnia rur2018-07-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21225-2:2018-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego2018-06-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1092-1:2018-08
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe2018-08-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1092-1+A1:2013-07/AC:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 1092-1+A1:2013-07
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16668+A1:2018-06
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego2018-06-28KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 16668:2016-07
- wersja angielska
23.100.20 Cylindry
PN-EN 13001-3-6:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn -- Siłowniki hydrauliczne2018-06-21KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN ISO 10439-4:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki2018-07-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61804-2:2018-06
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-2:2008
- wersja angielska
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
PN-EN 15895+A1:2018-08
- wersja angielska
Osadzaki ręczne z nabojami -- Wymagania bezpieczeństwa -- Osadzaki do mocowania i trwałego znakowania2018-08-06KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 15895:2011
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 1011-8:2018-06
- wersja angielska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 8: Spawanie żeliwa2018-06-28KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1011-8:2006
- wersja polska
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2018-06-28KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14918:2018-08
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Egzamin dla metalizatorów2018-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14918:2000
- wersja polska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 12309-2:2015-09
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo2018-06-26KT 277PN-EN 12309-1:2002
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN ISO 22975-1:2016-11
- wersja polska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 1: Rury próżniowe -- Trwałość i wydajność2018-07-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 61730-1:2018-06/AC:2018-07
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-07-13KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 61730-2:2018-06/AC:2018-07
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-07-04KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60230:2018-06
- wersja angielska
Badania udarowe kabli i ich osprzętu2018-06-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60230:2003
- wersja angielska
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2018-06-28KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60071-2:2018-07
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania2018-07-12KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 60071-2:2000
- wersja polska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-7:2018-07
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 7: Rdzenie typu EER2018-07-13KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60570:2007/A1:2018-07
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2018-07-13KT 4 Techniki Świetlnej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 60099-5:2018-08
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-5:2014-01
- wersja angielska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/A57:2018-06
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2018-06-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-2:2002/A53:2018-06
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe2018-06-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-3:2002/A54:2018-06
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany2018-06-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 60238:2018-06
- wersja angielska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60238:2007/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 60238:2007/A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 60238:2007
- wersja polska
PN-EN 60238:2007/A2:2011
- wersja polska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60570:2007/A1:2018-07
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2018-07-13KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-224:2018-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 224: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Niewymienialne źródła światła (urządzenie typu 23)2018-08-10KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62504:2015-01/A1:2018-08
- wersja angielska
Oświetlenie ogólne -- Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie -- Terminy i definicje2018-08-10KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 61347-2-14:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych2018-08-10KT 4 Techniki Świetlnej
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN IEC 60099-5:2018-08
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-5:2014-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61643-352:2018-08
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowej ochrony przeciwprzepięciowej -- Część 352: Zasady doboru i stosowania izolacyjnych transformatorów przeciwprzepięciowych w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych (SIT)2018-08-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
PN-EN IEC 61643-331:2018-06
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć -- Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)2018-06-29KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61643-331:2008
- wersja polska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 62884-3:2018-08
- wersja angielska
Techniki pomiaru piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych generatorów -- Część 3: Metody badania starzenia ze względu na częstotliwość2018-08-10KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61249-2-45:2018-06
- wersja angielska
Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego2018-06-21KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN IEC 61249-2-46:2018-06
- wersja angielska
Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-46: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,5 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego2018-06-21KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN IEC 61249-2-47:2018-06
- wersja angielska
Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-47: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (2,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego2018-06-21KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61760-4:2015-10/A1:2018-08
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 4: Klasyfikacja, pakowanie, znakowania i postępowanie z podzespołami wrażliwymi na działanie wilgoci2018-08-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60512-8-3:2018-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 8-3: Badania obciążeniem statycznym (złącza stałe) -- Badanie 8c: Wytrzymałość dźwigni uruchamiającej2018-06-28KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-8-3:2011
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-15-2:2018-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 15-2: Badania złączy (mechaniczne) -- Badanie 15b: Utrzymanie izolatora w obudowie (osiowe)2018-06-28KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-15-2:2008
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 305 174-8 V1.1.1:2018-08
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 8: Zarządzanie końcem życia urządzeń ICT (odpady/koniec życia ICT)2018-08-10KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 174-1 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 1: Przegląd, zagadnienia wspólne i typowe2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 174-2 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów-- Część 2: Lokalizacje ICT2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Lokalizacje ICT2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 3-1: Lokalizacje ICT - DCEM2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
PN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-3:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2008
