Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określania wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja niemiecka
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja polska
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady2022-09-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
PN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
Prywatne usługi ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2010
- wersja polska
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 4135:2022-07
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Terminologia2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 4135:2006
- wersja polska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
Prywatne usługi ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2010
- wersja polska
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 772:2022-09
- wersja angielska
Hydrometria -- Słownictwo i symbole2022-09-12KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 772:2011
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 2080:2022-09
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Obróbka powierzchni, powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Terminologia2022-09-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2080:2011
- wersja polska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2022-09-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07/A3:2022-09
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2022-09-19KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określania wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja niemiecka
01.140.20 Informacja naukowa
PKN-ISO/TS 18344:2022-08
- wersja angielska
Skuteczność procesów odkwaszania papieru2022-08-24KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
PN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
Prywatne usługi ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2010
- wersja polska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2022-08-18KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2022-08-18KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja niemiecka
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2022-08-18KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27001:2014-12
- wersja polska
PN-EN 9131:2020-12
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2022-07-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9116:2016-03/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zawiadomienia o zmianie (NOC)2022-09-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9131:2020-12
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2022-07-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja polska
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady2022-09-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
PN-EN ISO 11737-2:2020-11
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 2: Badania sterylności wykonywane podczas określania, walidacji i utrzymywania skuteczności procesu sterylizacji2022-09-08KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-2:2010
- wersja polska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 19250:2013-07
- wersja polska
Jakość wody -- Wykrywanie Salmonella spp.2022-09-20KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6888-1:2022-03
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera2022-07-28KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6888-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004
- wersja polska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 81001-5-1:2022-09
- wersja angielska
Oprogramowanie stosowane w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo, skuteczność i zabezpieczenie systemów IT stosowanych w opiece zdrowotnej -- Część 5-1: Zabezpieczenie -- Działania w cyklu życia wyrobu2022-09-20KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 10079-1:2022-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2022-08-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja polska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02
- wersja polska
PN-EN ISO 26825:2022-07
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Etykiety stosowane przez użytkownika do strzykawek zawierających leki używane podczas znieczulenia -- Barwy, wzory i właściwości2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-ISO 26825:2017-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 4135:2022-07
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Terminologia2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 4135:2006
- wersja polska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-15:2022-09
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 15: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji chronione przed światłem2022-09-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 26825:2022-07
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Etykiety stosowane przez użytkownika do strzykawek zawierających leki używane podczas znieczulenia -- Barwy, wzory i właściwości2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-ISO 26825:2017-05
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 5832-6:2022-09
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 6: Stop kobaltowo-niklowo-chromowo-molibdenowy do obróbki plastycznej2022-09-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5832-6:2020-03
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 61223-3-7:2022-09
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-7: Badania odbiorcze i stałości -- Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich do stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej2022-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 60336:2021-09/AC:2022-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Zespoły lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej -- Wymiary ogniska i związane z nimi charakterystyki2022-09-07KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 62985:2020-06/AC:2022-09
- wersja angielska
Metody obliczenia szacunkowej wielkości dawki zależnej od rozmiaru (SSDE) w tomografii komputerowej2022-09-07KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 61223-3-5:2020-06/AC:2022-09
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze i badania stałości -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2022-09-02KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 62563-2:2022-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 2: Badania odbiorcze i badania stałości wyświetlaczy obrazu medycznego2022-08-02KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 15798:2022-07
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Oftalmiczne środki lepkochirurgiczne2022-07-27KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 15798:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15798:2013-12/A1:2017-11
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25424:2020-03/A1:2022-09
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2022-09-22KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 25424:2020-03
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2022-09-21KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 25424:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 25424:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11137-1:2015-07/A2:2020-03
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2022-09-19KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 11737-2:2020-11
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 2: Badania sterylności wykonywane podczas określania, walidacji i utrzymywania skuteczności procesu sterylizacji2022-09-08KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-2:2010
- wersja polska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 17272:2020-10/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określanie działania bakteriobójczego, prątkobójczego, sporobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, wirusobójczego oraz fagobójczego2022-09-16KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 14885:2022-09
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Stosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2022-09-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1789:2021-02
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2022-08-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN IEC 60118-13:2020-10/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Wymagania i metody pomiaru odporności elektromagnetycznej na oddziaływanie cyfrowych bezprzewodowych urządzeń mobilnych2022-09-22KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 23875:2022-09
- wersja angielska
Górnictwo -- Systemy kontroli jakości powietrza dla osłon operatorów -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań2022-09-06KT 164 Bezpieczeństwa w Górnictwie
PN-Z-04542:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie diinitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2022-08-24KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04540:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-chloro-2,3-epoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2022-08-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04541:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-naftyloaminy i jej soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną2022-08-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04543:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie benzydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną2022-08-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną2022-08-08KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną2022-08-08KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 5667-1:2022-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek2022-07-28KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN ISO 5667-1:2008
- wersja polska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 10304-4:2022-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowej -- Część 4: Oznaczanie chloranów(V), chlorków i chloranów(III) w wodach o niskim stopniu zanieczyszczenia2022-08-31KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 10304-4:2002
- wersja polska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13163:2022-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2022-08-19KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN ISO 10390:2022-09
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie pH2022-09-01KT 191 Chemii GlebyPN-EN 15933:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 15933:2013-02
- wersja polska
PN-ISO 10390:1997
- wersja polska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-5:2017-06
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów2022-08-30KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A2:2022-08
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności2022-08-22KT 254 Geotechniki
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 8253-3:2022-07
- wersja angielska
Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 3: Audiometria słowna2022-07-29KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 8253-3:2012
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-13:2022-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2022-08-22KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
PN-ISO 13091-1:2006/A2:2022-07
- wersja angielska
Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 1: Metody pomiarów na opuszkach palców rąk2022-07-29KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-394:2022-09
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 394: Wymagania ergonomiczne dotyczące zmniejszenia niepożądanych skutków biomedycznych wywołanej wzrokowo choroby lokomocyjnej podczas oglądania obrazów elektronicznych2022-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 9241-940:2022-09
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 940: Ocena interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej2022-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 9241-971:2022-09
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 971: Przystępność dotykowych systemów interaktywnych2022-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 1568-3:2018-07
- wersja polska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2022-08-01KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-3:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1568-3:2008
- wersja niemiecka
PN-EN 1568-3:2008
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 8130-4:2022-09
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 4: Obliczanie dolnej granicy wybuchowości2022-09-12KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja niemiecka
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 17624:2022-08
- wersja angielska
Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par w podwyższonym ciśnieniu, w podwyższonej temperaturze lub z utleniaczami innymi niż powietrze2022-08-30KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
Prywatne usługi ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2010
- wersja polska
PN-EN 17352:2022-08
- wersja angielska
Urządzenia z napędem do kontroli wejść dla pieszych -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań2022-08-29KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 397+A1:2013-04
- wersja polska
Przemysłowe hełmy ochronne2022-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 397:2012
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 20320:2020-10
- wersja polska
Odzież ochronna do jazdy na snowboardzie -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2022-09-06KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 20320:2020-10/Ap1:2022-08
- wersja angielska
Odzież ochronna do jazdy na snowboardzie -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2022-08-23KT 22 Odzieżownictwa
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20347:2022-09
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe2022-09-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20347:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 20347:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 20345:2022-09
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20345:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 20345:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 20346:2022-09
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja polska
PN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 22081:2021-07/Ap1:2022-08
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych2022-08-24KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 772:2022-09
- wersja angielska
Hydrometria -- Słownictwo i symbole2022-09-12KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 772:2011
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 60404-17:2022-08
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 17: Metoda pomiaru charakterystyk magnetostrykcji stalowych taśm i blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza i czujnika optycznego2022-08-02KT 153 Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13163:2022-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2022-08-19KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60721-3-2:2018-07/AC:2022-09
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport i przeładunek2022-09-22KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-2-012:2022-09
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych i innych urządzeń kondycjonowanych temperaturowo2022-09-20KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-012:2016-12
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
21.260 Układy smarowania
PN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koło/szyna -- Część 1-1: Wyposażenie i zastosowanie -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja niemiecka
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
Butle do gazów -- Badania i konserwacja zaworów2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22434:2011
- wersja angielska
PN-EN 14427:2022-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kompozytowe butle wielokrotnego napełniania do LPG -- Projektowanie i konstrukcja2022-09-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14427:2014-10
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11295:2022-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów -- Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-5:2021-09
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2022-07-28KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11173:2017-12
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne -- Metoda schodkowa2022-09-20KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1411:1998
- wersja polska
PN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2022-09-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
PKN-CEN/TS 12007-6:2022-08
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 6: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U)2022-08-18KT 277
PN-EN ISO 13844:2022-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z tworzyw sztucznych -- Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia, odchylenia kątowego i odkształcenia2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13844:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13844:2015-04
- wersja polska
PN-EN ISO 13844:2015-04/Ap1:2016-09
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 18752:2022-09
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody do zastosowań hydraulicznych, wzmocnione drutem lub tkaniną, przy stałym ciśnieniu w ramach określonego typu -- Wymagania2022-09-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 18752:2016-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 4671:2022-09
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metody wyznaczania wymiarów węży i pomiary długości przewodów2022-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 4671:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 4671:2008/A1:2011
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
Butle do gazów -- Badania i konserwacja zaworów2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22434:2011
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN IEC 60534-4:2022-09
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 60534-4:2006
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 13771-2:2018-01/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji chłodniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2022-09-07KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62264-6:2022-08
- wersja angielska
Integracja systemu sterowania przedsiębiorstwem -- Część 6: Model usług powiadamiania2022-08-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-13:2022-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2022-08-22KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-7:2020-04
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie2022-08-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-7:2016-12
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 17639:2022-07
- wersja angielska
Badania niszczące spawanych złączy metali -- Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych2022-07-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17639:2013-12
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN IEC 60519-4:2022-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowych2022-09-19KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN 60519-4:2014-02
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2080:2022-09
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Obróbka powierzchni, powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Terminologia2022-09-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2080:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 9220:2022-07
- wersja angielska
Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłok -- Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej2022-07-29KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 9220:2001
- wersja polska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 10169:2022-08
- wersja angielska
Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy2022-08-24KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10169+A1:2012
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 308:2022-08
- wersja angielska
Wymienniki ciepła -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 308:2001
- wersja polska
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17124:2022-08
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości punktów dozowania wodoru -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-5:2018-06
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego2022-09-01KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 12975:2022-08
- wersja angielska
Kolektory słoneczne -- Wymagania ogólne2022-08-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12975-1+A1:2010
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-13:2016-05/A1:2022-09
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 13: Pomiary obciążeń mechanicznych2022-09-15KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13771-2:2018-01/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji chłodniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2022-09-07KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-17:2022-08
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 17: Metoda pomiaru charakterystyk magnetostrykcji stalowych taśm i blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza i czujnika optycznego2022-08-02KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63182-3:2022-08
- wersja angielska
Rdzenie z proszków magnetycznych -- Wskazówki dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchni -- Część 3: E-rdzenie2022-08-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63182-4:2022-08
- wersja angielska
Rdzenie z proszków magnetycznych -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie blokowe2022-08-03KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63182-5:2022-08
- wersja angielska
Rdzenie z proszków magnetycznych -- wskazówki dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchni -- Część 5: Rdzenie cylindryczne2022-08-03KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/A11:2022-09
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2022-09-16KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-1:2001/A59:2022-09
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2022-09-16KT 4 Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50708-1-2:2022-08
- wersja angielska
Transformatory -- Dodatkowe wymagania europejskie -- Cześć 1-2: Część wspólna -- Ocena efektywności energetycznej2022-08-10KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 60086-5:2022-06/AC:2022-08
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2022-08-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN IEC 62485-5:2021-08/AC:2022-08
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 5: Bezpieczeństwo eksploatacji stacjonarnych baterii litowo-jonowych2022-08-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 62485-5:2021-08/AC:2022-08
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 5: Bezpieczeństwo eksploatacji stacjonarnych baterii litowo-jonowych2022-08-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 60079-15:2019-06/Ap1:2022-08
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”2022-08-23KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63203-406-1:2022-09
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia i technologie ubieralne -- Część 406-1: Metoda badania pomiaru temperatury powierzchni noszonych na nadgarstku urządzeń elektronicznych w kontakcie ze skórą człowieka2022-09-20KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
31.040.99 Inne rezystory
PN-EN IEC 61051-2:2022-08
- wersja angielska
Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa dla warystorów do tłumienia przepięć2022-08-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60749-39:2022-08
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Metody badań mechanicznych i klimatycznych -- Część 39: Pomiary dyfuzyjności wilgoci i rozpuszczalności w wodzie materiałów organicznych stosowanych w podzespołach półprzewodnikowych2022-08-23KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-39:2008
- wersja polska
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
PN-EN IEC 62563-2:2022-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 2: Badania odbiorcze i badania stałości wyświetlaczy obrazu medycznego2022-08-02KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 345-2 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
Odbiorniki radiofoniczne -- Część 2: Służba radiofoniczna AM -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 345-2 V1.1.1:2020-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 345-5 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
Odbiorniki radiofoniczne -- Część 5: Służba radiofoniczna DRM -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 345-5 V1.1.1:2020-10
- wersja angielska
33.040.20 Systemy przesyłowe
PN-EN IEC 62037-6:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Część 6: Pomiary internodulacji biernej w antenach2022-08-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-6:2013-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62037-3:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Część 3: Pomiary intermodulacji biernej w złączach współosiowych2022-08-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-3:2013-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62037-5:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Część 5: Pomiary intermodulacji biernej w filtrach2022-08-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-5:2013-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62037-1:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2022-08-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-1:2013-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62037-2:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Cześć 2: Pomiary intermodulacji biernej we współosiowych instalacjach kablowych2022-08-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-2:2013-07
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia do radiowego próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-08-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 301 025 V2.3.1:2022-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
PN-ETSI EN 301 025 V2.3.1:2022-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 55025:2022-09
- wersja angielska
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55025:2017-04/AC:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 55025:2017-04
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 60118-13:2020-10/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Wymagania i metody pomiaru odporności elektromagnetycznej na oddziaływanie cyfrowych bezprzewodowych urządzeń mobilnych2022-09-22KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN IEC 55025:2022-09
- wersja angielska
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55025:2017-04/AC:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 55025:2017-04
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 62037-2:2022-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Cześć 2: Pomiary intermodulacji biernej we współosiowych instalacjach kablowych2022-08-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62037-2:2013-07
- wersja angielska
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-ETSI EN 303 340 V1.2.1:2021-05
- wersja polska
Odbiorniki naziemnej TV cyfrowej -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-08-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 340 V1.1.2:2017-03
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-4-1:2019-12/A1:2022-09
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Wielomodowy pomiar tłumienia2022-09-16KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-219:2022-08
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-219: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych - badanie kompatybilności materiałowej, metoda F192022-08-10KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757-4-3:2021-05/AC:2022-08
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 4-3: Elektryczny pomiar prądu -- Metoda polarymetryczna2022-08-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61970-456:2022-09
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Profile stanu rozwiązanego systemu elektroenergetycznego2022-09-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61970-452:2022-08
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2022-08-01KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-452:2018-03
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja niemiecka
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2022-08-18KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27001:2014-12
- wersja polska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 132-1 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie XAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie XAdES2022-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 132-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN IEC 62264-6:2022-08
- wersja angielska
Integracja systemu sterowania przedsiębiorstwem -- Część 6: Model usług powiadamiania2022-08-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 62439-2:2022-09
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół redundancji mediów (MRP)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2018-03/AC:2018-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 62439-3:2022-09
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezstratna redundancja o wysokiej dostępności (HSR)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-940:2022-09
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 940: Ocena interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej2022-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 9241-971:2022-09
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 971: Przystępność dotykowych systemów interaktywnych2022-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 132-1 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie XAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie XAdES2022-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 132-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 50090-6-2:2022-08
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-2: Opis modelu ontologii semantycznej IoT2022-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19115-2:2019-05/A1:2022-09
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenia dla pozyskania i przetwarzania2022-09-05KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN IEC 81001-5-1:2022-09
- wersja angielska
Oprogramowanie stosowane w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo, skuteczność i zabezpieczenie systemów IT stosowanych w opiece zdrowotnej -- Część 5-1: Zabezpieczenie -- Działania w cyklu życia wyrobu2022-09-20KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN ISO/IEEE 11073-40101:2022-09
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 40101: Podstawy -- Cyberbezpieczeństwo -- Procesy oceny podatności2022-09-14KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-EN ISO/IEEE 11073-40102:2022-09
