Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 15225:2016-07
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zarządzanie jakością -- Struktura danych nomenklatury wyrobów medycznych2018-03-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-ISO 1100-2:2002
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 2: Określanie krzywej natężenia przepływu2018-03-30KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN 13622:2004
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia -- Terminy dotyczące sprzętu do spawania gazowego2018-03-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15296:2018-03
- wersja angielska
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN 60194:2010
- wersja polska
Płytki drukowane - projektowanie, wytwarzanie i montaż -- Terminy i definicje2018-03-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO 15225:2016-07
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zarządzanie jakością -- Struktura danych nomenklatury wyrobów medycznych2018-03-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
PN-EN 28654:1996
- wersja polska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-ISO 8855:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 1907:2007
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Terminologia2018-03-15KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1907:2018-03
- wersja angielska
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
PN-ISO 18115:2005
- wersja polska
Analiza chemiczna powierzchni -- Terminologia2018-03-12KT 249 Analizy Chemicznej
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-ISO 6405-2:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników -- Symbole graficzne specjalne dotyczące maszyn, osprzętu i wyposażenia2018-03-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 6405-1:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników -- Symbole graficzne ogólne2018-03-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN ISO 6412-2:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 2: Rzutowanie izometryczne2018-04-03KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 6412-3:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6412-1:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-1:2018-03
- wersja angielska
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
PN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15225:2016-07
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zarządzanie jakością -- Struktura danych nomenklatury wyrobów medycznych2018-03-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-55:2012
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-55: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania monitorów gazów oddechowych2018-04-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-55:2018-04
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8596:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotyp standardowy i jego prezentacja2018-03-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8596:2018-03
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7492:2005
- wersja polska
Zgłębniki dentystyczne2018-04-13KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 14457:2013-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Rękojeści i silniki2018-03-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 14457:2018-03
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-16:2010
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnych2018-03-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-16:2018-03
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 7393-2:2011
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych2018-04-24KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 7393-2:2018-04
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11508:2014-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej2018-03-09KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 11508:2018-03
- wersja angielska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 15011-4:2008
- wersja polska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 389-1:2002
- wersja polska
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 1: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek nausznych2018-04-03KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 389-1:2018-04
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-8:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 8: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-1002018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-8:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 15004-9:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 9: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-552018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-9:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 15004-7:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-012018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-7:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 15004-10:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-5412018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-10:2018-04
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 12138:2000
- wersja polska
Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 12138:2018-04
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja polska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja polska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 14450:2006
- wersja polska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Pojemniki bezpieczne i szafy2018-02-27KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 14450:2018-02
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 13158:2010
- wersja polska
Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo: Dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13158:2018-04
- wersja angielska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 353-1:2015-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą2018-03-13KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 353-1+A1:2018-03
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-ISO 1100-2:2002
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 2: Określanie krzywej natężenia przepływu2018-03-30KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3822-3:2001/A1:2009
- wersja angielska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3822-3:2001
- wersja polska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-ISO 10816-1:1998
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących -- Wytyczne ogólne2018-03-12KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62056-6-2:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-4-3:2003
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-3:2018-04
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 50496:2009
- wersja angielska
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50496:2018-04
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 13185:2002
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Metoda gazu znakującego2018-03-27KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20485:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 13192:2003
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Skalowanie dla gazowych przecieków odniesienia2018-03-27KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20486:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 13185:2002/A1:2005
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Metoda gazu znakującego2018-03-27KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20485:2018-03
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-03-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11363-2:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwint stożkowy 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 2: Kontrola za pomocą sprawdzianów2018-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11363-2:2018-03
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6412-2:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 2: Rzutowanie izometryczne2018-04-03KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 6412-3:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6412-1:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-1:2018-03
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 10619-1:2012
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy i z tworzyw sztucznych -- Pomiar elastyczności i sztywności -- Część 1: Badania giętkości w temperaturze otoczenia2018-03-27KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10619-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10619-2:2012
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy i z tworzyw sztucznych -- Pomiar elastyczności i sztywności -- Część 2: Badania giętkości w temperaturze niższej od temperatury otoczenia2018-03-09KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10619-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10960:2001
- wersja polska
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach dynamicznych2018-03-09KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10960:2018-03
- wersja angielska
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 12308:2007
- wersja polska
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego LNG -- Badania przydatności uszczelek przeznaczonych do połączeń kołnierzowych używanych w rurociągach LNG2018-03-30KT 277
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12627:2002
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego2018-02-27KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12627:2018-02
- wersja angielska
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62439-3:2013-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
PN-ISO 230-2:1999
- wersja polska
Przepisy badania obrabiarek -- Wyznaczanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi sterowanych numerycznie2018-03-30KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-2:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-3:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-8:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-8:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-13:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-13:2018-03
- wersja angielska
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
PN-EN 693+A2:2012
- wersja polska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczne2018-03-27KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 692+A1:2010
- wersja polska
Obrabiarki -- Prasy mechaniczne -- Bezpieczeństwo2018-03-27KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 693+A2:2012
- wersja angielska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczne2018-03-27KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 13736+A1:2012
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy pneumatyczne2018-03-27KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-1:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-1:2018-03
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15011-4:2008
- wersja polska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-03-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 26304:2011
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-04-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 26304:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 17633:2010
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17633:2018-03
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 14114:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Zestawy butli acetylenowych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania ogólne2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14114:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 13622:2004
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia -- Terminy dotyczące sprzętu do spawania gazowego2018-03-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15296:2018-03
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 11666:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji2018-04-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 11666:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11666:2011/Ap1:2015-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji2018-04-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 11666:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11666:2011
- wersja polska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji2018-04-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 11666:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 9017:2014-01
- wersja angielska
Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba łamania2018-03-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9017:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15653:2010
- wersja angielska
Materiały metalowe -- Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15653:2018-03
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-12:2013-12
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60519-12:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60519-12:2013-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60519-12:2018-04
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 7599:2011
- wersja polska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Specyfikacje ogólne anodowych powłok tlenkowych na aluminium2018-04-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7599:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 2931:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej2018-04-03KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2931:2018-04
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 28706-3:2011
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego2018-03-27KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 28706-3:2018-03
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-3-201:2014-03
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy2018-03-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62282-3-201:2018-03
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 50380:2003
- wersja angielska
Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych2018-04-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50380:2018-04
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN 61125:2002
- wersja angielska
Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 61125:2002/A1:2005
- wersja angielska
Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-0-7:2012
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-7: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm2018-03-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-0-7:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-56:2013-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 56: Przewody miedziane, okrągłe, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, klasa 1802018-03-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-56:2018-03
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60669-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-1:2006/IS1:2009
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60669-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-1:2006
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60669-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-1:2006/A2:2008
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60669-1:2018-04
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-110:2013-06
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-03-27KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-110:2018-03
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50588-1:2016-04/A1:2016-09
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 50588-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 50588-1:2016-04
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 50588-1:2018-03
- wersja angielska
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 60194:2010
- wersja polska
Płytki drukowane - projektowanie, wytwarzanie i montaż -- Terminy i definicje2018-03-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 60194:2010
- wersja polska
Płytki drukowane - projektowanie, wytwarzanie i montaż -- Terminy i definicje2018-03-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 62137:2007
- wersja polska
Badania środowiskowe i badanie trwałości -- Metody badań dotyczące płytek do montażu powierzchniowego obudów typu FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN z wyprowadzeniami od spodu2018-03-09KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62137-4:2015-03
