Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja niemiecka
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN 15602:2010
- wersja polska
Dostawcy usług ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 4135:2006
- wersja polska
Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Słownictwo2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 4135:2022-07
- wersja angielska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 15602:2010
- wersja polska
Dostawcy usług ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 772:2011
- wersja angielska
Pomiary hydrometryczne -- Terminologia2022-09-12KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 772:2022-09
- wersja angielska
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 8330:2014-11
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Terminologia2022-09-23KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8330:2022-09
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 2080:2011
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Obróbka powierzchni, powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Terminologia2022-09-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2080:2022-09
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN ISO 9488:2002
- wersja polska
Energia słoneczna -- Terminologia2022-09-23KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN ISO 9488:2022-09
- wersja angielska
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
PN-IEC 60092-101:2001
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Definicje i wymagania ogólne2022-08-30KT 18 Statków i Techniki Morskiej
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-ISO 11224:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Włókniny -- Terminologia dotycząca procesów formowania i łączenia runa2022-09-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-A-75030:2006
- wersja polska
Grzyby świeże i przetwory grzybowe -- Terminy i definicje2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
01.075 Symbole literowe
PN-EN 14067-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 1: Symbole i jednostki2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14067-1:2003
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 1: Symbole i jednostki2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja niemiecka
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10209:2012
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej2022-08-31KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 10209:2022-08
- wersja angielska
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 3901:2005
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany kod nagrań (ISRC)2022-08-22KT 242 Informacji i Dokumentacji
PN-ISO 3297:2010
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)2022-08-22KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
PN-EN 15602:2010
- wersja polska
Dostawcy usług ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 10079-1:2016-02
- wersja polska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2022-08-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2022-08-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2022-08-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja polska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2022-08-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15002:2008/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia pomiaru przepływu do połączenia z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych2022-08-05KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 4135:2006
- wersja polska
Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Słownictwo2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 4135:2022-07
- wersja angielska
PN-ISO 26825:2017-05
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Etykiety stosowane przez użytkownika do strzykawek zawierających leki używane podczas znieczulenia -- Barwy, wzory i właściwości2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 26825:2022-07
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-ISO 26825:2017-05
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Etykiety stosowane przez użytkownika do strzykawek zawierających leki używane podczas znieczulenia -- Barwy, wzory i właściwości2022-07-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 26825:2022-07
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 5832-6:2020-03
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 6: Stop kobaltowo-niklowo-chromowo-molibdenowy do obróbki plastycznej2022-09-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5832-6:2022-09
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 15798:2013-12
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Oftalmiczne środki lepkochirurgiczne2022-07-27KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 15798:2022-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15798:2013-12/A1:2017-11
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Oftalmiczne środki lepkochirurgiczne2022-07-27KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 15798:2022-07
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2022-09-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2022-09
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15933:2013-02
- wersja polska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH2022-09-01KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 10390:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 15933:2013-02
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH2022-09-01KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 10390:2022-09
- wersja angielska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 5667-1:2008
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania2022-07-28KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN ISO 5667-1:2022-07
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 10304-4:2002
- wersja polska
Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej -- Część 4: Oznaczanie chloranów, chlorków i chlorynów w wodach mało zanieczyszczonych2022-08-31KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 10304-4:2022-08
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2022-08-19KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13163:2022-08
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-ISO 10390:1997
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie pH2022-09-01KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 10390:2022-09
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 8253-3:2012
- wersja angielska
Akustyka -- Metodyka pomiarów audiometrycznych -- Część 3: Audiometria słowna2022-07-29KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 8253-3:2022-07
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 15602:2010
- wersja polska
Dostawcy usług ochrony -- Terminologia2022-08-29KT 323 Usług w Ochronie Osób i MieniaPN-EN 15602:2022-08
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20347:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe2022-09-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20347:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20347:2012
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe2022-09-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20347:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20346:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20346:2014-08
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20346:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20345:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20345:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20345:2012
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne2022-09-05KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20345:2022-09
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 772:2011
- wersja angielska
Pomiary hydrometryczne -- Terminologia2022-09-12KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 772:2022-09
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-N-01341:2000/Ap1:2001
- wersja polska
Hałas środowiskowy -- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego2022-09-16KT 115 Hałasu w Środowisku
PN-N-01341:2000
- wersja polska
Hałas środowiskowy -- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego2022-09-16KT 115 Hałasu w Środowisku
PN-N-01339:2000
- wersja polska
Hałas -- Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia2022-09-16KT 115 Hałasu w Środowisku
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2022-08-19KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13163:2022-08
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja niemiecka
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9712:2012
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących2022-09-14KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 9712:2022-09
- wersja angielska
21.100.10 Łożyska ślizgowe
PN-H-97044:1996
- wersja polska
Wyroby proszkowe -- Łożyska ślizgowe -- Tuleje spiekane samosmarujące brązowe dla przemysłu motoryzacyjnego2022-09-12KT 33 Metalurgii Proszków
21.260 Układy smarowania
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-CR 13445-7:2002
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 7: Instrukcja posługiwania się procedurami zgodności2022-09-16KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 22434:2011
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 14427:2014-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kompozytowe całkowicie owinięte butle wielokrotnego napełniania do LPG -- Projektowanie i konstrukcja2022-09-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14427:2022-09
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11295:2018-02
- wersja angielska
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11295:2022-07
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 3459:2015-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2022-09-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3459:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3459:2015-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2022-09-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3459:2022-09
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 3459:2015-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2022-09-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3459:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3459:2015-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2022-09-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3459:2022-09
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN ISO 13844:2015-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych -- Metoda badania szczelności przy podciśnieniu, odchyleniu kątowym i odkształceniu2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13844:2022-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13844:2015-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych -- Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia, odchylenia kątowego i odkształcenia2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13844:2022-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13844:2015-04/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych -- Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia, odchylenia kątowego i odkształcenia2022-07-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13844:2022-07
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 8330:2014-11
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Terminologia2022-09-23KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8330:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 18752:2016-11
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody do zastosowań hydraulicznych, wzmocnione drutem lub tkaniną, przy stałym ciśnieniu w ramach określonego typu -- Wymagania2022-09-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 18752:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 4671:2008/A1:2011
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metody wyznaczania wymiarów węży i pomiary długości przewodów2022-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 4671:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 4671:2008
- wersja polska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metody wyznaczania wymiarów węży i pomiary długości przewodów2022-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 4671:2022-09
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-M-74203:1996
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Kółka ręczne2022-08-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-M-74202:1996
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Czopy trzpieni do ręcznego sterowania -- Wymiary2022-08-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 22434:2011
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli2022-09-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 22434:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 60534-4:2006
- wersja angielska
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 60534-4:2022-09
- wersja angielska
23.100.50 Elementy sterujące
PN-ISO 5783:2001
- wersja polska
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Oznaczanie powierzchni przyłączeniowych zaworów i gniazd zaworów nabojowych2022-08-30KT 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
PN-ISO 5782-1:2000
- wersja polska
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Filtry sprężonego powietrza -- Dane podstawowe podawane w dokumentach techniczno-handlowych i wymagania dotyczące cechowania2022-09-12KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 17639:2013-12
- wersja angielska
Badania niszczące spawanych złączy metali -- Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych2022-07-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17639:2022-07
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-4:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowych2022-09-19KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60519-4:2022-09
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2080:2011
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Obróbka powierzchni, powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Terminologia2022-09-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2080:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9220:2001
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłok -- Metoda elektronowej mikroskopii skaningowej2022-07-29KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 9220:2022-07
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 10169+A1:2012
- wersja angielska
Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy2022-08-24KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10169:2022-08
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 308:2001
- wersja polska
Wymienniki ciepła -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 308:2022-08
- wersja angielska
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów drogowych2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17124:2022-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN ISO 9488:2002
- wersja polska
Energia słoneczna -- Terminologia2022-09-23KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN ISO 9488:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 12975-1+A1:2010
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12975:2022-08
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-IEC 146-1-3:1996
- wersja polska
Przekształtniki półprzewodnikowe -- Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej -- Transformatory i dławiki2022-09-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-IEC 146-1-3:1996/Ap1:1998
- wersja polska
Przekształtniki półprzewodnikowe -- Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej -- Transformatory i dławiki2022-09-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-G-05800:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Oświetlenie elektryczne koparek, zwałowarek i przenośników taśmowych -- Wymagania podstawowe i badania2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 153000:2005
- wersja polska
Norma wspólna: Dyskretne półprzewodnikowe przyrządy mocy z kontaktami dociskowymi (Zatwierdzenie kwalifikacji)2022-09-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 60749-39:2008
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 39: Pomiary współczynnika dyfuzji wilgoci i rozpuszczalności wody w materiałach organicznych stosowanych w podzespołach półprzewodnikowych2022-08-23KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-39:2022-08
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 61040:1998
- wersja polska
Detektory, przyrządy i aparatura do pomiaru mocy i energii promieniowania laserowego2022-08-30KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 345-5 V1.1.1:2020-10
- wersja angielska
Odbiorniki radiofoniczne -- Część 5: Służba radiofoniczna DRM -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 345-5 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 345-2 V1.1.1:2020-10
- wersja angielska
Odbiorniki radiofoniczne -- Część 2: Służba radiofoniczna AM -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 345-2 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
33.040.20 Systemy przesyłowe
PN-EN 62037-5:2013-10
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 5: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w filtrach2022-08-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62037-5:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 62037-3:2013-05
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 3: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w złączach współosiowych2022-08-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62037-3:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 62037-1:2013-03
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2022-08-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62037-1:2022-08
- wersja angielska
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.3.1:2022-08
- wersja angielska
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2022-08-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.3.1:2022-08
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 55025:2017-04/AC:2018-01
- wersja angielska
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55025:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 55025:2017-04
- wersja angielska
Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55025:2022-09
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 62037-2:2013-07
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 2: Pomiary biernej modulacji wzajemnej we współosiowych instalacjach kablowych2022-08-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62037-2:2022-08
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-EN 62037-6:2013-10
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 6: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w antenach2022-08-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62037-6:2022-08
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2022-09-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61970-456:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 61970-452:2018-03
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2022-08-01KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61970-452:2022-08
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-2:2022-09
- wersja angielska
PN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-3:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2018-03/AC:2018-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-2:2022-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 132-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie XAdES -- Część1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie XAdES2022-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 132-1 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-3:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2018-03/AC:2018-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-2:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62439-2:2022-09
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 132-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie XAdES -- Część1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie XAdES2022-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 132-1 V1.2.1:2022-08
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2022-09-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61970-456:2022-09
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 17269:2020-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Podstawowe międzynarodowe dane pacjenta2022-09-08KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 27269:2022-09
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-S-16000:1996
- wersja polska
Wytłoczki dla przemysłu motoryzacyjnego -- Wymagania i badania2022-09-16KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-H-93009:1996
- wersja polska
Stal -- Kęsiska, kęsy i pręty walcowane na gorąco dla kolejowych urządzeń sprzęgowych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 15427+A1:2011
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży2022-08-11KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-1-1:2022-08
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14067-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 1: Symbole i jednostki2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14067-3:2003
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 3: Aerodynamika w tunelach2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14067-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 3: Aerodynamika w tunelach2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14067-1:2003
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 1: Symbole i jednostki2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-3+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy2022-08-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-3:2022-08
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-IEC 60092-506:2001
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 506: Przypadki szczególne -- Statki do przewozu określonych niebezpiecznych towarów i materiałów luzem2022-08-30KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-IEC 60092-101:2001
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Definicje i wymagania ogólne2022-08-30KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62288:2015-02
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badań2022-09-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 62288:2022-09
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja angielska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki -- System kodowania2022-08-31KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja polska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki -- System kodowania2022-08-31KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2022-08
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-H-94050:1996
- wersja polska
Pręty stalowe kute do budowy sprzętu lotniczego i specjalnych silników wysokoprężnych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-94016:1996
- wersja polska
Odkuwki dla lotnictwa ze stali elektrożużlowej do ulepszania cieplnego2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-93229:1996
- wersja polska
Stal konstrukcyjna niestopowa i stopowa dla lotnictwa -- Pręty łuszczone i ciągnione2022-09-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3228:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne, niskie, o normalnym wymiarze pod klucz, wykonane ze stali, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia) / 235 °C2022-08-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3228:2022-08
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4641-301:2011
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy zewnętrznej płaszcza 125 mikrometrów -- Część 301: Kable z ciasną tubą, nominalnym GI 50/125 mikrometra włókna o średnicy zewnętrznej 1,8 milimetra -- Norma wyrobu2022-08-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4641-301:2022-08
- wersja angielska
53.040.10 Przenośniki
PN-EN 619+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych2022-08-18KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 619:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 619+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych2022-08-18KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 619:2022-08
- wersja angielska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 15512:2021-04
- wersja angielska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji2022-08-11KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 15512+A1:2022-08
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 474-9+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur2022-08-18KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-9:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-8+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-8:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-5+A3:2013-11
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-5:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-7+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-7:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-6+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-6:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-4+A2:2012
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek2022-08-17KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-4:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-12+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-12:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-1+A6:2020-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-3+A1:2009
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-3:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-2+A1:2009
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych2022-08-16KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-11+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek2022-08-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-11:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 474-10+A1:2010
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów2022-08-12KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-10:2022-08
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 9711-2:2001
- wersja polska
Kontenery ładunkowe -- Informacje dotyczące kontenerów na pokładach statków -- Część 2: Transmisja danych teleksem2022-08-30KT 138 Kolejnictwa
59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
PN-ISO 11224:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Włókniny -- Terminologia dotycząca procesów formowania i łączenia runa2022-09-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 105-F08:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Charakterystyka standardowej tkaniny towarzyszącej: Tkanina trójoctanowa2022-09-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-ISO 11224:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Włókniny -- Terminologia dotycząca procesów formowania i łączenia runa2022-09-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5025:2001
- wersja polska
Wyroby wzmacniające -- Tkaniny -- Wyznaczanie szerokości i długości2022-09-22KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 2797:1996
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Rowingi -- Zasady sporządzania specyfikacji wymagań2022-09-22KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-ISO 3616:2001
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Maty -- Wyznaczanie średniej grubości, grubości pod obciążeniem i po odprężeniu2022-09-22KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 2078:2011
- wersja angielska
Tekstylia szklane -- Nitki -- Oznaczenia2022-09-06KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 2078:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 2078:2011/A1:2016-02
- wersja angielska
Tekstylia szklane -- Nitki -- Oznaczenia2022-09-06KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 2078:2022-09
- wersja angielska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN 13118+A1:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru ziemniaków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2022-09-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-17:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 13140+A1:2010
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2022-09-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-17:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-2:2012
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-1:2012
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-2:2012
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakową2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-1:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 1: Maszyny napędzane zintegrowanym silnikiem spalinowym2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-1:2012
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 1: Maszyny napędzane zintegrowanym silnikiem spalinowym2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11806-2:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakową2022-08-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11806-2:2022-08
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-C-87006-15:1996
- wersja polska
Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe -- Oznaczanie kadmu2022-08-05KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-ISO 14797:2001
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości furazolidonu -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-09-19KT 40 Pasz
PN-ISO 14718:2001
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny B1 w mieszankach paszowych -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-09-19KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 1787:2001
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromieniania żywności zawierającej celulozę metodą spektroskopii ESR2022-09-15KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 1787:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 13708:2003
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie napromieniania żywności zawierającej cukry krystaliczne metodą spektroskopii ESR2022-08-25KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 13708:2022-08
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-R-74104:1996
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Kukurydza2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74106:1996/Az1:1999
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Owies2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74102:1996
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Żyto2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74105:1996
- wersja polska
Ziarna zboż -- Gryka2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74106:1996
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Owies2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74102:1996/Az1:1999
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Żyto2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74109:1996
- wersja polska
Pieczywo o przedłużonej trwałości2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74105:1996/Az1:1999
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Gryka2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74103:1996
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Pszenica zwyczajna2022-09-19KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-A-75115:2001
- wersja polska
Produkty owocowe -- Konfitury2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75115:2001/Az1:2002
- wersja polska
Produkty owocowe -- Konfitury2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75049:1996
- wersja polska
Przetwory owocowe -- Kremogeny2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-A-78515:2006
- wersja polska
Przetwory grzybowe -- Mączka grzybowa jadalna2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75030:2006
- wersja polska
Grzyby świeże i przetwory grzybowe -- Terminy i definicje2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-78502:2006
- wersja polska
Półprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.100.30 Sery
PN-EN ISO 1735:2006
- wersja polska
Sery i przetwory topione z serów -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda grawimetryczna (Metoda odwoławcza)2022-09-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 23319:2022-09
- wersja angielska
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-ISO 5543:2009
- wersja polska
Kazeiny i kazeiniany -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda grawimetryczna (Metoda odniesienia)2022-09-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 23319:2022-09
- wersja angielska
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-A-75953:2006
- wersja polska
Przetwory owocowe -- Kompoty2022-09-19KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-79039:1996
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone cukrem i aspartamem, cukrem i aspartamem z acesulfamem K oraz cukrem i acesulfamem K2022-09-19RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-A-86909:1996
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane tłuszcze uwodornione2022-09-19KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86935:1996
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów2022-09-19KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86909:1996/Az1:2001
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane tłuszcze uwodornione2022-09-19KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86929:1996
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych2022-09-19KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN 61010-2-012:2016-12
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych oraz innych kondycjonowanych temperaturowo urządzeń2022-09-20KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-012:2022-09
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów drogowych2022-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17124:2022-08
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2022-09-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2022-09
- wersja angielska
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-A-79400:1996
- wersja polska
Mentol2022-09-19KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 856:2001
- wersja polska
Olejek mięty pieprzowej, Francja, Włochy, Zjednoczone Królestwo, USA2022-09-19KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-07605:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Zbiorniki przy pompowniach odwadniania powierzchniowego -- Wymagania podstawowe2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
PN-G-05800:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Oświetlenie elektryczne koparek, zwałowarek i przenośników taśmowych -- Wymagania podstawowe i badania2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
PN-H-93441-6:1996
- wersja polska
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa -- Kształtownik SPW-25/29 -- Wymiary2022-09-12KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 12372:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
73.100.20 Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia
PN-G-05800:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Oświetlenie elektryczne koparek, zwałowarek i przenośników taśmowych -- Wymagania podstawowe i badania2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
PN-G-47009:1996
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Koparki jednonaczyniowe -- Wymagania podstawowe2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
PN-G-46900:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Koparki kołowe -- Wymagania podstawowe2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
PN-G-46950:2001
- wersja polska
Górnictwo odkrywkowe -- Koparki łańcuchowe -- Wymagania podstawowe2022-09-12KT 227 Górnictwa Odkrywkowego
73.100.40 Urządzenia do transportu poziomego i pionowego
PN-G-46204:1996
- wersja polska
Górnicze urządzenia przyszybowe -- Pomosty wahadłowe -- Wymagania i badania2022-09-12KT 124 Transportu Kopalnianego
75.060 Gaz ziemny
PN-C-04753:2011
- wersja polska
Gaz ziemny -- Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej2022-08-05KT 277
PN-C-04752:2011
- wersja polska
Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej2022-08-05KT 277
PN-C-04751:2011
- wersja polska
Gaz ziemny -- Ocena jakości2022-08-05KT 277
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 11007:2010
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Badanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych2022-08-29KT 222PN-ISO 11007-1:2022-08
- wersja polska
PN-ISO 11009:2011
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą2022-08-08KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 11009:2022-08
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2022-08-30KT 222PN-EN 590:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 590+A1:2017-06
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2022-08-30KT 222PN-EN 590:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 590+A1:2017-06
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2022-08-30KT 222PN-EN 590:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2022-08-30KT 222PN-EN 590:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2022-08-29KT 222PN-EN 16734:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2022-08-29KT 222PN-EN 16734:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2022-08-29KT 222PN-EN 16734:2022-08
- wersja angielska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-C-04750:2011
- wersja polska
Paliwa gazowe -- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania2022-08-05KT 277
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 10423:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie do wierceń i eksploatacji -- Osprzęt więźb rurowych i głowic eksploatacyjnych2022-09-01KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10423:2022-09
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN 10328:2006
- wersja polska
Żelazo i stal -- Oznaczanie umownej głębokości warstwy utwardzonej po nagrzewaniu powierzchniowym2022-09-02KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN ISO 18203:2022-09
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 2639:2005
- wersja polska
Stale -- Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych2022-09-02KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN ISO 18203:2022-09
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2022-07-28KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2022-07
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10250-3:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 3: Stale stopowe specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-3:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 10250-2:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2022-07-28KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2022-07
- wersja angielska
77.140.25 Stale sprężynowe
PN-H-93005:1996
- wersja polska
Stal sprężynowa -- Pręty łuszczone oraz pręty i druty ciągnione2022-09-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10169+A1:2012
- wersja angielska
Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy2022-08-24KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10169:2022-08
- wersja angielska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-H-93005:1996
- wersja polska
Stal sprężynowa -- Pręty łuszczone oraz pręty i druty ciągnione2022-09-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-H-93011:1996
- wersja polska
Stal konstrukcyjna -- Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-93009:1996
- wersja polska
Stal -- Kęsiska, kęsy i pręty walcowane na gorąco dla kolejowych urządzeń sprzęgowych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-H-93441-6:1996
- wersja polska
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa -- Kształtownik SPW-25/29 -- Wymiary2022-09-12KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-H-93431:1996
- wersja polska
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji obręczy kół jezdnych2022-09-12KT 146 Kształtowników Stalowych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-H-74247:1996
- wersja polska
Rury stalowe dla przemysłu spożywczego2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-ISO 6761:1996
- wersja polska
Rury stalowe -- Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-H-74249:1996
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu hamulcowe2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-H-74246:1996/Ap1:2001
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-ISO 1129:1996
- wersja polska
Rury stalowe kotłowe, na przegrzewacze pary i wymienniki ciepła -- Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-H-74245:1996
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno określonego zastosowania2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-H-74248:1996
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco na cylindry hydrauliczne2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
PN-H-74246:1996
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania2022-09-12KT 126 Rur Stalowych
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-H-94014:1996
- wersja polska
Odkuwki stalowe matrycowane dla przemysłu motoryzacyjnego -- Wymagania i badania2022-09-16KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
PN-H-94017:1996
- wersja polska
Pręty i odkuwki stalowe swobodnie kute na silniki wysokoprężne2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-94018:1996
- wersja polska
Odkuwki stalowe wałów i tarcz wirnikowych turbin parowych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-94015:1996
- wersja polska
Odkuwki stalowe wirników turbogeneratorów2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-94019:1996
- wersja polska
Odkuwki stalowe czopów do kadzi hutniczych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 10250-1:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 1: Wymagania ogólne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 10250-2:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 10250-3:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 3: Stale stopowe specjalne2022-08-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-3:2022-08
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-H-93011:1996
- wersja polska
Stal konstrukcyjna -- Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-H-93009:1996
- wersja polska
Stal -- Kęsiska, kęsy i pręty walcowane na gorąco dla kolejowych urządzeń sprzęgowych2022-09-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 941:2014-07
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Krążki i materiał wyjściowy na krążki do ogólnych zastosowań -- Specyfikacje2022-08-31KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 941:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 851:2014-07
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Krążki i materiał wyjściowy na krążki do produkcji naczyń kuchennych -- Specyfikacje2022-08-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 851:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 12020-1:2010
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy2022-08-25KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 12020-1:2022-08
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-H-97037:1996
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Mielony proszek aluminium-nikiel2022-09-12KT 33 Metalurgii Proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 15093:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15093:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 14753:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 14753:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 15061+A1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm2022-08-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15061:2022-08
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11358-1:2014-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne2022-09-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11358-1:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 489:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie współczynnika załamania światła2022-09-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 489:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3915:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych2022-09-08KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3915:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3146:2002/Ap1:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego2022-09-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3146:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3146:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego2022-09-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3146:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3146:2002/AC:2003
- wersja polska
Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego2022-09-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3146:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-7:2015-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 7: Oznaczanie kinetyki krystalizacji2022-09-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-7:2022-09
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 8985:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Termoplastyczne kopolimery etylen/octan winylu (EVAC) -- Oznaczanie zawartości octanu winylu2022-07-29KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8985:2022-07
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 15013:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań2022-09-02KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15013:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15527:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) -- Wymagania i metody badań2022-07-26KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15527:2022-07
- wersja angielska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN ISO 19712-3:2013-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Stałe dekoracyjne materiały wykończeniowe -- Część 3: Oznaczanie właściwości -- Kształtki stałe powierzchniowe2022-09-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19712-3:2022-09
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 4671:2008/A1:2011
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metody wyznaczania wymiarów węży i pomiary długości przewodów2022-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 4671:2022-09
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 11339:2010
- wersja angielska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie, metodą T, połączeń materiału giętkiego z giętkim2022-07-26KT 184 KlejówPN-EN ISO 11339:2022-07
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-ISO 1762:1996
- wersja polska
Masy włókniste -- Oznaczanie zawartości popiołu2022-09-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-ISO 776:1996
- wersja polska
Masy włókniste -- Oznaczanie zawartości popiołu nierozpuszczalnego w kwasie2022-09-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów2022-09-09KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2022-09
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-ISO 2144:1996
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości popiołu2022-09-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-P-50535:1996
- wersja polska
Tektury jednostronnie i dwustronnie kryte niepowlekane i powlekane -- Właściwości i metody badań2022-09-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-P-50474:1996
- wersja polska
Papiery i tektury do wyrobu tektury falistej -- Właściwości i metody badań2022-09-22KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów2022-09-09KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2022-09
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja niemiecka
Farby proszkowe -- Część 4: Obliczanie dolnej granicy wybuchowości2022-09-12KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-4:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-4:2010
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 4: Obliczanie dolnej granicy wybuchowości2022-09-12KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8130-4:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 16925:2014-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na strumień wody pod wysokim ciśnieniem2022-09-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16925:2022-09
- wersja angielska
PN-EN 15457:2014-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami2022-08-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15457:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 15458:2014-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami2022-08-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN 15458:2022-08
- wersja angielska
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908:2017-02
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 16908:2017-02
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042022-08-29KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 16908+A1:2022-08
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 12372:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2022-08-11KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12372:2022-08
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05
- wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-122022-08-08KT 274 BetonuPN-B-06265:2022-08
- wersja polska
PN-B-06265:2018-10
- wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-122022-08-08KT 274 BetonuPN-B-06265:2022-08
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 15232-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-4,5,6,7,8,9,102022-09-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 52120-1:2022-09
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-M-47900-3:1996
- wersja polska
Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe2022-09-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
PN-EN 74-2:2009
- wersja angielska
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań2022-08-18KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 74-2:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 74-1:2006
- wersja angielska
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań2022-08-18KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 74-1:2022-08
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-ENV 50230:2002
- wersja angielska
Lotnicza naziemna, elektryczna instalacja oświetleniowa -- Systemy sterowania i monitorowania -- Wymagania ogólne2022-08-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-ENV 50234:2002
- wersja angielska
Lotnicza naziemna, elektryczna instalacja oświetleniowa -- Światła błyskowe -- Warunki techniczne i badania wyposażenia2022-08-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-ENV 50235:2002
- wersja angielska
Lotnicza naziemna, elektryczna instalacja oświetleniowa -- Znaki -- Warunki techniczne i badania wyposażenia2022-08-05KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 15232-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-4,5,6,7,8,9,102022-09-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 52120-1:2022-09
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 20126:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Ręczne szczoteczki do zębów -- Wymagania ogólne i metody badań2022-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20126:2022-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20126:2012/A1:2018-06
- wersja angielska
Stomatologia -- Ręczne szczoteczki do zębów -- Wymagania ogólne i metody badań2022-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20126:2022-09
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie2022-09-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1+A1:2022-09
- wersja angielska
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-82:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-82:2022-08
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-82:2022-08
- wersja angielska