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 40102: Podstawy -- Cyberbezpieczeństwo -- Możliwości minimalizacji zagrożeń2022-09-14KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-EN ISO 27269:2022-09
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Podstawowe międzynarodowe dane pacjenta2022-09-08KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 17269:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13972:2022-09
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Modele informacji klinicznych -- Właściwości, struktury i wymagania2022-09-01KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1789:2021-02
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2022-08-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koło/szyna -- Część 1-1: Wyposażenie i zastosowanie -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja niemiecka
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15227:2020-09/Ap1:2022-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania dotyczące wytrzymałości zderzeniowej dla pojazdów szynowych2022-08-25KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-8:2022-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 8: Układ i dostęp w pojeździe tramwajowym2022-09-21KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15153-1:2020-06
- wersja polska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 1: Światła czołowe, sygnałowe i końca pociągu dla kolei2022-09-19KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-1+A1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 16186-3:2022-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy dla pojazdów kolei2022-08-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-3+A1:2019-01
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 16186-8:2022-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 8: Układ i dostęp w pojeździe tramwajowym2022-09-21KT 138 Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 62288:2022-09
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badania2022-09-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62288:2015-02
- wersja angielska
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
PN-EN ISO 21593:2020-01
- wersja polska
Statki i technika morska -- Wymagania techniczne dla złączy suchego rozłączenia/połączenia do tankowania skroplonego gazu ziemnego2022-08-03KT 277
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 13297:2021-09
- wersja polska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego i stałego2022-09-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13297:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-6:2018-12/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły konstrukcyjne2022-09-02KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 10087:2022-08
- wersja angielska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki -- System kodowania2022-08-31KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9116:2016-03/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zawiadomienia o zmianie (NOC)2022-09-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9131:2020-12
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2022-07-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4566:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny CO-PH4101 (CoCr20W15N1) -- Stopiony próżniowo -- Przesycony -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2022-08-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 4717:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Polieteroeteroketon z 55 % objętościową zawartością ciągłych włókien węglowych (PEEK-CF55) -- Półwyrób -- Specyfikacja materiałowa2022-08-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4718:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Polietereteroketon z 55 % objętościową zawartością ciągłych włókien szklanych (PEEK-GF55) -- Półwyrób -- Specyfikacja materiałowa2022-08-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 4387:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Zasady opracowywania i przedstawiania specyfikacji technicznych2022-09-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4853:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Część złączna z gwintem zewnętrznym, z łbem stożkowym 100° normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2022-08-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 4847:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem walcowym zaokrąglonym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, ze zwykłą tolerancją normalnego trzpienia, z gwintem średniej długości, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2022-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4848:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem walcowym zaokrąglonym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, ze zwykłą tolerancją normalnego trzpienia, z gwintem średniej długości, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C2022-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4849:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem stożkowym 100° normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, z zawężoną tolerancją normalnego trzpienia, z krótkim gwintem, ze stopu tytanu, pokryte aluminium IVD -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2022-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4850:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem stożkowym 100° normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, ze zwykłą tolerancją normalnego trzpienia, z gwintem średniej długości, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2022-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4851:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręt, z łbem stożkowym 100° normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, ze zwykłą tolerancją normalnego trzpienia, z długim gwintem, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2022-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4844:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem stożkowym 100°normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, z gwintem na całej długości trzpienia, ze stali żaroodpornej i odpornej na korozję, pasywowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2022-08-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4845:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem stożkowym 100° normalnym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, z krótkim gwintem, ze stali żaroodpornej FE-PA2601, pasywowanych -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C2022-08-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4846:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkręty, z łbem walcowym zaokrąglonym, ze spiralnym wgłębieniem pod wkrętak, z gwintem na całej długości trzpienia, ze stali żaroodpornej i odpornej na korozję, pasywowane -- Klasa wytrzymałości: 1 1100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2022-08-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3228:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne, zwykłe, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stali, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2022-08-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3228:2010
- wersja angielska
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3077:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe ślimakowe -- Specyfikacja techniczna2022-08-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 4641-301:2022-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy zewnętrznej płaszcza 125 μm -- Część 301: Konstrukcja z ciasną tubą, nominalnym GI włókna 50/125 μm o średnicy zewnętrznej 1,8 mm -- Norma wyrobu2022-08-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4641-301:2011
- wersja angielska
53.040.10 Przenośniki
PN-EN 619:2022-08
- wersja angielska
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych2022-08-18KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 619+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 619+A1:2011
- wersja angielska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 15512+A1:2022-08
- wersja angielska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji2022-08-11KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 15512:2021-04
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 474-3:2022-08/AC:2022-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek2022-09-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN 474-5:2022-08/AC:2022-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych2022-09-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN 474-9:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur2022-08-18KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-9+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-4:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-4+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 474-5:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-5+A3:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 474-6:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-6+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-7:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-7+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-8:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-8+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-1:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A6:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 474-12:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-12+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-13:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 13: Wymagania dotyczące walców2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN 474-2:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-2+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 474-3:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-3+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 474-10:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów2022-08-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-10+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 474-11:2022-08
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek2022-08-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-11+A1:2010
- wersja polska
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-EN ISO 2078:2022-09
- wersja angielska
Tekstylia szklane -- Nitki -- Oznaczenia2022-09-06KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 2078:2011/A1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 2078:2011
- wersja angielska
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22291:2022-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do wytwarzania włóknin metodą mokrą2022-08-19KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 19574:2022-07
- wersja angielska
Obuwie i elementy obuwia -- Jakościowa metoda badania oceny działania antygrzybicznego (test wzrostu)2022-07-27KT 20 Skóry i Obuwia
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN IEC 60335-2-76:2022-05/A11:2022-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2022-08-04KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-11:2012/A1:2020-08
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Prasy zbierające2022-08-04KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN ISO 11806-1:2022-08
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-1:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 11806-2:2022-08
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-2:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 19472-2:2022-08
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wciągarki -- Część 2: Wciągarki wspomagające trakcję2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN IEC 60335-2-87:2020-08/A1:2022-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2022-08-01KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 13368-2:2018-02
- wersja polska
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie Fe schelatowanego przez [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED lub ilości czynników chelatujących metodą chromatografii par jonowych2022-08-05KT 156 NawozówPN-EN 13368-2:2012/Ap1:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 13368-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 13368-3:2018-02
- wersja polska
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 3: Oznaczanie [S,S]-EDDS metodą chromatografii par jonowych2022-08-05KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17294:2019-12
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasów organicznych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)2022-09-20KT 40 Pasz
PN-EN 17504:2022-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie gossypolu w nasionach bawełny i paszach metodą LC-MS/MS2022-08-30KT 40 Pasz
PN-EN 17298:2019-12
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2022-07-26KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 1787:2022-09
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej celulozę metodą spektroskopii ESR2022-09-15KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 1787:2001
- wersja polska
PN-EN 13708:2022-08
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej cukier krystaliczny metodą spektroskopii ESR2022-08-25KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 13708:2003
- wersja polska
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 8262-2:2022-08
- wersja polska
Przetwory mleczne i żywność na bazie mleka -- Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą grawimetryczną Weibulla-Berntropa (Metoda odniesienia) -- Część 2: Lody i mieszanki lodowe do spożycia2022-08-29KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 14892:2022-08
- wersja polska
Mleko w proszku odtłuszczone -- Oznaczanie zawartości witaminy D z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-08-24KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PN-EN ISO 9233-1:2018-06
- wersja polska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 1: Metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej dla skórki sera2022-09-09KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-1:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9233-2:2018-06
- wersja polska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 2: Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla sera, skórki sera i sera topionego2022-09-09KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-2:2013-08
- wersja angielska
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-EN ISO 18862:2020-03
- wersja polska
Kawa i produkty kawowe -- Oznaczanie akryloamidu -- Metody z zastosowaniem HPLC-MS/MS i GC-MS po przekształceniu w pochodne2022-09-09KT 235 Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 17294:2019-12
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasów organicznych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)2022-09-20KT 40 Pasz
PN-EN 17298:2019-12
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2022-07-26KT 40 Pasz
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 17272:2020-10/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określanie działania bakteriobójczego, prątkobójczego, sporobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, wirusobójczego oraz fagobójczego2022-09-16KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 14885:2022-09
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Stosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2022-09-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 113-2:2021-05
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno -- Część 2: Ocena wrodzonej lub zwiększonej trwałości2022-09-09KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 113:2000
- wersja polska
PN-EN 113:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN 113-1:2021-05
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno -- Część 1: Ocena skuteczności biobójczej środków ochrony drewna2022-09-07KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 113:2000
- wersja polska
PN-EN 113:2000/A1:2005
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2020-06/A1:2022-09
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badań ochrony przeciwsłonecznej -- Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2022-09-07KT 334 Produktów Kosmetycznych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN ISO 23875:2022-09
- wersja angielska
Górnictwo -- Systemy kontroli jakości powietrza dla osłon operatorów -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań2022-09-06KT 164 Bezpieczeństwa w Górnictwie
PN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
PN-EN 12372:2010
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2022-08-16KT 222PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 11007-1:2022-08
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 1: Wilgotne warunki dynamiczne2022-08-29KT 222PN-ISO 11007:2010
- wersja polska
PN-ISO 11009:2022-08
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą2022-08-08KT 222PN-ISO 11009:2011
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 590:2022-08
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2022-08-30KT 222PN-EN 590+A1:2017-06
- wersja angielska
PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 590+A1:2017-06
- wersja polska
PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09
- wersja polska
PN-EN 16734:2022-08
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2022-08-29KT 222PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja polska
PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2022-08-16KT 222PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
PN-EN 17124:2022-08
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości punktów dozowania wodoru -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 10423:2022-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie do wierceń i eksploatacji -- Osprzęt więźb rurowych i głowic eksploatacyjnych2022-09-01KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10423:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 19901-10:2022-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 10: Morskie badania geofizyczne2022-07-27KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 18203:2022-09
- wersja angielska
Stal -- Określanie grubości warstw utwardzonych powierzchniowo2022-09-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN 10328:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 2639:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja polska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2022-08-30KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 9647:2022-09
- wersja angielska
Stal -- Oznaczanie zawartości wanadu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2022-09-13KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
PN-EN ISO 11652:2022-09
- wersja angielska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości kobaltu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2022-09-01KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN ISO 683-3:2022-07
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2022-07-28KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10250-3:2022-08
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 3: Stale stopowe specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 683-3:2022-07
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2022-07-28KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
77.140.45 Stale niestopowe
PN-EN 10250-2:2022-08
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-2:2001
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10169:2022-08
- wersja angielska
Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy2022-08-24KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10169+A1:2012
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10216-5:2021-09
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2022-07-28KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10250-1:2022-08
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-1:2001
- wersja polska
PN-EN 10250-2:2022-08
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-2:2001
- wersja polska
PN-EN 10250-3:2022-08
- wersja angielska
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 3: Stale stopowe specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-3:2001
- wersja polska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 941:2022-08
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Krążki i materiał wyjściowy na krążki do ogólnych zastosowań -- Specyfikacje2022-08-31KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 941:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 851:2022-08
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Krążki i materiał wyjściowy na krążki do produkcji naczyń kuchennych -- Specyfikacje2022-08-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 851:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 12020-1:2022-08
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy2022-08-25KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 12020-1:2010
- wersja polska
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 17449:2022-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące linii wykańczających do taśm metalowych2022-08-30KT 301 Odlewnictwa
PN-EN 14753:2022-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 14753:2010
- wersja polska
PN-EN 15061:2022-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15061+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 15093:2022-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15093:2010
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 1279-4:2018-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb2022-09-06KT 198 SzkłaPN-EN 1279-4:2004
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11358-1:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne2022-09-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11358-1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 489:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie współczynnika załamania światła2022-09-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 489:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 3146:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego2022-09-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3146:2002/AC:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 3146:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 3146:2002/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 3915:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych2022-09-08KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3915:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11357-7:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 7: Oznaczanie kinetyki krystalizacji2022-09-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-7:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2022-08-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 8985:2022-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Termoplastyczne kopolimery etylen/octan winylu (EVAC) -- Oznaczanie zawartości octanu winylu2022-07-29KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8985:2000
- wersja polska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 15013:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań2022-09-02KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15013:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15527:2022-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) -- Wymagania i metody badań2022-07-26KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15527:2019-01
