Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 60534-1:2005
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne2024-02-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-1:2024-02
- wersja angielska
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN 61286:2004
- wersja angielska
Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji2024-01-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN 15016-3:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 3: Zarządzanie zmianami dokumentów technicznych2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-3:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-2:2005/AC:2007
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 2: Wykazy części2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-2:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-2:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 2: Wykazy części2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-2:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-1:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-1:2024-01
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 16062:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania wysokiego poziomu dla aplikacji (HLAP) eCall przy wykorzystaniu GSM/UMTS2024-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16062:2024-01
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 407:2021-11
- wersja angielska
Małe butle do gazów do celów medycznych -- Przyłącza jarzmowo-kołkowe2024-01-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 407:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-72:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-72: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów przeznaczonych do użytku domowego przez pacjentów stale korzystających z respiratora2024-01-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-72:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 5367:2015-02
- wersja angielska
Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Zestawy oddechowe i łączniki2024-01-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 5367:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 27427:2020-01
- wersja angielska
Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy -- Układy nebulizujące i ich elementy2024-01-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 27427:2024-01
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 61223-2-5:2002
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-5: Badania stałości -- Urządzenia do prezentacji obrazu2024-01-09KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 61223-3-3:2002
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-3: Badania odbiorcze -- Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich różnicowej angiografii cyfrowej2024-01-09KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60406:2002
- wersja angielska
Kasety do rentgenowskiej diagnostyki medycznej -- Kasety do radiografii i mammografii2024-01-09KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-3-1:2002
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 3-1: Podstawowe wymagania techniczne urządzeń do ciągłego przezskórnego pomiaru ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla2024-01-09KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 9342-1:2006
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Soczewki kontrolne do wzorcowania frontofokometrów -- Część 1: Soczewki kontrolne do frontofokometrów używanych przy pomiarach soczewek okularowych2024-01-11KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 9342-1:2024-01
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 20749:2018-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Amalgamat dentystyczny kapsułkowany fabrycznie2024-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20749:2024-01
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 3630-4:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do kanału korzeniowego -- Część 4: Narzędzia pomocnicze2024-02-07KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-4:2024-02
- wersja angielska
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
PN-EN 13726-3:2005
- wersja polska
Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 3: Wodoszczelność2024-02-22KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13726:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 13726-2:2005
- wersja polska
Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 2: Transmisja pary wilgoci przez opatrunki z folią półprzepuszczalną2024-02-22KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13726:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 13726-4:2005
- wersja polska
Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 4: Zdolność do dopasowania się2024-02-22KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13726:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 13726-1:2005
- wersja polska
Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 1: Aspekty dotyczące chłonności2024-02-22KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13726:2024-02
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 12341:2014-07
- wersja angielska
Powietrze atmosferyczne -- Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego2024-01-29KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 12341:2024-01
- wersja angielska
13.060.30 Ścieki
PN-EN 12255-6:2005
- wersja polska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 6: Proces osadu czynnego2024-01-04KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-6:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12255-14:2008
- wersja polska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 14: Dezynfekcja2024-01-04KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-14:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12255-13:2005
- wersja polska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 13: Oczyszczanie chemiczne -- Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji2024-01-04KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-13:2024-01
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13164-4:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą2023-12-28KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13164-4:2023-12
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11267:2014-05
- wersja angielska
Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) przez zanieczyszczenia gleby2024-02-02KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11267:2024-02
- wersja angielska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-ISO 45001:2018-06
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2024-02-07KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-EN ISO 45001:2024-02
- wersja angielska
PN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2024-02-07KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-EN ISO 45001:2024-02
- wersja angielska
PN-ISO 45001:2018-06/Ap1:2020-01
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2024-02-07KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-EN ISO 45001:2024-02
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-7:2010/A11:2014-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 7933:2005
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego2024-02-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 7933:2024-02
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14433:2014-12
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie cystern do transportu chemikaliów płynnych i gazów skroplonych -- Zawory denne2024-01-03KT 138 KolejnictwaPN-EN 14433:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14432:2014-12
