Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
PN-EN 13756:2004
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 13756:2004
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN 80000-14:2009
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 14: Telebiometria w zastosowaniu do fizjologii człowieka2018-12-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
Małe statki -- Symbole graficzne2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny maszynowy -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN 301 549:2015-09
- wersja angielska
Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie2018-12-14KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 8638:2014-05
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8637-2:2018-12
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 24234:2015-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Amalgamat dentystyczny2018-12-03KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 10650:2016-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Aktywatory polimeryzacji zasilane elektrycznie2018-12-19KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10650:2018-12
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2019-01-09KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1822-2:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-2:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-3:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-4:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-5:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 5: Określanie skuteczności filtru2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-5:2018-11
- wersja angielska
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-EN ISO 19258:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Zasady oznaczania wartości tła2018-12-18KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 19258:2018-12
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN ISO 5923:2013-02
- wersja angielska
Wyposażenie do ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożaru -- Środki gaśnicze -- Dwutlenek węgla2018-12-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-5:2017-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-5+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2004
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2004/A2:2009
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-1:2015-05
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu2018-11-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-1+A1:2018-11
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 381-3:2000
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metoda badania obuwia2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 381-1:1996
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-1:2018-12
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007
- wersja polska
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu2018-12-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4869-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 24869-1:1999
- wersja polska
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku2018-12-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4869-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 4869-2:2002
- wersja polska
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu2018-12-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4869-2:2018-12
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-3:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13832-2:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-2:2019-01
- wersja angielska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 363:2008
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Systemy powstrzymywania spadania2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 363:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 358:2002
- wersja polska
Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości -- Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 358:2019-01
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
Małe statki -- Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 61265:1999
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-4:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-4+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-2:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-2+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-1:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-1+A1:2019-01
- wersja angielska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50445:2010
- wersja polska
Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 60404-13:2009
- wersja polska
Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru gęstości, rezystywności i współczynnika zapełnienia stalowych blach i taśm elektrotechnicznych2018-12-14KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN IEC 60404-13:2018-12
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12679:2002
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych -- Metoda radiograficzna2019-01-09KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12679:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 2: Kontrola radiograficzna przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 1: Tangensowa kontrola radiograficzna2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
PN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny maszynowy -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 13769:2010
- wersja polska
Butle do gazów -- Cechowanie2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13769:2018-12
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 1: Tangensowa kontrola radiograficzna2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 2: Kontrola radiograficzna przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji systemu i jego elementów2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01/Ap1:2017-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji systemu i jego elementów2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 6802:2009
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych, wzmocnione drutem -- Badanie zginania przy ciśnieniu hydraulicznym pulsującym2019-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6802:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16436-1+A1:2016-04
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2018-12-05KT 277PN-EN 16436-1+A2:2018-12
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12516-4:2015-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-4+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12516-1:2015-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-1+A1:2019-01
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 8434-1:2010
- wersja polska
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24 stopnie2018-12-07KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 8434-1:2018-12
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN 60974-1:2013-04
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-1:2018-11
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 50445:2010
- wersja polska
Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 12536:2002
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2018-12-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 20378:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 18275:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-11-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18275:2018-11
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-3:2004
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym2019-01-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-7:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie zawartości wilgoci2018-11-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-7:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-1:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Pobieranie próbek2018-11-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-1:2018-11
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 8993:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda wzorców2018-12-20KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8993:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6581:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych2018-12-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 6581:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 2085:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu (VI) miedzi2018-11-22KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2085:2018-11
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN 13144:2005
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 13144:2005
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynku w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60204-1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60204-1:2010/AC:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 60204-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN 60404-13:2009
- wersja polska
Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru gęstości, rezystywności i współczynnika zapełnienia stalowych blach i taśm elektrotechnicznych2018-12-14KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN IEC 60404-13:2018-12
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 50066:2002
- wersja polska
Minizłącza do podłączania wyposażenia elektrycznego pojazdów drogowych zasilanego z sieci2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62442-1:2011
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 62442-1:2011/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 62442-1:2011/AC:2012
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED - Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 62442-3:2014-12
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
PN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN 80000-14:2009
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 14: Telebiometria w zastosowaniu do fizjologii człowieka2018-12-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301 549:2015-09
- wersja angielska
Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie2018-12-14KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 969 V1.2.1:2015-06
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Wymagania odnoszące się do rekonfiguracji radiowej urządzeń ruchomych2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 969 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urządzenia radiowe2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05
- wersja angielska
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Terrestrial -- Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 303 146-3 V1.2.1:2017-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008
- wersja angielska
Global System for Mobile communication (GSM) -- Requirements for GSM operation on railways2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12
- wersja angielska
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
PN-ETSI EN 303 146-3 V1.2.1:2017-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Terrestrial -- Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 303 146-3 V1.2.1:2017-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)2018-12-21KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-4:2004
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60794-4:2004/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 61757-1:2013-03
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-12-21KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61757:2018-12
- wersja angielska
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 14496-10:2009
- wersja polska
Technika informatyczna -- Kodowanie obiektów audiowizyjnych -- Część 10: Zaawansowane kodowanie wizji2019-01-02KT 288 Multimediów
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-ISO/IEC 8650-1:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Protokół połączeniowy elementu usługi sterowania asocjacją -- Specyfikacja protokołu2018-12-03KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynku w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 28701:2013-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Identyfikacja obiektów stałych w transporcie publicznym (IFOPT)2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 62325-451-6:2017-01
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynku w stylu europejskim2018-12-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62325-451-6:2018-12
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11238:2013-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych dotyczących substancji2018-11-29KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11238:2018-11
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN 50066:2002
- wersja polska
Minizłącza do podłączania wyposażenia elektrycznego pojazdów drogowych zasilanego z sieci2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1647:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Ruchome domki kempingowe -- Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-12-21KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1647:2018-12
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14531-1:2016-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów2019-01-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14531-1+A1:2019-01
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-8:2011
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 8: Stery2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-8:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 61162-460:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i Ochrona2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-460:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 61162-450:2011
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9093-2:2005
- wersja polska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9093-1:2000
- wersja polska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Metalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-1:2002
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja kadłuba i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: Żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
Małe statki -- Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 21487:2013-05
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje zbiorników benzyny i oleju napędowego2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 21487:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-1:2005
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy do 4,5 kW2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-2:2005
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 21487:2013-05/A2:2016-03
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje zbiorników benzyny i oleju napędowego2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 21487:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7840:2013-10
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe odporne na ogień2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 7840:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 21487:2013-05/A1:2015-02
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje zbiorników benzyny i oleju napędowego2018-12-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 21487:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-8:2011
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 8: Stery2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-8:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-2:2005
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 2: Materiały: Materiały rdzeniowe dla konstrukcji przekładkowych, materiały wypełniające2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12216:2005
- wersja polska
Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12216:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 13297:2015-02
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13297:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-9:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 9: Jednostki żaglowe -- Płetwy balastowe i mieczowe oraz zamocowanie osprzętu żaglowego2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-9:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-9:2012
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 9: Wystające elementy podwodnej części kadłuba jednostki żaglowej2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-9:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-9:2012
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 9: Jednostki żaglowe -- Płetwy balastowe i mieczowe oraz zamocowanie osprzętu żaglowego2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-9:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-6:2009
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły2018-12-19KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-6:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 8666:2016-10
- wersja angielska
Małe statki -- Dane podstawowe2018-12-18KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8666:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 16180:2013-08
- wersja angielska
Małe statki -- Światła nawigacyjne -- Instalowanie, rozmieszczenie i widoczność2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 16180:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 16180:2013-08
- wersja polska
Małe statki -- Światła nawigacyjne -- Instalowanie, rozmieszczenie i widoczność2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 16180:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
Małe statki -- Symbole graficzne2018-12-14KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11547:1999
- wersja polska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11547:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15083:2005
- wersja polska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8849:2005
- wersja polska
Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8849:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15084:2005
- wersja polska
Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15084:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13590:2005
- wersja polska
Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13590:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2013-10
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości całkowitej od 8 m do 24 m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości całkowitej od 8 m do 24 m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06/A1:2015-02
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-4:2005
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja2018-11-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11812:2005
- wersja polska
Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11812:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-3:2005
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 3: Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-3:2018-11
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61265:1999
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 3719:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2564:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych2018-12-07KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 2564:2018-12
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4710-03:2015-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy dla zastosowań niekonstrukcyjnych -- Część 03: Zapinka sprężysta2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-03:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 4710-01:2015-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy dla zastosowań niekonstrukcyjnych -- Część 01: Specyfikacja techniczna2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-01:2019-01
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2591-318:2002
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 318: Ognioodporność2018-11-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2591-318:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 4611-002:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-002:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3375-001:2010
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-001:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3475-411:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badania -- Część 411: Odporność na płyny2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-411:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 6049-003:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, instalacje -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 003: Oplatane, rurowe, rozszerzalne -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-003:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3719:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 6049-001:2015-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-001:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3646-006:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 006: Gniazda, hermetyczne, mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-006:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 4604-010:2017-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-010:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3646-003:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 003: Gniazda, z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-003:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 2591-100:2007
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 100: Postanowienia ogólne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-100:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 2084:2016-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jednożyłowe ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi -- Warunki techniczne2018-11-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2084:2018-11
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726:2015-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Odbiór kosmetycznych zmian w wyglądzie części kabinowej statku powietrznego2019-01-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1459-2:2015-10
- wersja angielska
Wózki terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu2018-12-12KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459-2+A1:2018-12
- wersja angielska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 12726:2002
- wersja angielska
Opakowania -- Zakończenia otworów wylewowych o średnicy 18,5 mm butelek zamykanych korkami z zabezpieczeniem2018-12-12KT 133 OpakowańPN-EN 12726:2018-12
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15487:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu wyrobów odzieżowych i innych włókienniczych wyrobów gotowych po domowym praniu i suszeniu2018-12-14KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 15487:2018-12
- wersja angielska
59.080.50 Liny i sznury
PN-EN ISO 10325:2010
- wersja angielska
Liny włókienne -- Polietylen o wysokiej wytrzymałości -- Liny plecione 8-splotkowe, liny plecione 12-splotkowe oraz liny w oplocie2018-12-14KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10325:2018-12
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 11640:2013-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym2018-12-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 11640:2018-12
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN 13518:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na wodę2018-12-14KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17702:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13518:2004/A1:2006
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na wodę2018-12-14KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17702:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13571:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Siła rozdzierająca2018-12-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17696:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13571:2004/AC:2005
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Siła rozdzierająca2018-12-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17696:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13571:2004/Ap1:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Siła rozdzierająca2018-12-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17696:2018-12
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2019-01-15KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 15141-2:2000
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w zbożach i produktach zbożowych -- Metoda wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem przy użyciu wodorowęglanu2018-12-03KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-EN ISO 15141-1:2000
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w zbożach i produktach zbożowych -- Metoda wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem na żelu krzemionkowym2018-12-03KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
73.040 Węgiel
PN-G-97002:1982
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Typy2018-11-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-G-97002:2018-11
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-ISO 20765-1:2010
- wersja polska
Gaz ziemny -- Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych2019-01-17KT 277PN-EN ISO 20765-1:2019-01
- wersja angielska
PN-ISO 23874:2012
- wersja polska
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów2019-01-11KT 277PN-EN ISO 23874:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 15380:2012
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla kategorii HETG, HEPG, HEES i HEPR2018-12-20KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-ISO 15380:2018-12
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13702:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 12156-1:2016-04
- wersja polska
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania2018-12-20KT 222PN-EN ISO 12156-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12156-1:2016-04
- wersja angielska