- wersja angielska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN ISO 19712-3:2022-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Stałe dekoracyjne materiały wykończeniowe -- Część 3: Oznaczanie właściwości -- Kształtki stałe powierzchniowe2022-09-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19712-3:2013-05
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 4671:2022-09
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metody wyznaczania wymiarów węży i pomiary długości przewodów2022-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 4671:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 4671:2008/A1:2011
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 11339:2022-07
- wersja angielska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie metodą T połączeń materiał giętki - materiał giętki2022-07-26KT 184 KlejówPN-EN ISO 11339:2010
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-EN ISO 638-2:2022-09
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów2022-09-09KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 638-2:2022-09
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów2022-09-09KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 8130-4:2022-09
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 4: Obliczanie dolnej granicy wybuchowości2022-09-12KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 16925:2022-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na strumień wody pod wysokim ciśnieniem2022-09-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16925:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 15457:2022-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami2022-08-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15457:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 15458:2022-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami2022-08-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15458:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 2431:2019-07
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2022-08-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2431:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2022-08-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2022-07-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 788:2022-09
- wersja angielska
Pigmenty ultramaryny2022-09-12KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2022-08-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
PN-EN 12372:2010
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-4:2020-03/Ap1:2022-09
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dotyczące maszyn wytrzymałościowych2022-09-08KT 274 Betonu
PN-EN 12350-4:2019-08
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2022-08-31KT 274 BetonuPN-EN 12350-4:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-5:2019-08
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2022-08-25KT 274 BetonuPN-EN 12350-5:2011
- wersja polska
PN-B-06265:2022-08
- wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-082022-08-08KT 274 BetonuPN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05
- wersja polska
PN-B-06265:2018-10
- wersja polska
91.100.40 Wyroby cementowo-włókniste
PN-EN 17468-2:2022-08
- wersja angielska
Wyroby włóknisto-cementowe -- Badanie odporności na wyrywanie łączników mocujących i wytrzymałości na ścinanie oraz obliczenia wytrzymałości na zginanie -- Część 2: Płyty profilowane2022-08-23KT 234 Elementów do Pokryć Dachowych
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 52120-1:2022-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wkład automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Część 1: Struktura ogólna i procedury2022-09-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 15232-1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania2022-08-25KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15265:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja angielska
PN-EN 15265:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja polska
PN-EN 15255:2007
- wersja angielska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 52010-1:2017-09
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych2022-08-22KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
PN-EN ISO 52003-1:2017-09
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych2022-08-19KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15217:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15217:2008
- wersja polska
PN-EN 15217:2007
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2022-09-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-16:2019-05/AC:2022-08
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych2022-08-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 74-1:2022-08
- wersja angielska
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań2022-08-18KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 74-1:2006
- wersja angielska
PN-EN 74-2:2022-08
- wersja angielska
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań2022-08-18KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 74-2:2009
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-5:2017-06
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów2022-08-30KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A2:2022-08
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności2022-08-22KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 16933-1:2022-08
- wersja angielska
Zewnętrzne systemy odwodnienia i kanalizacji -- Projektowanie -- Część 1: Zasady trasowania2022-08-29KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63174:2022-08
- wersja angielska
Elektryczne szczoteczki do zębów -- Metody badań cech funkcjonalnych2022-08-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN IEC 60335-2-90:2022-02/A1:2022-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych kuchenek mikrofalowych2022-08-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN ISO 52120-1:2022-09
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wkład automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Część 1: Struktura ogólna i procedury2022-09-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 15232-1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 50090-6-2:2022-08
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-2: Opis modelu ontologii semantycznej IoT2022-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 20126:2022-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Ręczne szczoteczki do zębów -- Wymagania ogólne i metody badań2022-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20126:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 20126:2012/A1:2018-06
- wersja angielska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN IEC 60335-2-82:2022-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1888-1+A1:2022-09
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie2022-09-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN IEC 60335-2-82:2022-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 17467:2022-08
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badania służąca do wyznaczenia trwałego odkształcenia syntetycznego lub organicznego granulatu po obciążeniu statycznym2022-08-23KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-EN ISO 20320:2020-10
- wersja polska
Odzież ochronna do jazdy na snowboardzie -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2022-09-06KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 20320:2020-10/Ap1:2022-08
- wersja angielska
Odzież ochronna do jazdy na snowboardzie -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2022-08-23KT 22 Odzieżownictwa