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie cystern do transportu chemikaliów płynnych i gazów skroplonych -- Zawory do opróżniania i zawory wlotu powietrza2024-01-03KT 138 KolejnictwaPN-EN 14432:2024-01
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 15713:2009
- wersja niemiecka
Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2024-02-22KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 15713:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 15713:2009
- wersja angielska
Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2024-02-22KT 242 Informacji i DokumentacjiPN-EN 15713:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 1300:2019-02
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie2024-02-21KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1300:2024-02
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50292:2014-02
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych, pojazdach kempingowych i łodziach rekreacyjnych -- Przewodnik dotyczący wyboru, montażu, eksploatacji i utrzymania2024-02-15KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50292:2024-02
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2024-01-04KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366-1:2024-01
- wersja angielska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-3-1:2007
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 3-1: Metody symulacji oddziaływań elektrostatycznych -- Kształty fali probierczej wyładowania elektrostatycznego dla Modelu Ciała Człowieka (HBM)2024-01-03KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 61340-3-2:2007
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 3-2: Metody symulacji oddziaływań elektrostatycznych -- Model mechaniczny (MM) -- Badanie elementów2024-01-03KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13164-4:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą2023-12-28KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13164-4:2023-12
- wersja angielska
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 4032:2013-06
- wersja angielska
Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasy dokładności A i B2024-01-26KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4032:2024-01
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14433:2014-12
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie cystern do transportu chemikaliów płynnych i gazów skroplonych -- Zawory denne2024-01-03KT 138 KolejnictwaPN-EN 14433:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14432:2014-12
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie cystern do transportu chemikaliów płynnych i gazów skroplonych -- Zawory do opróżniania i zawory wlotu powietrza2024-01-03KT 138 KolejnictwaPN-EN 14432:2024-01
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2021-10
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2021-10
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2024-01-23KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4+A1:2024-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 761:2001
- wersja polska
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie współczynnika pełzania w powietrzu2024-02-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10468:2024-02
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 26948:2000
- wersja polska
Odwadniacze samoczynne -- Badania fabryczne i badania charakterystyk działania2023-12-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 5117:2023-12
- wersja angielska
PN-EN 27842:2001
- wersja polska
Odwadniacze samoczynne -- Określanie przepustowości -- Metody badań2023-12-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 5117:2023-12
- wersja angielska
PN-EN 27841:2001
- wersja polska
Odwadniacze samoczynne -- Określanie ubytku pary -- Metody badań2023-12-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 5117:2023-12
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 60534-1:2005
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne2024-02-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-1:2024-02
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52902:2020-01
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Próbki wzorcowe -- Ocena dokładności geometrycznej systemów wytwarzania przyrostowego2024-01-26KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52902:2024-01
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS2024-01-25KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-150-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-7:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 7: Urządzenia komunikacyjne2024-01-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-7:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-4:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 4: Pakiety FDI2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-4:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-100:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-100:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-5:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 5: Model informacyjny2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-5:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-6:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 6: Mapowanie technologii2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-6:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-2:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 2: Klient FDI2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-2:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-1:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-3:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 3: Serwer2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-3:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-26:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2023-12
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-24:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-24: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-24:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2023-12
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 3581:2016-10
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja2024-02-07KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3581:2024-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14172:2015-11
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja2024-02-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14172:2024-02
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 21089:2000/Ap1:2003
- wersja polska
Połączenia stożkowe elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego -- Wymiary2024-01-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 1089:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 21089:2000
- wersja polska
Połączenia stożkowe elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego -- Wymiary2024-01-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 1089:2024-01
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-3-2:2007
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 3-2: Metody symulacji oddziaływań elektrostatycznych -- Model mechaniczny (MM) -- Badanie elementów2024-01-03KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 61340-3-1:2007
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 3-1: Metody symulacji oddziaływań elektrostatycznych -- Kształty fali probierczej wyładowania elektrostatycznego dla Modelu Ciała Człowieka (HBM)2024-01-03KT 143 Elektryczności Statycznej
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60071-2:2018-07
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania2024-02-21KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-2:2024-02
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN IEC 62613-1:2018-10
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki okrętowe do nabrzeżnych systemów łączeniowych wysokiego napięcia (Systemy HVSC) -- Część 1: Wymagania ogólne2024-02-07KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN 50467:2012
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Złącza elektryczne, wymagania i metody badań2024-01-25KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 62847:2024-01
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60076-19:2016-04
- wersja angielska
Transformatory -- Część 19: Zasady wyznaczania niepewności przy pomiarach strat w transformatorach i dławikach2024-02-20KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-19-1:2024-02
- wersja angielska
31.040.10 Rezystory stałe
PN-EN 60115-1:2012
- wersja angielska
Rezystory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2024-01-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60115-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 60115-1:2012/A11:2015-08
- wersja angielska
Rezystory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2024-01-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60115-1:2024-01
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61182-2-2:2012
- wersja angielska
Wyroby na płytkach drukowanych -- Dane opisu procesu produkcji i metodyka ich przekazywania -- Część 2-2: Wymagania dotyczące wprowadzania opisu danych procesu wytwarzanie płytek drukowanych2024-01-09KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 61967-8:2012
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 8: Pomiary emisji promieniowanej -- Metoda linii paskowej IC2024-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61967-8:2024-02
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 63171-6:2020-10
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Część 6: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 2 torowych i 4 torowych (dane/zasilanie), ekranowanych, swobodnych i stałych, do zasilania i transmisji danych o częstotliwościach do 600 MHz2024-01-03KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN 60728-11:2017-09
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2024-01-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN IEC 60728-11:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 60728-11:2017-09/A11:2019-04
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2024-01-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN IEC 60728-11:2024-01
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 60169-24:2000
- wersja polska
Elementy urządzeń elektronicznych -- Złącza wielkiej częstotliwości -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2024-01-03KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61744:2006
- wersja angielska
Kalibracja światłowodowych zestawów do badania dyspersji chromatycznej2023-12-28KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61744:2023-12
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-1:2016-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne - Postanowienia ogólne2024-02-14KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60794-1-1:2024-02
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61274-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Adaptery do złączy światłowodowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-17:2002
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-17: Badania i pomiary -- Kąt czoła kątowo polerowanych ferrul2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61753-091-3:2005
- wersja angielska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 091-3: Jednomodowe światłowodowe cyrkulatory zakończone pigtailami dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61754-10:2006
- wersja angielska
Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 10: Rodzina złączy typu Mini-MPO2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61753-061-3:2007
- wersja polska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 061-3: Światłowodowe izolatory jednomodowe zakończone pigtailem dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61314-1-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Rozdzielacze kabli i włókien światłowodowych -- Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-2-8:2002
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-8: Badania -- Udar2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61274-1-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Adaptery do złączy światłowodowych -- Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61314-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Rozdzielacze kabli i włókien światłowodowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 60875-1-1:2002
- wersja polska
Światłowodowe elementy rozgałęziające -- Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61753-053-3:2007
- wersja polska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 053-3: Tłumiki z płynną regulacją dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-4:2013-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-4: Badania i pomiary -- Tłumienność2024-02-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-4:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 61300-3-13:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-13: Badania i pomiary -- Stabilność przełącznika światłowodowego2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-8:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-8: Badania i pomiary -- Podatność na oświetlenie zewnętrzne2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-16:2005
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-16: Badania i pomiary -- Promień czoła ferrul szlifowanych sferycznie2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-23:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-23: Badania i pomiary -- Położenie włókna w stosunku do czoła ferruli2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-18:2006
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-18: Badania i pomiary -- Dokładność kluczowania półzłączy z kątowym czołem2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-15:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-15: Badania i pomiary -- Niewspółosiowość czoła sferycznie szlifowanej ferruli2024-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61313-1:2002
- wersja angielska
Światłowodowe elementy bierne i kable -- Część 1: Zatwierdzanie funkcjonalności -- Specyfikacja ogólna2024-01-09KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 60874-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2024-01-09KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-2-13:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-13: Badania -- Przyspieszenie2024-01-09KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-31:2007
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-31: Badania i pomiary -- Pomiar współczynnika mocy sprzężonej dla źródeł światłowodowych2024-01-09KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61269-1:2002
- wersja angielska
Zakończenia światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2024-01-03KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61269-1-1:2002
- wersja angielska
Zakończenia światłowodowe -- Część 1-1: Wstępna specyfikacja szczegółowa2024-01-03KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 60874-1-1:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych -- Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej2024-01-03KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-3-10:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-10: Badania i pomiary -- Siła utrzymywania sprawdzianu2024-01-03KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61753-062-6:2008
- wersja angielska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 062-6: Bezzłączowe jednomodowe światłowodowe izolatory z pigtailami dla kategorii O -- Środowisko niekontrolowane z badaniami sekwencyjnymi2024-01-03KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 61758-1:2009
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu dla osłon -- Część 1: Informacje ogólne i przewodnik2024-02-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 62134-1:2010
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe osłony złączowe -- Część 1: Wymagania ogólne2024-01-09KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 16836-1:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 1: Wprowadzenie i struktura normalizacyjna2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 16836-3:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 3: Specyfikacja profilu energii dla specjalnej warstwy aplikacji2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 16836-2:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 2: Specyfikacja połączeń sieciowych i stosu2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
PN-EN 61286:2004
- wersja angielska
Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji2024-01-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
PN-EN IEC 62769-7:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 7: Urządzenia komunikacyjne2024-01-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-7:2024-01
- wersja angielska
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS2024-01-25KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-150-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-4:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 4: Pakiety FDI2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-4:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-6:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 6: Mapowanie technologii2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-6:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-100:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-100:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-5:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 5: Model informacyjny2024-01-16KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-5:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-1:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-3:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 3: Serwer2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-3:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-2:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 2: Klient FDI2024-01-12KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-2:2024-01
- wersja angielska
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 16836-1:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 1: Wprowadzenie i struktura normalizacyjna2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 16836-2:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 2: Specyfikacja połączeń sieciowych i stosu2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.30 Warstwa sieciowa
PN-EN 16836-2:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 2: Specyfikacja połączeń sieciowych i stosu2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN 16836-3:2017-03
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Bezprzewodowa sieć komputerowa do wymiany danych w przyrządach pomiarowych -- Część 3: Specyfikacja profilu energii dla specjalnej warstwy aplikacji2024-02-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2023-12
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-24:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-24: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-24:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-26:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2023-12
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2023-12
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-24:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-24: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-24:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2023-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-26:2023-12
- wersja angielska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-4:2015-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-4:2024-02
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS2024-01-25KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-150-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-109-1:2021-01
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2024-01-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-109-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-103-4:2021-01
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2024-01-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-103-4:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-103-1:2021-01
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2024-01-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-103-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-101-1:2021-07
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-1: Profile -- Foundation Fieldbus H12024-01-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-101-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62769-101-2:2021-07
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-2: Profile -- Foundation Fieldbus HSE2024-01-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-101-2:2024-01
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16062:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania wysokiego poziomu dla aplikacji (HLAP) eCall przy wykorzystaniu GSM/UMTS2024-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16062:2024-01
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 50090-6-1:2017-10
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-1: Interfejsy -- Interfejs usługi internetowej2024-01-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19123:2010
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Schemat geometrii i funkcji pokryć2023-12-28KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19123-1:2023-12
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10419:2016-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10419: Rodzaj urządzeń -- Pompa insulinowa2024-01-29KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO/IEEE 11073-10419:2024-01
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 15194:2018-01
- wersja polska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2024-01
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN 15194:2018-01
- wersja polska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194+A1:2024-01
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15016-3:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 3: Zarządzanie zmianami dokumentów technicznych2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-3:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-2:2005/AC:2007
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 2: Wykazy części2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-2:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-2:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 2: Wykazy części2024-01-30KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-2:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15016-1:2005
- wersja angielska
Rysunek techniczny -- Kolejnictwo -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15016-1:2024-01
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50467:2012
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Złącza elektryczne, wymagania i metody badań2024-01-25KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 62847:2024-01
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-5:2022-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabiny maszynisty -- Część 5: Widoczność zewnętrzna z pojazdów tramwajowych2024-01-31KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-5+A1:2024-01
- wersja angielska
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3782:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Otwory do śrub z łbem stożkowym 100° -- Norma konstrukcyjna2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3201:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Otwory dla części złącznych z gwintem metrycznym -- Norma konstrukcyjna2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3148:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe, samozabezpieczające, unieruchamiane kołnierzem -- Procedura montażu2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3149:1999
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe -- Otwory montażowe, roztłoczenie 60 stopni, kołnierze -- Norma konstrukcyjna2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.60 Nity
PN-EN 2309:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymiary otworów pod nity pełne2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 4109:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówka klucza oczkowego otwartego, długa2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3819:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Luzy dla kluczy i nasadek gniazdowych2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2309:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymiary otworów pod nity pełne2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3781:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Rowki na zwijane spiralnie pierścienie ustalające -- Norma konstrukcyjna2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4108:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówka klucza oczkowego otwartego, krótka, z kwadratowym otworem napędowym2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4110:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Klucze oczkowe otwarte, podwójne2024-02-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4165-002:2015-11/AC:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 002: Wymagania dotyczące działania i rozmieszczenie styków2024-01-05KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-002:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 4165-002:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 002: Wymagania dotyczące działania i rozmieszczenie styków2024-01-05KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-002:2024-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-20-08:2014-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Zespoły i części składowe fotowoltaiczne2024-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-08:2024-02
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 22721:2009
- wersja polska
Taśmy przenośnikowe -- Wymagania dotyczące taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw sztucznych, stosowanych w górnictwie podziemnym2024-02-06KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 22721:2024-02
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN ISO 3691-4:2020-10
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy2024-01-03KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-4:2024-01
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 17751-2:2016-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Analiza ilościowa kaszmiru, wełny, innych specjalnych włókien pochodzenia zwierzęcego i ich mieszanek -- Część 2: Metoda z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego2024-02-16KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 17751-2:2024-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 17751-1:2016-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Analiza ilościowa kaszmiru, wełny, innych specjalnych włókien pochodzenia zwierzęcego i ich mieszanek -- Część 1: Metoda z zastosowaniem mikroskopu optycznego2023-12-28KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 17751-1:2023-12
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17134:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Oznaczanie zawartości niektórych środków konserwujących, metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej2024-01-05KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 17134-2:2024-01
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN 16484:2016-02
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wymagania dotyczące ustalenia źródła produkcji skóry2024-02-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 16484:2024-02
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 50636-2-92:2014-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego2024-01-08KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 62841-4-7:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 50636-2-92:2014-10
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego2024-01-08KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 62841-4-7:2023-05
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 15562:2009
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie azotu cyjanamidowego2024-01-31KT 156 NawozówPN-EN 15562:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15560:2009
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie azotu całkowitego w cyjanamidzie wapnia w nieobecności azotanów2024-01-30KT 156 NawozówPN-EN 15560:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15561:2009
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie azotu całkowitego w cyjanamidzie wapnia zawierającym azotany2024-01-30KT 156 NawozówPN-EN 15561:2024-01
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 5537:2006
- wersja polska
Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości wody (Metoda odwoławcza)2024-01-10KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 5537:2024-01
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 3657:2020-10
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2024-01-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3657:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3657:2020-10/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2024-01-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3657:2024-01
- wersja angielska
73.040 Węgiel
PN-G-04534:1999
- wersja polska
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości chloru2024-01-30KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-G-04534:2024-01
- wersja polska
73.100.40 Urządzenia do transportu poziomego i pionowego
PN-EN ISO 22721:2009
- wersja polska
Taśmy przenośnikowe -- Wymagania dotyczące taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi lub okładkami z tworzyw sztucznych, stosowanych w górnictwie podziemnym2024-02-06KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 22721:2024-02
