Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 736-1:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury2018-06-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 736-1:2018-06
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
PN-EN 28654:1996
- wersja polska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-ISO 8855:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO 10006:2005
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10006:2018-05
- wersja angielska
PN-ISO 10007:2005
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10007:2018-05
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10006:2005
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10006:2018-05
- wersja angielska
PN-ISO 10007:2005
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją2018-05-29KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10007:2018-05
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 21533:2005
- wersja polska
Stomatologia -- Strzykawki wielokrotnego użycia na naboje, przeznaczone do iniekcji śródwięzadłowych2018-05-04KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 21533:2018-05
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-2:2012
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 2: Filtracja2018-05-15KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-2:2018-05
- wersja angielska
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
PN-EN ISO 14024:2002
- wersja polska
Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu -- Zasady i procedury2018-05-18KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14024:2018-05
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 7393-2:2011
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych2018-04-24KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 7393-2:2018-04
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 1037+A1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu2018-05-18KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 14118:2018-05
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-1:2012/A12:2017-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2018-05-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 1568-2:2008
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1568-1:2008
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1568-4:2008
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1568-2:2008/AC:2010
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1568-4:2008/AC:2010
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1568-1:2008/AC:2010
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-1:2018-06
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15254-5:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-5:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 15254-7:2012
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Sufity nienośne -- Część 7: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-7:2018-06
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 50321:2002
- wersja polska
Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia2018-05-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 50321-1:2018-05
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 144-2:2002
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu2018-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 144-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 144-1:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli2018-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 144-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 144-1:2003/A2:2006
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli2018-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 144-1:2018-06
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 50321:2002
- wersja polska
Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia2018-05-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 50321-1:2018-05
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 60051-7:2000
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-7:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 60051-8:2000
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyborów2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-8:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 60051-6:2000
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-6:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 60051-5:2000
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów2018-05-28KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-5:2018-05
- wersja angielska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 50496:2009
- wersja angielska
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50496:2018-04
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-3-6:2009
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-06-04KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-3-6:2018-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.3.1:2013-11
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-2: Specyfikacja badań środowiskowych -- Transportowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-52:2001
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu)2018-05-18KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-52:2018-05
- wersja angielska
19.060 Badania mechaniczne
PN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2018-05-21KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja angielska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14399-10:2009
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 10: System HRC -- Zestawy śruby i nakrętki z kalibrowanym sprężaniem2018-06-04KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-10:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 14399-9:2009
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia2018-06-04KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-9:2018-06
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11363-1:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwint stożkowy 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja2018-06-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11363-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11363-1:2010/AC:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwint stożkowy 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja2018-06-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11363-1:2018-06
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 736-1:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury2018-06-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 736-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 13476-1:2008
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2018-05-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-2:2008
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3+A1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2018-05-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
25.040.10 Centra obróbkowe
PN-EN 12417+A2:2011
- wersja polska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe2018-05-28KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14070+A1:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe2018-05-28KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 14070+A1:2009/AC:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe2018-05-28KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
PN-EN 13128+A2:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)2018-05-28KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN ISO 16090-1:2018-05
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 287-6:2010
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo2018-06-12KT 301 OdlewnictwaPN-EN 287-6:2018-06
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 50505:2008
- wersja angielska
Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych2018-05-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 62822-3:2018-05
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 12814-4:2003
- wersja polska
Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Próba oddzierania2018-05-07KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-4:2018-05
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 61190-1-3:2008/A1:2010
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61190-1-3:2008
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
25.200 Obróbka cieplna
