Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-ISO 8421-4:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-ISO 8421-8:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-ISO 9849:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Instrumenty geodezyjne i pomiarowe -- Terminologia2019-10-03KT 298 Geodezji
PN-IEC 60050-141:2008
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 141: Układy i obwody wielofazowe2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-IEC 60050-151:2003
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 14880-1:2016-10
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Matryce mikrosoczewek -- Część 1: Słownictwo i właściwości ogólne2019-11-19KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 14880-1:2019-11
- wersja angielska
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
PN-IEC 50(721):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telegrafia, telekopia i komunikacja danych2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-ISO 5138-3:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny do adresowania2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-7:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny frankujące2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
PN-B-02481:1998
- wersja polska
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar2019-10-03KT 254 Geotechniki
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 81346-2:2009
- wersja angielska
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN IEC 81346-2:2019-11
- wersja angielska
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 61713:2008
- wersja polska
Wiarygodność oprogramowania w procesach cyklu życia oprogramowania -- Przewodnik zastosowań2019-10-03KT 9 Niezawodności
03.220.50 Transport powietrzny
PN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
PN-ISO 12858-1:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne2019-10-03KT 298 Geodezji
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-1-1:2002
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa -- Norma uzupełniająca -- Wymagania bezpieczeństwa medycznych systemów elektrycznych2019-10-25KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-1:2011
- wersja polska
PN-EN 60601-1-4:2006
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa -- Norma uzupełniająca: Medyczne systemy elektryczne programowane2019-10-25KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-1:2011
- wersja polska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 16054:2003
- wersja angielska
Implanty chirurgiczne -- Minimalne zakresy danych dotyczące implantów chirurgicznych2019-10-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16054:2019-10
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-09-26KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-ISO 7176-11:1998
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Manekiny do badań2019-10-03KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-C-04616-8:2008
- wersja polska
Woda i ścieki -- Badania specjalne osadów -- Część 8: Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w osadzie czynnym metodą spektrofotometryczną z chlorkiem trifenylotetrazoliowym2019-10-03KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 13071-1:2008
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-19KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-1:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 13071-1:2008/AC:2010
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-19KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-1:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 13071-2+A1:2013-12
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu2019-11-19KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-2:2019-11
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04124-5:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Część 5: Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04502:2019-10
- wersja polska
PN-Z-04119-2:1998
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2019-10-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.20 Woda pitna
PN-V-65000:1998/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-65000:1998
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek2019-10-17KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 9697:2019-10
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 10551:2002
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego2019-09-26KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10551:2019-09
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-ISO 8421-4:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-ISO 8421-8:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 1127-1:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 1127-1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 1127-1:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 1127-1:2019-10
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50518-3:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50518-2:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50518-1:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-P-04987:1998
- wersja polska
Odzież ochronna -- Tekstylia na odzież chroniącą przed kwasami i zasadami -- Wymagania2019-10-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 12858-1:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne2019-10-03KT 298 Geodezji
PN-ISO 9849:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Instrumenty geodezyjne i pomiarowe -- Terminologia2019-10-03KT 298 Geodezji
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-141:2008
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 141: Układy i obwody wielofazowe2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych -- Metoda badania z zatężaniem próbek2019-10-17KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 9697:2019-10
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60721-3-4:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-4:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-82:2008
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-82:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60721-3-3:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-3:2019-10
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 7053:2011
- wersja angielska
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 7053:2019-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15480:2002
- wersja polska
Wkręty wiercące samogwintujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 15480:2019-11
- wersja angielska
21.140 Uszczelnienia, dławnice
PN-EN 549:2000
- wersja polska
Materiały gumowe do uszczelnienia i membrany stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2019-10-29KT 277 GazownictwaPN-EN 549:2019-10
- wersja angielska
21.260 Układy smarowania
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
PN-M-71070:1998
- wersja polska
Zbiorniki i aparaty -- Uchwyty transportowe -- Wymagania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 12807:2009
- wersja angielska
Osprzęt i wyposażenie do LPG -- Butle stalowe, lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja2019-11-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12807:2019-11
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 1968:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1802:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-ISO 4706:1998
- wersja polska
Butle do gazu stalowe spawane do ponownego napełniania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1803:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli spawanych ze stali węglowej2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1803:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli spawanych ze stali węglowej2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1802:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002/A1:2006
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002/A1:2006
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1565-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Kopolimer styrenu (SAN+PVC) -- Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu2019-11-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN 803:1996
- wersja polska
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe do łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia -- Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu hydrostatycznego2019-11-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 804:1996
- wersja polska
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych -- Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne2019-11-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
PN-ISO 1085:2003
- wersja polska
Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Klucze dwustronne -- Rozwartości2019-10-03KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 81346-2:2009
- wersja angielska
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN IEC 81346-2:2019-11
