Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
PN-N-99310:2000
- wersja polska
Geodezja -- Pomiary realizacyjne -- Terminologia2022-11-15KT 298 Geodezji
PN-N-02211:2000
- wersja polska
Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia podstawowa2022-11-02KT 298 Geodezji
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-ISO 6440:2001
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Nomenklatura, terminy i definicje2022-11-28KT 1 Osób Niepełnosprawnych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-ISO 6107-9:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista alfabetyczna i indeks tematyczny2022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-8:2001/A1:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 82022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-8:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 82022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-4:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 42022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-3:2001/A1:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 32022-11-22KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-3:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 32022-11-22KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 8421-3:1996
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru i alarmowanie -- Terminologia2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 8655-1:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja niemiecka
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-ISO/IEC 2382-16:2000
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Teoria informacji2022-11-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-1:1996
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Urządzenia do dyktowania2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-EN ISO 18064:2015-01
- wersja angielska
Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw2022-11-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 18064:2022-11
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-ISO 1803:2001
- wersja polska
Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia2022-10-17KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-B-91000:1996
- wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia2022-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
01.060 Wielkości i jednostki
PN-ISO 31-6:2001
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 6: Światło i pokrewne promieniowania elektromagnetyczne2022-11-02KT 257 Metrologii Ogólnej
PN-ISO 31-6:2001/A1:2004
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 6: Światło i pokrewne promieniowania elektromagnetyczne2022-11-02KT 257 Metrologii Ogólnej
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO 6790:1996
- wersja polska
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
PN-ISO 6790/Ak:1997
- wersja polska
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie (Arkusz krajowy)2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
01.140.20 Informacja naukowa
PN-N-01152-5:2001
- wersja polska
Opis bibliograficzny -- Dokumenty kartograficzne2022-11-07KT 242 Informacji i Dokumentacji
PN-N-01230:2001
- wersja polska
Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło korporatywne2022-11-07KT 242 Informacji i Dokumentacji
PN-N-01231:2001
- wersja polska
Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło tytułowe2022-11-07KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
PN-EN 15341:2019-12
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Kluczowe wskaźniki efektywności obsługiwania2022-11-28KT 9 NiezawodnościPN-EN 15341+A1:2022-11
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10014:2008
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych2022-11-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10014:2022-11
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-ISO 12790-1:2006
- wersja polska
Ochrona przed promieniowaniem -- Kryteria poprawności badania zawartości nuklidów promieniotwórczych w ciele człowieka -- Część 1: Zasady ogólne2022-10-20KT 246 Ochrony Radiologicznej
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-ISO 2859-2:1996
- wersja polska
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych2022-11-02KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
PN-ISO 8258:1996
- wersja polska
Karty kontrolne Shewharta2022-11-02KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
PN-ISO 2859-3:1996
- wersja polska
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Procedury kontroli skokowej2022-11-02KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
07.030 Fizyka. Chemia
PN-ISO 31-6:2001
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 6: Światło i pokrewne promieniowania elektromagnetyczne2022-11-02KT 257 Metrologii Ogólnej
PN-ISO 31-6:2001/A1:2004
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 6: Światło i pokrewne promieniowania elektromagnetyczne2022-11-02KT 257 Metrologii Ogólnej
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
PN-N-99310:2000
- wersja polska
Geodezja -- Pomiary realizacyjne -- Terminologia2022-11-15KT 298 Geodezji
PN-N-02211:2000
- wersja polska
Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia podstawowa2022-11-02KT 298 Geodezji
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN 13544-3+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia do terapii oddechowej -- Część 3: Urządzenia zasysające powietrze2022-11-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 23372:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-3:2014-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 3: Urządzenia odsysające zasilane próżniowo lub sprężonym gazem2022-11-02KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-2:2014-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 2: Urządzenia odsysające napędzane ręcznie2022-10-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-2:2022-10
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 11608-4:2007
- wersja angielska
Wstrzykiwacze do użytku medycznego -- Część 4: Wymagania i metody badań dotyczące wstrzykiwaczy elektronicznych i elektromechanicznych2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-2:2012
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Igły2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-1:2015-04
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Igłowe systemy iniekcyjne2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-3:2013-04
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 3: Gotowe pojemniki2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-3:2022-11
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-ISO 6440:2001
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Nomenklatura, terminy i definicje2022-11-28KT 1 Osób Niepełnosprawnych
PN-ISO 7176-22:2006
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Część 22: Procedury nastawiania2022-11-22KT 1 Osób Niepełnosprawnych
PN-ISO 7176-16:2001
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Część 16: Odporność na zapalenie części tapicerowanych -- Wymagania i metody badań2022-11-22KT 1 Osób Niepełnosprawnych
PN-ISO 7193:2001
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Maksymalne gabaryty2022-11-22KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14015:2010