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja polska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009
- wersja polska
PN-EN 50173-6:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-6:2014-01
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja polska
PN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008
- wersja polska
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
PN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 858 V2.1.1:2017-07
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz lub od 24,05 GHz do 24,50 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-07-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 858-1 V1.3.1:2014-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 858-2 V1.3.1:2014-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 1: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-1 V1.2.1:2005
- wersja polska
PN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie wymagań służb ratunkowych2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-3 V1.2.1:2005
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2005
- wersja polska
PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-06-29KT 11 Telekomunikacji
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-3:2018-08
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-3:2011
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018-06
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 3-3: Współpraca interfejsu międzysystemowego (ISI) -- Dodatkowe cechy sieci w połączeniu grupowym (ANF-ISIGC)2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 176-1 V2.3.1:2018-08
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 1: Radio2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 176-1 V2.2.1:2016-06
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 13766-2:2018-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 2: Dodatkowe wymagania EMC w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego2018-08-06KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13309:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 13766-1:2018-07
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska2018-07-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13309:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 1: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-1 V1.2.1:2005
- wersja polska
PN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie wymagań służb ratunkowych2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-3 V1.2.1:2005
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2005
- wersja polska
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-EN IEC 60728-3:2018-08
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-3:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61281-1:2018-06
- wersja angielska
Podsystemy telekomunikacji światłowodowej -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-06-28KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61281-1:2004
- wersja polska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-54:2018-08
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-54: Metody pomiarów i procedury badań – Naświetlanie promieniami gamma2018-08-06KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-54:2013-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61754-7-2:2018-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 7-2: Rodzina złączy typu MPO -- Dwa rzędy włókien2018-06-21KT 282 Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2018-06-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27000:2014-11
- wersja polska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62439-2:2018-03/AC:2018-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-08-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 419221-5:2018-08
- wersja angielska
Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania2018-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2018-07-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
PN-EN 17030:2018-07
- wersja angielska
Kosmonautyka -- Obserwacja Ziemi -- Poziomy przetwarzania obrazu2018-07-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 15938-3:2007/A3:2018-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 3: Obraz2018-08-06KT 288 Multimediów
PN-ISO/IEC 15938-1:2005/A2:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy2018-07-04KT 288 Multimediów
PN-ISO/IEC 15938-3:2007/A2:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 3: Obraz2018-07-04KT 288 Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62439-2:2018-03/AC:2018-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-08-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2010
- wersja polska
PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02
- wersja polska
PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-3:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2008
- wersja polska
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja polska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009
- wersja polska
PN-EN 50173-6:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-6:2014-01
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja polska
PN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2008/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008
- wersja polska
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
PN-EN 62702-1-1:2016-10/AC:2018-08
- wersja angielska
System archiwizacji dźwięku -- Część 1-1: Płyta DVD i migracja danych w długoterminowym przechowywaniu danych fonicznych2018-08-06KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2018-07-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
PN-EN 419212-4:2018-07
- wersja angielska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 4: Protokoły dotyczące prywatności2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-5:2018-07
- wersja angielska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 5: Zaufane usługi elektroniczne2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 419221-5:2018-08
- wersja angielska
Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania2018-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-EN 9300-200:2018-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 200: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu2018-07-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 61804-2:2018-06
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-2:2008
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN 17030:2018-07
- wersja angielska
Kosmonautyka -- Obserwacja Ziemi -- Poziomy przetwarzania obrazu2018-07-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-224:2018-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 224: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Niewymienialne źródła światła (urządzenie typu 23)2018-08-10KT 4 Techniki Świetlnej
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 50643:2018-06
- wersja angielska
Elektryczny i elektroniczny sprzęt domowy i biurowy -- Pomiar poboru mocy w stanie oczekiwania sieciowego sprzętu końcowego2018-06-29KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1645-1:2018-08
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Przyczepy kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-08-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1645-1:2012
- wersja angielska
43.140 Motocykle i motorowery
PN-ISO 4249-3:2018-06
- wersja angielska
Opony i obręcze do motocykli (seria oznaczona kodem) -- Część 3: Obręcze2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4249-3:2000
- wersja polska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1865-2+A1:2015-06
- wersja polska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 2: Nosze z zasilaniem2018-06-20KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1865-2:2010
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16910-1:2018-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tabor -- Wymagania dla badań nieniszczących układu biegowego w utrzymaniu kolejowym -- Cześć 1: Zestawy kołowe2018-06-21KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN IEC 62928:2018-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Pokładowe litowo-jonowe akumulatory trakcyjne2018-06-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16989:2018-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie właściwości ogniowych dla kompletnego siedzenia2018-07-12KT 138 Kolejnictwa
