Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN 13306:2010
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania2018-01-24KT 9 NiezawodnościPN-EN 13306:2018-01
- wersja angielska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 10075-1:2002
- wersja angielska
Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 1: Terminy ogólne i definicje2018-01-24KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10075-1:2018-01
- wersja angielska
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 14478:2005
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Terminologia ogólna2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14478:2018-02
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN 27286:1998
- wersja polska
Znaki graficzne na urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego2018-02-09KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 9362:2012
- wersja polska
Bankowość -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod identyfikujący instytucję (BIC)2018-02-05KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 9362:2018-02
- wersja polska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN 13306:2010
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Terminologia dotycząca obsługiwania2018-01-24KT 9 NiezawodnościPN-EN 13306:2018-01
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007
- wersja polska
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących2018-02-06KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007
- wersja polska
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących2018-02-06KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
- wersja polska
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących2018-02-06KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 17011:2006
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność2018-02-05KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17011:2018-02
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 14142-1:2011
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Bazy danych adresowych -- Część 1: Części składowe adresu pocztowego2018-02-01KT 259 PocztyPN-EN ISO 19160-4:2018-02
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15378:2015-12
- wersja angielska
Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych -- Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)2018-02-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15378:2018-02
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN 14820:2009
- wersja polska
Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 6710:2018-01
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11981:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Określanie kompatybilności fizycznej produktów do konserwacji soczewki kontaktowej z soczewkami kontaktowymi2018-02-08KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11981:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11986:2010
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Dobór i dopuszczanie środków konserwujących2018-02-07KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11986:2018-02
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 9917-2:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Cementy wiążące z udziałem wody -- Część 2: Cementy modyfikowane żywicą2018-02-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9917-2:2018-02
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17664:2005
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Informacje dostarczane przez wytwórcę w celu postępowania z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do ponownej sterylizacji2018-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 17664:2018-02
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-4:2017-08
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2018-02-08KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-4:2018-02
- wersja angielska
11.100.30 Analiza krwi i moczu
PN-EN 14820:2009
- wersja polska
Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 6710:2018-01
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13137:2004
- wersja polska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w odpadach, szlamach i osadach2018-01-22KT 216 Odpadów
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 13284-1:2007
- wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna2018-02-05KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 13284-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13284-2:2005
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 2: Automatyczne systemy pomiarowe2018-02-05KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 13284-2:2018-02
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 10075-1:2002
- wersja angielska
Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 1: Terminy ogólne i definicje2018-01-24KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10075-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 27243:2005
- wersja polska
Środowiska gorące -- Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT2018-01-15KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 7243:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7250-1:2010
- wersja angielska
Podstawowe wymiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego -- Część 1: Określanie wymiarów ciała ludzkiego oraz punkty odniesienia2017-12-28KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 7250-1:2017-12
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 10093:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Badania ogniowe -- Znormalizowane źródła zapłonu2018-01-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2018-02-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2018-02
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14460:2008
- wersja polska
Urządzenia odporne na wybuch2018-02-22KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14460:2018-02
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61057:2002/AC:2006
- wersja angielska
Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 61057:2002
- wersja angielska
Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 50364:2012
- wersja polska
Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań2018-02-22KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50364:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50421:2006
- wersja angielska
Norma wyrobu służąca do wykazania zgodności osobnych nadajników rozsiewczych z poziomami odniesienia lub ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi narażeń ludności na pola elektomagnetyczne o częstotliwości radiowej (30 MHz do 40 GHz)2018-01-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 50519:2010
- wersja angielska
Ocena ekspozycji pracowników na pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez przemysłowe urządzenia do nagrzewania indukcyjnego2018-01-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 50476:2008
- wersja angielska
Określanie zgodności nadajników radiodyfuzyjnych z wymaganiami na poziomy odniesienia i ograniczenia podstawowe ekspozycji ogółu ludności w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych (3 MHz-30 MHz) -- Norma wyrobu2018-01-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15507:2009
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Badania porównawcze różnych rodzajów polietylenu2018-02-09KT 133 OpakowańPN-EN 15507:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-2:2009
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 14058:2007
- wersja polska
Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem2018-02-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14058:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 342:2006/AC:2008
- wersja polska
Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2018-01-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 342:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 342:2006
- wersja polska
Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem2018-01-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 342:2018-01
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13634:2016-03
- wersja angielska
Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13634:2018-02
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 25178-71:2013-06
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 71: Wzorce programowane2018-02-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 25178-71:2018-02
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacjami2018-02-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02/Ap1:2014-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacjami2018-02-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2018-02-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja niemiecka
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2018-02-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 6416:2006
- wersja angielska
Hydrometria -- Pomiar natężenia przepływu metodą ultradźwiękową (akustyczną)2018-01-24KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 6416:2018-01
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-2:2010
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków2018-02-09KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-2:2018-02
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62056-6-1:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja angielska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz-40 GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/AC:2011
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz - 40 GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja angielska
Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110MHz - 40GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/A1:2013-06
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja angielska
Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 62586-1:2014-08
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62586-1:2018-01
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 14784-2:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych -- Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma2018-01-15KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16371-2:2018-01
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 15996:2009
- wersja polska
Butle do gazów -- Zawory ciśnienia resztkowego -- Wymagania ogólne i badania typu2018-01-17KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15996:2018-01
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2018-02-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11295:2010
- wersja polska
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji2018-02-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11295:2010/Ap1:2015-01
- wersja angielska
Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji2018-02-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11295:2010
- wersja angielska
Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji2018-02-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
PN-EN 15280:2013-12
- wersja angielska
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym stosowana do rurociągów chronionych katodowo2018-01-25KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 18086:2018-01
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 12474:2009
- wersja polska
Ochrona katodowa rurociągów podmorskich2018-01-22KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
23.060.30 Zawory zasuwowe
PN-EN 593+A1:2011
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przepustnice metalowe2018-02-07KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 593:2018-02
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-4:2015-04
- wersja angielska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 4: Wymiary, konstrukcja, metody badań i wymagania dla korków z łbem sześciokątnym i gniazdem sześciokątnym2018-01-17KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-4:2018-01
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 13771-2:2009
- wersja polska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2018-01-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13771-2:2018-01
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-17:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających2018-02-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-17:2018-02
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 13916:1999
- wersja polska
Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania2018-02-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13916:2018-02
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 544:2011
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie2018-02-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 544:2018-02
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 27286:1998
- wersja polska
Znaki graficzne na urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego2018-02-09KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN 730-2:2006
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej2018-02-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5175-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 730-1:2006
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Zawierające zaporę płomieniową2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5175-1:2018-01
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 17640:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2011/Ap1:2015-06
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2011
- wersja polska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2018-01-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 10675-2:2013-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy2017-12-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10675-2:2017-12
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 50519:2010
- wersja angielska
Ocena ekspozycji pracowników na pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez przemysłowe urządzenia do nagrzewania indukcyjnego2018-01-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2018-02-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-10:2006
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 10: Almandyn2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-10:2018-01
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 17836:2006
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Wyznaczanie współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie2018-02-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 17836:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 3210:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwas fosforowy/kwas chromowy2018-02-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 3210:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 27830:2013-12
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wytyczne oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych2018-02-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 27830:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 2143:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminim i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym2018-01-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2143:2018-01
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 27830:2013-12
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wytyczne oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych2018-02-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 27830:2018-02
- wersja angielska
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 15773:2009
- wersja polska
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej (systemy duplex) -- Specyfikacje, zalecenia i wskazówki2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15773:2018-02
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-25-5:2007
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-25-5:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 61400-25-1:2007
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-25-1:2018-02
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13771-2:2009
- wersja polska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 2: Agregaty skraplające2018-01-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13771-2:2018-01
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60445:2011
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów2018-01-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN 60137:2010
- wersja polska
Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01KT 76 IzolatorówPN-EN 60137:2018-02
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 61360-1:2010
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61360-1:2018-01
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 61810-2:2011
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność2018-01-25KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki ZabezpieczeniowejPN-EN 61810-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 61810-2-1:2011
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B102018-01-24KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki ZabezpieczeniowejPN-EN 61810-2-1:2018-01
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-1:2009
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 62271-1:2009/A1:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60715:2007
- wersja polska
Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60715:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2018-01
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN 62271-1:2009
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 62271-1:2009/A1:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-1:2018-02
- wersja angielska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13032-2:2010
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków2018-02-09KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-2:2018-02
- wersja angielska
29.140.20 Żarówki
PN-EN 50285:2005
- wersja polska
Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego -- Metody pomiarów2018-02-09KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 50285:2005
- wersja polska
Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego -- Metody pomiarów2018-02-09KT 4 Techniki Świetlnej
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50126:2002/AC:2006
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002/AC:2011
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60077-1:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60077-2:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Elementy elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-2:2018-01
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61360-1:2010
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61360-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60286-1:2002
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśma ciągła2018-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-1:2018-01
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN 60679-1:2007
- wersja angielska
Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-01-17KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 60679-1:2018-01
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11554:2010
- wersja polska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej2018-01-17KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11554:2018-01
- wersja angielska
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
PN-ETSI EN 300 224-1 V1.3.1:2005
- wersja angielska
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -- On-site paging service -- Part 1: Technical and functional characteristics, including test methods2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 224 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2003
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Lokalne usługi przywoławcze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 224 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 357-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 296-2 V1.2.1:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) -- Cześć 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50400:2006
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja angielska
Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/AC:2011
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz - 40 GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja angielska
Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50400:2006/A1:2013-06
- wersja angielska
Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/AC:2013-08
- wersja angielska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz-40 GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/A1:2014-05
- wersja angielska
Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011
- wersja polska
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110MHz - 40GHz)2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62232:2018-01
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50364:2012
- wersja polska
Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań2018-02-22KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50364:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 357-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2003
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Lokalne usługi przywoławcze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 224 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 296-2 V1.2.1:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) -- Cześć 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 296 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 224-1 V1.3.1:2005
- wersja angielska
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -- On-site paging service -- Part 1: Technical and functional characteristics, including test methods2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 224 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-01-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 357 V2.1.1:2018-01
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-HD 123.4 S1:2010
- wersja angielska
Falowody -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące falowodów kołowych2018-02-12KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60153-4:2018-02
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-03
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-02
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08/A11:2017-09
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-33:2002
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-33: Sposoby badania -- Odporność na korozję naprężeniową2018-02-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-33:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60794-2:2003
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe2018-01-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2:2018-01
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61753-121-2:2011
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 121-2: Simpleksowe i dupleksowe kable z włóknem jednomodowym i złączami o cylindrycznych ferrulach dla kategorii klimatycznej C -- Środowisko kontrolowane2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-121-2:2018-01
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 62343:2013-10
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60950-1:2007/A12:2011
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A11:2009
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A12:2011
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/AC:2012
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
35.040 Kodowanie informacji
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: Deklaracje dla certyfikatów kwalifikowanych2018-02-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 62657-2:2016-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2017-12-28KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62657-2:2017-12
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: Deklaracje dla certyfikatów kwalifikowanych2018-02-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15969-1:2015-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11615:2013-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach leczniczych2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11615:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11616:2013-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach farmaceutycznych2018-02-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11616:2018-02
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 60950-1:2007/A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A11:2009
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A12:2011
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/A12:2011
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-1:2007/AC:2012
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 11489:2000
- wersja polska
Jubilerstwo -- Oznaczanie platyny w jubilerskich stopach platyny -- Oznaczanie wagowe po redukcji chlorkiem rtęci(I)2018-02-09KT 239 Jubilerstwa
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 15194+A1:2012
- wersja angielska
Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym (EPAC) -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN 15194+A1:2012
- wersja angielska
Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym (EPAC) -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15194:2018-01
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50126:2002/AC:2006
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002/AC:2011
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50126:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50126-1:2018-02
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14478:2005
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Terminologia ogólna2018-02-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14478:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60077-1:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 60077-2:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Elementy elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-2:2018-01
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50155:2007
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50463-5:2013-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 5: Ocena zgodności2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-5:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50463-1:2013-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 1: Postanowienia ogólne2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50463-2:2013-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 2: Pomiar energii2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50463-3:2013-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 3: Przetwarzanie danych2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-3:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50463-4:2013-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 4: Komunikacja2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-4:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 50155:2007/AC:2010
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze2018-01-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3820:2007
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby metryczne, z łbem sześciokątnym normalnym, ze zgrubną tolerancją trzpienia normalnego, z gwintem krótkim, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) / 315 °C2018-02-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3820:2018-02
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4644-001:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne i optyczne prostokątne modułowe, wkładki prostokątne, temperatura pracy 175 °C (lub 125 °C) ciągła -- Część 001: Warunki techniczne2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4644-001:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 3475-701:2002
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 701: Zdolność do zdzierania i przyleganie izolacji do przewodu2018-02-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-701:2018-02
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN ISO 1825:2011
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa -- Wymagania2018-02-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1825:2018-02
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 14776:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Urządzenia do obsługi naziemnej i ich działanie -- Wykorzystanie pakietu danych telemetrycznych i zdalnego sterowania2018-02-05KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-70-41:2018-02
- wersja angielska
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
PN-EN 61057:2002
- wersja angielska
Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 61057:2002/AC:2006
- wersja angielska
Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 61057:2018-02
- wersja angielska
55.040 Materiały i przybory opakowaniowe
PN-EN 14932:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli -- Wymagania i metody badań2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14932:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15507:2009
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Badania porównawcze różnych rodzajów polietylenu2018-02-09KT 133 OpakowańPN-EN 15507:2018-02
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-B03:2000
- wersja polska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Odporność wybarwień na pogodę: Ekspozycja zewnętrzna2018-02-09KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-B03:2018-02
- wersja angielska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853+A1:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-7:2012
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny2018-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-7:2018-01
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 13368-2:2012
- wersja angielska
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie żelaza schelatowanego przez o,o-EDDHA i o,o-EDDHMA metodą chromatografii jonowej2018-02-05KT 156 NawozówPN-EN 13368-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13368-2:2012/Ap1:2013-03
- wersja angielska
Nawozy -- Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- Część 2: Oznaczanie żelaza schelatowanego przez o,o-EDDHA i o,o-EDDHMA metodą chromatografii jonowej2018-02-05KT 156 NawozówPN-EN 13368-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 14069:2005
- wersja polska
Środki wapnujące -- Opis i minimalne wymagania2018-02-01KT 156 NawozówPN-EN 14069:2018-02
- wersja angielska
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-EN 12014-2:2001
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów -- Część 2: Oznaczanie zawartości azotanów w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC2018-01-17KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 12014-2:2018-01
- wersja angielska
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86013:1994
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Oznaczanie stałości -- Próba Abla2018-02-13KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86013:2018-02
- wersja polska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 883:2006
- wersja polska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek wodorotlenek poliglinu i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu2018-02-09KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 17034:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 881:2006
- wersja polska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek glinu, chlorek wodorotlenek glinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu (monomeryczne)2018-02-09KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 17034:2018-02
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15050:1996
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Siatki okładzinowe zgrzewane2018-01-12KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15050:2018-01
- wersja polska
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
PN-EN 1552:2005
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych2018-02-12KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN ISO 19225:2018-02
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania2018-01-24KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 4259-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4259-2:2018-01
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 20623:2010
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych cieczy -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)2018-02-12KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 20623:2018-02
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13399:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13399:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 13398:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13398:2017-12
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19901-2:2005
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Specyficzne wymagania dla konstrukcji przybrzeżnych -- Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i kryteria2018-02-07KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19901-2:2018-02
- wersja angielska
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN 12681:2005
- wersja polska
Odlewnictwo -- Badania radiograficzne2018-01-24KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12681-1:2018-01
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN 15280:2013-12
- wersja angielska
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym stosowana do rurociągów chronionych katodowo2018-01-25KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 18086:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 12474:2009
- wersja polska
Ochrona katodowa rurociągów podmorskich2018-01-22KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10263-5:2004
- wersja polska
Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję2018-01-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-5:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 10263-4:2004
- wersja polska
Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego2018-01-15KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-4:2018-01
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10263-5:2004
- wersja polska
Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję2018-01-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-5:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 10263-4:2004
- wersja polska
Stal -- Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego2018-01-15KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10263-4:2018-01
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN 25754:1997
- wersja polska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2018-02-06KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4492:2013-07
- wersja angielska
Proszki metaliczne z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Określanie zmian wymiarowych związanych z prasowaniem i spiekaniem2018-01-25KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4492:2018-01
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14298:2005
- wersja polska
Tarcica -- Ocena jakości suszenia2018-02-05KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14298:2018-02
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13227:2004/AC:2007
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Lamparkiet z drewna litego2018-02-01KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13227:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13227:2004
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Lamparkiet z drewna litego2018-02-01KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13227:2018-02
- wersja angielska
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
PN-EN 13900-2:2004
- wersja polska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 2: Oznaczanie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania w plastyfikowanym poli(chlorku winylu) przez walcowanie2018-02-12KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 23900-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13900-3:2004
- wersja polska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 3: Oznaczanie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania czarnych i barwnych pigmentów w polietylenie przez walcowanie2018-02-12KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 23900-3:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13900-1:2004
- wersja polska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-02-09KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 23900-1:2018-02
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22007-1:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 1: Zasady ogólne2018-01-25KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 22007-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 10093:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Badania ogniowe -- Znormalizowane źródła zapłonu2018-01-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-5:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 5: Przygotowanie znormalizowanych kształtek do badania anizotropii2018-01-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-5:2018-01
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 14932:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli -- Wymagania i metody badań2018-02-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14932:2018-02
- wersja angielska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-9+A1:2013-12
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 9: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów z alternatywnymi warstwami wewnętrznymi2018-01-25KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-9:2018-01
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 8028:2003
- wersja polska
Węże i przewody z gumy, i/lub z tworzyw sztucznych, do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania2018-02-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8028:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 1825:2011
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa -- Wymagania2018-02-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1825:2018-02
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 287:2011
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej2018-02-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 287:2018-02
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-2:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-3:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania2018-02-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-3:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-1:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-8:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2018-01-24KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-8:2018-01
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 6270-1:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja ciągła2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6270-2:2006
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 2: Metoda eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną2018-02-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-4:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 4: Metody plamienia2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-4:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 2812-1:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda2018-01-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-1:2018-01
- wersja angielska
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN ISO 8028:2003
- wersja polska
Węże i przewody z gumy, i/lub z tworzyw sztucznych, do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania2018-02-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8028:2018-02
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13398:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13398:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 13399:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2017-12-28KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13399:2017-12
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13467:2003
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin2018-02-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13467:2018-02
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach2018-01-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-B-02151-2:2018-01
- wersja polska
PN-B-02151-02:1987
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach2018-01-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-B-02151-2:2018-01
- wersja polska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-4:2011
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-4:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 62561-5:2011
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-5:2018-01
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 62056-6-1:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-5-3:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2018-02-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2018-02
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2018-02-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-10:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 10: Zagęszczalność2018-02-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-10:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 12697-10:2005/AC:2008
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 10: Zagęszczalność2018-02-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-10:2018-02
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1436+A1:2008
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg2018-02-09KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1436:2018-02
- wersja angielska
97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60065:2015-08/A11:2017-09
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-03
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-02
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60065:2015-08
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60350-2:2014-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60350-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 60350-2:2014-03/A11:2014-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60350-2:2018-02
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50090-8:2002
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 8: Ocena zgodności wyrobów2018-01-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
PN-EN 527-3:2004
- wersja polska
Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji2018-02-09KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.145 Drabiny
PN-EN 131-3:2007
- wersja angielska
Drabiny -- Część 3: Informacje użytkowe2018-02-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 131-3:2018-02
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14041:2006
- wersja polska
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2018-02-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14041:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 14041:2006/AC:2007
- wersja polska
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2018-02-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14041:2018-02
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 15649-1+A2:2014-03
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody badań2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-6+A1:2014-03
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy D2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-6:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-7:2010
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 7: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy E2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-7:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-5:2010
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy C2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-5:2018-02
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14225-2:2006
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 14225-1:2006
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 14225-3:2006
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 3: Skafandry (zespoły) ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2018-02-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-3:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-1+A2:2014-03
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 1: Klasyfikacja, materiały, wymagania ogólne i metody badań2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-2+A2:2013-09
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 2: Informacje dla konsumenta2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-2:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-3+A1:2012
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy A2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-3:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 15649-4+A1:2012
- wersja angielska
Przedmioty rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń klasy B2018-02-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 25649-4:2018-02
- wersja angielska