Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 13666:2013-05
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia2019-04-29KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 13666:2019-04
- wersja angielska
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókniny -- Definicja2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-13:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-EN ISO 8560:2011
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek2019-06-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 8560:2019-06
- wersja angielska
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-EN ISO 846:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 846:2019-05
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN 60601-2-39:2008
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-16:2015-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-16:2019-06
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 13666:2013-05
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia2019-04-29KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 13666:2019-04
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-EN ISO 23907:2013-03
- wersja angielska
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Pojemniki na wyroby z ostrzami2019-06-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23907-1:2019-06
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14161:2010
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników2019-05-16KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11138-7:2019-05
- wersja angielska
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15195:2004
- wersja angielska
Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych2019-04-29KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 15195:2019-04
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683:2014-05
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-05-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja angielska
Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań2019-05-16KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13795-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13795-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13795+A1:2013-06
- wersja polska
Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań2019-05-16KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13795-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13795-1:2019-05
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1822-1:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie2019-05-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-1:2019-05
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności trytu -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10704:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda cienkiego depozytu źródła2019-05-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 10704:2019-05
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23753-2:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)2019-04-29KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23753-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 23753-1:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)2019-04-29KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23753-1:2019-04
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 574+A1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania2019-05-29KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13851:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 15004-1:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 54-3:2014-12
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-3+A1:2019-06
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieranych kurtyn z materiału2019-05-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-11+AC:2019-05
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50131-8:2010
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły2019-06-13KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-8:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50131-4:2010
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-4:2019-05
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 943-1:2015-12
- wersja angielska
Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz stałymi i płynnymi aerozolami -- Część 1: Wymagania dla ubiorów ochronnych Typu 1 (gazoszczelnych)2019-05-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-1+A1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 943-2:2005
- wersja polska
Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)2019-05-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 343+A1:2008/AC:2010
- wersja polska
Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem2019-04-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 343:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 343+A1:2008
- wersja polska
Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem2019-04-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 343:2019-04
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 12568:2011
- wersja polska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań podnosków i wkładek odpornych na przebicie2019-05-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 22568-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22568-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22568-4:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22568-2:2019-05
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3740:2003
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu -- Wytyczne stosowania norm podstawowych2019-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3740:2019-05
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Wytyczne do obliczeń dotyczących rozchodzenia się dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60645-2:1999
- wersja polska
Audiometry -- Urządzenia do audiometrii słownej2019-05-16KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60645-1:2017-12
- wersja polska
PN-EN 60645-1:2017-12
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 10704:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda cienkiego depozytu źródła2019-05-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 10704:2019-05
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 16016-4:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 4: Kwalifikacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-4:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-2:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 2: Zasady, aparatura i próbki2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-3:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 3: Działanie i interpretacja2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 16016-1:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiacyjna -- Tomografia komputerowa -- Część 1: Terminologia2019-05-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15708-1:2019-05
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 1295-1:2002
- wersja polska
Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-05-16KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1295-1:2019-05
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941+A1:2010
- wersja angielska
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych2019-06-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-5:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-5:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-5:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-6:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-6:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-13KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-6:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2019-06-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-3:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-3:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych2019-06-04KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2019-05-31KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2019-05-30KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 60534-3-1:2004
- wersja polska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-3-1:2019-06
- wersja angielska
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 13236+A1:2016-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych2019-06-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13236:2019-06
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14731:2008
- wersja polska
Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność2019-05-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14731:2019-05
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 60974-2:2013-09
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-2:2019-06
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2019-06-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2376:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie napięcia przebicia2019-06-19KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2376:2019-06
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 11177:2016-04
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Zewnętrzne i wewnętrzne emaliowane zawory i złączki rur ciśnieniowych do wodociągów wody niezdatnej i zdatnej do picia -- Wymagania jakościowe i badania2019-06-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11177:2019-06
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 62097:2009
- wersja angielska
Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp2019-06-13KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 62097:2019-06
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12976-2:2017-03
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań2019-05-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12976-2:2019-05
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-1:2006
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 61400-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 61400-1:2006/A1:2010
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 61400-1:2019-05
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60204-11:2003
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60204-11:2003/AC:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 60204-11:2019-05
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN 60376:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych2019-06-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60376:2019-06
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62317-13:2016-01
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60424-8:2016-02
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie PQ2019-06-11KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-13:2019-06
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60947-4-1:2010
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-4-1:2019-05
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja niemiecka
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-4:2019-06
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-15:2010
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"2019-06-11KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-15:2019-06
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-13:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN 60384-21:2012
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-21:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60384-22:2012
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-22:2019-05
- wersja angielska
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
PN-EN 137101:2002
- wersja angielska
Norma szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego rozruchowe do silników (zatwierdzenie kwalifikacji)2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 137000:2002
- wersja angielska
Specyfikacja wspólna -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego do silników2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 137100:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z elektrolitem ciekłym napięcia przemiennego rozruchowe do silników (zatwierdzenie kwalifikacji)2019-06-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.220.20 Przełączniki
PN-EN 61020-1:2009
- wersja angielska
Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Specyfikacja wspólna2019-06-13KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61020-1:2019-06
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 60286-3:2013-09
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-13:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60027-2:2019-05
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 700 V2.1.1:2017-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS)2019-06-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 700 V2.2.1:2019-06
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50117-4-1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A2:2014-04
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-2:2015-10
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-3:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-4-1:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005/A1:2008
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-2:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-3:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-11-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-4:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-5:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-10-2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 50117-2-1:2005
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-9-1:2019-06
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-31:2011
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-31:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60793-2-50:2016-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60793-2-50:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-32:2011
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia2019-05-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-32:2019-05
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 60869-1:2013-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Elementy bierne do kontroli mocy we włóknach optycznych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2019-05-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60869-1:2019-05
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO 7064:1998
- wersja polska
Przetwarzanie danych -- Systemy znaków kontrolnych2019-06-24KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO/IEC 7064:2019-06
- wersja polska
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-4:2013-12
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 4: Bezprzewodowy odczyt miernika (odczyt miernika drogą radiową pracującego w pasmach SRD)2019-05-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-4:2019-05
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19115-2:2010
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenie dla danych obrazowych i macierzowych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19115-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19112:2005
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych2019-05-29KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19112:2019-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10425:2016-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)2019-05-31KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10425:2019-05
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 16452:2015-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wstawki hamulcowe2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16452+A1:2019-05
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15329:2015-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15329:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 16452:2015-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wstawki hamulcowe2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16452+A1:2019-05
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1709:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia2019-06-19KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1709:2019-06
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9097:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylatory elektryczne2019-06-10KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 10087:2007
- wersja polska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki pływającej -- System kodowania2019-05-17KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2070-1:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyroby przerobione plastycznie z aluminium i stopów aluminium -- Specyfikacja techniczna -- Wymagania ogólne2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4400-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2070-7:1999
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyroby z aluminium i stopów aluminium obrabiane plastycznie -- Wymagania techniczne -- Materiał wyjściowy na odkuwki obrabiany plastycznie2019-05-13KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 4400-6:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2070-2:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyroby przerobione plastycznie z aluminium i stopów aluminium -- Specyfikacja techniczna -- Blachy, taśmy, kształtowniki gięte i płyty2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4400-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2082-2:1998
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Odkuwki i materiał wstępny na odkuwki ze stopu aluminium -- Warunki techniczne -- Materiał wstępny na odkuwki2019-05-13KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 4400-6:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2070-3:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyroby przerobione plastycznie z aluminium i stopów aluminium -- Specyfikacja techniczna -- Pręty i kształtowniki2019-05-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4400-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2082-1:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Odkuwki i materiał wstępny na odkuwki ze stopu aluminium -- Warunki techniczne -- Wymagania ogólne2019-05-13KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 4400-6:2019-05
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2023:1999
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję z warstwą samosmarującą -- Seria normalna -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2584:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2585:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2585:2003
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Seria szeroka -- Do podwyższonych obciążeń w temperaturze otoczenia -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2585:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2288:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe kołnierzowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2288:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 2584:2003
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Seria wąska -- Do podwyższonych obciążeń w temperaturze otoczenia -- Wymiary i obciążenia2019-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2584:2019-05
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3645-004:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 004: Gniazdo hermetyczne z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-004:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 005: Styki, elektryczne, gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3645-009:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 009: Gniazdo z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-009:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-005:2006/AC:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 005: Styki, elektryczne, gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-005:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-004:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 004: Styki wtykowe, typ A, zagniatane, klasa T -- Norma wyrobu2019-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-004:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-06-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-06-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726+AC:2019-06
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-26:2015-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2019-06-11KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-26:2019-06
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN 1554:2012
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe -- Badanie tarcia na bębnie2019-05-16KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 20238:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 1554:2012
- wersja polska
Taśmy przenośnikowe -- Badanie tarcia na bębnie2019-05-16KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 20238:2019-05
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-6:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 6: Mieszanki włókien wiskozowych lub określonych rodzajów włókien cupro lub włókien modalnych lub włókien lyocell i włókien bawełnianych (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego i chlorku cynku)2019-05-16KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-6:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-20:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 20: Mieszanki włókien elastanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dimetyloacetamidu)2019-05-16KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-20:2019-05
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9092:2011
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókniny -- Definicja2019-05-28KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9092:2019-05
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 10320:2002
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Identyfikacja w miejscu zastosowania2019-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10320:2019-05
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17226-2:2009
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 2: Metoda z wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej2019-05-16KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17226-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 17226-1:2009
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2019-05-16KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17226-1:2019-05