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-HD 629.1 S2:2006
- wersja angielska
Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej2019-10-17KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 629-1-S3:2019-10
- wersja angielska
PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008
- wersja angielska
Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej2019-10-17KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 629-1-S3:2019-10
- wersja angielska
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-151:2003
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-109:2009
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Kondensatory szeregowe bocznikujące2019-11-05KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-109:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 62271-109:2009/A1:2014-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Kondensatory szeregowe bocznikujące2019-11-05KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-109:2019-11
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 50047:2003
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50047:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 50041:2003
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50041:2019-11
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 61558-1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61558-1:2009/A1:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62040-1:2009
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62040-1:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62040-1:2019-11
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61360-5:2005
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 5: Rozszerzenie planu słownika EXPRESS2019-11-15KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-17:2005
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 17: Napromienienie neutronami2019-11-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-17:2019-11
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Dostawa płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60512-11-1:2002
- wersja polska
Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-11-1:2019-10
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 14880-1:2016-10
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Matryce mikrosoczewek -- Część 1: Słownictwo i właściwości ogólne2019-11-19KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 14880-1:2019-11
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 50(721):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telegrafia, telekopia i komunikacja danych2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
PN-V-90001:1998
- wersja polska
Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-90000:1998
- wersja polska
Cyfrowy styk abonencki -- Sygnalizacja abonencka -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 132-2 V2.5.1:2017-03
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 2: Zasilanie prądem stałym (dc) -48 V2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019-11
- wersja angielska
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
PN-ETS 300 132-1:2005
- wersja angielska
Equipment Engineering (EE) -- Power supply interface at the input to telecommunications equipment -- Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, 24,05 GHz do 24,5 GHz, 76 GHz do 77 GHz i 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i wyposażenia dodatkowego (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS)2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej łączności satelitarnej (MSS)2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS)2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej łączności satelitarnej (MSS)2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i wyposażenia dodatkowego (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, 24,05 GHz do 24,5 GHz, 76 GHz do 77 GHz i 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-29 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-29 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-35 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-27 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50117-1:2003/A2:2014-03
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003/A1:2007
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-1:2019-10
- wersja angielska
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
PN-EN 61315:2006
- wersja angielska
Kalibracja światłowodowych mierników mocy2019-10-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61315:2019-10
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61315:2006
- wersja angielska
Kalibracja światłowodowych mierników mocy2019-10-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61315:2019-10
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-2-21:2013-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-21:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60794-2-31:2013-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-31:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60794-2-11:2013-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-11:2019-11
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
35.080 Oprogramowanie
PN-IEC 61713:2008
- wersja polska
Wiarygodność oprogramowania w procesach cyklu życia oprogramowania -- Przewodnik zastosowań2019-10-03KT 9 Niezawodności
35.110 Tworzenie sieci
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 60601-1-4:2006
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa -- Norma uzupełniająca: Medyczne systemy elektryczne programowane2019-10-25KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-1:2011
- wersja polska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-ISO 5138-7:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny frankujące2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-3:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny do adresowania2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-V-80010:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy ogólnego przeznaczenia -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-80009:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy wielozadaniowe -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 61851-1:2011
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 61851-1:2019-10
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-H-93427-55:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Pm492019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-H-93427-51:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Pm602019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-H-93427-53:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Ps602019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-V-82078:2008
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Wymagania ogólne dotyczące kompensowania dewiacji kompasów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3299:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawo- lub lewo- zwojnym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Wymagania techniczne2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 3299:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawo- lub lewo- zwojnym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Wymagania techniczne2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-V-82011:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenia króćca pokładowego z końcówką lotniskowych klimatyzatorów i podgrzewaczy -- Typy i główne wymiary2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82012:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenie króćca pokładowego z końcówką urządzenia naziemnego do napełniania zbiorników pokładowych tlenem gazowym -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4708-001:2014-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4708-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 2812:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Usuwanie izolacji z kabli elektrycznych2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2812:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-013:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 013: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-013:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-015:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 015: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-015:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-010:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 010: Gniazdo hermetyczne, z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-010:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4608-001:2008
