Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-ISO 129:1996
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne2017-09-25KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-ISO 129/Ak:1996
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne (Arkusz krajowy)2017-09-25KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 18369-1:2008
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-1:2008/A1:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 13943:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia2017-10-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 13943:2017-10
- wersja angielska
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 1330-9:2009
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną2017-09-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-9:2017-09
- wersja angielska
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 1107:2005
- wersja polska
Sieci rybackie -- Wyroby sieciowe -- Podstawowe terminy i definicje2017-10-16KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1107:2017-10
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 129:1996
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne2017-09-25KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-ISO 129/Ak:1996
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne (Arkusz krajowy)2017-09-25KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 11620:2012
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Wskaźniki funkcjonalności bibliotek2017-11-08KT 242 Informacji i DokumentacjiPN-ISO 11620:2017-11
- wersja polska
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
PN-ISO 4217:2005
- wersja polska
Kody oznaczania walut i środków pieniężnych2017-10-06KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 4217:2005
- wersja polska
Kody oznaczania walut i środków pieniężnych2017-10-06KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-F-01101:2007
- wersja polska
Bankowość i pokrewne usługi finansowe -- Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)2017-10-02KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-F-01101:2017-10
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 15838:2010
- wersja angielska
Punkty kontaktu z klientem -- Wymagania dotyczące świadczenia usługi2017-09-29RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN ISO 18295-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 18295-2:2017-09
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN ISO 80601-2-56:2013-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała2017-10-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-56:2017-10
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 18369-3:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 3: Metody pomiaru2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-4:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 4: Fizykochemiczne właściwości materiałów soczewek kontaktowych2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-4:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-1:2008
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-1:2008/A1:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 1: Terminologia, system klasyfikacyjny i zalecenia dotyczące etykietowania specyfikacji2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-1:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18369-2:2013-06
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe -- Część 2: Tolerancje2017-11-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 18369-2:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11978:2015-03
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych -- Etykietowanie2017-10-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11978:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 21987:2010
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe oprawione2017-10-16KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 21987:2017-10
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11137-3:2007
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych2017-10-16KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11137-3:2017-10
- wersja angielska
13.030.30 Odpady specjalne
PN-EN 50574:2012
- wersja angielska
Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 50574:2012/AC:2016-10
- wersja angielska
Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 50574:2012/AC:2016-10
- wersja angielska
Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04139-04:1989
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04487:2017-10
- wersja polska
PN-Z-04229-3:1996
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cyny i jej związków -- Oznaczanie cyny i jej nieorganicznych związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2017-10-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04488:2017-10
- wersja polska
PN-Z-04264:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ketonu diizobutylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04265:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorku amonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04036-5:2005
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Część 5: Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04022-2:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorobenzenów -- Oznaczanie o- i p-dichlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04275-2:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dinitrofenoli -- Oznaczanie 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04260:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroacetaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04292:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie acetanilidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2017-09-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
PN-ISO 5667-4:2003
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-4:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 5667-18:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 5667-11:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja angielska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5667-11:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 5667-18:2004
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-11:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 5667-4:2003
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-4:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów2017-10-16KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-ISO 9697:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności beta w wodach o niskim zasoleniu2017-10-09KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN ISO 13943:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia2017-10-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 13943:2017-10
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-B-02870:1993
- wersja polska
Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach2017-10-26KT 318 KominówPN-B-02870:2017-10
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-ISO 9697:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności beta w wodach o niskim zasoleniu2017-10-09KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 13911:2006
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków2017-10-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13911:2017-10
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349:2011
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349-2:2017-10
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła -- Część 2: Szczegółowa metoda obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62586-2:2014-08
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62586-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 62586-2:2014-08/AC1:2015-06
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62586-2:2017-10
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 1330-9:2009
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną2017-09-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-9:2017-09
- wersja angielska
21.100.20 Łożyska toczne
PN-EN 12080+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 13952:2003
- wersja angielska
Butle do LPG -- Procedury napełniania2017-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13952:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 1439:2008
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt LPG -- Procedury sprawdzania butli do gazów LPG przed, w czasie i po napełnieniu2017-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1439:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13952:2003/A1:2006
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt LPG -- Procedury napełniania butli do LPG2017-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13952:2017-10
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-4:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-2:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012/A3:2017-06
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A4:2017-06
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012/A2:2016-01
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-8:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-6:2012/A1:2016-10
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-6:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-6:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-6:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-2:2012/A2:2017-01
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-8:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A3:2017-02
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-5:2012/A2:2017-05
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-4:2012/A5:2017-08
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-3:2012/A1:2017-08
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-3:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-3:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-3:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-2:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13480-8:2012/A1:2014-09
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium2017-10-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-8:2017-10
- wersja angielska
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
PN-EN 13480-1:2012
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-05KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13480-1:2017-10
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2017-10-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 14372:2011
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Określanie odporności na wilgoć elektrod metalowych do ręcznego spawania łukowego przez pomiar dyfundującego wodoru2017-09-25KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 23279:2010
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka wskazań w spoinach2017-11-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 23279:2017-11
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 29455-11:2002
- wersja polska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika2017-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-11:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-15:2004
- wersja polska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 15: Badanie korozji miedzi2017-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-15:2017-11
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8502-12:2006
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 12: Terenowa metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów żelaza(II)2017-09-25KT 175 Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2360:2006
- wersja polska
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych2017-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2360:2017-10
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 2082:2011
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki kadmowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali2017-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 2082:2017-10
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 16084:2011
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń2017-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 14903:2017-10
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 62256:2009
- wersja polska
Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych2017-10-04KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 62256:2017-10
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61724:2002
- wersja polska
Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy2017-10-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61724-1:2017-10
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16214-3:2013-02
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 3: Bioróżnorodność i aspekty środowiskowe w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska naturalnego2017-09-26KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-3+A1:2017-09
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 16084:2011
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń2017-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 14903:2017-10
- wersja angielska
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
PN-EN 50124-1:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62683:2016-01
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2017-11-06KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 62683-1:2017-11
- wersja angielska
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 50598-2:2015-09
- wersja angielska
Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych2017-10-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-9-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 50598-1:2015-09
- wersja angielska
Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 1: Ogólne wymagania dla ustalania kryteriów sprawności energetycznej dla napędzanego wyposażenia używające rozszerzone podejście do wyrobu (EPA) i półanalityczny model (SAM)2017-10-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-9-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 50598-2:2015-09/A1:2016-10
- wersja angielska
Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych2017-10-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-9-2:2017-10
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 61951-2:2011
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2017-10-30KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61951-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 61951-1:2014-09
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2017-10-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61951-1:2017-10
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-3-22:2010
- wersja polska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych -- Polska wersja EN 50341-3-22:20012017-10-06KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50124-1:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-5:2005
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 5: Badanie trwałości w ustalonych warunkach temperatury, wilgotności i polaryzacji2017-10-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 60749-6:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 6: Przechowywanie w wysokiej temperaturze2017-10-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-6:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 60749-4:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Wilgotne gorąco stałe, badanie silnie przyspieszone (HAST)2017-10-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 60749-3:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 3: Zewnętrzna kontrola wizualna2017-10-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-3:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 60749-9:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 9: Trwałość oznakowania2017-10-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-9:2017-10
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61191-3:2005
- wersja polska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego2017-10-19KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-3:2017-10
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 62090:2007
- wersja polska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 62090:2007
- wersja polska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 61076-3-104:2006
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, stałych i swobodnych, przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-11-09KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61076-3-104:2017-11
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 41003:2012
- wersja polska
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego2017-09-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62949:2017-09
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.2:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 885 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.2.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422 V1.2.1:2005
- wersja angielska
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -- Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 885 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-10-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 502 V1.2.1:2008
- wersja polska
Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe (BRAN) -- Szerokopasmowe systemy transmisji danych łączności stałej pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 502 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN 60728-11:2011
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-11:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 60728-11:2011
- wersja polska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-11:2017-09
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 511 V12.1.1:2016-02
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE)2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 502 V12.5.1:2017-02
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji bazowej (BS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 502 V12.5.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-11 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.2:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.1:2016-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2017-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 288-1 V1.6.1:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 1: Wymagania techniczne i metody pomiaru2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 288-2 V1.6.1:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 288 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 77 GHz do 81 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 264-1 V1.1.1:2010
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 77 GHz do 81 GHz -- Część 1: Wymagania techniczne i metody pomiaru2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422 V1.2.1:2005
- wersja angielska
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -- Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-2 V1.1.1:2006
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 017-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 017 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 018-2 V1.2.1:2006
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze dla służby radiofonicznej wykorzystującej modulacje częstotliwości (FM) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2012
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-04KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 194-2 V1.1.2:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny do użytku na wodach śródlądowych -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-09-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-HD 129.4 S1:2010
- wersja angielska
Kołnierze falowodów -- Część 4: Specyfikacja dotycząca kołnierzy falowodów kołowych2017-09-26KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60154-4:2017-09
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 472 V1.3.1:2005
- wersja angielska
Digital Video Broadcasting (DVB) -- Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 472 V1.4.1:2017-10
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61280-4-4:2008
- wersja polska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-4: Sieci i łącza kablowe -- Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy2017-11-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61280-4-4:2017-11
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 62325-451-1:2014-05
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-1: Potwierdzenie transakcji procesów i związany z kontekstem wzór z modelowaniem CIM2017-09-27KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-451-1:2017-09
- wersja angielska
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-EN 62090:2007
- wersja polska
Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 62090:2017-09
- wersja angielska
35.080 Oprogramowanie
PN-ISO/IEC 25001:2010
- wersja polska
Inżynieria oprogramowania -- Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) -- Planowanie i zarządzanie2017-10-06KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
PN-ISO/IEC 23026:2010
- wersja polska
Inżynieria oprogramowania -- Zalecana praktyka w Internecie -- Konstrukcja witryny sieci Web, zarządzanie witryną sieci Web i cykl życia witryny sieci Web2017-10-06KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
PN-ETSI EN 302 502 V1.2.1:2008
- wersja polska
Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe (BRAN) -- Szerokopasmowe systemy transmisji danych łączności stałej pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 502 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-ISO 9315:2000
- wersja polska
Systemy przetwarzania informacji -- Interfejs pomiędzy napędami dysków elastycznych i ich głównym sterownikiem2017-10-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7812-2:2010
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 2: Procedury zgłaszania i rejestracji2017-10-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
PN-ISO 16609:2005
- wersja polska
Bankowość -- Wymagania dotyczące uwierzytelniania komunikatów technikami symetrycznymi2017-10-06KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-ISO 15782-1:2005
- wersja polska
Zarządzanie certyfikatami w usługach finansowych -- Część 1: Certyfikaty klucza publicznego2017-10-06KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-ISO 9564-3:2005
- wersja polska
Bankowość -- Zarządzanie i zabezpieczanie personalnego numeru identyfikacyjnego -- Część 3: Wymagania dotyczące obsługi PIN w trybie offline, w systemach ATM i POS2017-10-06KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 12052:2012
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi2017-10-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12052:2017-10
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50124-1:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 50124-2:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50124-2:2017-09
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 12080+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 12082+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12082:2017-10
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12217-3:2016-02
- wersja angielska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-3:2017-11
- wersja angielska
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-EN ISO 10088:2013-10
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10088:2017-11
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN ISO 10133:2013-06
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62287-1:2011
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (CSTDMA)2017-11-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62287-1:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 62287-1:2011/A1:2014-08
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (CSTDMA)2017-11-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62287-1:2017-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 62287-2:2013-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Techniki samoorganizującego się podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (SOTDMA)2017-09-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62287-2:2017-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 194-2 V1.1.2:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny do użytku na wodach śródlądowych -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2017-09-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10592:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 28848:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10592:1999
- wersja polska
Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10592:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 28848:1999
- wersja polska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 29775:1999
- wersja polska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 29775:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13929:2002
- wersja polska
Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy łączników zębatych2017-11-15KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13929:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15652:2006
- wersja polska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe strugowodnym układem napędowym2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15652:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12217-3:2016-02
- wersja angielska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10133:2013-06
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15584:2005
- wersja polska
Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku2017-11-09KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15584:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10088:2013-10
- wersja angielska
Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10088:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8847:2006
- wersja polska
Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy sterociągów2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8847:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9097:1999
- wersja polska
Małe statki -- Wentylatory elektryczne2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9097:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8665:2007
- wersja polska
Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8665:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9097:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Wentylatory elektryczne2017-11-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9097:2017-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3302:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby ze stali żaroodpornej FE-PM1708 (FV535) -- Klasa wytrzymałości: 1 000 MPa/550 °C -- Warunki techniczne2017-10-05KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3302:2017-10
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4681-001:2013-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Warunki techniczne2017-11-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 4674-003:2015-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) -- Część 003: Koszulka otwarta -- Wewnątrz obszarów ciśnieniowych -- Ochrona EMI 5 kA -- Zakres temperatury od -65 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4674-003:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 2714-013:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jedno i wielożyłowe ogólnego przeznaczenia -- Temperatura pracy między -55 stopni C a 260 stopni C -- Część 013: Rodzina DR, ekranowane (spiralnie) i osłonięte, podatne na drukowanie laserem UV -- Norma wyrobu2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2714-013:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 2997-001:2011
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe sprzęgane pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 001: Warunki techniczne2017-10-11KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-001:2017-10
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1459+A3:2012
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem2017-10-26KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459-1:2017-10
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 6179:2010
- wersja angielska
Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem -- Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)2017-10-26KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6179:2017-10
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17231:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności skór odzieżowych na zwilżanie2017-11-09KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17231:2017-11
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN 13402-3:2014-01
- wersja angielska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Wymiary ciała i interwały2017-11-09KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13402-3:2017-11
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN ISO 12099:2010
- wersja polska
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2017-10-26KT 40 PaszPN-EN ISO 12099:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12099:2010
- wersja angielska
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2017-10-26KT 40 PaszPN-EN ISO 12099:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 15621:2012
- wersja angielska
Pasze -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, siarki, żelaza, cynku, miedzi, manganu i kobaltu po mineralizacji ciśnieniowej metodą ICP-AES2017-09-27KT 40 PaszPN-EN 15621:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15550:2009
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie kadmu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem kuwety grafitowej (GF-AAS) po mineralizacji ciśnieniowej2017-09-27KT 40 PaszPN-EN 15550:2017-09
- wersja angielska
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-EN ISO 1107:2005
- wersja polska
Sieci rybackie -- Wyroby sieciowe -- Podstawowe terminy i definicje2017-10-16KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1107:2017-10
- wersja angielska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 542:1997
- wersja polska
Nasiona oleiste -- Pobieranie próbek2017-10-26KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 21294:2017-10
- wersja angielska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 16664:2008
- wersja angielska
Analiza gazu -- Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi -- Wytyczne2017-10-09KT 277PN-EN ISO 16664:2017-10
- wersja angielska
PN-ISO 16664:2008
- wersja polska
Analiza gazu -- Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi -- Wytyczne2017-10-09KT 277PN-EN ISO 16664:2017-10
- wersja angielska
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-ISO 212:2000
- wersja polska
Olejki eteryczne -- Pobieranie próbek2017-10-06KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-C-82056:2000
- wersja polska
Produkty węglopochodne -- Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w smole koksowniczej metodą cieczowej chromatografii kolumnowej2017-09-25KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
PN-C-82057:2000
- wersja polska
Produkty węglopochodne -- Oznaczanie gęstości2017-09-25KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15000-7:1996
- wersja polska
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania -- Wymagania i badania2017-10-26KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15024:2017-10
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2592:2008
- wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda2017-10-26KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN ISO 2592:2017-10
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN 12081+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary2017-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 12081:2017-10
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13303:2011
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu2017-10-26KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13303:2017-10
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 24817:2015-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kompozytowe środki do naprawy rur -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2017-10-26KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 24817:2017-10
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-2:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie2017-11-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-2:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-1:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały2017-10-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 21809-5:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe2017-09-29KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-5:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 21809-5:2010
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe2017-09-29KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 21809-5:2017-09
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN 15257:2008
- wersja polska
Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej2017-10-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 15257:2017-10
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN 10036:1999
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla metodą wagową po spaleniu w strumieniu tlenu2017-10-06KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
PN-EN 12438:2002
- wersja polska
Magnez i stopy magnezu -- Stopy magnezu na anody odlewane2017-10-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12438:2017-10
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste ulepszone cieplnie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-1+A1:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10120:2011
- wersja polska
Blachy i taśmy stalowe na spawane butle do gazów2017-10-16KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10120:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste ulepszone cieplnie2017-10-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2017-09-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-1+A1:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2017-09-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2017-09
- wersja angielska
77.150.20 Wyroby z magnezu
PN-EN 12438:2002
- wersja polska
Magnez i stopy magnezu -- Stopy magnezu na anody odlewane2017-10-26KT 301 OdlewnictwaPN-EN 12438:2017-10
- wersja angielska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1982:2010
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy2017-10-30KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1982:2017-10
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 3927:2011
- wersja angielska
Proszki metaliczne, z wyłączeniem proszków do wytwarzania węglików spiekanych -- Oznaczanie zgęszczalności w jednoosiowym ściskaniu2017-11-16KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 3927:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 24496:2000/Ap1:2003
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów2017-10-16KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4496:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 24496:2000
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów2017-10-16KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4496:2017-10
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 15534-6:2015-10
- wersja angielska
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych2017-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15534-6+A1:2017-11
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 18753:2006
- wersja polska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej proszków ceramicznych metodą piknometryczną2017-10-19KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 18753:2017-10
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 6179:2010
- wersja angielska
Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Arkusze kauczukowe i płaskie wyroby tekstylne powleczone kauczukiem -- Wyznaczanie prędkości przenikania cieczy lotnych (metoda grawimetryczna)2017-10-26KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6179:2017-10
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2017-11-09KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-2:2011
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie2017-11-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-2:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14692-1:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, symbole, zastosowanie i materiały2017-10-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-1:2017-10
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 15534-6:2015-10
- wersja angielska
Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych2017-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15534-6+A1:2017-11
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 302-3:2013-06
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie wpływu uszkodzeń włókien drzewnych kwasami, spowodowanych cyklicznym działaniem temperatury i wilgotności, na wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne2017-10-09KT 184 KlejówPN-EN 302-3:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 302-2:2013-07
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie odporności na rozwarstwianie2017-10-09KT 184 KlejówPN-EN 302-2:2017-10
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 11997-1:2007
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno2017-10-26KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11997-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 15110:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Sztuczne starzenie obejmujące kwaśną kondensację2017-10-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15110:2017-10
- wersja angielska
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6946:2008
- wersja polska
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 6946:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 12605:2002
- wersja polska
Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Metody badań2017-11-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12604:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 12604:2002
- wersja polska
Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania2017-11-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12604:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 12445:2002
- wersja polska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Metody badań2017-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 12453:2002
- wersja polska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania2017-10-11KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13639:2004
- wersja polska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu2017-11-06KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 13639:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 13639:2004/AC:2004
- wersja polska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu2017-11-06KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 13639:2017-11
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 14157:2005
- wersja polska
Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie2017-11-09KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 14157:2017-11
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13303:2011
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu2017-10-26KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13303:2017-10
- wersja angielska
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15217:2008
- wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52003-1:2017-09
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: Metoda uproszczona2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12631:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12631:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13789:2008
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13789:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6946:2008
- wersja polska
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 6946:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia -- Kryteria ogólne i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Metody uproszczone2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15265:2011
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z zastosowaniem metod dynamicznych -- Kryteria ogólne i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10211:2008
- wersja polska
Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10211:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13790:2009
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13370:2008
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13370:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria podstawowe i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14683:2008
- wersja polska
Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 14683:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria podstawowe i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła -- Część 2: Szczegółowa metoda obliczania2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Metody uproszczone2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 12354-2:2002
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12354-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 12354-1:2002
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12354-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 12354-4:2003
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12354-4:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 12354-3:2003
- wersja polska
Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz2017-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12354-3:2017-10
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-3:2012
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2017-10-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-3:2017-10
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-1:2000
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczenie2017-10-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 303-1:2000/A1:2005
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczenie2017-10-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 303-2:2000
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi2017-09-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 303-2:2000/A1:2005
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi2017-09-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-2:2017-09
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13779:2008
- wersja polska
Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji2017-09-26KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16798-3:2017-09
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 1359:2004
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe2017-11-06KT 277PN-EN 1359:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 1359:2004/A1:2006
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe2017-11-06KT 277PN-EN 1359:2017-11
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-7-708:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
PN-IEC 60364-7-713:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble2017-10-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-7-713:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 816:2000/Ap1:2007
- wersja polska
Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie zamykana PN 102017-09-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 816:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 816:2000
- wersja polska
Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie zamykana PN 102017-09-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 816:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 1111:2002
- wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne2017-09-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1111:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 1287:2004
- wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne2017-09-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1287:2017-09
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 115-1+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie2017-10-09KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 115-1:2017-10
- wersja angielska
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
PN-EN 15603:2008/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Całkowite zużycie energii i definicja energii znamionowej2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52000-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 15603:2008
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Całkowite zużycie energii i definicja energii znamionowej2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52000-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 15603:2008
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Całkowite wykorzystanie energii i definicja wskaźników energetycznych2017-10-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52000-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia -- Kryteria ogólne i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15265:2011
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z zastosowaniem metod dynamicznych -- Kryteria ogólne i procedury walidacji2017-09-29KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 52017-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12675:2002
- wersja angielska
Kontrolery sygnalizatorów -- Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa2017-10-19KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12675:2017-10
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-5+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 5: Poziomy jakości geometrycznej -- Szlak2017-10-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-5:2017-10
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50574:2012
- wersja angielska
Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 50574:2012/AC:2016-10
- wersja angielska
Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50625-2-3:2017-11
- wersja angielska
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 14543+A1:2007
- wersja angielska
Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) -- Parasolowe ogrzewacze tarasów -- Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej2017-09-26KT 277PN-EN 14543:2017-09
- wersja angielska
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
PN-EN 15034:2006/AC:2008
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym2017-09-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 303-2:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 15034:2006
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym2017-09-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 303-2:2017-09
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 14988-2+A1:2013-02
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 2: Metody badań2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 14988-1+A1:2013-02
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
PN-IEC 60364-7-713:2005
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble2017-10-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-7-713:2017-10
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 13845:2006
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja2017-10-04KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13845:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 13553:2015-08
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach -- Specyfikacja2017-10-04KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13553:2017-10
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14988-1+A1:2013-02
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 14988-2+A1:2013-02
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Część 2: Metody badań2017-10-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-708:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-708:2017-11
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-14:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 14: Trampoliny do użytku domowego2017-11-16KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-14+A1:2017-11
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 15330-2:2008
- wersja polska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 2: Specyfikacja nawierzchni mechanicznie igłowanych2017-10-30KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15330-2:2017-10
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 565:2009
- wersja polska
Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-11-06KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 565:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 1069-1:2010
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-10-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 1069-1:2010/AC:2012
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2017-10-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 1069-2:2010
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 2: Instrukcje2017-10-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-2:2017-10
- wersja angielska