PN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 7668:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar współczynnika odbicia i współczynnika połysku anodowych powłok tlenkowych pod kątami 20 stopni, 45 stopni, 60 stopni lub 85 stopni2018-05-28KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7668:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10215:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Wzrokowe określanie przejrzystości anodowych powłok tlenkowych -- Metoda skali wzorców2018-05-21KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 10215:2018-05
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2081:2011
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali2018-05-18KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2081:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 2819:2001
- wersja polska
Powłoki metalowe na podłożach metalowych -- Powłoki elektrolityczne i chemiczne -- Przegląd metod badań przyczepności powłok2018-05-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2819:2018-05
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-4:2004
- wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2018-05-15KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-4:2018-05
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-2:2007/A1:2012
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A1:2012
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12977-5:2012
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia regulacyjnego2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-5:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12977-4:2012
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych2018-06-04KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-2:2007
- wersja angielska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61730-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12977-3:2012
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne2018-05-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 12977-2:2012
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2018-05-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2018-05
- wersja angielska
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
PN-EN ISO 7345:1998
- wersja polska
Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje2018-06-12KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 7345:2018-06
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-HD 631.3 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 3: Wstępne sprawdzanie termokurczliwych elementów stosowanych w układach średniego napięcia od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-2:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.2 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 2: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu termokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego napięcia2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-2:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.4 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 4: Wstępne sprawdzanie zimnokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36(42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-3:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.1 S2:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 1: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek żywicznych2018-05-07KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-1:2018-05
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN 61125:2002
- wersja angielska
Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 61125:2002/A1:2005
- wersja angielska
Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-HD 631.3 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 3: Wstępne sprawdzanie termokurczliwych elementów stosowanych w układach średniego napięcia od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-2:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.4 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 4: Wstępne sprawdzanie zimnokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36(42) kV2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-3:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.2 S1:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 2: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu termokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego napięcia2018-05-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-2:2018-05
- wersja angielska
PN-HD 631.1 S2:2008
- wersja angielska
Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 1: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek żywicznych2018-05-07KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50655-1:2018-05
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62024-1:2008
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 1: Induktory do montażu powierzchniowego o indukcyjności rzędu nanohenrów2018-06-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62024-1:2018-06
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-E-93152:1983
- wersja polska
Łączniki instalacyjne powszechnego użytku -- Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V2018-05-25KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-93152:2018-05
- wersja polska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-2-4:2002
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2018-06-04KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-7:2000
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe2018-06-04KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-4:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-17:2002
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych2018-05-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-17:2018-05
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
31.160 Filtry elektryczne
PN-EN 62604-2:2012
- wersja angielska
Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2018-05-21KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62604-2:2018-05
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61190-1-3:2008
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61190-1-3:2008/A1:2010
- wersja angielska
Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61190-1-3:2018-05
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.2.1:2015-07
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-1: Specyfikacja badań środowiskowych -- Magazynowanie2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1:2018-05
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 402 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-05-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 402 V2.1.2:2018-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices (SRD) -- Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 444 V2.4.1:2014-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 444 V2.5.1:2018-04
- wersja angielska
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
PN-ETSI EN 302 608 V1.1.1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-05-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 608 V2.1.1:2018-05
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices (SRD) -- Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61938:2014-02
- wersja angielska
Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach interfejsów analogowych służących osiągnięciu ich współdziałania2018-05-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 61938:2018-05
- wersja angielska
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-EN 62731:2013-10
- wersja angielska
Synteza mowy w telewizji -- Wymagania ogólne2018-05-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62731:2018-05
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 797 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Digital Audio Broadcasting (DAB) -- Distribution interfaces -- Service Transport Interface (STI)2018-05-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 797 V1.3.1:2018-05
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62148-1:2004
- wersja polska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 1: Informacje ogólne i wprowadzenie2018-05-21KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62148-1:2018-05
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-45:2005/AC:2008
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-45:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-45:2005
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-45:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-47:2009
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-47: Metody pomiarów i procedury badań -- Straty przy zginaniu na dużym promieniu2018-05-07KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-47:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-22:2013-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-22: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych2018-04-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-22:2018-04
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 3: Wydzielona warstwa zastosowań2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13757-7:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13757-2:2005
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 2: Warstwa fizyczna i warstwa łącza2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
PN-EN 13757-3:2013-08
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 3: Wydzielona warstwa zastosowań2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13757-7:2018-05
- wersja angielska
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-2:2005
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 2: Warstwa fizyczna i warstwa łącza2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-2:2005
- wersja angielska
System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych -- Część 2: Warstwa fizyczna i warstwa łącza2018-05-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN 28654:1996
- wersja polska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 8855:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN 1648-1:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne 12 V prądu stałego -- Część 1: Przyczepy kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1648-2:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne 12 V prądu stałego -- Część 2: Samochody kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-2:2018-05
- wersja angielska
PN-ISO 4091:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Złącza elektryczne między pojazdami ciągnącymi a przyczepami -- Metody badań i wymagania2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 4091:2018-04
- wersja angielska
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-ISO 8856:1997
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Parametry elektryczne rozruszników -- Ogólne wymagania i metody badań2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8856:2018-04
- wersja angielska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1646-1:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Samochody kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-06-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1646-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1648-2:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne 12 V prądu stałego -- Część 2: Samochody kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1648-1:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne 12 V prądu stałego -- Część 1: Przyczepy kempingowe2018-05-15KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1648-1:2018-05
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13104+A2:2013-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji2018-05-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13103-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13103+A2:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji2018-05-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13103-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 15806:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowych2018-04-21KT 138 Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15806:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowych2018-04-21KT 138 Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 1305:2000
- wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza do wydawania cieczy zaolejonych2018-05-15KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1305:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1306:2000
- wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza do wydawania wody odpadowej2018-05-15KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1306:2018-05
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4533-004:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 004: Naprawa, konserwacja i kontrola2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-004:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 3475-603:2011/AC:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 603: Odporność na łuk elektryczny w warunkach wilgotnych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-603:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 3475-604:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach suchych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-604:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 3475-605:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 605: Badanie zwarcia w warunkach wilgotnych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-605:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 3475-603:2011
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 603: Odporność na łuk elektryczny w warunkach wilgotnych2018-05-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-603:2018-05
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13135:2013-05
- wersja angielska
Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Projektowanie -- Wymagania dotyczące wyposażenia2018-06-12KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13135+A1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12999+A1:2012
- wersja angielska
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe2018-06-12KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 12999+A2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych2018-05-15KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-1+A2:2018-05
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 5767:1998
- wersja polska
Wózki jezdniowe -- Wózki podnośnikowe pracujące w specjalnych warunkach piętrzenia z masztem wychylonym do przodu -- Dodatkowe badania stateczności2018-04-24KT 248 Wózków JezdniowychPN-ISO 22915-8:2018-04
- wersja angielska
PN-ISO 8379:2003
- wersja polska
Wózki podnośnikowe -- Badania stateczności2018-04-21KT 176
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-1:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i metody badań -- Kontenery ogólnego użytku do różnych ładunków2018-06-13KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1496-1:2018-06
- wersja angielska
PN-ISO 668:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto2018-05-29KT 138 KolejnictwaPN-ISO 668:2018-05
- wersja angielska
PN-ISO 1161:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Naroża zaczepowe -- Wymagania2018-05-29KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1161:2018-05
- wersja angielska
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 61340-4-4:2012/A1:2015-02
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN IEC 61340-4-4:2018-05
- wersja angielska
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
PN-EN 1883:2000
- wersja polska
Pierze i puch -- Pobieranie próbek do badań2018-05-28KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1883:2018-05
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 15382:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 15382:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 3308:2002
- wersja polska
Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe2018-04-21KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 10362-2:1997
- wersja polska
Papierosy -- Oznaczanie zawartości wody w kondensacie dymu -- Metoda Karla Fischera2018-04-21KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.100.30 Sery
PN-EN ISO 9233-2:2013-08
- wersja angielska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 2: Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla sera, skórki sera i sera topionego2018-06-13KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 9233-1:2013-08
- wersja angielska
Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 1: Metoda absorpcyjnej spektometrii molekularnej dla skórki sera2018-06-13KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 9233-1:2018-06
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-C-04062:1986
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej2018-05-18KT 222PN-C-04062:2018-05
- wersja polska
PN-EN 13016-1:2009
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)2018-05-07KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13016-1:2018-05
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2018-05-21KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-4:2007
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 4: Tablice wartości twardości2018-05-18KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-4:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-3:2007
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-05-07KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-2:2007
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-05-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-1:2007
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badań2018-05-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-3:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-1:2006
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 26203-1:2010
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania przy dużych prędkościach odkształcania -- Część 1: Układ prętów sprężystych2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 26203-1:2018-04
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11130:2010
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie polegające na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli2018-04-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11130:2018-04
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2018-05-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja angielska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 15024-2:2008
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Oznaczanie zawartości cynku -- Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2018-06-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 15024-2:2018-06
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN 24506:1997
- wersja polska
Węgliki spiekane -- Próba ściskania2018-05-28KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4506:2018-05
- wersja angielska
83.040.10 Lateks i kauczuk
PN-ISO 2930:1998
- wersja polska
Kauczuk naturalny -- Oznaczanie wskaźnika zachowania plastyczności (PRI)2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 127:2002
- wersja polska
Lateks kauczuku naturalnego, zatężony -- Oznaczanie liczby KOH2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996
- wersja polska
Kauczuk i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996/AC1:2004
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
PN-ISO 1431-1:2007
- wersja polska
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na spękania ozonowe -- Część 1: Badania przy odkształceniu statycznym i dynamicznym2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996/AC1:2004
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7323:1996
- wersja polska
Kauczuk i mieszanki gumowe -- Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego -- Metoda płyt równoległych2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 289-1:2007
- wersja polska
Kauczuki i mieszanki kauczukowe -- Oznaczanie za pomocą lepkościomierza z wirnikiem ścinającym -- Część 1: Oznaczanie lepkości według Mooneya2018-04-21KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-3:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji2018-06-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-3:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-6:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)2018-04-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-6:2018-04
- wersja angielska
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
PN-ISO 4251-1:2009
- wersja polska
Opony (serie cechowane liczbą PR) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 1: Oznakowanie i wymiary opony oraz akceptowane zarysy obręczy2018-05-07KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4251-1:2018-05
- wersja angielska
PN-ISO 4251-2:2009
- wersja polska
Opony (serie cechowane liczbą PR) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 2: Nośność opon2018-05-07KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4251-2:2018-05
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-5:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-5:2018-06
- wersja angielska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 15254-7:2012
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Sufity nienośne -- Część 7: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych2018-06-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-7:2018-06
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-3:1999
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej2018-05-04KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-3:2018-05
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13369:2013-09
- wersja angielska
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2018-05-15KT 195 Prefabrykatów z BetonuPN-EN 13369:2018-05
- wersja angielska
91.100.40 Wyroby cementowo-włókniste
PN-EN 492+A1:2016-08
- wersja angielska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 492+A2:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12467+A1:2016-08
- wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 12467+A2:2018-06
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12691:2007
- wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na uderzenie2018-05-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12691:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13492:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13492:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13493:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 16205:2013-10
- wersja angielska
Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach2018-05-07KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 16205+A1:2018-05
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 12480:2015-07
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe2018-06-13KT 277PN-EN 12480:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12480:2015-07
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe2018-06-13KT 277PN-EN 12480:2018-06
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 13077:2008
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym) -- Rodzina A - typ B2018-05-15KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13077:2018-05
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1329-1:2014-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1329-1+A1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-2:2006
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14689-1:2006
- wersja polska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14689:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2018-05-18KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-1:2018-05
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1091:2002
- wersja polska
Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej2018-05-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 16932-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 16932-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 16932-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 1671:2001
- wersja polska
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej2018-05-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 16932-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 16932-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 16932-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-3+A1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2018-05-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-1:2008
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2018-05-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-2:2008
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A2018-05-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-1:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-05-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 15382:2013-10
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 15382:2013-10
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15KT 142 GeosyntetykówPN-EN 15382:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 12274-4:2003
- wersja angielska
Cienkie warstwy na zimno -- Metody badań -- Część 4: Oznaczenie kohezji mieszanki2018-05-04KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-4:2018-05
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-1:2012/A12:2017-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2018-05-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1307+A1:2016-02
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2018-05-29KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1307+A2:2018-05
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 60598-2-17:2002
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych2018-05-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-17:2018-05
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-7+A1:2017-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań2018-06-04KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-7+A2:2018-06
- wersja angielska