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices (SRD) -- Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 444 V2.4.1:2014-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 444 V2.5.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i fonii2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DCL)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 301 926 V1.2.1:2005
- wersja angielska
Satellite Earth Stations and Systems (SES) -- Radio Frequency and Modulation Standard for Telemetry, Command and Ranging (TCR) of Geostationary Communications Satellites2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 926 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices (SRD) -- Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60728-13-1:2013-02/AC:2013-06
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60728-13-1:2013-02
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60728-13-1:2013-02/AC:2013-06
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60728-13-1:2013-02
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-22:2013-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-22: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych2018-04-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-22:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-48:2008
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-48: Metody pomiarów i procedury badań -- Modowa dyspersja polaryzacyjna2018-03-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-48:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 60793-2-10:2016-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12018-03-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60793-2-10:2018-03
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 50239:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Radiowe systemy zdalnego sterowania pojazdów trakcyjnych do ruchu towarowego2018-03-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50239:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61970-452:2015-11
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Specyfikacja modelu wymiany CIM2018-03-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-452:2018-03
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62439-3:2013-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-EN 62439-5:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-5:2018-03
- wersja angielska
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-2:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-13:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-13:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-8:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-8:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-3:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-3:2018-03
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62439-5:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-5:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2010
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1:2015-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium2018-03-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1:2015-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 5-1: Protokoły transportowe -- Podstawowy protokół transportowy2018-03-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1:2018-03
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 15225:2016-07
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zarządzanie jakością -- Struktura danych nomenklatury wyrobów medycznych2018-03-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
39.060 Jubilerstwo
PN-EN 28654:1996
- wersja polska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 8855:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-ISO 4091:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Złącza elektryczne między pojazdami ciągnącymi a przyczepami -- Metody badań i wymagania2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 4091:2018-04
- wersja angielska
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-ISO 8856:1997
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Parametry elektryczne rozruszników -- Ogólne wymagania i metody badań2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8856:2018-04
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15806:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowych2018-04-21KT 138 Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15806:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowych2018-04-21KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50239:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Radiowe systemy zdalnego sterowania pojazdów trakcyjnych do ruchu towarowego2018-03-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50239:2018-03
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1907:2007
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Terminologia2018-03-15KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1907:2018-03
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 8099:2002
- wersja polska
Małe statki -- Systemy retencji ścieków z toalet2018-04-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8099-1:2018-04
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4533-003:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 003: Praktyki przewlekania i montażu2018-04-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-003:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 4533-002:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 002: Badanie i pomiar2018-04-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-002:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 6049-008:2013-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 008: Samoowijające ekranowane (EMI) koszulki ochronne z oplotem niklowo-miedzianym elastyczne po zamontowaniu, temperatura pracy od -55 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-008:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 4674-004:2015-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) -- Część 004: Koszulka otwarta -- Poza obszarami ciśnieniowymi -- Ochrona EMI 10 kA -- Zakres temperatury od -65 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4674-004:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 2997-006:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, łączone pierścieniem gwintowanym, ognioodporne i nie ognioodporne, do pracy w temperaturze - 65 °C do 175 °C ciągłej, 200 °C ciągłej, wartość szczytowa 260 °C -- Część 006: Gniazdo hermetyczne montowane za pomocą przeciwnakrętki -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-006:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 2346-005:2014-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Temperatura pracy między -65 °C i 260 °C -- Część 005: Rodzina DW, jednożyłowe przystosowane do druku laserowego UV i wielordzeniowe -- Lekkie -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2346-005:2018-02
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 505:2002
- wersja polska
Taśmy przenośnikowe -- Metoda oznaczania odporności na rozdzieranie taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym, z nacięciem2018-03-06KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 505:2018-03
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 5767:1998
- wersja polska
Wózki jezdniowe -- Wózki podnośnikowe pracujące w specjalnych warunkach piętrzenia z masztem wychylonym do przodu -- Dodatkowe badania stateczności2018-04-24KT 248 Wózków JezdniowychPN-ISO 22915-8:2018-04
- wersja angielska
PN-ISO 8379:2003
- wersja polska
Wózki podnośnikowe -- Badania stateczności2018-04-21KT 176
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-ISO 6405-2:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników -- Symbole graficzne specjalne dotyczące maszyn, osprzętu i wyposażenia2018-03-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 6405-1:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników -- Symbole graficzne ogólne2018-03-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN 474-1+A4:2014-02/AC:2014-04
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A5:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 474-1+A4:2014-02
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A5:2018-03
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3175-2:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykańczania z zastosowaniem tetrachloroetylenu2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15797:2006
- wersja polska
Tekstylia -- Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 15797:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-3:2005
- wersja polska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych2018-04-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-1:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 1: Ocena jakości czyszczenia i wykańczania2018-04-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012
- wersja polska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych2018-04-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-3:2018-04
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 12138:2000
- wersja polska
Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 12138:2018-04
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN 61340-4-3:2003
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-3:2018-04
- wersja angielska
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
PN-EN 13207:2003
- wersja polska
Termoplastyczne folie silosowe2018-03-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13207:2018-03
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-ISO 6535:1999
- wersja polska
Pilarki łańcuchowe przenośne -- Badanie hamulca piły łańcuchowej2018-03-12KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 3308:2002
- wersja polska
Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe2018-04-21KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 10362-2:1997
- wersja polska
Papierosy -- Oznaczanie zawartości wody w kondensacie dymu -- Metoda Karla Fischera2018-04-21KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 13585:2002
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie fumonizyn B1 i B2 w kukurydzy -- Metoda HPLC z oczyszczaniem za pomocą ekstrakcji do fazy stałej2018-03-12KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 6668:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Przygotowanie próbek do analizy sensorycznej2018-04-13KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao PN-ISO 6668:2018-04
- wersja angielska
67.240 Analiza sensoryczna
PN-ISO 6668:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Przygotowanie próbek do analizy sensorycznej2018-04-13KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao PN-ISO 6668:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10399:2010
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda duo-trio2018-03-06KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 10399:2018-03
- wersja angielska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-ISO 18115:2005
- wersja polska
Analiza chemiczna powierzchni -- Terminologia2018-03-12KT 249 Analizy Chemicznej
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 1431:2009
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów destylacyjnych w emulsji asfaltowej metodą destylacji2018-04-12KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 1431:2018-04
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 5165:2003
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych -- Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej2018-03-06KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 5165:2018-03
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 12308:2007
- wersja polska
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego LNG -- Badania przydatności uszczelek przeznaczonych do połączeń kołnierzowych używanych w rurociągach LNG2018-03-30KT 277
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 4545-1:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 26203-1:2010
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania przy dużych prędkościach odkształcania -- Część 1: Układ prętów sprężystych2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 26203-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-3:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-4:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 4: Tablice wartości twardości2018-03-22KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-4:2018-03
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 3887:2005
- wersja polska
Stale -- Określanie głębokości odwęglenia2018-03-15KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN ISO 3887:2018-03
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11130:2010
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie polegające na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli2018-04-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11130:2018-04
- wersja angielska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN ISO 945-1:2009
- wersja polska
Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2018-04-12KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 945-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 945-1:2009/AC:2010
- wersja polska
Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2018-04-12KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 945-1:2018-04
- wersja angielska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN ISO 7599:2011
- wersja polska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Specyfikacje ogólne anodowych powłok tlenkowych na aluminium2018-04-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7599:2018-04
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 1311:2000
- wersja polska
Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru biologicznej degradacji2018-03-15KT 181 Gospodarki LeśnejPN-EN 1309-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1310:2000
- wersja polska
Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech2018-03-15KT 181 Gospodarki LeśnejPN-EN 1309-3:2018-03
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 848-3:2013-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki jednostronne -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)2018-04-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 848-1+A2:2013-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki jednostronne -- Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe2018-04-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-6:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 847-1:2014-03
- wersja angielska
Narzędzia do obróbki drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Frezy i piły tarczowe2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 847-1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1870-6+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1870-6:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 847-2:2014-03
- wersja angielska
Narzędzia do obróbki drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Wymagania dotyczące uchwytów frezów trzpieniowych2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 847-2:2018-03
- wersja angielska
83.040.10 Lateks i kauczuk
PN-ISO 2930:1998
- wersja polska
Kauczuk naturalny -- Oznaczanie wskaźnika zachowania plastyczności (PRI)2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 127:2002
- wersja polska
Lateks kauczuku naturalnego, zatężony -- Oznaczanie liczby KOH2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996
- wersja polska
Kauczuk i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996/AC1:2004
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
PN-ISO 289-1:2007
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki kauczukowe -- Oznaczanie za pomocą lepkościomierza z wirnikiem ścinającym -- Część 1: Oznaczanie lepkości według Mooneya2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996
- wersja polska
Kauczuk i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 1431-1:2007
- wersja polska
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na spękania ozonowe -- Część 1: Badania przy odkształceniu statycznym i dynamicznym2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996/AC1:2004
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-6:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)2018-04-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-6:2018-04
- wersja angielska
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
PN-EN 12575:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Tłoczywa termoutwardzalne -- Oznaczanie stopnia zwilżalności włókna w SMC2018-03-30KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 14910-2:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-03-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20029-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14910-1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2018-03-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20029-1:2018-03
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 13655:2004
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne do ściółkowania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2018-03-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13655:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 13207:2003
- wersja polska
Termoplastyczne folie silosowe2018-03-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13207:2018-03
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 28017:2012
- wersja angielska
Węże i przewody gumowe, metalowe lub tekstylne, do przesyłania wody -- Wymagania2018-03-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 28017:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 28017:2012/A1:2015-04
- wersja angielska
Węże i przewody gumowe, metalowe lub tekstylne, do przesyłania wody -- Wymagania2018-03-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 28017:2018-03
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 479:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie skurczu termicznego2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 479:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 514:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 514:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 477:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 477:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 478:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C -- Metoda badania2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 478:2018-02
- wersja angielska
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-ISO 10364:1999
- wersja polska
Kleje -- Oznaczanie czasu roboczego (żywotności) klejów wieloskładnikowych2018-03-22KT 184 KlejówPN-EN ISO 10364:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 14022:2010
- wersja angielska
Kleje do połączeń konstrukcyjnych -- Oznaczanie żywotności (czasu roboczego) klejów wieloskładnikowych2018-03-22KT 184 KlejówPN-EN ISO 10364:2018-03
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12013+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamknięte -- Wymagania bezpieczeństwa2018-04-12KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12013:2018-04
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-5:2009
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2018-04-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2018-03-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja polska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja polska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 477:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 477:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 514:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 514:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 478:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C -- Metoda badania2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 478:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 479:1997
- wersja polska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie skurczu termicznego2018-02-27KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 479:2018-02
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 1431:2009
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów destylacyjnych w emulsji asfaltowej metodą destylacji2018-04-12KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 1431:2018-04
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-2:2012
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 62561-6:2011
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-6:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 62561-7:2012
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-7:2018-04
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 62056-6-2:2017-02
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 3822-3:2001/A1:2009
- wersja angielska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3822-3:2001
- wersja polska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13566-2:2006
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładzina z rur ciągłych2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-2:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12274-6:2005
- wersja polska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 6: Dozowanie2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-6:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 12274-2:2003
- wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno -- Metody badań -- Część 2: Określenie zawartości lepiszcza2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 12274-5:2003
- wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno -- Metody badań -- Część 5: Oznaczenie ścieralności2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-5:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 12274-3:2005
- wersja polska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 3: Konsystencja2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 12274-1:2005
- wersja polska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-1:2018-04
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1794-1:2011
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność2018-04-13KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1794-1:2018-04
- wersja angielska
97.040.10 Meble kuchenne
PN-EN 1116:2006
- wersja polska
Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych2018-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1116:2018-04
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50491-3:2010
- wersja polska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego2018-03-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-3:2018-03
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10582:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2018-03-06KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10582:2018-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10582:2012
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2018-03-06KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10582:2018-03
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1177:2009
- wersja polska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1177:2018-04
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-8:2012/Ap1:2013-03
- wersja polska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego2018-04-17KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-8:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 71-8:2012
- wersja polska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego2018-04-17KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-8:2018-04
- wersja angielska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 748:2013-09
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 748+A1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 957-8:2002
- wersja polska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-13KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 20957-8:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 957-10:2006
- wersja polska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-13KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 20957-10:2018-03
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 748:2013-09
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 748+A1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 1651:2002
- wersja polska
Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1651:2018-04
- wersja angielska