Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 15663:2009/AC:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-ISO 13990:2001
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Podawacze przędzy do maszyn dziewiarskich -- Terminologia2017-08-30KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
01.070 Kodowanie barwne
PN-ISO 3864-1:2006
- wersja polska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej2017-08-30KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-ISO 3864-1:2006
- wersja polska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej2017-08-30KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-G-09008:1974
- wersja polska
Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych2017-09-08KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-09008:2017-09
- wersja polska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 3272-5:2001
- wersja polska
Mikrografia -- Mikrofilmowanie rysunków technicznych i innych dokumentów biur projektów -- Procedury badań mikroobrazów kopiowanych na diazowych kartach okienkowych2017-08-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-ISO 10110-6:2001
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Część 6: Tolerancje centralności2017-08-30KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-ISO 7873:2001
- wersja polska
Karty kontrolne wartości średniej z wewnętrznymi granicami kontrolnymi2017-08-07KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja angielska
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella -- Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii2017-08-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja angielska
PN-ISO 11731:2002
- wersja polska
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella2017-08-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja polska
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella -- Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii2017-08-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-ISO 21528-1:2005
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 21528-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10272-1:2007
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 10272-1:2017-08
- wersja angielska
PN-ISO 21528-2:2005
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 21528-2:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10272-1:2007/Ap1:2008
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 10272-1:2017-08
- wersja angielska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 16212:2011
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2017-08-10KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 16212:2017-08
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN 1707:2000
- wersja polska
Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Łączniki z zamkiem2017-08-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 80369-7:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 20594-1:2001
- wersja polska
Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 80369-7:2017-08
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 11609:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Środki do czyszczenia zębów -- Wymagania, metody badań i znakowanie2017-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 11609:2017-09
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN 27787-3:2002
- wersja angielska
Narzędzia dentystyczne obrotowe -- Noże -- Część 3: Laboratoryjne noże z węglików spiekanych do urządzeń mielących2017-08-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7787-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9873:2002
- wersja angielska
Podręczne narzędzia dentystyczne -- Lusterka i uchwyty do wielokrotnego użycia2017-08-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-4:2009
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2017-08-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-4:2017-08
- wersja angielska
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
PN-P-05073:1996
- wersja polska
Wyroby opatrunkowe włókiennicze -- Opaski dziane podtrzymujące2017-08-30KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-Z-04242-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości morfoliny -- Postanowienia ogólne2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04229-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cyny i jej związków -- Postanowienia ogólne2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04246-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości litu i jego związków -- Postanowienia ogólne2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04245-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2-dietyloaminoetanolu -- Postanowienia ogólne2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04036-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Oznaczanie par nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04031-10:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04278:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04242-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości morfoliny -- Oznaczanie morfoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04245-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2-dietyloaminoetanolu -- Oznaczanie 2-dietyloaminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-08-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 60695-11-5:2007
- wersja polska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-11-5:2017-08
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-B-02873:1996
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych2017-08-30KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 1384:2012
- wersja angielska
Kaski do sportów jeździeckich2017-08-29KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1384:2017-08
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-18:2008
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-2-18:2017-08
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 1442+A1:2008
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania LPG -- Projektowanie i konstrukcja2017-08-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1442:2017-08
- wersja angielska
23.100.50 Elementy sterujące
PN-ISO 6263:2001
- wersja polska
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Regulatory przepływu -- Powierzchnie przyłączeniowe2017-08-30KT 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych
PN-ISO 7790:2001
- wersja polska
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Zawory czterodrogowe modułowe do mocowania pionowego i rozdzielacze czterodrogowe, wielkości 02, 03 i 05 -- Wymiary zaciskowe2017-08-30KT 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.080.60 Przecinarki
PN-EN 13898+A1:2009
- wersja angielska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym2017-08-23KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16093:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13898+A1:2009/AC:2010
- wersja angielska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym2017-08-23KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16093:2017-08
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 14555:2014-07
- wersja angielska
Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych2017-08-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14555:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14555:2014-07
- wersja niemiecka
Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych2017-08-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14555:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 13479:2007
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2017-08-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 13479:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 636:2016-02
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 636:2017-08
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-3:2010/AC:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-1:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-8:2010
- wersja polska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę)2017-08-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-8:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13523-24:2006
- wersja polska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 24: Odporność na przywieranie i układanie w stosy2017-08-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-24:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13523-21:2010
- wersja polska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 21: Ocena płytek do badań eksponowanych w naturalnych warunkach atmosferycznych2017-08-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-21:2017-08
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN ISO 6806:2014-11
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6806:2017-08
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60695-11-5:2007
- wersja polska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-11-5:2017-08
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN 50152-3-1:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego -- Przewodnik stosowania2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50152-3-1:2017-08
- wersja angielska
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 60034-12:2004/A1:2007
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-12:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 60034-12:2004
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-12:2017-09
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50464-4:2010/A1:2011
- wersja angielska
Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 4: Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych2017-08-30KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50464-3:2010
- wersja polska
Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 3: Wyznaczanie mocy znamionowej transformatora obciążonego prądami niesinusoidalnymi2017-08-30KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50464-4:2010
- wersja polska
Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 4: Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych2017-08-30KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50464-4:2010/Ap1:2016-06
- wersja polska
Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2 500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 4: Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych2017-08-30KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50541-2:2014-02
- wersja angielska
Trójfazowe suche transformatory rozdzielcze 50 Hz od 100 kVA do 3 150 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2: Określanie mocy znamionowej transformatora obciążonego prądem niesinusoidalnym2017-08-30KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-T-83102:1996
- wersja polska
Urządzenia zasilające w telekomunikacji -- Siłownie telekomunikacyjne prądu stałego -- Wymagania i badania2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
PN-T-83103:1996
- wersja polska
Urządzenia zasilające w telekomunikacji -- Zespoły prostownikowe -- Wymagania i badania2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
PN-T-83104:1996
- wersja polska
Urządzenia zasilające w telekomunikacji -- Przetwornice półprzewodnikowe -- Wymagania i badania2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
PN-T-83101:1996
- wersja polska
Urządzenia zasilające w telekomunikacji -- Określenia, wymagania i badania2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 61960:2011
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61960-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 62133:2013-07
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62133-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 62133-2:2017-08
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-30-2:2007
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-30-2:2017-09
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50152-3-1:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego -- Przewodnik stosowania2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50152-3-1:2017-08
- wersja angielska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 62433-2:2010
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62433-2:2017-08
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 330-1 V1.8.1:2015-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 330-2 V1.6.1:2015-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-T-05110:1996
- wersja polska
Urządzenia telekomunikacyjne -- Podział w zależności od warunków środowiskowych i program badań środowiskowych2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
PN-T-83022:1996
- wersja polska
Urządzenia dyspozytorskie -- Ogólne wymagania i badania2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
33.040.35 Sieci telefoniczne
PN-T-05112:1996
- wersja polska
Systemy sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
PN-ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-2 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.060 Radiokomunikacja
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.1.1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 5: Urządzenie ręczne DSC, pracujące w zakresie VHF, klasy D2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 929-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service -- Part 1: Technical characteristics and methods of measurement2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 885 V2.1.1:2016-09
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-33 V1.1.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla ultraszerokopasmowych (UWB) urządzeń łączności2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-1 V1.3.2:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment -- Part 1: Technical characteristics and methods of measurement2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-2 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) -- Część 2: EN zharmonizowana zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V1.2.1:2013-11
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-4 V2.2.1:2015-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru Cyfrowego Wywoływania Selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.1.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru Cyfrowego Wywoływania Selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 3: Klasa D DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-4 V1.1.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru Cyfrowego Wywoływania Selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 4: Klasa E DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-4 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru Cyfrowego Wywoływania Selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 2: Klasy A/B DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 929-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service -- Part 1: Technical characteristics and methods of measurement2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 885 V2.1.1:2016-09
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.1.1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w służbie morskiej MF, MF/HF i/lub służbie ruchomej VHF -- Część 5: Urządzenie ręczne DSC, pracujące w zakresie VHF, klasy D2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-33 V1.1.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla ultraszerokopasmowych (UWB) urządzeń łączności2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-2 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) -- Część 2: EN zharmonizowana zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-1 V1.3.2:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment -- Part 1: Technical characteristics and methods of measurement2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-2 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V1.2.1:2013-11
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 091-1 V1.3.3:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 1: Technical characteristics and test methods for radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-4 V2.2.1:2015-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.160.20 Odbiorniki radiowe
PN-ETSI EN 300 401 V1.4.1:2008
- wersja angielska
Radio Broadcasting Systems -- Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 401 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-T-06800:1996
- wersja polska
Sygnały: wizyjny i foniczny2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
33.160.40 Systemy wideo
PN-T-06800:1996
- wersja polska
Sygnały: wizyjny i foniczny2017-08-07KT 11 Telekomunikacji
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 401 V1.4.1:2008
- wersja angielska
Radio Broadcasting Systems -- Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 401 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 187105:2003
- wersja angielska
Kable światłowodowe jednomodowe (do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi)2017-08-07KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 187103:2003
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń2017-08-07KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61291-5-2:2004
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Niezawodność kwalifikacji wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61291-5-2:2017-08
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 571 V1.2.1:2014-04
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 855 MHz do 5 925 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 571 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 091-1 V1.3.3:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 1: Technical characteristics and test methods for radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-5:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2017-08-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
37.020 Przyrządy optyczne
PN-ISO 8255-1:1996
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Mikroskopy -- Szkiełka nakrywkowe -- Odchyłki wymiarów, grubość i właściwości optyczne2017-08-30KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-ISO 10110-6:2001
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Część 6: Tolerancje centralności2017-08-30KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
PN-ISO 3272-5:2001
- wersja polska
Mikrografia -- Mikrofilmowanie rysunków technicznych i innych dokumentów biur projektów -- Procedury badań mikroobrazów kopiowanych na diazowych kartach okienkowych2017-08-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
PN-ISO 8127-2:2001
- wersja polska
Mikrografia -- Karty kieszeniowe formatu A6 do mikrofilmu -- Inne typy kart kieszeniowych do mikrofilmu 16 mm i 35 mm2017-08-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15663:2009/AC:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 4072:2016-05/AC:2017-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem stożkowym 100° o wysokości normalnej, z wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, z zawężoną tolerancją trzpienia, z krótkim gwintem, ze stopu tytanu, pokryte aluminium IVD -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2017-08-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-ISO 1950:1996
- wersja polska
Statki powietrzne -- Oznakowanie punktów obsługi, konserwacji i innych czynności naziemnych oraz punktów zabezpieczonych/niezabezpieczonych2017-08-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-M-84721:1996
- wersja polska
Zawiesia o obwodzie zamkniętym z lin włókiennych2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84723:1996
- wersja polska
Zawiesia czterocięgnowe z lin włókiennych2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-80210:1996
- wersja polska
Kontrola równomierności rozkładu sił statycznych w układzie lin -- Metoda częstotliwościowa i falowa2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84722:1996
- wersja polska
Zawiesia jednocięgnowe z lin włókiennych2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84724:1996
- wersja polska
Zawiesia dwucięgnowe z lin włókiennych2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 675:2001
- wersja polska
Tekstylia -- Tkaniny -- Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu usługowym w kąpieli o temperaturze bliskiej temperaturze wrzenia2017-08-30KT 22 Odzieżownictwa
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-P-82450-7:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Tkaniny lniane i lnianopodobne powszechnego użytku -- Wymagania użytkowe dotyczące tkanin zasłonowych2017-08-30KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-P-82450-9:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Tkaniny lniane i lnianopodobne powszechnego użytku -- Wymagania użytkowe dotyczące tkanin obrusowych i serwetkowych2017-08-30KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-P-82450-4:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Tkaniny lniane i lnianopodobne powszechnego użytku -- Wymagania użytkowe dotyczące tkanin poszwowych, poszewkowych i prześcieradłowych2017-08-30KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-P-82652:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Tkaniny płaszczowe z włókien syntetycznych ciągłych i ich mieszanek z innymi włóknami -- Wymagania użytkowe2017-08-30KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 1888:1996
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Wyznaczanie średniej średnicy włókien odcinkowych lub ciągłych tworzących nitkę szklaną -- Metoda przekroju poprzecznego2017-08-30KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-ISO 1887:2001
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Wyznaczanie zawartości substancji palnych2017-08-30KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
PN-ISO 366-4:2001
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Płochy -- Część 4: Płochy metalowe z okładzinami z tworzyw sztucznych -- Wymiary i oznaczenie2017-08-30KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 366-3:2001
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Płochy -- Część 3: Płochy metalowe z okładzinami z podwójnych sprężyn -- Wymiary i oznaczenie2017-08-30KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
PN-ISO 13990:2001
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Podawacze przędzy do maszyn dziewiarskich -- Terminologia2017-08-30KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 8117:2001
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny dziewiarskie -- Nominalne średnice maszyn cylindrycznych2017-08-30KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
61.060 Obuwie
PN-O-91009:1996
- wersja polska
Obuwie -- Pakowanie, przechowywanie i transport2017-08-30KT 20 Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-C-87006-2:1996/Az1:2001
- wersja polska
Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe -- Podział, oznaczenie i wymagania2017-08-07KT 156 Nawozów
PN-C-87006-2:1996
- wersja polska
Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe -- Podział, oznaczenie i wymagania2017-08-07KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 15510:2009
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, kobaltu, molibdenu, arsenu, ołowiu i kadmu z zastosowaniem ICP-AES2017-09-05KT 40 PaszPN-EN 15510:2017-09
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 11609:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Środki do czyszczenia zębów -- Wymagania, metody badań i znakowanie2017-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 11609:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 16212:2011
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2017-08-10KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 16212:2017-08
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 12485:2010
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Węglan wapnia, wapno wysokowapniowe, dolomit prażony, tlenek magnezu i węglan magnezu wapnia -- Metody badań2017-08-31KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12485:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 1017:2014-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit prażony2017-08-08KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 1017+A1:2017-08
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-09008:1974
- wersja polska
Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych2017-09-08KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-09008:2017-09
- wersja polska
73.060.10 Rudy żelaza
PN-ISO 10836:1996
- wersja polska
Rudy żelaza -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności fizycznych2017-08-07KT 123 Badań Własności MetaliPN-ISO 3310-1:2000
- wersja polska
PN-ISO 3310-2:2000
- wersja polska
PN-ISO 7992:1996
- wersja polska
Rudy żelaza -- Oznaczanie redukcyjności pod obciążeniem2017-08-07KT 123 Badań Własności MetaliPN-ISO 565:2000
- wersja polska
75.160 Paliwa
PN-EN 15984:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 15984:2017-09
- wersja angielska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN 1860-1:2013-07
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2017-08-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-1+A1:2017-08
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 1601:2014-06/AC:2014-12
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05KT 222PN-EN 1601:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05KT 222PN-EN 1601:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Benzyna bezołowiowa -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05KT 222PN-EN 1601:2017-09
- wersja angielska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN 15984:2011
- wersja angielska
Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 15984:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15470:2009
- wersja polska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej2017-08-23KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 15470:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 15471:2009
- wersja polska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna2017-08-23KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 15471:2017-08
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych2017-09-05KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2017-09
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN 10247:2011
- wersja polska
Badania metalograficzne zawartości wtrąceń niemetalicznych w stalach za pomocą skal wzorców2017-08-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN 10247:2017-08
- wersja angielska
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych2017-09-05KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2017-09
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-H-92145:1996
- wersja polska
Blacha walcowana na zimno ze stali TMS12017-08-07KT 153 Stalowych Blach Cienkich
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-ISO 3108:1996
- wersja polska
Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-ISO 3178:1996
- wersja polska
Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Warunki odbioru2017-08-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 14354:2006/AC:2007
- wersja polska
Płyty drewnopochodne -- Pokrycia podłogowe oklejone fornirem2017-08-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14354:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 14354:2006
- wersja polska
Płyty drewnopochodne -- Pokrycia podłogowe oklejone fornirem2017-08-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14354:2017-08
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22007-4:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2017-09-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 22007-4:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-O-91070-3:1996
- wersja polska
Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) -- Polwiplasty -- Pakowanie, przechowywanie i transport2017-08-30KT 20 Skóry i Obuwia
PN-O-91070-9:1996
- wersja polska
Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) -- Polwiplasty -- Koncentrat pigmentowy -- Pigmentplast2017-08-30KT 20 Skóry i Obuwia
83.140.10 Folie i arkusze
PN-O-91048-1:1996
- wersja polska
Płyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia -- Postanowienia ogólne2017-08-30KT 20 Skóry i Obuwia
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 6806:2014-11
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6806:2017-08
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-ISO 779:1996
- wersja polska
Masy włókniste -- Oznaczanie zawartości żelaza -- Metoda fotometryczna z 1,10-fenantroliną i metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-08-30KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-ISO 778:1996
- wersja polska
Masy włókniste -- Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda ekstrakcyjno-fotometryczna i metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-08-30KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-5:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2017-08-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-3:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2010/AC:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-1:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-1:2017-08
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 14496:2007
- wersja polska
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14496:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 14209:2009
- wersja polska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14209:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 14353+A1:2012
- wersja polska
Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14353:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 13915:2009
- wersja polska
Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13915:2017-08
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 10563:2007
- wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości2017-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 10563:2017-08
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 15657-1:2009
- wersja angielska
Właściwości akustyczne elementów budowlanych i budynków -- Pomiar laboratoryjny dźwięków powietrznych i materiałowych pochodzących od wyposażenia technicznego -- Część 1: Przypadek uproszczony na przykładzie wanien wirowych2017-08-31KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 15657:2017-08
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15316-3-1:2007
- wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)2017-08-08KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 12831-3:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 12831:2006
- wersja polska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego2017-08-08KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 12831-1:2017-08
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-B-03434:1999
- wersja polska
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania2017-08-30KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1505:2001
- wersja polska
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
PN-EN 15193:2010
- wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia2017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 15193:2010/AC:2010
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia2017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 15193:2010
- wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia2017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 15193:2010/AC:2010
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia2017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 14209:2009
- wersja polska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14209:2017-08
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-B-94422:1996
- wersja polska
Okucia budowlane -- Kwadratowe trzpienie i otwory -- Wymiary przekrojów poprzecznych, tolerancje i pasowania2017-08-30KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 1860-1:2013-07
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2017-08-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-1+A1:2017-08
- wersja angielska