Oleje napędowe -- Ocena smarności z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR) -- Część 1: Metoda badania2018-12-20KT 222PN-EN ISO 12156-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16734:2016-09
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16734:2016-09/Ap1:2017-09
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16734:2016-09
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2018-12-19KT 222PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 21809-1:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)2018-12-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 21809-1:2011
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)2018-12-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-1:2018-12
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 204:2009
- wersja angielska
Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2018-11-28KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 204:2018-11
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8993:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda wzorców2018-12-20KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8993:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7539-6:2012
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 7539-6:2018-12
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10164:2007
- wersja polska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10164:2007
- wersja polska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 485-2:2016-10
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 2: Własności mechaniczne2018-12-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 485-2+A1:2018-12
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4022:2007
- wersja polska
Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne -- Oznaczanie przepuszczalności płynu2018-12-12KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4022:2018-12
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 384:2016-10
- wersja angielska
Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości2018-12-12KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 384+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13756:2004
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 1870-13+A2:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 1870-14+A2:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 14: Pionowe pilarki do płyt2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-4:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 691-1:2013-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Część 1: Wymagania wspólne2018-11-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-6:1998
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia2019-01-17KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-6:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 993-5:2001
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-5:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 993-1:1998
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-1:2019-01
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20753:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań2019-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20753:2019-01
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 527-3:1998
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11502:2006
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie warstw2019-01-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11502:2019-01
- wersja angielska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-8:2010
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 8: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów ze wzorem2018-12-12KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-8:2018-12
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 513:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne2019-01-17KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-1+A1:2009
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych2018-12-20KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 12012-3+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych2018-12-20KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-1:2018-12
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-2:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 2: Metoda zanurzania w wodzie2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4623-1:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na korozję nitkową -- Część 1: Podłoże stalowe2018-12-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4623-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7783:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 7783:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3681:2000
- wersja polska
Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3681:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 150:2008
- wersja polska
Olej lniany surowy i rafinowany oraz pokost lniany do farb i lakierów -- Wymagania i metody badań2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 150:2019-01
- wersja angielska
87.060.99 Inne składniki farb
PN-EN ISO 4619:2010
- wersja angielska
Sykatywy do farb i lakierów2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4619:2019-01
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 13756:2004
- wersja polska
Podłogi drewniane -- Terminologia2018-12-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13756:2018-12
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 513:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne2019-01-17KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12310-2:2002
- wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12310-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16002:2010
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na obciążenie wiatrem elastycznych wyrobów do pokryć dachowych mocowanych mechanicznie2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 16002:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13702:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14064-1:2012
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 14527:2016-08
- wersja angielska
Brodziki natryskowe do użytku domowego2018-12-19KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14527+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14516:2015-11
- wersja angielska
Wanny do użytku domowego2018-12-19KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14516+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 12764:2015-08
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 12764+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14428:2015-07
- wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14428+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13310:2015-09
- wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13310+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 13407:2015-09
- wersja angielska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 13407+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14528:2015-09
- wersja angielska
Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14528+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14688:2015-09
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14688+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14296:2015-09
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14296+A1:2018-11
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 12716:2002
- wersja polska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja strumieniowa2019-01-11KT 254 GeotechnikiPN-EN 12716:2019-01
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 15885:2011
- wersja angielska
Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacyjnych i naprawczych systemów kanalizacji2018-12-18KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15885:2018-12
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 50556:2011
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji ruchu drogowego2018-12-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 50556:2018-12
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50129:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 50129:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14215:2013-12
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów i chodników z okrywą wytwarzanych techniką maszynową2018-12-18KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14215:2018-12
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1400+A1:2014-07
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-12-12KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1400+A2:2018-12
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13451-10:2014-04
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego2018-11-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-10:2018-11
- wersja angielska