Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 1942:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia2021-05-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 1942:2021-05
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-3:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 3: Przestrzeń i czas2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-11:2013-06
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 11: Liczby charakterystyczne2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-11:2021-04
- wersja angielska
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
PN-ISO 26000:2012
- wersja polska
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności2021-04-01KT 305 Społecznej OdpowiedzialnościPN-EN ISO 26000:2021-04
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 13143-1:2017-02
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności urządzeń pokładowych i przydrożnych z ISO 12813 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów2021-04-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 13143-1:2021-04
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-69:2014-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-69: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania koncentratora tlenu2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-69:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 17510-1:2009
- wersja angielska
Leczenie bezdechu występującego w czasie snu -- Część 1: Wyposażenie do leczenia bezdechu występującego w czasie snu2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-70:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 18779:2005
- wersja angielska
Urządzenia medyczne do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu -- Wymagania szczegółowe2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-67:2021-05
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 8836:2014-12
- wersja angielska
Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8836:2021-04
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 15004-1:2010
- wersja polska
Przyrządy oftalmiczne -- Wymagania podstawowe i metody badań -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące wszystkich przyrządów oftalmicznych2021-05-10KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 15004-1:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-5:2008
- wersja polska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 5: Biokompatybilność2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-5:2021-03
- wersja angielska
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1942:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia2021-05-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 1942:2021-05
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 10477:2018-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały polimerowe na korony i licówki2021-05-07KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10477:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 22442-1:2016-04
- wersja angielska
Wyroby medyczne wykorzystujące tkanki zwierzęce i ich pochodne -- Część 1: Zastosowanie zarządzania ryzykiem2021-04-29KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 22442-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 22442-2:2016-04
- wersja angielska
Wyroby medyczne wykorzystujące tkanki zwierzęce i ich pochodne -- Część 2: Nadzór nad źródłem pochodzenia, pobieraniem i obchodzeniem się2021-04-29KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 22442-2:2021-04
- wersja angielska
11.120.10 Leki
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13656:2006
- wersja polska
Charakteryzowanie odpadów -- Wspomagane mikrofalowo roztwarzanie mieszaniną kwasów fluorowodorowego (HF), azotowego(V) (HNO3) i chlorowodorowego (HCl) do dalszego oznaczania pierwiastków2021-05-06KT 216 OdpadówPN-EN 13656:2021-05
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczace oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką2021-05-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 22065:2021-05
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11063:2013-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Metoda bezpośredniej ekstrakcji DNA z próbek gleby2021-03-30KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11063:2021-03
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 11690-2:2000
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Środki redukcji hałasu2021-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Wytyczne redukcji hałasu2021-05-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-5:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 227 ea2021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-4:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 4: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 1252021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-4:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-6:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 232021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-6:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15004-2:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 2: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy FK-5-1-122021-03-25KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-2:2021-03
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-5:2010
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-5:2010
- wersja polska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych2021-04-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 352-7:2006
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-7:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-8:2008
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-8:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-3:2005
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-2:2005
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-4:2003
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-4:2003/A1:2007
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 352-1:2005
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe2021-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13819-2:2005
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 2: Metody badań akustycznych2021-04-22KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13819-1:2005
- wersja polska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 1: Metody badań fizycznych2021-04-21KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-1:2021-04
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
PN-EN ISO 12402-10:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011
- wersja angielska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-7:2008
- wersja polska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 11690-2:2000
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Środki redukcji hałasu2021-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Wytyczne redukcji hałasu2021-05-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-3-7:2009
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)2021-04-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-3-7:2021-04
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12668-3:2014-02
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna2021-03-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 22232-3:2021-03
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12569:2002
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Wymagania i badania2021-03-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12569:2021-03
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 62541-6:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-6:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-4:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-8:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-8:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
PN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek suwnicowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
25.080.50 Szlifierki i polerki
PN-EN 15571:2015-01
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej powierzchni2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15571:2021-04
- wersja angielska
25.080.60 Przecinarki
PN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek suwnicowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-6:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-2-6:2021-04
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja niemiecka
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2021-04-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2021-04-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2021-04-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2021-04-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9454-2:2004
- wersja polska
Topniki do lutowania miękkiego -- Klasyfikacja i wymagania -- Część 2: Wymagania użytkowe2021-05-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9454-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-9:2001
- wersja polska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 9: Oznaczanie zawartości amoniaku2021-05-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-9:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-5:2014-09
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 9453:2014-11
- wersja angielska
Luty miękkie -- Składy chemiczne i postacie2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9453:2021-04
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60779:2010
- wersja polska
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców do przetapiania elektrożużlowego2021-03-15KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60779:2021-03
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8501-4:2008
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem2021-04-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8501-4:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-4:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych2021-03-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-4:2021-03
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2021-04-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17127:2021-04
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62790:2015-05
- wersja angielska
Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62790:2021-04
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-27-1:2015-12
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe2021-04-29KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 61400-27-1:2021-04
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-70-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem klasy co najmniej 155, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-60-1:2021-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-60-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-2:2014-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne2021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60317-62:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 62: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 200, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-62:2021-03
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-EN 60372:2005
- wersja polska
Zawleczki do złączy gniazdowo-główkowych ogniw łańcucha izolatorów -- Wymiary i badania2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60372:2021-04
- wersja angielska
PN-IEC 120:1997
- wersja polska
Wymiary złączy gniazdowych izolatorów wiszących2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60120:2021-04
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-93201:1997
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A2021-05-11KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-93201:2021-05
- wersja polska
PN-EN 50075:2001
- wersja polska
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-108:2008
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kV i wyższe2021-04-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-108:2021-04
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 61007:2001
- wersja polska
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-04-15KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 61007:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60296:2012
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61760-1:2006
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Metoda standardowa kwalifikacji podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD)2021-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61760-1:2021-04
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60749-15:2011/AC:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60749-15:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60352-5:2012/AC1:2015-04
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60352-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60352-5:2012
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60352-5:2021-04
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i zasady działania urządzeń laserowych chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 307-2 V1.1.1:2015-09
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla radiodyfuzji, usług interaktywnych, służb reporterskich oraz innych satelitarnych szerokopasmowych zastosowań drugiej generacji -- Część 2: Rozszerzenia DVB-S2 (DVB-S2X)2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 307-2 V1.2.1:2021-04
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62106:2015-09
- wersja angielska
Wymagania techniczne radiowego systemu przesyłania danych (RDS) przeznaczonego dla radiofonii VHF/FM w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz2021-04-19KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 61566:1999
- wersja polska
Pomiary ekspozycji w polu elektromagnetycznym -- Natężenie pola w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 1 GHz2021-04-19KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-EN 62106:2015-09
- wersja angielska
Wymagania techniczne radiowego systemu przesyłania danych (RDS) przeznaczonego dla radiofonii VHF/FM w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz2021-04-19KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-ETSI EN 301 545-2 V1.2.1:2014-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- DVB drugiej generacji -- Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) -- Część 2: Warstwy niższe dla standardu satelitarnego2021-03-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 545-2 V1.3.1:2021-03
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 62149-3:2014-11
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji od 2,5-Gbit/s do 40-Gbit/s2021-04-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61970-301:2017-07
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61970-301:2021-04
- wersja angielska
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 13143-1:2017-02
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności urządzeń pokładowych i przydrożnych z ISO 12813 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów2021-04-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 13143-1:2021-04
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 12967-1:2011
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- Część 1: Organizacyjny punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12967-3:2012
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- Część 3: Obliczeniowy punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12967-2:2012
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- Część 2: Informacyjny punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12967-1:2011
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- Część 1: Organizacyjny punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-1:2021-04
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 62106:2015-09
- wersja angielska
Wymagania techniczne radiowego systemu przesyłania danych (RDS) przeznaczonego dla radiofonii VHF/FM w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz2021-04-19KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13423:2002
- wersja polska
Użytkowanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym2021-03-18KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13423:2021-03
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 4: Odbiór reprofilowanych szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2021-03-30KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2021-03
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-7+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych2021-03-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-7:2021-03
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 12999+A2:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe2021-03-16KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 12999:2021-03
- wersja angielska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 15512:2011
- wersja polska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji2021-04-23KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 15512:2021-04
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych systemów ochrony przed niepożądanym otwarciem opakowań produktów medycznych2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 15009:2008
- wersja polska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki aerozolowe wielokomorowe2021-03-23KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 15009:2021-03
- wersja angielska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-26:2013-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 26: Mieszanki włókien melaminowych i bawełnianych lub włókien aramidowych (metoda z zastosowaniem gorącego kwasu metanowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-26:2021-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 5079:1999
- wersja polska
Tekstylia -- Włókna -- Wyznaczanie siły i wydłużenia zrywającego pojedynczych włókien2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 5079:2021-03
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu z innymi włóknami proteinowymi (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2021-03
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2021-03
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 12945-3:2014-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i filcowania -- Część 3: Metoda przypadkowego tamblowania2021-04-30KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12945-2:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu -- Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale'a2021-04-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12945-1:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu -- Część 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu2021-04-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-1:2021-04
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15948:2015-05
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie wilgotności i zawartości białka -- Metoda z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie2021-03-26KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15948:2021-03
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14112:2016-10
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania)2021-05-06KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14112:2021-05
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 1974+A1:2010
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-04-27KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 1974:2021-04
- wersja angielska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2021-04-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17127:2021-04
- wersja angielska
PN-ISO 13338:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie żrącego działania na tkanki dla doboru króćców zaworów butli2021-03-19KT 223 Gazów TechnicznychPN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
PN-ISO 10298:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie toksyczności dla doboru króćców zaworów butli2021-03-18KT 223 Gazów TechnicznychPN-EN ISO 10298:2021-03
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13623:2010
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowe zawiesinowe badanie w celu oceny działania bakteriobójczego na Legionella chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2021-03-25KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13623:2021-03
- wersja angielska
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek suwnicowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 15571:2015-01
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej powierzchni2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15571:2021-04
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15199-3:2010
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 3: Ropa naftowa2021-04-23KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15199-3:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 15199-1:2009
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe2021-04-22KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15199-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 15199-2:2009
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe2021-04-22KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15199-2:2021-04
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 12606-2:2002
- wersja angielska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 2: Metoda ekstrakcyjna2021-04-19KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
PN-EN 12606-2:2002/Ap1:2015-04
- wersja angielska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 2: Metoda ekstrakcyjna2021-04-19KT 222
PN-EN 12606-2:2002
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Cześć 2: Metoda ekstrakcji2021-04-19KT 222
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 2: Stale niestopowe i niskostopowe odporne na pękanie oraz stosowanie żeliw2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2015-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-3:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 2: Stale niestopowe i niskostopowe odporne na pękanie oraz stosowanie żeliw2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-3:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-1:2015-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 1: Ogólne zasady doboru materiałów odpornych na pękanie2021-05-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-1:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-1:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 1: Ogólne zasady doboru materiałów odpornych na pękanie2021-05-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-1:2021-05
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19902:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stałe stalowe konstrukcje przybrzeżne2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19902:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 19902:2008
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stałe stalowe konstrukcje przybrzeżne2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19902:2021-05
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 12004-1:2008
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Określanie krzywych granicznej odkształcalności -- Część 1: Pomiar i zastosowanie wykresów granicznej odkształcalności w prasowni2021-05-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 12004-1:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7438:2016-03
- wersja angielska
Metale -- Próba zginania2021-04-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7438:2021-04
- wersja angielska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12460-3:2016-03
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2021-03-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 12460-3:2021-03
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-10:2000
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania2021-03-29KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-10:2021-03
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 12031:1999
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na przepuklenie2021-04-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 12029:1999
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Oznaczanie jonów korozyjnych rozpuszczalnych w wodzie2021-04-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 12030:1999
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar odporności na uderzenie2021-04-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 12023:1999
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar przenikalności pary wodnej w wysokiej wilgotności i temperaturze2021-04-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: Izolacyjność akustyczna2021-05-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12999-1:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12999-1:2014-08
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: Izolacyjność akustyczna2021-05-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12999-1:2021-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11691:2009
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu -- Laboratoryjna metoda orientacyjna2021-05-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 11691:2021-05
- wersja angielska
PN-EN 16205+A1:2018-05
- wersja angielska
Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach2021-05-07KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 16205:2021-05
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13141-5:2006
- wersja polska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe2021-03-25KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-5:2021-03
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 15684:2013-04
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe mechatroniczne -- Wymagania i metody badań2021-05-07KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 15684:2021-05
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 1004:2005
- wersja niemiecka
Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania2021-04-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1004-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 1004:2005
- wersja angielska
Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania2021-04-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1004-1:2021-04
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 12715:2003
- wersja polska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja2021-05-06KT 254 GeotechnikiPN-EN 12715:2021-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 1824:2011
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Odcinki doświadczalne2021-05-07KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1824:2021-05
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 1871:2003
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-6:2014-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 6: Charakterystyka jakości geometrycznej toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-6+A1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13848-2:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 2: Systemy pomiarowe -- Pojazdy do pomiarów toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13231-3:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 3: Odbiór reprofilowanych szyn w torze2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 4: Odbiór reprofilowanych szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 50229:2015-10
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 50229:2015-10/AC:2016-03
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 13210:2006
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Szelki, lejce i podobne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13210-1:2021-04
- wersja angielska
PN-EN 13210-2:2021-04
- wersja angielska