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO)2022-12-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14015:2022-12
- wersja angielska
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-Z-04182-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Postanowienia ogólne2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04155-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu butylowego -- Postanowienia ogólne2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04221-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wolframu i jego związków -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04244-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości acetonitrylu -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04128-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrotoluenów -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04247-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04248-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości strychniny -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04241-1:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tantalu i jego związków -- Postanowienia ogólne2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04317:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ditlenku azotu i ditlenku siarki na stanowiskach pracy metodą chromatografii jonowej z pasywnym pobieraniem próbek2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04128-5:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrotoluenów -- Oznaczanie 2,4,6-trójnitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04155-5:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu butylowego -- Oznaczanie alkoholu tert-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04182-20:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metomylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04182-21:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie pirymikarbu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04155-4:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu butylowego -- Oznaczanie alkoholu sec-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04261:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetratlenku osmu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną2022-11-15KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04182-27:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metoksychloru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04241-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tantalu i jego związków -- Oznaczanie tantalu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04280:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromku n-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04276:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosfanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04273-1:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu siarkowego(VI) -- Oznaczanie siarczanu(VI) dimetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04244-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości acetonitrylu -- Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04128-4:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrotoluenów -- Oznaczanie 2,4-dwunitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04248-2:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości strychniny -- Oznaczanie strychniny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-11-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 838:2010
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury pomiaru gazów i par za pomocą próbników dyfuzyjnych -- Wymagania i metody badań2022-11-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 23320:2022-11
- wersja angielska
PN-Z-04293:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyrkonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2022-11-02KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04288:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie propano-3-laktonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-02KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04289:2001
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dimetoksymetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-11-02KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04031-11:2011
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Część 11: Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-10-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04347:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie trimetyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-10-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04326:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie azydku sodu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-10-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04284:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylopentano-2,4-diolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-10-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04325:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorowanych węglowodorów alifatycznych na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z pasywnym pobieraniem próbek2022-10-17KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04350:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1,2,2-tetrabromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2022-10-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04146-3:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej2022-10-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-10:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 10: Klasyfikacja czystości powierzchni na podstawie stężenia czynników chemicznych2022-11-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-10:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14644-9:2012
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Klasyfikacja czystości powierzchni na podstawie stężenia cząstek stałych2022-11-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-9:2022-11
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-ISO 10396:2001
- wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych2022-11-15KT 280 Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6107-4:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 42022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-8:2001/A1:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 82022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-8:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 82022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-9:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista alfabetyczna i indeks tematyczny2022-11-28KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-3:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 32022-11-22KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-ISO 6107-3:2001/A1:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Terminologia -- Lista 32022-11-22KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-C-04646:2001
- wersja polska
Woda i ścieki -- Badanie biodegradacji "częściowej" anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych -- Test potwierdzający metodą osadu czynnego2022-11-28KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-C-04645:2001
- wersja polska
Woda i ścieki -- Badanie biodegradacji "częściowej" anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych -- Test wstępny2022-11-28KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-ISO 11277:2005
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym -- Metoda sitowa i sedymentacyjna2022-11-28KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-ISO 13091-2:2006
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 2: Analiza i interpretacja wyników pomiarów na opuszkach palców rąk2022-10-20KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 15537:2005
- wersja niemiecka
Zasady doboru osób oraz ich udziału w badaniach wyrobów przemysłowych i projektów konstrukcyjnych pod względem antropometrycznym2022-12-02KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 15537:2022-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15537:2005
- wersja angielska
Zasady doboru osób oraz ich udziału w badaniach wyrobów przemysłowych i projektów konstrukcyjnych pod względem antropometrycznym2022-12-02KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 15537:2022-12
- wersja angielska
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-ISO 6790/Ak:1997
- wersja polska
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie (Arkusz krajowy)2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
PN-ISO 6790:1996
- wersja polska
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
PN-ISO 8421-3:1996
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru i alarmowanie -- Terminologia2022-11-15KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 12259-14:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych2022-10-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12259-14+A1:2022-10
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-ISO 1757:2001
- wersja polska
Indywidualne dawkomierze fotometryczne2022-10-20KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN 62484:2016-03
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektroskopowe monitory przenośne do wykrywania i identyfikacji materiału promieniotwórczego w nielegalnym handlu2022-10-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62484:2022-10
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN ISO 16495:2013-12
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Metody badań2022-11-25KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16495:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094+A1:2022-10
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-IEC 839-2-7:1996
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby2022-11-02KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2010
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2022-10-07KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2022-10
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2022-11-30KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 16334:2014-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące systemu2022-10-14KT 138 KolejnictwaPN-EN 16334-1+A1:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2010
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 174:2003
- wersja polska
Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich2022-11-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 18527-1:2022-11
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 1:2016-12
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Normalna temperatura odniesienia dla specyfikacji właściwości geometrycznych i wymiarowych2022-11-22KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1:2022-11
- wersja angielska
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
PN-EN ISO 8655-6:2003
- wersja niemiecka
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-6:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-6:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-6:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-7:2005
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 7: Metody niegrawimetryczne dotyczące oceny wykonania2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-7:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-6:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-6:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-7:2005/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 7: Metody niegrawimetryczne dotyczące oceny wykonania2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-7:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety tłokowe2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-5:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 5: Dozowniki2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-5:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-3:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 3: Biurety tłokowe2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja niemiecka
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, ogólne wymagania i zalecenia użytkowania2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-4:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-4:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety tłokowe2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-3:2003/AC:2009
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 3: Biurety tłokowe2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2003
- wersja niemiecka
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety tłokowe2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-5:2003
- wersja angielska
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 5: Dozowniki2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-5:2022-11
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-IEC 1063:1996
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane2022-10-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-IEC 1063:1996/Ap1:1998
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane2022-10-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-ISO 9296:1999
- wersja polska
Akustyka -- Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych2022-10-11KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 17123-6:2006
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 6: Lasery wirujące2022-11-02KT 298 Geodezji
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 60751:2009
- wersja angielska
Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury2022-11-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN IEC 60751:2022-11
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 61557-7:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-7:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61557-11:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność monitorów różnicowo-prądowych (RCMs) typu A i typu B stosowanych w sieciach TT, TN i IT2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-11:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61557-3:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia2022-11-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-3:2022-11
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-ISO 12790-1:2006
- wersja polska
Ochrona przed promieniowaniem -- Kryteria poprawności badania zawartości nuklidów promieniotwórczych w ciele człowieka -- Część 1: Zasady ogólne2022-10-20KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 14146:2006
- wersja polska
Ochrona radiologiczna -- Kryteria i granice zdolności pomiarowych dla okresowej oceny laboratoriów pomiaru dawek indywidualnych promieniowania rentgenowskiego i gamma2022-10-20KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN 62484:2016-03
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektroskopowe monitory przenośne do wykrywania i identyfikacji materiału promieniotwórczego w nielegalnym handlu2022-10-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62484:2022-10
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 17405:2014-11
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Technika badania platerów wykonanych spawaniem, walcowaniem i wybuchowo2022-11-03KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 17405:2022-11
- wersja angielska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2022-11-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2022-11
- wersja angielska
21.100.10 Łożyska ślizgowe
PN-ISO 4382-2:1996
- wersja polska
Łożyska ślizgowe -- Stopy miedzi do przeróbki plastycznej na łożyska monolityczne2022-11-15RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
PN-M-86403:1996
- wersja polska
Łożyska toczne -- Łożyska kulkowe i wałeczkowe -- System oznaczania2022-11-15RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094+A1:2022-10
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 12245+A1:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Butle wykonane z kompozytów całkowicie wzmocnione2022-10-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12245:2022-10
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 15632-1+A1:2015-02
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-1:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 15632-3+A1:2015-03
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-3:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 15632-2+A1:2015-02
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 2: Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-2:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 15632-4:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 4: Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań2022-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-4:2022-10
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13479:2010
- wersja polska
Rury z poliolefin do przesyłania płynów -- Oznaczanie odporności na propagację pęknięć -- Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć w rurach z karbem2022-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13479:2022-12
- wersja angielska
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 751-3:2005
- wersja polska
Środki uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny i wodą gorącą -- Część 3: Niespiekane taśmy PTFE2022-11-22KT 277 GazownictwaPN-EN 751-3:2022-11
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 15112:2007
- wersja polska
Ochrona katodowa zewnętrznych powierzchni orurowań odwiertów2022-10-13KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15112:2022-10
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 28921-1:2017-04
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 1: Projektowanie, wytwarzanie i badania fabryczne2022-10-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 28921-1:2022-10
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 14912:2015-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i konserwacja zaworów butli do LPG przeprowadzana w czasie kontroli okresowej butli2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14912:2022-11
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-1:2019-09
- wersja angielska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym2022-11-23KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-1:2022-11
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 12583:2014-06
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 12583:2014-06
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 18278-1:2015-06
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 1: Wymagania ogólne dla oceny zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego metali2022-12-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18278-1:2022-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 14327:2005
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego2022-12-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18278-1:2022-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 14327:2005
- wersja niemiecka
Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego2022-12-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18278-1:2022-12
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2022-11-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2022-11
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-IEC 1063:1996
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane2022-10-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-IEC 1063:1996/Ap1:1998
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane2022-10-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-M-34121:2006
- wersja polska
Wyznaczanie wartości opałowej węgla oraz straty niecałkowitego spalania w kotłach spalających węgiel o zwiększonej zawartości węglanów2022-10-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2022-11-08KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2022-11
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62093:2005
- wersja angielska
Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych -- Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego2022-10-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62093:2022-10
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50102:2001
- wersja polska
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)2022-11-22KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 50102:2001/AC:2011
- wersja polska
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)2022-11-22KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60587:2008
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne stosowane w ostrych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję2022-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60587:2022-11
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60034-18-32:2011
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena elektrycznej trwałości układów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących2022-10-20KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-18-32:2022-10
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 60309-2:2002
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002/AC1:2015-01
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-2:2002/A1:2009
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-4:2010
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-4:2010/A1:2012
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-2:2002/A2:2012
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-2:2002/A2:2012
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60309-4:2010/A1:2012
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60309-4:2022-11
- wersja angielska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN IEC 60238:2018-06/A11:2022-02
- wersja angielska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2022-11-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-07
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC1:2015-10
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-11
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-15KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2022-11-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-2:2019-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-2:2022-11
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-18-32:2011
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena elektrycznej trwałości układów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących2022-10-20KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-18-32:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 60034-7:2005
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)2022-10-11KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-7:2022-10
- wersja angielska
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61968-100:2014-02
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania2022-11-17KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-100:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61557-7:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-7:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61557-11:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność monitorów różnicowo-prądowych (RCMs) typu A i typu B stosowanych w sieciach TT, TN i IT2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-11:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61557-3:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia2022-11-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 50171:2007
- wersja polska
Centralne układy zasilania2022-10-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50171:2022-10
- wersja angielska
31.040.30 Termistory
PN-EN 143004:2002
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (typu pałeczkowego) -- Ramowa norma szczegółowa2022-10-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 143001:2002
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (perły pokryte pasywującą warstwą szkła lub emalią szklistą) -- Ramowa norma szczegółowa2022-10-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 143002:2002
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (perły w obudowach) -- Ramowa norma szczegółowa2022-10-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 143003:2002
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio ogrzewane o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji (typu płytkowego) -- Ramowa norma szczegółowa2022-10-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-28:2017-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model urządzenia ładowanego (CDM) -- poziom urządzenia2022-11-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-28:2022-11
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61188-1-1:2002
- wersja angielska
Płytki drukowane i zespoły na płytach drukowanych -- Projektowanie i stosowanie -- Część 1-1: Wymagania wspólne -- Rozważania dotyczące płaskości zespołów elektronicznych2022-11-28KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61188-1-2:2005
- wersja polska
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Impedancja kontrolowana2022-11-28KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-99-002:2019-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2022-10-17KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-99-002:2022-10
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 12005:2003
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania parametrów wiązki laserowej -- Polaryzacja2022-11-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 12005:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13696:2005
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Metody badania promieniowania rozproszonego przez elementy optyczne2022-11-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 13696:2022-11
- wersja angielska
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
PN-T-83021:1996
- wersja polska
Aparaty telefoniczne wrzutowe jednomonetowe -- Ogólne wymagania i badania2022-11-02KT 11 Telekomunikacji
PN-T-83020:1996
- wersja polska
Ochronnik telefoniczny abonencki -- Ogólne wymagania i badania2022-11-02KT 11 Telekomunikacji
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 -- Część 10: Zharmonizowana norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2022-11
- wersja angielska
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 303 146-1 V1.2.1:2016-07
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych -- Część 1: Interfejs radia wielokrotnego (MURI)2022-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-1 V1.3.1:2022-11
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DLC)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61000-4-20:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)2022-11-23KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-20:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 -- Część 10: Zharmonizowana norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2022-11
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2022-10-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-10
- wersja angielska
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-T-90223:1996
- wersja polska
Przewody mikrofonowe o izolacji i powłoce gumowej, ekranowane2022-10-20KT 53 Kabli i Przewodów
PN-T-90221:1996
- wersja polska
Przewody mikrofonowe o izolacji i powłoce polwinitowej, nieekranowane i ekranowane2022-10-20KT 53 Kabli i Przewodów
PN-T-90220:1996
- wersja polska
Przewody mikrofonowe -- Ogólne wymagania i badania2022-10-20KT 53 Kabli i Przewodów
PN-T-90222:1996
- wersja polska
Przewody mikrofonowe o izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej, nieekranowane i ekranowane2022-10-20KT 53 Kabli i Przewodów
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 303 146-1 V1.2.1:2016-07
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych -- Część 1: Interfejs radia wielokrotnego (MURI)2022-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 146-1 V1.3.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-3:2015-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania grupowe -- Kable zewnętrzne2022-11-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-3:2022-11
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61754-4:2014-02
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 4: Rodzina złączy typu SC2022-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61754-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61754-6:2014-01
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 6: Rodzina złączy typu MU2022-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61754-6:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61754-4:2014-02/AC:2014-12
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 4: Rodzina złączy typu SC2022-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61754-4:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61753-091-2:2013-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 091-2: Jednomodowe cyrkulatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2022-11-15KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-091-02:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 61300-3-33:2012
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-33: Badania i pomiary -- Siła wycofywania ferruli2022-10-11KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-33:2022-10
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61968-100:2014-02
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania2022-11-17KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-100:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 13757-6:2016-02
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 6: Lokalny system odczytu przyrządów2022-10-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-ISO/IEC 2382-16:2000
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Teoria informacji2022-11-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 9296:1999
- wersja polska
Akustyka -- Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych2022-10-11KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-ISO/IEC 15897:2005
- wersja polska
Technika informatyczna -- Procedury rejestracji elementów regionalnych2022-11-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-6:2016-02
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 6: Lokalny system odczytu przyrządów2022-10-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN 13757-6:2016-02
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 6: Lokalny system odczytu przyrządów2022-10-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.220.21 Dyski magnetyczne
PN-ISO 8860-2:2001
- wersja polska
Przetwarzanie informacji -- Wymiana danych na dyskach elastycznych 90 mm (3,5 in) w kasetach z zastosowaniem zmodyfikowanej modulacji częstotliwości zapisu przy 7958 ftprad, na 80 ścieżkach na każdej stronie -- Część 2: Format ścieżki2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 7487-2:2001
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wymiana danych na dyskach elastycznych 130 mm (5,25 in) w kasetach, z zastosowaniem zmodyfikowanej modulacji częstotliwości zapisu przy 7958 ftprad, 1,9 tpmm (48 tpi) na obu stronach -- Część 2: Format A ścieżek2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 7487-3:2001
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wymiana danych na dyskach elastycznych 130 mm (5,25 in) w kasetach, z zastosowaniem zmodyfikowanej modulacji częstotliwości zapisu przy 7958 ftprad, 1,9 tpmm (48 tpi) na obu stronach -- Część 3: Format B ścieżek2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7810:2006/A2:2018-06
- wersja angielska
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne2022-11-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności2022-11-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 7810:2006/A1:2018-05
- wersja angielska
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne2022-11-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 7810:2006
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne2022-11-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 12855:2016-03
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji między świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych2022-11-03KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12855:2022-11
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 61968-100:2014-02
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania2022-11-17KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-100:2022-11
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-F-93001:1996
- wersja polska
Dziurkacze elektryczne -- Wymagania i badania2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-1:1996
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Urządzenia do dyktowania2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-F-93000:1996
- wersja polska
Zszywacze elektryczne -- Wymagania i badania2022-11-02KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
PN-EN ISO 13696:2005
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Metody badania promieniowania rozproszonego przez elementy optyczne2022-11-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 13696:2022-11
- wersja angielska
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 12979:2004
- wersja polska
Instalacje zasilania pojazdów samochodowych skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Wymagania montażowe2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12979:2022-11
- wersja angielska
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 12252:2014-08
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12252:2022-11
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16028:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smary stosowane w urządzeniach instalowanych w pociągach i w torach2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-2-1:2022-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50215:2009
- wersja niemiecka
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji2022-10-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 61133:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 50215:2009
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji2022-10-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 61133:2022-10
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16334:2014-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące systemu2022-10-14KT 138 KolejnictwaPN-EN 16334-1+A1:2022-10
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 13796-2:2017-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 2: Badanie odporności wprzęgieł na poślizg2022-11-21KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13796-2+A1:2022-11
- wersja angielska
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym2022-10-19KT 277PN-EN ISO 20519:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja polska
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym2022-10-19KT 277PN-EN ISO 20519:2022-10
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 3838:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania i badania dotyczące znakowania nanoszonego na przewody elektryczne przez użytkownika2022-10-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3838:2022-10
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-075:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 075: Styki elektryczne typu quadrax, wielkość 8, gniazdowe, typ E, zagniatane, klasa R -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-075:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 3660-065:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 065: Wyprowadzenie kabla typu K, 90° do koszulek obkurczanych termicznie ekranowane uszczelnione samozabezpieczające -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-065:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 3745-412:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 412: Odporność na działanie wilgoci2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-412:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 3660-062:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 062: Wyprowadzenie kabla typu K, 90° do koszulek obkurczanych termicznie ekranowane uszczelnione samozabezpieczające dla EN 3645 -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-062:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 3660-064:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 064: Wyprowadzenie kabla typu K, proste do koszulek obkurczanych termicznie ekranowane uszczelnione samozabezpieczające dla EN 2997 -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-064:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 3373-001:2011
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki oczkowe i łączniki przedłużające do zagniatania na przewodach elektrycznych -- Część 001: Warunki techniczne2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3373-001:2022-10
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1757-3:2004
- wersja polska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe ręczne -- Część 3: Wózki platformowe2022-10-14KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1757:2022-10
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16495:2013-12
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Metody badań2022-11-25KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16495:2022-11
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN ISO 6346:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe -- Kodowanie, identyfikacja i znakowanie2022-10-20KT 138 KolejnictwaPN-EN ISO 6346:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6346:1999/A3:2013-06
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe -- Kodowanie, identyfikacja i znakowanie2022-10-20KT 138 KolejnictwaPN-EN ISO 6346:2022-10
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-ISO 2647:2001
- wersja polska
Wełna -- Wyznaczanie udziału procentowego włókien rdzeniowych za pomocą mikroskopu projekcyjnego2022-10-11KT 24 Surowców Włókienniczych
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 3410:2001
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Pasy klinowe o obwodzie zamkniętym do przekładni o zmiennych prędkościach oraz profile rowków odpowiednich kół pasowych2022-10-11KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017-06
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11681-2:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11681-2:2012
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11681-2:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11681-1:2012
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11681-1:2022-10
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14111:2004
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby jodowej2022-11-28KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14111:2022-11
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie żrącego działania na tkanki dla doboru króćców zaworów butli2022-11-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13338:2022-11
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 899:2009
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas siarkowy(VI)2022-12-01KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 899:2022-12
- wersja angielska
PN-EN 15798:2010
- wersja angielska
Produkty do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Materiały filtracyjne2022-11-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 15798:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15799:2010
- wersja angielska
Wyroby do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Pyłowy węgiel aktywny2022-11-29KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli UszlachetnionychPN-EN 15799:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15797:2010
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Koagulanty zawierające związki żelaza2022-11-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 15797:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15031:2013-06
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Koagulanty glinowe2022-11-28KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 15031:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15796:2010
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Chloran(I) wapnia2022-11-28KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 15796:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 12125:2013-05
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Tiosiarczan sodu2022-10-24KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12125:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 12174:2013-06
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Heksafluorokrzemian sodu2022-10-21KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12174:2022-10
- wersja angielska
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-EN 15163:2017-07
- wersja angielska
Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych2022-11-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15163-2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15163-1:2022-11
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 13503-3:2007/AC:2007
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały i płyny do dowiercania złóż -- Część 3: Badania ciężkich solanek2022-11-03KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13503-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13503-3:2007
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały i płyny do dowiercania złóż -- Część 3: Badania ciężkich solanek2022-11-03KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13503-3:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 16028:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smary stosowane w urządzeniach instalowanych w pociągach i w torach2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15427-2-1:2022-10
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 15413:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej2022-11-04KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21646:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 15443:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody przygotowywania próbki laboratoryjnej2022-11-04KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21646:2022-11
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja polska
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym2022-10-19KT 277PN-EN ISO 20519:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym2022-10-19KT 277PN-EN ISO 20519:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 12583:2014-06
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 12583:2014-06
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 16808:2014-10
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie krzywej układu naprężenie-odkształcenie za pomocą optycznych układów pomiarowych w próbie roztłaczania2022-11-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 16808:2022-11
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 12696:2017-01
- wersja angielska
Ochrona katodowa stali w betonie2022-10-19KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 12696:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 15112:2007
- wersja polska
Ochrona katodowa zewnętrznych powierzchni orurowań odwiertów2022-10-13KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15112:2022-10
- wersja angielska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2022-11-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2022-11-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-ISO 4382-2:1996
- wersja polska
Łożyska ślizgowe -- Stopy miedzi do przeróbki plastycznej na łożyska monolityczne2022-11-15RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2022-11-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2022-11-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 15094:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich2022-10-24KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15094:2022-10
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 384+A1:2018-12
- wersja angielska
Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości2022-11-30KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 384+A2:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 14081-2:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące badań typu2022-11-28KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-2+A1:2022-11
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-ENV 14273:2003
- wersja angielska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Proszki ceramiczne -- Oznaczanie krystalicznych faz w dwutlenku cyrkonu2022-11-28KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-ENV 14226:2003
- wersja angielska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Oznaczanie zawartości wapnia, magnezu, żelaza i glinu w azotku krzemu przy pomocy atomowej płomieniowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS) lub atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES)2022-11-28KT 289 Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
PN-ISO 3900:2001
- wersja polska
Lateks kauczuku nitrylowego -- Oznaczanie zawartości związanego akrylonitrylu2022-10-11KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 18064:2015-01
- wersja angielska
Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw2022-11-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 18064:2022-11
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-C-89352-3:1996
- wersja polska
Kleje -- Kleje do drewna -- Metody badań -- Oznaczanie czasu żelowania2022-10-11KT 184 Klejów
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-ISO 1803:2001
- wersja polska
Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia2022-10-17KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.50 Drzwi i okna
PN-B-91000:1996
- wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia2022-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
PN-B-10087:1996
- wersja polska
Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania2022-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
PN-B-05000:1996
- wersja polska
Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport2022-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN ISO 12696:2017-01
- wersja angielska
Ochrona katodowa stali w betonie2022-10-19KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 12696:2022-10
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 932-3:1999
- wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego2022-12-01KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 932-3:2022-12
- wersja angielska
PN-EN 932-3:1999/A1:2004
- wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego2022-12-01KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 932-3:2022-12
- wersja angielska
PN-B-11210:1996
- wersja polska
Materiały kamienne -- Kamień łamany2022-10-17KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
PN-B-06710:1996
- wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych2022-10-17KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
PN-B-23003:1996
- wersja polska
Kruszywa mineralne -- Łupkoporyt ze zwałów2022-10-17KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 12241:2010
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Zasady obliczania2022-12-01KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12241:2022-12
- wersja angielska
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
PN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2022-10
- wersja angielska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12241:2010
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Zasady obliczania2022-12-01KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12241:2022-12
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2022-11-08KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2022-11
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2022-11-30KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 81-21:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 81-71+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 81-21:2018-07
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2022-10
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC1:2015-10
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-07
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-B-94090:1996
- wersja polska
Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego2022-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
97.040.10 Meble kuchenne
PN-EN 14749:2016-04
- wersja angielska
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 14749:2016-04
- wersja niemiecka
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 497:2002
- wersja angielska
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Uniwersalne urządzenia do gotowania na wolnym powietrzu2022-11-21KT 277 GazownictwaPN-EN 497:2022-11
- wersja angielska
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 14749:2016-04
- wersja angielska
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
PN-EN 14749:2016-04
- wersja niemiecka
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14344:2006
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Foteliki rowerowe dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-11-25KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14344:2022-11
- wersja angielska
PN-EN 13209-1:2021-12
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Nosidełka plecakowe dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań -- Część 1: Nosidełka plecakowe z ramą2022-10-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13209-1:2022-10
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 23537-1:2017-02
- wersja angielska
Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne oraz wymagania dotyczące wymiarów2022-10-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 23537-1:2022-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 23537-1:2017-02/A1:2018-05
- wersja angielska
Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne oraz wymagania dotyczące wymiarów2022-10-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 23537-1:2022-10
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-9+A1:2008
- wersja polska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 9: Organiczne związki chemiczne -- Wymagania2022-11-15KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
PN-EN 71-13:2021-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe2022-10-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-13+A1:2022-10
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13451-3+A3:2016-06
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody2022-11-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-3:2022-11
- wersja angielska
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-EN 174:2003
- wersja polska
Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich2022-11-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 18527-1:2022-11
- wersja angielska