Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10101:2010
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-11:2013-06
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 11: Liczby charakterystyczne2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-11:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-3:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 3: Przestrzeń i czas2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-3:2021-04
- wersja angielska
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
PN-EN ISO 3166-1:2014-12
- wersja angielska
Kody nazw krajów oraz ich jednostek administracyjnych -- Część 1: Kody krajów2021-03-08KT 242 Informacji i DokumentacjiPN-EN ISO 3166-1:2021-03
- wersja angielska
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
PN-ISO 26000:2012
- wersja polska
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności2021-04-01KT 305 Społecznej OdpowiedzialnościPN-EN ISO 26000:2021-04
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN 13067:2013-05
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05
- wersja angielska
Personel spawający tworzywa sztuczne -- Test kwalifikacyjny spawaczy -- Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap1:2015-11
- wersja angielska
Personel spawający tworzywa sztuczne -- Test kwalifikacyjny spawaczy -- Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 7376:2009EUrządzenia do anestezji i oddychania -- Laryngoskopy do intubacji tchawicy2021-03-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7376:2009E
PN-EN ISO 7376:2021-03
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 8836:2014-12
- wersja angielska
Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8836:2021-04
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 25539-2:2013-06
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 2: Stenty naczyniowe2021-03-05KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 25539-2:2021-03
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11979-5:2008
- wersja polska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 5: Biokompatybilność2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-5:2021-03
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10271:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Metody badania korozji materiałów metalowych2021-02-26KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10271:2021-02
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 3630-5:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do leczenia kanałowego -- Część 5: Narzędzia do kształtowania i czyszczenia2021-03-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-5:2021-03
- wersja angielska
11.120.10 Leki
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN 81-40:2008
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się2021-02-25KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-40:2021-02
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13161:2016-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa2021-02-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13161:2021-02
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11063:2013-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Metoda bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby2021-03-30KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11063:2021-03
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-4:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 4: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 1252021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-4:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-6:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 232021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-6:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-5:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 227 ea2021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-2:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 2: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy FK-5-1-122021-03-25KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-2:2021-03
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15998:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji2021-02-25KT 198 SzkłaPN-EN 15998:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 15269-20:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych2021-02-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-20:2021-02
- wersja angielska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-3:2006
- wersja niemiecka
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa2021-02-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4126-3:2006
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa2021-02-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-3:2021-02
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
PN-EN ISO 12402-7:2008
- wersja polska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011
- wersja angielska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-10:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-5:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-5:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-4:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-6:2008/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-6:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-6:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-6:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-3:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-8:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-3:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-8:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-8:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-4:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-4:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-5:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-9:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-9:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-9:2008/A1:2011
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-9:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-2:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-2:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-2:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-2:2021-02
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN ISO 5167-3:2005
- wersja polska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego2021-03-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 5167-3:2021-03
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 5135:2002
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej2021-03-09KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 5135:2021-03
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13161:2016-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa2021-02-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13161:2021-02
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-3-7:2009
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)2021-04-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-3-7:2021-04
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12668-3:2014-02
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna2021-03-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 22232-3:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 12668-2:2010
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 2: Głowice2021-03-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 22232-2:2021-03
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12569:2002
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Wymagania i badania2021-03-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12569:2021-03
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 62541-6:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-6:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-4:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-8:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-8:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-13:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-13:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-9:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-9:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 19440:2008
- wersja angielska
Integracja przedsięwzięcia -- Konstrukcje do modelowania przedsięwzięcia2021-03-10KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-9:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-9:2021-03
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-6:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-2-6:2021-04
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap1:2015-11
- wersja angielska
Personel spawający tworzywa sztuczne -- Test kwalifikacyjny spawaczy -- Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05
- wersja angielska
Personel spawający tworzywa sztuczne -- Test kwalifikacyjny spawaczy -- Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
Personel spawajacy i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 6847:2013-10
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego2021-03-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6847:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2560:2010
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-03-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2560:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-1:2008
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-2:2008
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badania ze stali techniką jednościegową i dwuściegową2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-1:2008
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-1:2008/A1:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14341:2011
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-03-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14341:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14341:2011
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-03-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14341:2021-03
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9453:2014-11
- wersja angielska
Luty miękkie -- Składy chemiczne i postacie2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9453:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-5:2014-09
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-5:2021-04
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60779:2010
- wersja polska
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców do przetapiania elektrożużlowego2021-03-15KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60779:2021-03
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8501-4:2008