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Jednożyłowe i w postaci skrętki wielożyłowej ekranowane (oplatane) i z płaszczem -- Temperatura pracy od -65 °C do 260 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4608-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-014:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 014: Styki elektryczne kołkowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-014:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4529-002:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Wtyczki uszczelnione -- Część 002: Wykaz norm wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4529-002:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-082:2016-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 082: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-082:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3660-001:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3475-418:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 418: Odporność przewodników na temperaturę2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-418:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4604-001:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-005:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazdo hermetyczne z kołnierzem okrągłym montowane za pomocą lutowania -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-005:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-078:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 078: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-078:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4681-006:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 006: Rodzina AZA pojedyncze lub wielożyłowe do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-006:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4681-005:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 005: Rodzina AZ, pojedyncze do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-005:2019-10
- wersja angielska
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-V-82005:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców -- Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące układów elementów sterowania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82004:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82006:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82008:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Ogólne wymagania dotyczące wyrzucanych foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82007:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Ogólne wymagania dotyczące foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-ISO 20683-1:2008
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do naziemnej obsługi statków powietrznych -- Konstrukcja, badanie i obsługa pojazdów holowniczych bez dyszla (TLTV) przyłączanych do podwozia przedniego -- Część 1: Liniowe statki powietrzne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 11077:2008
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Samobieżne pojazdy do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych -- Wymagania funkcjonalne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-83001:1998
- wersja polska
Wojskowe urządzenia lotniskowe -- Klimatyzatory lotniskowe -- Klasyfikacja i podstawowe parametry2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Dostawa płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 16604-10:2014-12
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Zawiadomienie o przyjęciu ISO 24113: Systemy kosmiczne -- Wymagania dotyczące ograniczenia odpadów kosmicznych2019-10-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
53.020.01 Urządzenia dźwigowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4308-2:2008
- wersja polska
Dźwignice -- Dobór lin stalowych -- Część 2: Żurawie samojezdne -- Współczynnik bezpieczeństwa2019-10-03KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 509:2003
- wersja polska
Wózki unoszące widłowe prowadzone -- Wymiary podstawowe2019-10-15KT 176
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-P-04987:1998
- wersja polska
Odzież ochronna -- Tekstylia na odzież chroniącą przed kwasami i zasadami -- Wymagania2019-10-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 2113:1998
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Tkaniny -- Podstawy sporządzania specyfikacji wymagań2019-10-15KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 23910:2017-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie w miejscu szwu2019-10-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 23910:2019-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 18218-2:2015-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia2019-10-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18218-2:2019-10
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 2332:1998
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze -- Połączenie maszyn na trzypunktowym układzie zawieszenia -- Strefa wolnej przestrzeni2019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-ISO 3600:1998
- wersja polska
Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia -- Instrukcja obsługi -- Treść i forma2019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-ISO 500:1998
- wersja polska
Ciągniki rolnicze -- Wał odbioru mocy tylny -- Typy 1, 2 i 32019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN ISO 14820-1:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek2019-10-03KT 156 Nawozów
PN-EN ISO 14820-2:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbek2019-10-03KT 156 Nawozów
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-V-74026:2003
- wersja polska
Batony owocowo-zbożowe, specjalne2019-10-15KT 176
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-V-74019:2003
- wersja polska
Dżemy specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
PN-V-74033:2008
- wersja polska
Specjalne koncentraty kompotów2019-10-15KT 176
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-V-74022:2003
- wersja polska
Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
67.190 Czekolada
PN-V-74025:2003
- wersja polska
Czekolada specjalna2019-10-15KT 176
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 61207-3:2005
- wersja polska
Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN IEC 61207-3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 61207-2:2005
- wersja polska
Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wyskotemperaturowych czujników elektrochemicznych)2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN IEC 61207-2:2019-11
- wersja angielska
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
PN-C-86066:1998
- wersja polska
Produkty organiczne -- Dinitrotoluen2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-V-04011-36:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na falę uderzeniową -- Próba szczelinowa2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-26:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie średnicy krytycznej2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-25:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na impuls detonacyjny2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-21:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie stabilności2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04015:1998
- wersja polska
Prochy bezdymne -- Oznaczanie gęstości2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-C-86044:1998
- wersja polska
Amunicja myśliwska -- Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86043:1998
- wersja polska
Amunicja myśliwska -- Naboje śrutowe2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86069:1998
- wersja polska
Lonty detonujące -- Lonty detonujące termoodporne oraz termo- i ciśnienioodporne w powłoce ołowianej2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
PN-M-71070:1998
- wersja polska
Zbiorniki i aparaty -- Uchwyty transportowe -- Wymagania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
73.040 Węgiel
PN-G-04531:1973
- wersja polska
Węgiel kamienny i brunatny -- Oznaczanie gęstości nasypowej2019-10-15KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-G-04558:1993
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności2019-10-15KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
73.080 Minerały niemetaliczne
PN-G-11020:1994
- wersja polska
Górnictwo -- Pył kamienny przeciwwybuchowy2019-10-24KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-11020:2019-10
- wersja polska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2019-10-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6506-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2019-10-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6506-2:2019-10
- wersja angielska
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 4945:2009
- wersja angielska
Stal -- Oznaczanie zawartości azotu -- Metoda spektrofotometryczna2019-10-29KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4945:2019-10
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10283:2010
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
77.140.45 Stale niestopowe
PN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10058:2005
- wersja polska
Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów2019-11-07KT 146 Kształtowników StalowychPN-EN 10058:2019-11
- wersja angielska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-EN 10283:2010
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
PN-H-74023:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Odlewy z metali nieżelaznych -- Wymagania i badania2019-10-03KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
PN-EN 622-4:2010
- wersja niemiecka
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 622-4:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 622-4:2010
- wersja angielska
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 622-4:2019-10
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 861+A2:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarko-grubiarki2019-11-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-7:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 860+A2:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Jednostronne strugarki grubiarki2019-11-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-7:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 859+A2:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem2019-11-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-7:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 1870-19:2014-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwa2019-10-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-10:2019-10
- wersja angielska
83.060 Guma
PN-EN 549:2000
- wersja polska
Materiały gumowe do uszczelnienia i membrany stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2019-10-29KT 277 GazownictwaPN-EN 549:2019-10
- wersja angielska
83.160.20 Opony do statków powietrznych
PN-V-04000:1998
- wersja polska
Opony lotnicze -- Dynamiczne metody badań2019-10-15KT 176
83.180 Kleje
PN-EN 1372:2015-05
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda oddzierania2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN ISO 22631:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 1373:2015-05
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda ścinania2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN ISO 22632:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 1903:2015-05
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy -- Oznaczanie zmiany wymiarów po przyspieszonym starzeniu2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN ISO 22635:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 13415:2010
- wersja angielska
Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów2019-09-26KT 184 KlejówPN-EN ISO 22637:2019-09
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-4+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów2019-10-14KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-4:2019-10
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 12625-11:2013-06
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 11: Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie na mokro metodą kuli2019-09-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-11:2019-09
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-C-81901:2002
- wersja polska
Farby olejne i alkidowe2019-10-03KT 175 Farb i Lakierów
91.060.50 Drzwi i okna
PN-B-06079:1988
- wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda badania odporności na wstrząsy2019-10-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
PN-B-10201:1998
- wersja polska
Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne2019-10-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-3:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-2:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-B-06264:1978
- wersja polska
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne2019-10-11KT 274 BetonuPN-B-06264:2019-10
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-B-04309:1973
- wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia białości2019-10-23KT 196 Cementu i Wapna
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-6:2002
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1565-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Kopolimer styrenu (SAN+PVC) -- Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu2019-11-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.190 Akcesoria budowlane
PN-B-94423:1998
- wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze -- Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe2019-10-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-B-03163-3:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-2:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-B-02481:1998
- wersja polska
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar2019-10-03KT 254 Geotechniki
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-65000:1998
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-74033:2008
- wersja polska
Specjalne koncentraty kompotów2019-10-15KT 176
PN-V-82005:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców -- Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące układów elementów sterowania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-26:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie średnicy krytycznej2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-65000:1998/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-82078:2008
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Wymagania ogólne dotyczące kompensowania dewiacji kompasów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-74026:2003
- wersja polska
Batony owocowo-zbożowe, specjalne2019-10-15KT 176
PN-V-74025:2003
- wersja polska
Czekolada specjalna2019-10-15KT 176
PN-V-74019:2003
- wersja polska
Dżemy specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
PN-V-74022:2003
- wersja polska
Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
PN-V-82012:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenie króćca pokładowego z końcówką urządzenia naziemnego do napełniania zbiorników pokładowych tlenem gazowym -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82007:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Ogólne wymagania dotyczące foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82004:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82008:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Ogólne wymagania dotyczące wyrzucanych foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82011:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenia króćca pokładowego z końcówką lotniskowych klimatyzatorów i podgrzewaczy -- Typy i główne wymiary2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-83001:1998
- wersja polska
Wojskowe urządzenia lotniskowe -- Klimatyzatory lotniskowe -- Klasyfikacja i podstawowe parametry2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-90001:1998
- wersja polska
Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-04011-25:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na impuls detonacyjny2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-21:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie stabilności2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-80009:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy wielozadaniowe -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
PN-V-80010:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy ogólnego przeznaczenia -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-82006:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-36:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na falę uderzeniową -- Próba szczelinowa2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16838:2016-09
- wersja angielska
Witryny chłodnicze do dystrybucji lodów -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2019-10-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16838:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 15939+A1:2014-03
- wersja angielska
Okucia meblowe -- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenie zaczepów mocujących mebel na ścianie2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15939:2019-10
- wersja angielska
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-ISO 9465:1998
- wersja polska
Wiązania do nart zjazdowych -- Wypięcie boczne pod obciążeniem udarowym -- Metoda badania2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 7794:1998
- wersja polska
Narty biegowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Wymagania2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 9838:1998
- wersja polska
Wiązania do nart zjazdowych -- Podeszwy testowe do badania wiązań narciarskich2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 7795:1998
- wersja polska
Narty biegowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Metody badań2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14619:2015-07
- wersja angielska
Sprzęt sportowy rolkowy -- Hulajnogi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-11-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14619:2019-11
- wersja angielska