Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2023-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5+A1:2023-05
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN 50419:2008
- wersja polska
Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)2023-05-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50419:2023-05
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 2: Zasady podstawowe dotyczące linii2023-05-05KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2023-05
- wersja angielska
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 13616-1:2007
- wersja polska
Usługi finansowe -- Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) -- Część 1: Struktura IBAN2023-05-08KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 13616-1:2023-05
- wersja angielska
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
PN-EN 9114:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Wytyczne dotyczące Dostawy Bezpośredniej dla Przedsiębiorstw Lotniczych2023-05-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9114:2023-05
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO 37101:2017-03
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój społeczny -- System zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju -- Wymagania i wytyczne stosowania2023-05-11KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 37101:2023-05
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-EN 100014:2002
- wersja angielska
Specyfikacja podstawowa -- Procedura CECC średniej procesowej (60 procent granica ufności)2023-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14825:2011
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Pliki danych geograficznych -- GDF5.02023-05-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 20524-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 20524-2:2023-05
- wersja angielska
03.220.50 Transport powietrzny
PN-EN 9114:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Wytyczne dotyczące Dostawy Bezpośredniej dla Przedsiębiorstw Lotniczych2023-05-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9114:2023-05
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8872:2004
- wersja angielska
Aluminiowe kapsle do butelek do transfuzji, infuzji i iniekcji -- Wymagania ogólne i metody badania2023-05-12KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8872:2023-05
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-29:2009/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego symulatorów radioterapeutycznych2023-05-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 61010-2-101:2017-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-04-13KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-101:2023-04
- wersja angielska
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
PN-EN 60601-2-29:2009/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego symulatorów radioterapeutycznych2023-05-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 3107:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Cementy tlenkowocynkowo-eugenolowe i cementy tlenkowocynkowo-bezeugenolowe2023-04-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3107:2023-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 9333:2006
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały lutownicze2023-04-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9333:2023-04
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN 61205:2002
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Systemy usuwania kamienia nazębnego -- Pomiar i określenie parametrów wyjściowych2023-05-22KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN ISO 7494-2:2015-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Unity stomatologiczne -- Część 2: Systemy powietrza, wody, ssania i ścieków2023-04-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7494-2:2023-04
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN 867-5:2003
- wersja polska
Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach -- Część 5: Specyfikacja systemów wskaźnikowych i przyrządów testowych procesu do stosowania w badaniu kwalifikacyjnym dla małych sterylizatorów typu B i typu S2023-05-05KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11140-6:2023-05
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-2:2006
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące postępowania ze zwierzętami2023-05-04KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-2:2023-05
- wersja angielska
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-ISO 37101:2017-03
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój społeczny -- System zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju -- Wymagania i wytyczne stosowania2023-05-11KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 37101:2023-05
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04442:2013-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2023-05-31KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04442:2023-05
- wersja polska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-4:2006
- wersja polska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 4: Projekt, konstrukcja i uruchomienie2023-06-06KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-4:2023-06
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 14884:2010
- wersja polska
Jakość powietrza -- Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie rtęci całkowitej: automatyczne systemy pomiarowe2023-05-31KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 14884:2023-05
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 10497:2010
- wersja angielska
Badania armatury -- Wymagania dotyczące próby ogniowej2023-04-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 10497:2023-04
- wersja angielska
PN-G-04036:1997
- wersja polska
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu2023-04-11KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-04036:2023-04
- wersja polska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych2023-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2023-04
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50436-4:2019-04
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 4: Połączenie i interfejs cyfrowy między blokadą alkoholową i pojazdem2023-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-4:2023-05
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN 14571:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe na podłożach niemetalowych -- Pomiar grubości powłok -- Metoda mikrorezystywności2023-05-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14571:2023-05
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN ISO 5167-3:2021-03
- wersja angielska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego2023-05-11KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 5167-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5167-5:2016-05
- wersja angielska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 5: Przepływomierze stożkowe2023-05-11KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 5167-5:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5167-6:2020-03
- wersja angielska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 6: Przepływomierze klinowe2023-05-11KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 5167-6:2023-05
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-0 V2.1.2:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-0: Specification of environmental tests -- Introduction2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-0 V2.2.1:2023-04
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-2-101:2017-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-04-13KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-101:2023-04
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 2702:2011
- wersja angielska
Wkręty samogwintujące ze stali ulepszonej cieplnie -- Własności mechaniczne2023-06-07KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 2702:2023-06
- wersja angielska
21.060.40 Nity
PN-EN 6069:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nity z łbem stożkowym o kącie 100° płaskim, zmniejszonym z zawężoną tolerancją -- Seria calowa2023-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 6069:2023-05
- wersja angielska
21.060.70 Zaciski i klamry
PN-EN 13411-3+A1:2009/Ap1:2020-01
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2023-05-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 13411-3+A1:2009
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2023-05-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-3:2023-05
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2023-04
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 13110+A1:2017-03
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Aluminiowe, spawane butle wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja2023-05-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13110:2023-05
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1566-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu2023-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1566-1:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1455-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2023-05-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1455-1:2023-05
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 17176-2:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury2023-04-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 17176-2+A1:2023-04
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN 17176-2:2019-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury2023-04-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 17176-2+A1:2023-04
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10497:2010
- wersja angielska
Badania armatury -- Wymagania dotyczące próby ogniowej2023-04-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 10497:2023-04
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 1854:2010/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe2023-06-02KT 277 GazownictwaPN-EN 1854:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1854:2010
- wersja angielska
Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe2023-06-02KT 277 GazownictwaPN-EN 1854:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1854:2010
- wersja polska
Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe2023-06-02KT 277 GazownictwaPN-EN 1854:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1643:2014-06
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających2023-04-21KT 277 GazownictwaPN-EN 1643:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12067-2:2004
- wersja angielska
Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz -- Część 2: Urządzenia typu elektronicznego2023-04-20KT 277PN-EN 12067-2:2023-04
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 1179-2:2014-02
- wersja angielska
Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych -- Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal -- Część 2: Końcówki do dużych obciążeń (szereg S) i końcówki do małych obciążeń (szereg L) uszczelniane uszczelką elastomerową (typ E)2023-04-25KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 1179-2:2023-04
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 60770-1:2011
- wersja angielska
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości2023-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 60770-3:2014-12
- wersja angielska
Przetworniki stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi -- Część 3: Metody oceny charakterystyk przetworników inteligentnych2023-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 60770-2:2011
- wersja angielska
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi -- Część 2: Metody badań i procedury2023-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Centra obróbkowe, frezarki, obrabiarki przenośnikowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2023-05-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16090-1:2023-05
- wersja angielska
25.120.30 Urządzenia do formowania
PN-EN 710+A1:2012
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego2023-06-07KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 23062:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 710+A1:2012/AC:2014-08
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego2023-06-07KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 23062:2023-06
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN IEC 60974-1:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2023-05-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 60974-1:2018-11/A1:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2023-05-25KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-1:2023-05
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-3:2007/AC:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-3:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-3:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 12153:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja2023-05-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 12153:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 14700:2014-06
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego2023-04-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 14700:2023-04
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 15615:2013-07
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Instalacje acetylenowe do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń wysokociśnieniowych2023-05-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15615:2023-05
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 10447:2015-04
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania spoin -- Badanie na odrywanie i na odrywanie przecinakiem zgrzein punktowych i garbowych2023-06-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10447:2023-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 7963:2010
- wersja niemiecka
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Warunki techniczne kalibracji bloku nr 22023-05-12KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 7963:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7963:2010
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Warunki techniczne kalibracji bloku nr 22023-05-12KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 7963:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7963:2010/Ap1:2016-07
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Warunki techniczne kalibracji bloku nr 22023-05-12KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 7963:2023-05
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 16602-70-08:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ręczne lutowanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2023-04-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-61:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2023-04-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-61:2023-04
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 11127-6:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 6: Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą pomiaru przewodnictwa2023-05-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-6:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-7:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 7: Oznaczanie chlorków rozpuszczalnych w wodzie2023-05-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-7:2023-05
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN 14571:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe na podłożach niemetalowych -- Pomiar grubości powłok -- Metoda mikrorezystywności2023-05-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14571:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 16866:2017-12
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Równoczesne wyznaczanie grubości i potencjału elektrodowego poszczególnych warstw dla wielowarstwowych powłok niklowych (badanie STEP)2023-05-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 16866:2023-05
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN 15771:2010
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności powierzchni na zadrapanie w skali twardości Mohsa2023-05-11KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 6769:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 28765:2016-04
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Projektowanie zbiorników stalowych, skręcanych śrubami, do przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych lub przemysłowych2023-05-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 28765:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 13807:2009
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie temperatury powstawania spękań w próbie szoku termicznego w przemyśle chemicznym2023-05-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 13807:2023-05
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN 12952-3:2012
- wersja polska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła2023-04-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12952-3:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła2023-04-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12952-3:2012
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła2023-04-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60953-3:2005
- wersja polska
Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Część 3: Cieplne badania sprawdzające osiągi modernizowanych turbin parowych2023-04-19KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 60953-3:2023-04
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 298:2012/Ap1:2014-05
- wersja angielska
Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe2023-04-24KT 277 GazownictwaPN-EN 298:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 298:2012
- wersja angielska
Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe2023-04-24KT 277 GazownictwaPN-EN 298:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 298:2012
- wersja polska
Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe2023-04-24KT 277 GazownictwaPN-EN 298:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12067-2:2004
- wersja angielska
Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz -- Część 2: Urządzenia typu elektronicznego2023-04-20KT 277PN-EN 12067-2:2023-04
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-4-101:2014-12
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-101: Systemy zasilania oparte na ogniwach paliwowych do napędu pojazdów innych niż drogowe oraz pomocniczych jednostek zasilania (APU) -- Bezpieczeństwo dotyczące elektrycznych wózków jezdniowych2023-05-17KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62282-4-101:2023-05
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 16905-5:2017-04
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 5: Obliczanie sprawności sezonowej w trybie grzania i chłodzenia2023-06-02KT 277PN-EN 16905-5:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 16905-5:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 5: Obliczanie sprawności sezonowej w trybie grzania i chłodzenia2023-06-02KT 277PN-EN 16905-5:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 16147:2017-04/AC:2017-06
- wersja angielska
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej2023-06-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16147+A1:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 16147:2017-04
- wersja angielska
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej2023-06-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16147+A1:2023-06
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62759-1:2015-11
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kontrola warunków transportu -- Część 1: Transport i przewóz opakowań zawierających moduły2023-04-17KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62759-1:2023-04
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 15218:2013-12
- wersja angielska
Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania2023-06-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 15218:2023-06
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50419:2008
- wersja polska
Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)2023-05-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50419:2023-05
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-26:1998
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-42:2004
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 42: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliestroamidoimidowym, klasa 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-19:1998
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, pokryte lakierem poliamidowym, klasa 1302023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-26:1998/A2:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-0-5:2007
- wersja angielska
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-5: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane gołe lub emaliowane prostokątne, w oplocie z włókna szklanego nasyconego żywicą lub lakierem2023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-40:2015-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 40: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-42:2004/A1:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 42: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliestroamidoimidowym, klasa 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-39:2016-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 39: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-26:1998/A1:2000
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-19:1998/A2:2002
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, pokryte lakierem poliamidowym, klasa 1302023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-19:1998/A1:2000
- wersja polska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, pokryte lakierem poliamidowym, klasa 1302023-06-07KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych2023-05-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-HD 620 S2:2010
- wersja angielska
Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie2023-04-13KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 620 S3:2023-04
- wersja angielska
29.080 Izolacja
PN-EN 50388:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50388-1:2023-05
- wersja angielska
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN 50243:2008
- wersja polska
Napowietrzne izolatory przepustowe na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 kA, do transformatorów napełnianych cieczą2023-05-17KT 76 IzolatorówPN-EN 50243:2023-05
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50642:2019-06/A1:2022-11
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2023-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 63355:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 50642:2019-06
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2023-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 63355:2023-04
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-2-1:2007
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-2-1:2007/A12:2010
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-4:2014-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 4: Procedury postępowania z heksafluorkiem siarki (SF6) i jego mieszaninami2023-04-19KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-4:2023-04
- wersja angielska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-2-18:2002/A1:2012
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań2023-05-17KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-18:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-18:2002
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań2023-05-17KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-18:2023-05
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 129102:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Induktory uzwajane do montażu powierzchniowego o ocenionej jakości -- Poziom oceny P2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 129202:2002/AC:2008
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Induktory uzwajane o rdzeniu ceramicznym lub ferrytowym -- Poziom oceny P2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 129201:2002/AC:2008
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Induktory uzwajane o rdzeniu ceramicznym lub ferrytowym -- Poziom oceny E2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 129201:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Induktory uzwajane o rdzeniu ceramicznym lub ferrytowym -- Poziom oceny E2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 129200:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Induktory uzwajane o stałej indukcyjności o rdzeniach ceramicznych lub ferrytowych stosowane w układach wysokiej częstotliwości2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 129202:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Induktory uzwajane o rdzeniu ceramicznym lub ferrytowym -- Poziom oceny P2023-05-22KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN 50243:2008
- wersja polska
Napowietrzne izolatory przepustowe na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 kA, do transformatorów napełnianych cieczą2023-05-17KT 76 IzolatorówPN-EN 50243:2023-05
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50397-2:2009
- wersja angielska
Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 2: Osprzęt do przewodów w osłonie -- Badania i kryteria oceny2023-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 50397-3:2010
- wersja angielska
Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 3: Wytyczne stosowania2023-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-3:2023-05
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50388:2012
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50388-1:2023-05
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 100014:2002
- wersja angielska
Specyfikacja podstawowa -- Procedura CECC średniej procesowej (60 procent granica ufności)2023-05-22KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 50419:2008
- wersja polska
Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)2023-05-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50419:2023-05
- wersja angielska
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN 60384-19:2016-01
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 19: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą z poli(tereftalanu etylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-04-18KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-19:2023-04
- wersja angielska
31.160 Filtry elektryczne
PN-EN IEC 62604-2:2018-05
- wersja angielska
Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2023-05-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62604-2:2023-05
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019-11
- wersja polska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) -- Część 2: Zasilanie prądem stałym (DC) -48 V2023-05-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-2 V2.7.1:2023-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019-11
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) -- Część 2: Zasilanie prądem stałym (DC) -48 V2023-05-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-2 V2.7.1:2023-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 019-2-0 V2.1.2:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-0: Specification of environmental tests -- Introduction2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-0 V2.2.1:2023-04
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.3.1:2023-04
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2023-04
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02
- wersja polska
Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE2023-05-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 386 V2.2.1:2023-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE2023-05-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 386 V2.2.1:2023-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.3.1:2023-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2023-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2023-04
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 61726:2016-01
- wersja angielska
Kable, przewody, złącza oraz elementy bierne mikrofalowe -- Pomiar współczynnika ekranowania w komorze rewerberacyjnej2023-04-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 61726:2023-04
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 61726:2016-01
- wersja angielska
Kable, przewody, złącza oraz elementy bierne mikrofalowe -- Pomiar współczynnika ekranowania w komorze rewerberacyjnej2023-04-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 61726:2023-04
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61755-2-1:2007
- wersja angielska
Interfejsy optyczne złączy światłowodowych -- Część 2-1: Interfejsy optyczne niekątowych światłowodów jednomodowych z kontaktem fizycznym2023-05-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61755-2-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 61300-2-43:2014-12
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-43: Badania -- Badania selekcyjne tłumienności odbiciowej jednomodowych złączy światłowodowych typu PC2023-05-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-43:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 61753-089-2:2013-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 089-2: Niezakończone złączami jednomodowe dwukierunkowe przyrządy WWDM do monitoringu za pomocą OTDR, do pracy w środowisku dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2023-04-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-089-02:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 62077:2016-04
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Cyrkulatory światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2023-04-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62077:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 61753-053-2:2014-11
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 053-2: Niezakończony złączami elektrycznie kontrolowany światłowodowy regulowany tłumik jednomodowy dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2023-04-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-053-02:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 61753-051-3:2013-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 051-3: Jednomodowe światłowodowe złączowe tłumiki stałe dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2023-04-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-051-02:2023-04
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14825:2011
- wersja angielska
Systemy inteligentne w transporcie -- Pliki danych geograficznych -- GDF5.02023-05-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 20524-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 20524-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15531-2:2015-10
- wersja angielska
Transport publiczny -- Obsługa w czasie rzeczywistym interfejsów informacji związanych z transportem publicznym -- Część 2: Komunikaty2023-05-02KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15531-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2023-04
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19131:2008
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Specyfikacje produktów danych2023-05-26KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19131:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19131:2008
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Specyfikacje produktów danych2023-05-26KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19131:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19131:2008/A1:2011
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Specyfikacje produktów danych2023-05-26KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19131:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19131:2008/A1:2011
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Specyfikacje produktów danych2023-05-26KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19131:2023-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 13119:2013-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Zasoby wiedzy klinicznej -- Metadane2023-05-05KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13119:2023-05
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 1493:2010
- wersja niemiecka
Podnośniki pojazdów2023-05-02KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 1493:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 1493:2010
- wersja angielska
Podnośniki pojazdów2023-05-02KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 1493:2023-05
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13103-1:2018-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi2023-05-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13103-1+A1:2023-05
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50388:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50388-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 50388:2012
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50388-1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15437-2:2013-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji i projektowania systemów pokładowych do monitorowania temperatury2023-05-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15437-2+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15437-1:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych2023-05-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15437-1+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15611:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15611+A1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-3:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-3:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-3:2007/AC:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne2023-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 12929-1:2015-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 1: Wymagania dotyczące wszystkich urządzeń2023-06-01KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12929-1+A1:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 13796-3:2017-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 3: Badanie zmęczeniowe2023-04-28KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13796-3+A1:2023-04
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 4628:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Pręty -- De ≤ 200 mm -- 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2023-06-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 4628:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 3479:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) -- Przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Blachy grube -- 6 mm < a < lub = 20 mm -- 1 070 MPa < lub = Rm < lub = 1 220 MPa2023-06-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 3479:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 4627:2014-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Odkuwki -- De ≤ 200 mm -- 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2023-06-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 4627:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 3364:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) -- Przetopiona z elektrody topliwej, wyżarzona zmiękczająco, materiał na odkuwki a lub D < lub = 300 mm2023-06-02KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 3364:2023-06
- wersja angielska
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2559:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Preimpregnaty włókna węglowego -- Oznaczanie zawartości żywicy i włókna oraz masy włókna na jednostkę powierzchni2023-04-27KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2559:2023-04
- wersja angielska
49.030.60 Nity
PN-EN 6101:2016-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nity, 100° z łbem płaskim średniej wielkości, z zawężoną tolerancją -- Seria calowa2023-05-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 6101:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 6081:2016-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nity z łbem uniwersalnym, z zawężoną tolerancją -- Seria calowa2023-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 6081:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 6080:2016-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nity z łbem normalnym płaskim 100°, z zawężoną tolerancją -- Seria calowa2023-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 6080:2023-05
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3375-011:2017-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 011: Pojedynczy oplot -- Czwórka gwiazdowa 100 omów -- Lekka -- Typ KL -- Norma wyrobu2023-06-05KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-011:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 2997-002:2017-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe łączone pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 002: Warunki wykonania i rozmieszczenie styków2023-06-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-002:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 2235:2015-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jedno- i wielożyłowe ekranowane i w osłonach -- Warunki techniczne2023-06-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2235:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 2266-008:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura działania między -55 °C a 200 °C -- Część 008: Kable i przewody rodziny DRP (para) DRT (3 żyłowe) DRQ (4 żyłowe), wielożyłowe drukowalne laserem UV z płaszczem -- Norma wyrobu2023-04-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2266-008:2023-04
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 3375-011:2017-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 011: Pojedynczy oplot -- Czwórka gwiazdowa 100 omów -- Lekka -- Typ KL -- Norma wyrobu2023-06-05KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-011:2023-06
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-15:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń2023-04-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-15+A1:2023-04
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2023-04-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-61:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-07:2015-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Weryfikacja i zatwierdzenie automatycznego maszynowego lutowania falowego2023-04-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-61:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-08:2015-03
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ręczne lutowanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności2023-04-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-61:2023-04
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 13411-3+A1:2009/Ap1:2020-01
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2023-05-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 13411-3+A1:2009
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2023-05-31KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-3:2023-05
- wersja angielska
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
PN-EN 1493:2010
- wersja angielska
Podnośniki pojazdów2023-05-02KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 1493:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 1493:2010
- wersja niemiecka
Podnośniki pojazdów2023-05-02KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 1493:2023-05
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 7623:2016-01
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Przyczepność linki do warstwy rdzeniowej -- Badanie przed i po wygrzewaniu2023-05-12KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 7623:2023-05
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN 15618+A1:2012
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby meblowe -- Klasyfikacja i metody badania2023-06-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 15618:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 15618+A1:2012
- wersja niemiecka
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby meblowe -- Klasyfikacja i metody badania2023-06-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 15618:2023-06
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 11644:2010
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Badanie adhezji wykończenia2023-05-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 11644:2023-05
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 15238:2009/AC:2009
- wersja polska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie ilości materiału o wielkości cząstek przekraczającej 60 mm2023-05-02KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 15238:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15238:2009
- wersja polska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie ilości materiału o wielkości cząstek przekraczającej 60 mm2023-05-02KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 15238:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 12580:2013-12
- wersja angielska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie ilości2023-04-28KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 12580:2023-04
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 16923:2017-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2023-05-02KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 16923:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 16923:2017-07
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2023-05-02KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 16923:2023-05
- wersja angielska
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-EN 16923:2017-07
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2023-05-02KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 16923:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 16923:2017-07
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE2023-05-02KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 16923:2023-05
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 1468:2012
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Płyty surowe -- Wymagania2023-04-28KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1468:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 1467:2012
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Bloki surowe -- Wymagania2023-04-12KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1467:2023-04
- wersja angielska
PN-G-04036:1997
- wersja polska
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie intensywności osiadania pyłu2023-04-11KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-04036:2023-04
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja angielska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2023-05-10KT 222PN-EN ISO 3679:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2023-05-10KT 222PN-EN ISO 3679:2023-05
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15195:2014-12
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości2023-05-11KT 222PN-EN 15195:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15195:2014-12
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości2023-05-11KT 222PN-EN 15195:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 16329:2013-07
- wersja polska
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda z liniowym przebiegiem chłodzenia łaźni2023-04-26KT 222PN-EN 16329:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12177:2003
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie zawartości benzenu metodą chromatografii gazowej2023-04-26KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 12177:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 16329:2013-07
- wersja angielska
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda z liniowym przebiegiem chłodzenia łaźni2023-04-26KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 16329:2023-04
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18122:2016-01
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości popiołu2023-05-08KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18122:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 18122:2016-01
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości popiołu2023-05-08KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18122:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 18122:2016-01/Ap1:2019-04
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości popiołu2023-05-08KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18122:2023-05
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 13704:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Obliczanie grubości ścianki rur grzejników stosowanych w rafineriach nafty2023-05-05KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13704:2023-05
- wersja angielska
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-EN ISO 7278-2:2004
- wersja polska
Ciekłe węglowodory -- Pomiary dynamiczne -- Układy kontrolne do sprawdzania liczników objętościowych -- Część 2: Rurowe układy kontrolne2023-05-11KT 223 Gazów TechnicznychPN-EN ISO 7278-2:2023-05
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 10062:2009
- wersja polska
Badania korozyjne w sztucznej atmosferze zawierającej zanieczyszczenia gazowe o bardzo niskim stężeniu2023-05-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 10062:2023-05
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 14284:1998
- wersja polska
Stal, surówka i żeliwo -- Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania składu chemicznego2023-05-05KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 14284:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14284:2003
- wersja angielska
Stal i żelazo -- Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania składu chemicznego2023-05-05KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 14284:2023-05
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2023-05-31KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2023-05-31KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 10025-6:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym2023-04-27KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-6+A1:2023-04
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2023-05-31KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2023-05-31KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 10025-6:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym2023-04-27KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-6+A1:2023-04
- wersja angielska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 12020-2:2017-02/AC:2017-06
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu2023-05-31KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 12020-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 12020-2:2017-02
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu2023-05-31KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 12020-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15530:2008
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Aspekty środowiskowe wyrobów aluminiowych -- Wytyczne ogólne wprowadzania do norm2023-05-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 5755:2013-03
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne -- Wymagania techniczne2023-04-11KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5755:2023-04
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN 843-5:2007
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Właściwości mechaniczne ceramiki monolitycznej w temperaturze pokojowej -- Część 5: Analiza statystyczna2023-06-06KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 20501:2023-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 20504:2020-01
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie właściwości ściskających2023-06-06KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 20504:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 725-11:2007
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania proszków ceramicznych -- Część 11: Oznaczanie zagęszczenia po spiekaniu swobodnym2023-05-09KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 21821:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 725-4:2007
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania proszków ceramicznych -- Część 4: Oznaczanie zawartości tlenu w azotku glinu z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej2023-05-09KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 21814:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 725-2:2008
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania proszków ceramicznych -- Część 2: Oznaczanie zanieczyszczeń w tytanianie baru2023-05-08KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 21813:2023-05
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1675:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Żywice ciekłe -- Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną2023-06-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1675:2023-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 6401:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) -- Oznaczanie resztkowego monomeru chlorku winylu -- Metoda chromatografii gazowej2023-06-07KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6401:2023-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 306:2014-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa termoplastyczne -- Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST)2023-05-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 306:2023-05
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-EN 20187:2000
- wersja polska
Papier, tektura i masy włókniste -- Znormalizowane warunki klimatyzowania i badania oraz sposób sprawdzania warunków i klimatyzowania próbek2023-05-08KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 187:2023-05
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 3037:2013-12
- wersja angielska
Tektura falista -- Oznaczanie odporności na zgniatanie krawędziowe (metoda nieparafinowanej krawędzi)2023-06-07KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 3037:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 20187:2000
- wersja polska
Papier, tektura i masy włókniste -- Znormalizowane warunki klimatyzowania i badania oraz sposób sprawdzania warunków i klimatyzowania próbek2023-05-08KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 187:2023-05
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 7784-3:2016-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 3: Metoda z krążkiem pokrytym papierem ściernym i przesuwającą się liniowo próbką do badań2023-05-12KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7784-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja angielska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2023-05-10KT 222PN-EN ISO 3679:2023-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2023-05-10KT 222PN-EN ISO 3679:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 927-2:2014-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne2023-05-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-2:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 13300:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja2023-04-28KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13300:2023-04
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-6:2001
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Strącany węglan wapnia2023-06-07KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-6:2023-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 18314-3:2018-10
- wersja angielska
Kolorymetria analityczna -- Część 3: Indeksy specjalne2023-05-08KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18314-3:2023-05
- wersja angielska
91.060.20 Dachy
PN-EN 14437:2005
- wersja angielska
Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia2023-04-26KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 14437:2023-04
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-3:2012
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2023-05-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-3:2023-05
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-B-19707:2013-10
- wersja polska
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności2023-05-24KT 196 Cementu i WapnaPN-B-19707:2023-05
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 933-6:2014-07
- wersja angielska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw2023-06-06KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-6:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 933-5:2000
- wersja polska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych2023-05-04KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-5:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 933-5:2000/A1:2005
- wersja polska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych2023-05-04KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-5:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 1468:2012
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Płyty surowe -- Wymagania2023-04-28KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1468:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 1467:2012
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Bloki surowe -- Wymagania2023-04-12KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1467:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 1097-7:2008
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna2023-04-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-7:2023-04
- wersja angielska
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
PN-EN 14437:2005
- wersja angielska
Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia2023-04-26KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 14437:2023-04
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 14487-1:2007
- wersja polska
Beton natryskowy -- Część 1: Definicje, wymagania i zgodność2023-04-28KT 274 BetonuPN-EN 14487-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 14437:2005
- wersja angielska
Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia2023-04-26KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 14437:2023-04
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12846-2:2011
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 2: Upłynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe2023-05-31KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 12846-2:2023-05
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 823:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości2023-05-10KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 29466:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 1608:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych2023-05-10KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 29766:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 826:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu2023-05-10KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 29469:2023-05
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2023-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5+A1:2023-05
- wersja angielska
PN-EN 12098-5:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,82023-04-20KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12098-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12098-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 82023-04-20KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-1:2023-04
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 15218:2013-12
- wersja angielska
Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania2023-06-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 15218:2023-06
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1566-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu2023-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1566-1:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1455-1:2002
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2023-05-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1455-1:2023-05
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 13300:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja2023-04-28KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13300:2023-04
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60335-2-62:2011
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-62: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia2023-04-24KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-62:2023-04
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 12098-3:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące elektrycznych systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,82023-04-21KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-3:2023-04
- wersja angielska
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
PN-EN 14785:2009
- wersja polska
Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami -- Wymagania i metody badań2023-06-02KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 16510-2-6:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 16510-1:2018-08
- wersja angielska
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2023-06-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 16510-1:2023-06
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 12098-3:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące elektrycznych systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,82023-04-21KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12098-5:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,82023-04-20KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12098-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 12098-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 82023-04-20KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 12098-1:2023-04
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 15618+A1:2012
- wersja niemiecka
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby meblowe -- Klasyfikacja i metody badania2023-06-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 15618:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 15618+A1:2012
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby meblowe -- Klasyfikacja i metody badania2023-06-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 15618:2023-06
- wersja angielska
PN-EN 1335-1:2020-09
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Wyznaczanie wymiarów2023-04-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-1+A1:2023-04
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 61855:2003
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do pielęgnacji włosów do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2023-05-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61855:2023-05
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1888-2:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg2023-05-29KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-2+A1:2023-05
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13451-11:2014-05
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych2023-05-31KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-11:2023-05
- wersja angielska