- wersja angielska
PN-G-46202:1994
- wersja polska
Górnicze wyciągi szybowe -- Koła jednolinowe kierujące2024-01-30KT 124 Transportu KopalnianegoPN-G-46202:2024-01
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3104:2021-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2024-01-26KT 222PN-EN ISO 3104:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3104:2021-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2024-01-26KT 222PN-EN ISO 3104:2024-01
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96015:2014-05
- wersja polska
Środki smarowe -- Smary plastyczne klasy G -- Klasyfikacja i wymagania2024-01-22KT 222PN-C-96015:2024-01
- wersja polska
PN-C-96013:2014-03
- wersja polska
Badanie smarów -- Badanie zachowania się smarów plastycznych w obecności wody -- Badanie w warunkach statycznych2024-01-19KT 222PN-C-96013:2024-01
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 14771:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14771:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14771:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14771:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14770:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)2024-01-05KT 222PN-EN 14770:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14770:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14770:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12596:2014-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary2024-01-04KT 222PN-EN 12596:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12596:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary2024-01-04KT 222PN-EN 12596:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14769:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)2024-01-04KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14769:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12595:2014-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej2024-01-04KT 222PN-EN 12595:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14769:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)2024-01-04KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14769:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12595:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej2024-01-04KT 222PN-EN 12595:2024-01
- wersja angielska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-G-04534:1999
- wersja polska
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości chloru2024-01-30KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-G-04534:2024-01
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 17306:2020-01
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego pod ciśnieniem atmosferycznym -- Metoda mikrodestylacji2024-02-19KT 222PN-EN 17306:2024-02
- wersja angielska
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-ISO 10976:2015-03
- wersja polska
Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pomiary ładunków na pokładzie transportowców LNG2024-01-15KT 277PN-ISO 10976:2024-01
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 204:2018-11
- wersja angielska
Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2024-02-05KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 204:2024-02
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10209:2013-10
- wersja angielska
Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych przeznaczone do emaliowania -- Warunki techniczne dostawy2024-01-03KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10209:2024-01
- wersja angielska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12460-3:2021-03
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2024-02-20KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 12460-3:2024-02
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN 725-12:2002
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania proszków ceramicznych -- Część 12: Analiza chemiczna tlenku cyrkonu2024-02-06KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 23739:2024-02
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20200:2016-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stopnia rozpadu materiałów polimerowych w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej2024-02-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20200:2024-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6186:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie sypkości2024-01-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6186:2024-01
- wersja angielska
83.100 Materiały porowate
PN-EN ISO 7231:2010
- wersja angielska
Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie przepływu powietrza przy stałym spadku ciśnienia2024-02-08KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 7231:2024-02
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 20567-2:2017-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na uderzanie kamieniami -- Część 2: Próba pojedynczego uderzenia prowadzonym elementem uderzającym2024-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 20567-2:2024-01
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-18:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 18: Strącony glinokrzemian sodu2024-02-07KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-18:2024-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-9:2001
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Kalcynowany kaolin2024-01-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-9:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-7:2001
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Dolomit2024-01-10KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-7:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-12:2003
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 12: Mika typu muskowit2024-01-09KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-12:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-22:2003
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 22: Ziemia okrzemkowa kalcynowana z topnikiem2024-01-09KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-22:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-14:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 14: Krystobalit2024-01-09KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-14:2024-01
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 14024:2007
- wersja polska
Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- Właściwości mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny2024-01-04KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 14024:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12153:2004
- wersja polska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania2024-01-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12153:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12152:2004
- wersja polska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja2024-01-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12152:2024-01
- wersja angielska
91.060.20 Dachy
PN-EN 508-3:2022-03
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję2024-01-08KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-3+A1:2024-01
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 15287-1+A1:2010
- wersja angielska
Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji -- Część 1: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania2024-01-05KT 318 KominówPN-EN 15287-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15287-1+A1:2010
- wersja niemiecka
Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji -- Część 1: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania2024-01-05KT 318 KominówPN-EN 15287-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15287-2:2008
- wersja angielska
Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji -- Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania2024-01-05KT 318 KominówPN-EN 15287-2:2024-01
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 14024:2007
- wersja polska
Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- Właściwości mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny2024-01-04KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 14024:2024-01
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 480-1:2014-12
- wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania2024-01-08KT 274 BetonuPN-EN 480-1:2024-01
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 480-15:2013-07
- wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 15: Beton wzorcowy i metoda badania domieszek modyfikujących lepkość2024-01-08KT 274 BetonuPN-EN 480-15:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 480-1:2014-12
- wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania2024-01-08KT 274 BetonuPN-EN 480-1:2024-01
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 10563:2017-08
- wersja angielska
Budynki i budowle -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości2024-01-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 10563:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14771:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14771:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14770:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14770:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14771:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)2024-01-05KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14771:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14770:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)2024-01-05KT 222PN-EN 14770:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12595:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej2024-01-04KT 222PN-EN 12595:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12596:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary2024-01-04KT 222PN-EN 12596:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14769:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)2024-01-04KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14769:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 14769:2012
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)2024-01-04KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 14769:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12596:2014-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary2024-01-04KT 222PN-EN 12596:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 12595:2014-12
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej2024-01-04KT 222PN-EN 12595:2024-01
- wersja angielska
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15026:2008
- wersja polska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku -- Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocą symulacji komputerowej2024-01-11KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15026:2024-01
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 13187:2001
- wersja polska
Właściwości cieplne budynków -- Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -- Metoda podczerwieni2024-02-08KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 6781-1:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 15026:2008
- wersja polska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku -- Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocą symulacji komputerowej2024-01-11KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15026:2024-01
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-6:2018-04
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2024-02-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-6:2024-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62561-6:2018-04/AC:2018-06
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2024-02-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-6:2024-02
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2024-01-04KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366-1:2024-01
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 15700:2011
- wersja niemiecka
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych2024-01-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 15700:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 15700:2011
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych2024-01-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 15700:2024-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 25745-1:2013-03
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna dźwigów, schodów i chodników ruchomych -- Część 1: Pomiar zużycia energii i weryfikacja2024-01-09KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN ISO 25745-1:2024-01
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-47:2010
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 47: Oznaczanie zawartości popiołów w asfalcie naturalnym2024-02-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-47:2024-02
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 14389-2:2015-07
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 2: Charakterystyki pozaakustyczne2024-02-22KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14389:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 14389-1:2015-07
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 1: Charakterystyki akustyczne2024-02-22KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14389:2024-02
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN IEC 61591:2020-09/A11:2020-12
- wersja angielska
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-01-11KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2024-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-01-11KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2024-01
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60335-2-7:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010/A2:2020-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-7:2010/A11:2014-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-7:2024-02
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50631-1:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt do użytku domowego w sieci oraz połączenia sieciowe -- Część 1: Wymagania ogólne, ogólne modelowanie danych i przekazy neutralne2024-01-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50631-1:2024-01
- wersja angielska
PN-EN 50090-6-1:2017-10
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 6-1: Interfejsy -- Interfejs usługi internetowej2024-01-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14350:2020-12
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-01-23KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14350+A1:2024-01
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 23537-2:2017-02
- wersja angielska
Wymagania dla śpiworów -- Część 2: Właściwości tkaniny i materiału2024-01-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 23537-2:2024-01
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy2024-02-16KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-10:2024-02
- wersja angielska
PN-EN 1176-10:2009
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy2024-02-16KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-10:2024-02
- wersja angielska