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo2019-05-10KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 10517:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10517:2012
- wersja polska
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo2019-05-10KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 10517:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja polska
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo2019-05-10KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 10517:2019-05
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14110:2004
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości metanolu2019-05-29KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14110:2019-05
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15000-03:1993
- wersja polska
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników typu V, typoszereg A -- Łuki2019-05-07KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15021:2019-05
- wersja polska
PN-G-15000-02:1993
- wersja polska
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników typu V, typoszereg A -- Wymiary2019-05-07KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15021:2019-05
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 3016:2005
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24KT 222PN-EN ISO 3016:2019-06
- wersja angielska
PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2019-06-14KT 222PN-EN 12916:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3405:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2019-05-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 3405:2019-05
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-ISO 8217:2015-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych2019-06-18KT 222PN-ISO 8217:2019-06
- wersja polska
PN-ISO 8216-1:2015-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw (klasa F) -- Część 1: Rodzaje paliw żeglugowych2019-06-11KT 222PN-ISO 8216-1:2019-06
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2019-05-29KT 222PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja angielska
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 10893-7:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości2019-04-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10893-7:2019-04
- wersja angielska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja polska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-4:2013-08
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą ekstrakcji redukcyjnej2019-06-24KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4491-4:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 23878:1996
- wersja polska
Węgliki spiekane -- Pomiar twardości sposobem Vickersa2019-06-10KT 33 Metalurgii Proszków
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 178:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu2019-06-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 178:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 14851:2007
- wersja polska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze2019-05-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14851:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1183-1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1183-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 846:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 846:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1183-2:2006
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych -- Część 2: Metoda kolumny gradientowej2019-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1183-2:2019-05
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 11542-1:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2019-05-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21304-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1163-1:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2019-05-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21306-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 1163-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21306-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15023-2:2007
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poli(alkohol winylowy) (PVAL) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2019-05-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15023-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 2580-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19062-2:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6402-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) i akrylonitryl-(chlorowany polietylen)-styren (ACS) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-05-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19065-2:2019-05
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-14:2005
- wersja polska
Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-14:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-11:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z pochyłych powierzchni2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-11:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-13:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-13:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-12:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie kompatybilności2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-12:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-1:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 1: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przez przesiewanie2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-3:2012
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 3: Metoda z użyciem materiału absorbującego2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-7:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 7: Oznaczanie ubytku masy podczas utwardzania w piecu2019-05-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-7:2019-05
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 18451-1:2017-10
- wersja angielska
Pigmenty, barwniki i wypełniacze --Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2019-06-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18451-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 787-17:2017-11
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 17: Porównanie mocy rozjaśniającej białych pigmentów2019-06-04KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-17:2019-06
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 1443:2005
- wersja polska
Kominy -- Wymagania ogólne2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 1443:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13216-1:2005
- wersja angielska
Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- Część 1: Ogólne metody badań2019-05-28KT 318 KominówPN-EN 13216-1:2019-05
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-11:2018-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieranych kurtyn z materiału2019-05-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-11+AC:2019-05
- wersja angielska
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1090-3:2008
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 1090-3:2008
- wersja polska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
PN-EN 1090-3:2008
- wersja angielska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych2019-05-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-3:2019-05
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-4:2014-09
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej2019-04-29KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-4:2019-04
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 140-7:2000
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
PN-EN ISO 140-5:1999
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów2019-06-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-1:2014-05
- wersja polska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15251:2012
- wersja polska
Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę2019-06-13KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16798-1:2019-06
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 33:2011
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 33:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary przyłączeniowe2019-06-13KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 33:2019-06
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1519-1:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2019-05-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1519-1:2019-05
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-15:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 15: Rolki do okien i drzwi przesuwnych poziomo i przesuwno-składanych2019-05-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-15:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13126-16:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych2019-05-29KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-16:2019-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13880-6:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania2019-05-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-6:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13880-7:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 7: Badanie funkcjonalności szczelin2019-05-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-7:2019-05
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 14811+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne2019-06-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 14811:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13848-1+A1:2008
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru2019-06-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 13146-7:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 7: Określenie siły docisku2019-05-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-7:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13146-1+A1:2015-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 1: Określenie oporu podłużnego szyny2019-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-1:2019-04
- wersja angielska
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 14504:2016-09
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie pływające i wyposażenie pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby2019-05-31KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 14504:2019-05
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Wytyczne do obliczeń dotyczących rozchodzenia się dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-9:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury2019-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 16511:2014-07
- wersja angielska
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie2019-06-11KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-HD 384.7.711 S1:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-711:2019-06
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN 13200-1:2013-02
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni2019-05-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-1:2019-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-3:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Wytyczne do obliczeń dotyczących rozchodzenia się dźwięku2019-05-13KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-3:2019-05
- wersja angielska