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem2021-04-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8501-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-4:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych2021-03-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-4:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 8502-9:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie2021-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8502-9:2021-03
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 1460:2001
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych -- Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową2021-03-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1460:2021-03
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN ISO 3977-5:2005
- wersja polska
Turbiny gazowe -- Nabywanie turbin -- Część 5: Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowniczym2021-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62790:2015-05
- wersja angielska
Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62790:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61701:2012
- wersja angielska
Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej2021-03-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61701:2021-03
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-60-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-60-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-70-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-62:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 62: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 200, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-62:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-2:2014-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne2021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-6:2002/A1:2007
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-6: Wymagania ogólne -- Przewody nawojowe prostokątne lub emaliowane miedziane okrągłe w obwoju z włókna szklanego nasyconego żywicą lub lakierem2021-03-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-6:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-6:2002
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-6: Wymagania ogólne -- Przewody nawojowe prostokątne lub emaliowane miedziane okrągłe w obwoju z włókna szklanego nasyconego żywicą lub lakierem2021-03-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-6:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-25:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002021-03-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-25:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-18:2005/A1:2010
- wersja angielska
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 18: Przewody miedziane prostokątne emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-18:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-18:2005
- wersja angielska
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 18: Przewody miedziane prostokątne emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-18:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-17:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 17: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1052021-03-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-17:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-12:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 12: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-12:2021-03
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60664-1:2011
- wersja polska
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2021-02-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 60664-1:2021-02
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60352-4:2004
- wersja polska
Połączenia nielutowane -- Część 4: Połączenia nielutowane zakleszczane niedostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-03-10KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60352-4:2021-03
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-IEC 60884-2-5:2002
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe do rozgałęźników wtyczkowych2021-03-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-2-5:2021-03
- wersja polska
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-108:2008
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kV i wyższe2021-04-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-108:2021-04
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61760-1:2006
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Metoda standardowa kwalifikacji podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2021-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61760-1:2021-04
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-15:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60749-15:2011/AC:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60512-9-5:2010
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 9-5: Badania trwałości -- Badanie 9e: Obciążenie prądem, cykliczne2021-03-11KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-9-5:2021-03
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 122003:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Przygotowanie normy szczegółowej dla odbiorcy (CDS) i normy szczegółowej dla znormalizowanej produkcji wyrobów2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 61969-3:2012
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 3: Wymagania środowiskowe, badania i aspekty bezpieczeństwa2021-03-10KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61969-3:2021-03
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 122140:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SMC2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122180:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SSMC2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122160:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SSMA2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122200:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie TNC2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122150:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza wielkiej częstotliwości -- Złącza kołnierzowe EIA2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122002:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122170:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SSMB2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122160:2002/AC:2008
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SSMA2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122120:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie BNC2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122130:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SMB2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122110:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie SMA2021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122190:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości -- Serie 7-162021-03-10KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 545-2 V1.2.1:2014-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- DVB drugiej generacji -- Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) -- Część 2: Warstwy niższe dla standardu satelitarnego2021-03-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 545-2 V1.3.1:2021-03
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 62614:2011
- wersja angielska
Światłowody -- Warunki konieczne dla pomiarów tłumienności w wielomodowych systemach światłowodowych2021-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62614-1:2021-03
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 62149-3:2014-11
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji od 2,5-Gbit/s do 40-Gbit/s2021-04-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61970-301:2017-07
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61970-301:2021-04
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-13:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-13:2021-03
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10101:2010
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10101: Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN 12472+A1:2009
- wersja angielska
Metoda symulacji zużywania się i korozji stosowana do wykrywania uwalniania się niklu z wyrobów z powłoką2021-02-15KT 239 JubilerstwaPN-EN 12472:2021-02
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13423:2002
- wersja polska
Użytkowanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym2021-03-18KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13423:2021-03
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2021-03-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-8:2021-03
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2021-03-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-8:2021-03
- wersja angielska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13261+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13261:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13262+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13262:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13260+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13260:2021-02
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2021-03-30KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2021-03
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-7+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych2021-03-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-7:2021-03
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-60-14:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Procedura rewitalizacji -- Podzespoły EEE2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-60-14:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 16603-20-06:2014-09
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Ładowanie statku kosmicznego2021-02-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-06:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 14777:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Projektowanie i badanie urządzeń z wykorzystaniem zjawiska powielania elektronów2021-02-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-01:2021-02
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 12999+A2:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe2021-03-16KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 12999:2021-03
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 15009:2008
- wersja polska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki aerozolowe wielokomorowe2021-03-23KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 15009:2021-03
- wersja angielska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 5079:1999
- wersja polska
Tekstylia -- Włókna -- Wyznaczanie siły i wydłużenia zrywającego pojedynczych włókien2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 5079:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-26:2013-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 26: Mieszanki włókien melaminowych i bawełnianych lub włókien aramidowych (metoda z zastosowaniem gorącego kwasu metanowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-26:2021-03
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu z innymi włóknami proteinowymi (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2021-03
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2021-03
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN 12332-2:2004
- wersja polska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie -- Część 2: Metoda hydrauliczna2021-03-08KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3303-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 12332-1:2002
- wersja polska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie -- Część 1: Metoda stalowej kulki2021-03-08KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3303-1:2021-03
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17234-1:2015-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych -- Część 1: Oznaczanie niektórych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników2021-03-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17234-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13365:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie środków konserwujących (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) zawartych w skórze metodą chromatografii cieczowej2021-02-26KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 13365-1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 13365-2:2021-03
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 13971:2013-06
- wersja polska
Węglanowe i krzemianowe środki wapnujące -- Oznaczanie reaktywności -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego kwasem chlorowodorowym2021-02-24KT 156 NawozówPN-EN 13971:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13971:2013-06
- wersja angielska
Węglanowe i krzemianowe środki wapnujące -- Oznaczanie reaktywności -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego kwasem chlorowodorowym2021-02-24KT 156 NawozówPN-EN 13971:2021-02
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15948:2015-05
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie wilgotności i zawartości białka -- Metoda z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie2021-03-26KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15948:2021-03
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 660:2010
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości2021-03-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 660:2021-03
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12042:2014-05
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-02-15KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12042+A1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 12042:2014-05
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-02-15KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12042+A1:2021-02
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-ISO 13338:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie żrącego działania na tkanki dla doboru króćców zaworów butli2021-03-19KT 223 Gazów TechnicznychPN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
PN-ISO 10298:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie toksyczności dla doboru króćców zaworów butli2021-03-18KT 223 Gazów TechnicznychPN-EN ISO 10298:2021-03
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13623:2010
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowe zawiesinowe badanie w celu oceny działania bakteriobójczego na Legionella chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2021-03-25KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13623:2021-03
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3104:2004
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2021-03-08KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 3104:2021-03
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 3977-5:2005
- wersja polska
Turbiny gazowe -- Nabywanie turbin -- Część 5: Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowniczym2021-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 3977-5:2005
- wersja polska
Turbiny gazowe -- Nabywanie turbin -- Część 5: Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowniczym2021-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 15761:2005
- wersja polska
Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego2021-03-01KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15761:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10434:2005
- wersja angielska
Zasuwy stalowe z pokrywą przykręcaną dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i pokrewnych2021-02-17KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 10434:2021-02
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1474-2:2010
- wersja polska
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie i badanie morskich systemów przeładunkowych -- Część 2: Projektowanie i badanie węży przeładunkowych2021-02-15KT 277PN-EN 1474-2:2021-02
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 7438:2016-03
- wersja angielska
Metale -- Próba zginania2021-04-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7438:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10275:2014-08
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu2021-02-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10275:2021-02
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11463:2010
- wersja polska
Korozja metali i stopów -- Ocena korozji wżerowej2021-02-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11463:2021-02
- wersja angielska
77.140.25 Stale sprężynowe
PN-EN 10270-3:2011
- wersja angielska
Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 3: Drut sprężynowy ze stali odpornej na korozję2021-03-09KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 6931-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 10270-3:2011
- wersja niemiecka
Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 3: Drut sprężynowy ze stali odpornej na korozję2021-03-09KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 6931-1:2021-03
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10270-3:2011
- wersja niemiecka
Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 3: Drut sprężynowy ze stali odpornej na korozję2021-03-09KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 6931-1:2021-03
- wersja angielska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12460-3:2016-03
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2021-03-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 12460-3:2021-03
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 15998:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji2021-02-25KT 198 SzkłaPN-EN 15998:2021-02
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-10:2000
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania2021-03-29KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-10:2021-03
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1622-1:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren (PS) przeznaczony do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2021-03-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24022-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2897-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren wysokoudarowy (PS-I) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-03-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19063-2:2021-03
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 10352:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Tłoczywa i preimpregnaty -- Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni2021-02-26KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10352:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10352:2011
- wersja niemiecka
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Tłoczywa i preimpregnaty -- Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni2021-02-26KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10352:2021-02
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć2021-03-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2409:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2810:2005
- wersja polska
Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena2021-03-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2810:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja polska
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć2021-03-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2409:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15528:2013-10
- wersja angielska
Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów -- Pobieranie próbek2021-03-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15528:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-9:2001
- wersja polska
Farby proszkowe -- Część 9: Pobieranie próbek2021-03-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15528:2021-03
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-20:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych2021-02-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-20:2021-02
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13141-5:2006
- wersja polska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe2021-03-25KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-5:2021-03
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 266:1994
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet tekstylnych2021-02-25KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 266:2021-02
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1871:2003
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN 13834+A1:2009
- wersja polska
Naczynia kuchenne -- Naczynia użytkowane w tradycyjnych piekarnikach domowych2021-02-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 13834:2021-02
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 50229:2015-10
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 50229:2015-10/AC:2016-03
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1081:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej2021-02-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1081+A1:2021-02
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 20127:2005
- wersja angielska
Stomatologia -- Elektryczne szczoteczki do zębów -- Ogólne wymagania i metody badań2021-03-03KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20127:2021-03
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska