Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne2020-12-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 128-30:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 30: Wymagania podstawowe dotyczące rzutów2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-40:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 40: Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-50:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 50: Wymagania podstawowe dotyczące przedstawiania powierzchni na przekrojach i kładach2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-1:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1: Wprowadzenie i indeks2020-12-08KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-1:2020-12
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-ISO 128-34:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 34: Rzuty na rysunkach technicznych maszynowych2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-44:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 44: Przekroje i kłady na rysunkach technicznych maszynowych2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 61163-2:2004
- wersja polska
Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Podzespoły elektroniczne2020-12-17KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 61163-2:2020-12
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne2020-12-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 13850:2013-06
- wersja polska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy2020-12-03KT 259 PocztyPN-EN 13850:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13850:2013-06
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy2020-12-03KT 259 PocztyPN-EN 13850:2020-12
- wersja angielska
PN-T-85006:2001
- wersja polska
Worki pocztowe -- Wymagania ogólne2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2020-11
- wersja polska
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 9170-1:2009
- wersja polska
Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni2020-12-14KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 9170-1:2020-12
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8871-2:2005
- wersja angielska
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka2020-12-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8871-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09
- wersja angielska
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka2020-12-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8871-2:2020-12
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 13017:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Zaczepy magnetyczne2021-01-12KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13017:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 13017:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Zaczepy magnetyczne2021-01-12KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13017:2021-01
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 14803:2006
- wersja angielska
Identyfikacja i/lub określanie ilości odpadów2020-11-26KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 14803:2020-11
- wersja angielska
13.030.10 Odpady stałe
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2020-12-21KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16516+A1:2020-12
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04398:2013-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04398:2020-12
- wersja polska
PN-Z-04148-5:2011
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Część 5: Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04523:2020-12
- wersja polska
PN-Z-04367:2008
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2020-11-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04367:2020-11
- wersja polska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 14614:2008
- wersja polska
Jakość wody -- Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek2020-12-18KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN 14614:2020-12
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 13877:2004
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-11-19KT 191 Chemii Gleby
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-110:2006
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 110: Zasady dialogu2020-12-14KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-110:2020-12
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13381-1:2014-12
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające2021-01-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 13381-1:2014-12
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające2021-01-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1182:2010
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności2020-12-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 1182:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1182:2010
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badania niepalności2020-12-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 1182:2020-12
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 13094:2015-06
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa2020-12-23KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-8:2002
- wersja angielska
Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-8:2020-12
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62024-2:2009
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62024-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 61788-7:2007
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-7:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 61788-4:2016-09
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-4:2020-12
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13094:2015-06
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara -- Konstrukcja i budowa2020-12-23KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 14628:2006
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu -- Wymagania i metody badania2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 14628:2006
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu -- Wymagania i metody badania2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2020-11-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175+A1:2020-11
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN 14451:2005
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 -- Rodzina D, typ A2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14451:2020-12
- wersja angielska
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
PN-EN 201:2011
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN ISO 20430:2020-12
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 10863:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD)2020-12-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10863:2020-12
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-1:2015-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-16KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60519-1:2020-12
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-6:2003
- wersja polska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 6: Przyczepność po wgnieceniu (próba tłoczności)2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-6:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13523-18:2003
- wersja polska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 18: Odporność na plamienie2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-18:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13523-20:2011
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 20: Przyczepność pianki2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-20:2020-12
- wersja angielska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN 61788-7:2007
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-7:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 61788-4:2016-09
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-4:2020-12
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62317-2:2010
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62024-2:2009
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62024-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62323:2006
- wersja angielska
Wymiary rdzeni kubkowych z tlenków magnetycznych do łączników indukcyjnych zbliżeniowych2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-3:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62317-2:2010/AC:2010
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-2:2020-12
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 61897:2002
- wersja polska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge2020-12-15KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 61897:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 61854:2003
- wersja polska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników2020-11-23KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 61854:2020-11
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50119:2009
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej2020-12-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50119:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 50119:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej2020-12-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50119:2020-12
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 61163-2:2004
- wersja polska
Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Podzespoły elektroniczne2020-12-17KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 61163-2:2020-12
- wersja angielska
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
PN-EN IEC 61643-331:2018-06
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowych ograniczników przepięć -- Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)2020-12-18KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61643-331:2020-12
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-9 V1.5.1:2012
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 9: Wymagania ogólne na usługi dodatkowe2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-9 V1.7.1:2021-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 392-5 V2.5.1:2017-05
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) i praca w trybie bezpośrednim (DMO) -- Część 5: Interfejs urządzeń peryferyjnych (PEI)2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-5 V2.7.1:2021-01
- wersja angielska
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
PN-ETSI EN 300 392-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 1: Ogólne projektowanie sieci2020-12-31KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-1 V1.6.1:2020-12
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-11:2007
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-11:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-11:2020-11
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 62148-6:2004
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 6: Transceivery ATM-PON2020-12-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62148-6:2020-12
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 61757-1-1:2017-04
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 1-1: Pomiar naprężenia -- Czujniki naprężenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2020-12-30KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61757-1-1:2020-12
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2020-11-20KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50346:2004/A1:2008
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania2020-12-10KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50346:2004/A2:2010
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania2020-12-10KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50346:2004/A1:2009
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania2020-12-10KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50346:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania2020-12-10KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50346:2004/A2:2009
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania2020-12-10KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 1332-3:2010
- wersja polska
Systemy kart identyfikacyjnych -- Interfejs użytkownika -- Część 3: Klawiatury2020-12-21KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 1332-3:2020-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2020-11-20KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania2020-12-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10201:2008
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z urządzeniami medycznymi stosowanymi w miejscu opieki nad pacjentem -- Część 10201: Model informacyjny dziedziny zastosowań2020-12-14KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO/IEEE 11073-10201:2020-12
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
39.040.99 Inne mierniki czasu
PN-EN 12414:2002
- wersja angielska
Parkingowe urządzenia kontrolne -- Parkometry -- Wymagania techniczne i funkcjonalne2021-01-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12414:2021-01
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-S-76021:1998
- wersja polska
Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-76021:1998/Az1:2001
- wersja polska
Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
PN-S-48051:1998
- wersja polska
Samochody osobowe -- Wystające części zewnętrzne nadwozia -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-48052:1998
- wersja polska
Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe -- Wystające części zewnętrzne -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-73300:1998
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające pojazdy samochodowe przed korzystaniem z nich przez osoby niepowołane -- Wymagania ogólne2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
PN-S-73300:1998
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające pojazdy samochodowe przed korzystaniem z nich przez osoby niepowołane -- Wymagania ogólne2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-S-48011:1998
- wersja polska
Pojazdy samochodowe i przyczepy -- Urządzenia uziemiające -- Wymagania podstawowe2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-48052:1998
- wersja polska
Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe -- Wystające części zewnętrzne -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-S-48016:1998
- wersja polska
Samochody osobowe -- Zabezpieczenie przeciwpożarowe -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13715+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13715:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13715+A1:2011
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13715:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13979-1+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13979-1+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 15612+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania nagłego2020-11-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 15612:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
PN-ISO 7364:1998
- wersja polska
Budowa okrętów i konstrukcje morskie; mechanizmy pokładowe -- Wciągarki trapowe2020-12-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-ISO 1704:1998
- wersja polska
Budowa statków -- Łańcuchy kotwiczne rozpórkowe2020-12-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-ISO 1704:1998/Ap1:2000
- wersja polska
Budowa statków -- Łańcuchy kotwiczne rozpórkowe2020-12-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2876:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stopu aluminium, anodowane -- Klasa wytrzymałości: 450 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2020-12-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 4234:2015-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ślimakowe opaski zaciskowe -- Wymiary i masy2020-12-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4234:2020-12
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-3:2017-03
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi2020-12-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-3+A1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 12312-3:2017-03
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi2020-12-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-3+A1:2020-12
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-32-10:2014-10
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Konstrukcyjne współczynniki bezpieczeństwa dla sprzętu lotów kosmicznych2020-11-27KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-10:2020-11
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1175-3+A1:2011
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 3: Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym2020-12-23KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1175:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 1175-2+A1:2011
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 2: Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym2020-12-23KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1175:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 1175-1+A1:2011
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 1: Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych2020-12-23KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1175:2020-12
- wersja angielska
55.080 Worki. Torby
PN-T-85006:2001
- wersja polska
Worki pocztowe -- Wymagania ogólne2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2020-11
- wersja polska
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 16293:2013-08
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania szklane -- Przedłużone główki BVS do wina niegazowanego2020-11-26KT 133 OpakowańPN-EN 16293:2020-11
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-1:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 1: Ogólne zasady badań2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-2:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 2: Mieszanki trójskładnikowe2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-25:2014-02
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 25: Mieszanki włókien poliestrowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu trichlorooctowego i chloroformu)2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-25:2020-12
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-B06:2006
- wersja polska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B06: Odporność wybarwień na światło i starzenie pod wpływem sztucznego światła w wysokich temperaturach: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej2020-12-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-B06:2020-12
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 14030:2004/A1:2005
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad2020-11-16KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 14030:2004
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad2020-11-16KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12960:2020-11
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20136:2017-06
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie zdolności rozkładu przez mikroorganizmy2021-01-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20136:2021-01
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 16958:2018-08
- wersja polska
Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych -- Metoda kapilarnej chromatografii gazowej2020-12-09KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 16958:2020-12
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 12925-1:2009
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (Przekładnie) -- Część 1: Wymagania dla środków smarowych do zamkniętych przekładni zębatych2020-12-28KT 222PN-ISO 12925-1:2020-12
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-C-96024:2011
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oleje opałowe2020-12-07KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-C-96024:2020-12
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 13680:2012
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury bez szwu ze stopów odpornych na korozję, stosowane jako rury okładzinowe, wydobywcze i jako materiał wyjściowy do wytwarzania złączek -- Warunki techniczne dostawy2020-12-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13680:2020-12
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11844-2:2010
- wersja polska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 2: Określanie oddziaływania korozyjnego atmosfer wewnętrznych2020-12-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11844-1:2010
- wersja polska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 1: Określanie i ocena korozyjności atmosfer wewnętrznych2020-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-1:2020-12
- wersja angielska
77.100 Żelazostopy
PN-EN 26501:2002
- wersja polska
Żelazonikiel -- Specyfikacja i warunki dostawy2020-12-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 6501:2020-12
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 13680:2012
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury bez szwu ze stopów odpornych na korozję, stosowane jako rury okładzinowe, wydobywcze i jako materiał wyjściowy do wytwarzania złączek -- Warunki techniczne dostawy2020-12-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13680:2020-12
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19679:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2020-12-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19679:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 179-2:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Instrumentalne badanie udarności2020-12-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 179-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Instrumentalne badanie udarności2020-12-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 179-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012
- wersja niemiecka
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Instrumentalne badanie udarności2020-12-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 179-2:2020-12
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1628-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych -- Poli(chlorek winylu)2021-01-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1628-2:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 8257-2:2007
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-12-11KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24026-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8257-1:2007
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2020-12-11KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24026-1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1622-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren (PS) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-12-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24022-2:2020-12
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 10350-2:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych -- Część 2: Tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami2020-12-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10350-2:2020-12
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 201:2011
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN ISO 20430:2020-12
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1524:2013-06
- wersja angielska
Farby, lakiery i farby graficzne -- Oznaczanie stopnia roztarcia2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1524:2020-12
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-7:2016-03
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań2021-01-05KT 318 KominówPN-EN 16475-7+A1:2021-01
- wersja angielska
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN 1745:2012
- wersja angielska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych2020-12-21KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1745:2020-12
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2020-12-21KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16516+A1:2020-12
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 933-2:1999
- wersja polska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworów sit badawczych2021-01-08KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-2:2021-01
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 1745:2012
- wersja angielska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych2020-12-21KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1745:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 15096:2008
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni na przyłącze do węża -- Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne wymagania techniczne2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15096:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 14451:2005
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 -- Rodzina D, typ A2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14451:2020-12
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 81-72:2015-06
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-72:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-29:2006
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej2020-12-01KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-29:2020-12
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 12951:2015-11
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie ubytku masy, zamocowania włókien i zmiany wyglądu na krawędzi stopnia schodów za pomocą przyrządu Lisson Tretrad2020-12-08KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12951:2020-12
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60704-2-8:2002
- wersja angielska
Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-8:2020-12
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14350-1:2006
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania2020-12-03KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14350:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 14350-2:2006
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Część 2: Wymagania chemiczne i badania2020-12-03KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14350:2020-12
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13451-2:2016-04
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy2020-12-28KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-2+A1:2020-12
- wersja angielska