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 8385:2018-06
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Klasyfikacja2018-06-29KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8385:2001
- wersja polska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 15085:2005/A2:2018-06
- wersja angielska
Małe statki -- Zapobieganie wypadnięciu człowieka za burtę i umożliwienie powrotu2018-06-29KT 230 Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 9136:2018-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza pierwotnej przyczyny i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)2018-08-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-200:2018-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 200: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu2018-07-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2944:2018-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki gwintowe w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, ze stali odpornej na korozję FE-PA30042018-07-04KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2944:2001
- wersja polska
PN-EN 3542:2018-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki, gwintowe, w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2801 (Inconel X750)2018-06-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3542:2001
- wersja polska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-30:2018-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Niezawodność2018-07-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-40:2018-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Bezpieczeństwo2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN ISO 14620-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 16603-10:2018-07
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymagania ogólne inżynierii systemów2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 14514:2005
- wersja angielska
PN-EN 13292:2002
- wersja angielska
PN-EN 14607-7:2005
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13001-3-6:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn -- Siłowniki hydrauliczne2018-06-21KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-2:2018-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu do 10 000 kg włącznie2018-07-12KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-1:2018-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-04KT 248 Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 13766-2:2018-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 2: Dodatkowe wymagania EMC w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego2018-08-06KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13309:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 13766-1:2018-07
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska2018-07-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13309:2010
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15496:2018-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości2018-07-04KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 15496:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 15496:2006/AC:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 3175-4:2018-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego2018-07-04KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-4:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 3175-4:2005/AC:2012
- wersja polska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 811:2018-07
- wersja angielska
Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie wodoszczelności -- Metoda ciśnienia hydrostatycznego2018-07-04KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 20811:1997
- wersja polska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 20863:2018-08
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania zakładek i podnosków -- Podatność na klejenie2018-08-06KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20863:2006
- wersja polska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-ISO 11784:2008/A2:2018-08
- wersja angielska
Radiowa identyfikacja zwierząt -- Struktura kodowa2018-08-10KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-ISO 11784:2008/A2:2018-08
- wersja angielska
Radiowa identyfikacja zwierząt -- Struktura kodowa2018-08-10KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-2:2014-02/A1:2017-02
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki trawnikowe prowadzone przez operatora idącego2018-07-13KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 17041:2018-07
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H2018-07-13KT 156 Nawozów
PN-EN 17042:2018-07
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego2018-07-13KT 156 Nawozów
PN-EN 17043:2018-07
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie molibdenu o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną kompleksu z tiocyjanianem amonu2018-07-13KT 156 Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 15662:2018-06
- wersja angielska
Żywność pochodzenia roślinnego -- Multimetoda do oznaczania pozostałości pestycydów z zastosowaniem analizy opartej na GC i LC po ekstrakcji/podziale acetonitrylem i oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE -- Metoda modułowa QuEChERS2018-06-21KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15662:2008
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 16743:2016-02
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne krajalnice przemysłowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2018-07-03KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
PN-EN ISO 10439-4:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki2018-07-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14832:2005
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej i korozyjności trudnopalnych cieczy na bazie estrów fosforanowych2018-06-28KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 13503-6:2014-05
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Płyny i materiały do dowiercania złóż -- Część 6: Procedura pomiaru przesączania płynów do dowiercania złóż w warunkach dynamicznych2018-07-13KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13302:2018-06
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2018-06-29KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12KT 222PN-EN 15940:2016-07/Ap1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 15940:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 15940:2016-07
- wersja polska
PN-EN 16896:2016-12
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie lepkości kinematycznej -- Metoda z lepkościomierzem Stabingera2018-06-28KT 222PN-C-04357:2009
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18134-2:2017-03
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 2: Wilgoć całkowita -- Metoda uproszczona2018-07-05KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18134-2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18122:2016-01
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości popiołu2018-06-28KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 14775:2010
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 10439-4:2015-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki2018-07-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-2:2018-08
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 2: Metoda badania w podwyższonej temperaturze2018-08-06KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-2:2011
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4829-1:2018-06
- wersja angielska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 1: Zawartość krzemu od 0,05 do 1 %2018-06-28KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24829-1:1999
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-H-93250:2018-02/Ap1:2018-07
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SN -- Pręty i walcówka żebrowana2018-07-03KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10273:2016-09
- wersja polska
Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe2018-08-06KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10273:2009
- wersja polska
PN-EN 10222-1:2017-06
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych2018-07-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-1:2000/A1:2004
- wersja polska
PN-EN 10222-1:2000
- wersja polska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10273:2016-09
- wersja polska
Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe2018-08-06KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10273:2009
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10305-6:2016-06
- wersja polska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne2018-07-06KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-6:2007
- wersja polska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10222-1:2017-06
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych2018-07-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-1:2000/A1:2004
- wersja polska
PN-EN 10222-1:2000
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 12861:2018-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Złom2018-07-04KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12861:2002
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4490:2018-08
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla)2018-08-06KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4490:2014-11
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2555:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji -- Oznaczanie lepkości pozornej metodą lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2555:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 877-3:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne -- Część 3: Zintensyfikowanie działania czynników atmosferycznych za pomocą wzmocnionego promieniowania słonecznego2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 877-3:2011
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 9988-1:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 29988-2:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 9988-2:2015-03
- wersja angielska
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
PN-ISO 4000-1:2018-06
- wersja angielska
Opony i obręcze do samochodów osobowych -- Część 1: Opony (seria metryczna)2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4000-1:2005
- wersja polska
PN-ISO 4249-3:2018-06
- wersja angielska
Opony i obręcze do motocykli (seria oznaczona kodem) -- Część 3: Obręcze2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4249-3:2000
- wersja polska
83.160.99 Inne opony
PN-ISO 4250-2:2018-06
- wersja angielska
Opony i obręcze do maszyn do robót ziemnych -- Część 2: Nośności i ciśnienia w ogumieniu2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4250-2:2000
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 12216:2018-06
- wersja angielska
Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- Terminologia, słownik i definicje2018-06-21KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12216:2004
- wersja polska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1766:2017-03
- wersja polska
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe do badań2018-07-05KT 274 BetonuPN-EN 1766:2001
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 15743+A1:2015-06
- wersja polska
Cement supersiarczanowy -- Skład, wymagania i kryteria zgodności2018-07-11KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 15743:2010
- wersja polska
PN-EN 13915:2017-08
- wersja polska
Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2018-06-20KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13915:2009
- wersja polska
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08
- wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne2018-08-10KT 233 Konstrukcji Murowanych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 15037-5:2013-10
- wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 5: Lekkie bloki szalunkowe2018-08-07KT 195 Prefabrykatów z Betonu
PN-EN 1766:2017-03
- wersja polska
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe do badań2018-07-05KT 274 BetonuPN-EN 1766:2001
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13589:2018-08
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem2018-08-06KT 222PN-EN 13703:2009
- wersja polska
PN-EN 13589:2011
- wersja polska
PN-EN 13302:2018-06
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2018-06-29KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-6:2018-04/AC:2018-06
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2018-06-21KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 12309-2:2015-09
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo2018-06-26KT 277PN-EN 12309-1:2002
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja polska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2018-06-28KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 62053-24:2015-03/AC:2018-06
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)2018-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 61770:2009/A11:2018-08
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2018-08-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1451-1:2018-02/AC:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-08-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1277:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21225-1:2018-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciagąnia rur2018-07-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21225-2:2018-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego2018-06-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2018-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2004
- wersja polska
PN-EN 81-70:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2018-07-13KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-70:2005
- wersja polska
PN-EN 81-70:2005/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 81-71:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2018-07-12KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71+A1:2007
- wersja polska
PN-EN 81-21:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku2018-07-04KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21+A1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2018-07-04KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2005
- wersja polska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12665:2018-08
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2018-08-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2011
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 16719:2018-06
- wersja angielska
Platformy transportowe2018-06-21KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13880-13:2018-08
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)2018-08-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-13:2004
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16951-2:2018-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Ekrany akustyczne i obiekty wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Procedury oceny długoterminowej sprawności -- Część 2: Charakterystyka nieakustyczna2018-08-10KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16951-1:2018-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Ekrany akustyczne i obiekty wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Procedury oceny długoterminowej sprawności -- Część 1: Charakterystyka akustyczna2018-06-29KT 138 Kolejnictwa
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61770:2009/A11:2018-08
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2018-08-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 50643:2018-06
- wersja angielska
Elektryczny i elektroniczny sprzęt domowy i biurowy -- Pomiar poboru mocy w stanie oczekiwania sieciowego sprzętu końcowego2018-06-29KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 62820-3-1:2018-07
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-1: Wytyczne stosowania -- Postanowienia ogólne2018-07-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)2018-07-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50090-3-4:2017-10/AC:2018-06
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 3-4: Bezpieczna warstwa aplikacji, bezpieczna usługa, bezpieczna konfiguracja i bezpieczeństwo zasobów2018-06-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17036:2018-08
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Sztuczne starzenie powierzchni materiałów porowatych nieorganicznych niepoddanych lub poddanych zabiegom konserwatorskim, z zastosowaniem symulowanego promieniowania słonecznego2018-08-06KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury