Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 132:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Terminologia i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Podstawowe terminy i definicje2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-ISO 10015:2004
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące szkolenia2020-08-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10015:2020-08
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-IEC 1123:1998
- wersja polska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10015:2004
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące szkolenia2020-08-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10015:2020-08
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-IEC 1123:1998
- wersja polska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN 60601-2-31:2008
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-31:2008/A1:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60580:2002
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-26:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-26:2020-09
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN 80601-2-60:2015-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-60:2020-09
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7787-2:2002
- wersja angielska
Obrotowe narzędzia dentystyczne -- Noże -- Część 2: Noże laboratoryjne z węglików spiekanych2020-09-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7787-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-1:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-3:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 3: Typy College2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-2:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 2: Typy Meriam2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9997:2002
- wersja angielska
Strzykawki dentystyczne z nabojem2020-08-07KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 9997:2020-08
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15597-1:2009
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Piaskarki -- Część 1: Wymagania dotyczące dozowania2020-08-20KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15597-1:2020-08
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-22:2015-07
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła2020-07-31KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-22+A1:2020-07
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja polska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
PN-ISO 9705:1999/Ap1:2013-09
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Badania ogniowe -- Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali2020-08-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-ISO 9705:1999
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Badania ogniowe -- Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali2020-08-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja polska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 132:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Terminologia i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 420+A1:2012
- wersja polska
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań2020-09-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 21420:2020-09
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-ISO 14139:2004
- wersja polska
Pomiary hydrometryczne -- Pomiary przepływu w korytach otwartych z wykorzystaniem budowli -- Złożone budowle pomiarowe2020-08-19KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 50413:2009
- wersja polska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja angielska
Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 60580:2002
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 12544-2:2003
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 2: Sprawdzanie stałości techniką filtra2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16526-2:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16526-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12544-3:2003
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 3: Technika spektrometryczna2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16526-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16526-3:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12544-1:2003
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 1: Technika dzielnika napięcia2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16526-1:2020-08
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15015:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do wody ciepłej i zimnej nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-08-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 14624:2012
- wersja angielska
Charakterystyki przenośnych wykrywaczy nieszczelności i przyrządów kontrolnych dla pomieszczeń, do chlorowcowanych czynników ziębniczych2020-08-18KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14624:2020-08
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-IEC 61939:2004
- wersja polska
Stoliki do pilarek tarczowych użytkowanych jako stołowe -- Stoliki do ręcznych pilarek tarczowych o maksymalnej średnicy tarczy 315 mm -- Wymagania bezpieczeństwa użytkowania2020-08-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badanie i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza -- Część 2: Określanie minimalnego strumienia objętości powietrza okapów wyciągowych i końcówek wylotowych2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania dotyczące badania i znakowania współczynnika separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 8289:2002
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8289-1:2020-08
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-5:2005
- wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2020-08-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-5:2020-08
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-3-100:2012
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62282-3-100:2020-09
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 60904-4:2010
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-08-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-4:2020-08
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61293:2000
- wersja polska
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa2020-09-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61293:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-27:2014-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2020-08-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-27-3:2020-08
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-IEC 60282-2:1999
- wersja polska
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Bezpieczniki gazowydmuchowe2020-08-31KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-IEC 255-11:1994
- wersja polska
Przekaźniki energoelektryczne -- Zaniki i składowe zmienne pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych2020-08-31KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-E-05111:1999
- wersja polska
Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia2020-09-11KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62031:2010/A2:2015-04
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja polska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010
- wersja polska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60146-1-3:2014-09
- wersja angielska
Przekształtniki półprzewodnikowe -- Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej -- Część 1-3: Transformatory i dławiki2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 62041:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Wymagania EMC2020-08-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 62041:2020-08
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 62031:2010/A2:2015-04
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja polska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010
- wersja polska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60512-28-100:2013-07
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g2020-08-17KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-28-100:2020-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja polska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja angielska
Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 62041:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Wymagania EMC2020-08-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 62041:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61756-1:2006
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu systemów zarządzania światłowodami -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2020-09-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61756-1:2020-09
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-2:2016-09
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2020-08-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-2:2020-08
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50411-3-3:2012
- wersja angielska
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 3-3: Zabezpieczenia spawów światłowodów jednomodowych2020-08-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-3-3:2020-08
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: Zdalne zasilanie2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-2:2018-09
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2020-08-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-2:2020-08
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ENV 14062-2:2004
- wersja angielska
Systemy kart identyfikacyjnych -- Zastosowania w transporcie lądowym -- Elektroniczne pobieranie opłat -- Część 2: Wymagania dotyczące przesyłanych komunikatów2020-08-19KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ENV 14062-1:2004
- wersja angielska
Systemy kart identyfikacyjnych -- Zastosowania w transporcie lądowym -- Elektroniczne pobieranie opłat -- Część 1: Charakterystyki fizyczne, sygnały i protokoły transmisji2020-08-19KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz2020-08-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19111-2:2012
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych -- Część 2: Rozszerzenia dla wartości parametrycznych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 19111:2010
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Część 2: Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: Zdalne zasilanie2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-S-73102:1994
- wersja polska
Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się -- Wymagania i badania2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-S-73025:1994
- wersja polska
Wyposażenie elektryczne pojazdów silnikowych -- Alternatory -- Wymagania i badania2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.20 Autobusy
PN-S-47010:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Autobusy -- Wymagania podstawowe2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 17409:2017-03
- wersja angielska
Pojazdy z napędem elektrycznym -- Połączenie z zewnętrznym źródłem zasilania -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 17409:2020-08
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-K-88163:1994
- wersja polska
Wagony towarowe -- Urządzenia cięgłowe nawskrośne -- Cięgło krótkie2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-11010:1994
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu -- Wymagania ogólne2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-23010:1994/Az1:1999
- wersja polska
Wagony towarowe dwuosiowe uniwersalne -- Wymagania i badania2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-23010:1994
- wersja polska
Wagony towarowe dwuosiowe uniwersalne -- Wymagania i badania2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-11010:1994/Az1:1999
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu -- Wymagania ogólne2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 1502:1999
- wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej -- Drabinki zaburtowe2020-08-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1502:2020-08
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4533-001:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 001: Metody zakańczania i narzędzia2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-001:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 3475-513:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 513: Rezystancja odkształcenia (Montaż za pomocą plastikowych opasek zaciskowych)2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-513:2020-07
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-15+A1:2011
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-15:2020-08
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-10-09:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- System kontroli niezgodności2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-10-09:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 16602-20:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zapewnienie jakości2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-20:2020-08
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-ISO 4344/Ak:1994
- wersja polska
Liny stalowe do dźwigów2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84736:1994
- wersja polska
Zawiesia jednopętlowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84733:1994
- wersja polska
Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84735:1994
- wersja polska
Zawiesia o obwodzie zamkniętym z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84732:1994
- wersja polska
Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84719:1994
- wersja polska
Cięgna z lin stalowych -- Złącza zaciskowe pętli2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84737:1994
- wersja polska
Zawiesia dwupętlowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84734:1994
- wersja polska
Zawiesia dwucięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-ISO 4344:1994
- wersja polska
Liny stalowe do dźwigów2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 21178:2013-07
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Oznaczanie rezystancji elektrycznej2020-08-04KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21178:2020-08
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-17:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 17: Mieszanki włókien chlorowych (homopolimery chlorku winylu) i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2020-09-07KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-17:2020-09
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3071:2007
- wersja polska
Tekstylia -- Oznaczanie pH ekstraktów wodnych2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3071:2020-08
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN 14704-1:2006
- wersja polska
Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 1: Metody paska2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 20932-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 14704-3:2007
- wersja polska
Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 3: Wyroby wąskie2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 20932-3:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 14704-2:2008
- wersja polska
Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 2: Metody wielokierunkowe2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 20932-2:2020-08
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-13:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-1:2020-08
- wersja angielska
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN 60335-2-87:2004/A1:2007
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-87:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-87:2004
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-87:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-87:2004/A2:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-87:2020-08
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 15742:2011
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych (OC) i polichlorowanych bifenyli (PCB) metodą GC/ECD2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15742:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 15741:2011
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych (OC) i polichlorowanych bifenyli (PCB) metodą GC/MS2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15741:2020-08
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-88114:1999
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wafle2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.160.10 Napoje alkoholowe
PN-A-79129:1999
- wersja polska
Napoje niskoalkoholowe gronowe i owocowe2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79123:1999
- wersja polska
Miód pitny2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-A-79034:1994/Az1:1997
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niegazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79035:1994
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niskogazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79034:1994
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niegazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 665:2004
- wersja polska
Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych2020-09-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 665:2020-09
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
PN-EN 14624:2012
- wersja angielska
Charakterystyki przenośnych wykrywaczy nieszczelności i przyrządów kontrolnych dla pomieszczeń, do chlorowcowanych czynników ziębniczych2020-08-18KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14624:2020-08
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 14128:2007
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 10113:2014-08
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej2020-07-31KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10113:2020-07
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Podstawowe terminy i definicje2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 439:2010
- wersja angielska
Stal i żelazo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda wagowa2020-08-06KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 439:2020-08
- wersja angielska
77.100 Żelazostopy
PN-EN 27526:1993
- wersja polska
Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-EN 27526:1993
- wersja polska
Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14128:2007
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13629:2012
- wersja niemiecka
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 13629:2012
- wersja angielska
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 75-1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania2020-09-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 75-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 536:2012
- wersja niemiecka
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 536:2012
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 536:2012
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 3668:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb2020-08-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3668:2020-08
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja polska
Cement -- Część 2: Ocena zgodności2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja angielska
Cement -- Część 2: Ocena zgodności2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12370:2001
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 15388:2008
- wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty i przycinane na wymiar wyroby stosowane na blaty kuchenne i toaletowe2020-07-29KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 15388:2020-07
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-50:2014-10
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-50:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 81-50:2014-10/Ap1:2015-10
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-50:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 81-50:2014-10
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-50:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2020-08
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN ISO 19432:2012
- wersja angielska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwa2020-07-27KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN ISO 19432-1:2020-07
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-1:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego2020-08-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12697-45:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Cześć 45: Badanie sztywności przy rozciąganiu próbek poddanych starzeniu w wodzie (SATS)2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-45:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-46:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach osiowego rozciągania2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-46:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-6:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-22+A1:2008
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 22: Koleinowanie2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-20:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-20:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-28:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-28:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-40:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Cześć 40: Wodoprzepuszczalność nawierzchni in situ2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-40:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-21:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 21: Badanie twardości (penetracji) za pomocą płaskich próbek2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-21:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-39:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-39:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-34:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 34: Badanie Marshalla2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-34:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-19:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-19:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-14:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 14: Zawartość wody2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-14:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-11:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-11:2020-07
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
93.160 Budownictwo hydrotechniczne
PN-B-12076:1999
- wersja polska
Drenowanie -- Projektowanie drenowania małospadkowego2020-08-19KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 61591:2002/A2:2011
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A12:2015-04
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A11:2014-08
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A1:2006
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 50242:2016-08
- wersja angielska
Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-08-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60436:2020-08
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50090-5-2:2005
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki oraz warstwy zależne od nośników -- Sieć HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Część 2: Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-4:2007
- wersja angielska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 131-4:2007
- wersja francuska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Wyroby do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska