Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
PN-ISO 12200:2002
- wersja polska
Zastosowania komputerów w terminologii -- Format wymiany danych terminologicznych odczytywalnych komputerowo (MARTIF) -- Wymiana negocjowana2018-08-08KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 22300:2014-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Terminologia2018-07-12KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
Facility Management -- Część 1: Terminy i definicje2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-ISO 2710-1:2007
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy dotyczące konstrukcji i pracy silnika2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-N-01602:1997
- wersja polska
Dokumentacja techniczna -- Projektowanie i kreślenie wspomagane komputerem -- Terminologia2018-08-01KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-ISO 2544:2002
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny przygotowawcze tkalni -- Przygotowanie osnowy do tkania -- Terminologia2018-08-01KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-ISO 6531:2002
- wersja polska
Maszyny dla leśnictwa -- Pilarki łańcuchowe przenośne -- Terminologia2018-08-01KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-A-86946:1997/Az1:2000
- wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze -- Terminologia, klasyfikacja i metody badań2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86946:1997
- wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze -- Terminologia, klasyfikacja i metody badań2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12665:2011
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2018-08-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
Facility Management -- Część 1: Terminy i definicje2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12216:2004
- wersja polska
Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne -- Terminologia, słownik i definicje2018-06-21KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12216:2018-06
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-ISO 7001:1997/Ak:1997
- wersja polska
Symbole informacji publicznej -- Informacje dodatkowe (Arkusz krajowy)2018-08-08KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-ISO 7001:1997
- wersja polska
Symbole informacji publicznej2018-08-01KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-ISO 7000:2007
- wersja polska
Symbole graficzne umieszczane na urządzeniach -- Zestawienie i indeks2018-08-01KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-ISO 9244:2002
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń -- Postanowienia ogólne2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Tolerowanie pozycji2018-08-10KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja angielska
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
PN-ISO 3166-3:2002
- wersja polska
Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych -- Część 3: Kod poprzednio używanych nazw krajów2018-08-08KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
Facility Management -- Część 1: Terminy i definicje2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22300:2014-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Terminologia2018-07-12KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
PN-N-18004:2001
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
PN-N-18004:2001/Ap1:2002
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9004:2010
- wersja polska
Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji -- Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością2018-06-28KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 9004:2018-06
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9004:2010
- wersja polska
Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji -- Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością2018-06-28KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 9004:2018-06
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-N-18011:2006
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne auditowania2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-IEC 60605-6:2002
- wersja polska
Badanie nieuszkadzalności urządzeń -- Część 6: Weryfikowanie hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń2018-08-01KT 9 Niezawodności
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-1:2000
- wersja polska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Strzykawki do ogólnego stosowania2018-07-04KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-1:2018-07
- wersja angielska
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
PN-EN 60601-2-2:2009
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i ich wyposażenia2018-07-12KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-2:2009/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i ich wyposażenia2018-07-12KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-2:2018-07
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-ISO 5832-1:1997/Ap1:1999
- wersja polska
Wszczepy dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Stal nierdzewna do przeróbki plastycznej2018-08-08KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-ISO 5832-1:1997
- wersja polska
Wszczepy dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Stal nierdzewna do przeróbki plastycznej2018-08-08KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 1060-3+A2:2010
- wersja polska
Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi2018-08-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11979-7:2015-01
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-7:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-9:2010/A1:2014-12
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 9: Soczewki wszczepialne wieloogniskowe2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-7:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-10:2008/A1:2014-12
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 10: Soczewki wszczepialne fakiczne2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-10:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-10:2008
- wersja polska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 10: Soczewki wszczepialne fakiczne2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-10:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11979-9:2010
- wersja polska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 9: Soczewki wszczepialne wieloogniskowe2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-7:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12870:2015-03
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Wymagania i metody badań2018-06-21KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 12870:2018-06
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 13897:2006
- wersja polska
Stomatologia -- Kapsuły do amalgamatów2018-06-21KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13897:2018-06
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-ISO 7176-8:2002
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Część 8: Wymagania i metody badań wytrzymałości statycznej, zmęczeniowej i odporności na uderzenia2018-08-08KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14346:2011
- wersja polska
Charakteryzowanie odpadów -- Obliczanie suchej masy na podstawie oznaczania suchej pozostałości lub zawartości wody2018-08-08KT 216 Odpadów
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 689:2002
- wersja polska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa2018-07-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 689:2018-07
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 13649:2005
- wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych -- Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem2018-08-08KT 280 Jakości Powietrza
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
PN-ISO 8178-7:2002
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 7: Określanie rodziny silników2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
PN-ISO 8178-8:2002
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 8: Określanie grupy silników2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-R-04110:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - dikwat i parakwat2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04111:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne kwasów fenoksyalkanokarboksylowych2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04112:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - izoksaben2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04122:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chloromekwat2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04120:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - haloksyfop2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04108:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidów2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04114:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - napropamid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04116:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pendimetalina2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04121:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - lenacyl2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04117:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - propyzamid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04119:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - trifluralina2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04123:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04113:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - metamitron2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04109:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chlopyralid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04118:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne triazyn2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04115:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - nitrofen2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-R-04025:1997
- wersja polska
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego molibdenu w glebach mineralnych2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04027:1997
- wersja polska
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej w glebach mineralnych2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-G-04598:1997
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Oznaczanie pojemności wodnej2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-G-04596:1997
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Oznaczanie zawartości popiołu2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-G-04597:1997
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Oznaczanie wilgotności2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-G-04599:1997
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Oznaczanie odczynu pH2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-G-04595:1997
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Oznaczanie stopnia rozkładu2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-N-18004:2001
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
PN-N-18011:2006
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne auditowania2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
PN-N-18004:2001/Ap1:2002
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wytyczne2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
PN-N-18001:2004
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania2018-06-21KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-ISO 45001:2018-06
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 1568-3:2008
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-07-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 1568-3:2008/AC:2010
- wersja angielska
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-07-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1568-3:2018-07
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 13463-2:2005
- wersja polska
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem "fr"2018-07-06KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-T-06589:2002
- wersja polska
Ochrona przed promieniowaniem optycznym -- Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego na stanowiskach pracy2018-08-08KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 81-28:2004
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych2018-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2018-06-21KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50291-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 50291-1:2010
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2018-06-21KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50291-1:2018-06
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 469:2014-11
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej2018-08-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 6529:2005
- wersja polska
Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów2018-08-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 14325:2007
- wersja polska
Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami2018-07-13KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14325:2018-07
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 14594:2007
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie, znakowanie2018-06-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14594:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 14593-1:2007
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie2018-06-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14593-1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 14593-1:2007/Ap1:2017-01
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie2018-06-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14593-1:2018-06
- wersja angielska
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 497:2002
- wersja polska
Przewodnik wyboru ciągu liczb normalnych i ciągów zawierających kolejne zaokrąglenia wartości liczb normalnych2018-08-08KT 10 Zastosowań Metod Statystycznych
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Tolerowanie pozycji2018-08-10KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN 12261:2005/A1:2008
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2018-06-21KT 277PN-EN 12261:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 12261:2005
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2018-06-21KT 277PN-EN 12261:2018-06
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60942:2005
- wersja polska
Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60942:2018-06
- wersja angielska
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 17123-5:2007
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 5: Tachimetry elektroniczne2018-08-08KT 298 Geodezji
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-M-53864:1997
- wersja polska
Termometry elektryczne -- Mierniki magnetoelektryczne i ich przybory -- Wymagania i badania2018-06-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-IEC 833:1997
- wersja polska
Pomiar pól elektrycznych częstotliwości przemysłowej2018-08-08KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.240 Pomiary promieniowania
PN-T-06589:2002
- wersja polska
Ochrona przed promieniowaniem optycznym -- Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego na stanowiskach pracy2018-08-08KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
PN-IEC 60951-1:2002
- wersja polska
Zestaw urządzeń do monitorowania promieniowania jonizującego w elektrowniach jądrowych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-06-26KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-ISO 7205:1997
- wersja polska
Izotopowe urządzenia kontrolno-pomiarowe -- Urządzenia stacjonarne2018-06-26KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60605-6:2002
- wersja polska
Badanie nieuszkadzalności urządzeń -- Część 6: Weryfikowanie hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń2018-08-01KT 9 Niezawodności
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-5:2011
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego2018-08-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-5:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 60721-3-1:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Składowanie2018-07-13KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 60721-3-2:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport2018-07-13KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 60068-3-5:2008
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych2018-06-28KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-3-5:2018-06
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-IEC 60605-6:2002
- wersja polska
Badanie nieuszkadzalności urządzeń -- Część 6: Weryfikowanie hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń2018-08-01KT 9 Niezawodności
21.100.10 Łożyska ślizgowe
PN-ISO 3548:2002
- wersja polska
Łożyska ślizgowe -- Półpanwie cienkościenne kołnierzowe lub proste -- Tolerancje, szczegóły konstrukcyjne i metody badań2018-08-01RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
PN-ISO 14104:2002
- wersja polska
Przekładnie zębate -- Sprawdzanie odpuszczenia powierzchni kół po szlifowaniu metodą trawienia2018-08-01KT 112 Przekładni Zębatych
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN 1252-2:2002
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Materiały -- Część 2: Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) w temperaturach od -80 stopni C do -20 stopni C2018-08-10KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 21028-2:2018-08
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1092-1+A1:2013-07
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe2018-08-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1092-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 1092-1+A1:2013-07/AC:2014-09
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe2018-08-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1092-1:2018-08
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-C-89260:1997
- wersja polska
Wyroby z tworzyw sztucznych -- Węże ze zmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-P) dla motoryzacji2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 1277:2005
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16668:2016-07
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego2018-06-28KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 16668+A1:2018-06
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61804-2:2008
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-2:2018-06
- wersja angielska
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
PN-M-61062:1997
- wersja polska
Oprzyrządowanie -- Łapy dociskowe proste do docisków mimośrodowych2018-06-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-M-61060:1997
- wersja polska
Oprzyrządowanie -- Łapy dociskowe hakowe2018-06-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
PN-EN 15895:2011
- wersja angielska
Osadzaki ręczne z nabojami -- Wymagania bezpieczeństwa -- Osadzaki do mocowania i znakowania2018-08-06KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 15895+A1:2018-08
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 1011-8:2006
- wersja polska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 8: Spawanie żeliwa2018-06-28KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1011-8:2018-06
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 13347:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty do spawania i lutospawania2018-08-01KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 13347:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty do spawania i lutospawania2018-08-01KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14918:2000
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Egzamin dla metalizatorów2018-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14918:2018-08
- wersja angielska
27.020 Silniki spalinowe
PN-ISO 8178-7:2002
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 7: Określanie rodziny silników2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
PN-ISO 2710-1:2007
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy dotyczące konstrukcji i pracy silnika2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
PN-ISO 8178-8:2002
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 8: Określanie grupy silników2018-08-01KT 132 Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-IEC 60951-1:2002
- wersja polska
Zestaw urządzeń do monitorowania promieniowania jonizującego w elektrowniach jądrowych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-06-26KT 266 Aparatury Jądrowej
29.060.20 Kable
PN-EN 60230:2003
- wersja angielska
Badania udarowe kabli i osprzętu kablowego2018-06-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60230:2018-06
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60071-2:2000
- wersja polska
Koordynacja izolacji -- Przewodnik stosowania2018-07-12KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60071-2:2018-07
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-93204:1997
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Gniazda wtyczkowe i wtyczki ze stykami prostokątnymi w układzie liniowym na napięcie znamionowe 440 V i prąd znamionowy 25 A2018-08-01KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60099-5:2014-01
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 60099-5:2018-08
- wersja angielska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60238:2007
- wersja polska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60238:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60238:2007/A2:2011
- wersja angielska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60238:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60238:2007/A2:2011
- wersja polska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60238:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 60238:2007/A1:2010
- wersja polska
Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60238:2018-06
- wersja angielska
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 60099-5:2014-01
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 60099-5:2018-08
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-K-91001:1997
- wersja polska
Elektryczne pojazdy trakcyjne -- Odbieraki prądu -- Wymagania i metody badań2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
PN-EN 61643-331:2008
- wersja polska
Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)2018-06-29KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61643-331:2018-06
- wersja angielska
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
PN-EN 130202:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe tantalowe z ciekłym elektrolitem i porowatą anodą (podrodzina 2)2018-06-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 130200:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory tantalowe stałe ze stałym lub ciekłym elektrolitem2018-06-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 130201:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory tantalowe stałe z elektrolitem stałym i porowatą anodą (podrodzina 3)2018-06-26KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60512-8-3:2011
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 8-3: Badania obciążeniem statycznym (złącza stałe) -- Badanie 8c: Wytrzymałość dźwigni uruchamiającej2018-06-28KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-8-3:2018-06
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60512-15-2:2008
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 15-2: Badania złączy (mechaniczne) -- Badanie 15b: Utrzymanie izolatora w obudowie (osiowe)2018-06-28KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-15-2:2018-06
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-IEC 747-12:1997
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy optoelektroniczne -- Norma grupowa2018-08-01KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2005
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-1 V1.2.1:2005
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-3 V1.2.1:2005
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN 60728-3:2011
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-EN IEC 60728-3:2018-08
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1:2012
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 3-3: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Dodatkowe cechy sieci w połączeniu grupowym (ANF-ISIGC)2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1:2018-06
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 176-1 V2.2.1:2016-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 1: Radio2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 176-1 V2.3.1:2018-08
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 13309:2010
- wersja angielska
Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN ISO 13766-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13766-1:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-3 V1.2.1:2005
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-1 V1.2.1:2005
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody badań2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2005
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Sygnalizatory lawinowe -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-06-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018-06
- wersja angielska
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V1.1.1:2014-12
- wersja polska
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 60728-3:2011
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych2018-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-EN IEC 60728-3:2018-08
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61281-1:2004
- wersja polska
Podsystemy telekomunikacji światłowodowej -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-06-28KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61281-1:2018-06
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-54:2013-07
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-54: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzanie odporności na promieniowanie gamma2018-08-06KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-54:2018-08
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2018-07-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07
- wersja angielska
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-ISO/IEC 15420:2007
- wersja polska
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - EAN/UPC2018-06-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-ISO/IEC 15420:2018-06
- wersja polska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-6:2014-01
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-6:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-5:2009/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-5:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-2:2008
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 50173-1:2011
- wersja polska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50173-1:2018-07
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 401 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ogólne wymagania polityki dla dostawców usług zaufania2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 401 V2.2.1:2018-07
- wersja angielska
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
PN-N-01602:1997
- wersja polska
Dokumentacja techniczna -- Projektowanie i kreślenie wspomagane komputerem -- Terminologia2018-08-01KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2018-07-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ISO 12200:2002
- wersja polska
Zastosowania komputerów w terminologii -- Format wymiany danych terminologicznych odczytywalnych komputerowo (MARTIF) -- Wymiana negocjowana2018-08-08KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
PN-ISO 8459-5:2007
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Zestawienie elementów danych bibliograficznych -- Część 5: Elementy danych do wymiany przy katalogowaniu i do wymiany metadanych2018-08-08KT 242 Informacji i Dokumentacji
PN-ISO 15836:2012
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Zestaw elementów metadanych Dublin Core2018-08-08KT 242 Informacji i Dokumentacji
PN-ISO 19005-1:2007
- wersja polska
Zarządzanie dokumentacją -- Format pliku dokumentu elektronicznego do długoterminowego zabezpieczenia -- Część 1: Stosowanie PDF 1.4 (PDF/A-1)2018-08-01RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61804-2:2008
- wersja angielska
Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61804-2:2018-06
- wersja angielska
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
PN-ISO 19005-1:2007
- wersja polska
Zarządzanie dokumentacją -- Format pliku dokumentu elektronicznego do długoterminowego zabezpieczenia -- Część 1: Stosowanie PDF 1.4 (PDF/A-1)2018-08-01RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1645-1:2012
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Przyczepy kempingowe -- Cześć 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa2018-08-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 1645-1:2018-08
- wersja angielska
43.140 Motocykle i motorowery
PN-ISO 4249-3:2000
- wersja polska
Opony i obręcze do motocykli (serie oznaczone kodem) -- Obręcze2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4249-3:2018-06
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-K-89100:1997
- wersja polska
Kolejowy sprzęt sygnałowy -- Tarcza końca pociągu2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-C-94117:1997
- wersja polska
Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatorów wagonowych2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-C-94127:1997
- wersja polska
Wyroby gumowe -- Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-K-88182:1997
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Cylindry hamulcowe -- Wymagania i badania2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88151:2002
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Obsady, wstawki i kliny klocków hamulcowych -- Ogólne wymagania i metody badań2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88209:1997
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Złączki do napełniania zbiorników wodnych2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88183:1997
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Sprężyny cylindrów hamulcowych -- Wymagania i badania2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-91045:2002
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i metody badań2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88200:2002
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Sygnały końca pociągu i inne sygnały -- Wymagania2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-K-91001:1997
- wersja polska
Elektryczne pojazdy trakcyjne -- Odbieraki prądu -- Wymagania i metody badań2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-K-88204:1997/Az1:2000
- wersja polska
Wagony osobowe -- Instalacja wodna -- Wymagania i badania2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88204:1997
- wersja polska
Wagony osobowe -- Instalacja wodna -- Wymagania i badania2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
PN-K-88208:1997
- wersja polska
Wagony osobowe -- Drzwi czołowe rozsuwane -- Wymagania i metody badań2018-08-01KT 138 Kolejnictwa
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 8385:2001
- wersja polska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Klasyfikacja2018-06-29KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8385:2018-06
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9101:2015-10
- wersja angielska
Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością2018-08-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 2944:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki samozabezpieczające gwintowe z drutu, ze stali odpornej na korozję FE-PA30042018-07-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2944:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 3542:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki samozabezpieczające gwintowe z drutu z żaroodpornego stopu niklu NI-PH2801 (Inconel X750)2018-06-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3542:2018-06
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4165-001:2016-02/AC:2016-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 001: Warunki techniczne2018-07-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 14607-7:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Mechanika -- Część 7: Części mechaniczne2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-10:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 14514:2005
- wersja angielska
Normy inżynierii kosmicznej -- Analiza funkcjonalna2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-10:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 13292:2002
- wersja angielska
Normy inżynierii kosmonautycznej -- Taktyka i zasady2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-10:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14620-1:2003
- wersja angielska
Systemy kosmonautyczne -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Bezpieczeństwo systemu2018-07-12KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-40:2018-07
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-ISO 8087:2007
- wersja polska
Żurawie samojezdne -- Wymiary bębnów i krążków linowych2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 10245-2:2002
- wersja polska
Dźwignice -- Ograniczniki i wskaźniki -- Część 2: Żurawie samojezdne2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-ISO 5006-1:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Widoczność ze stanowiska operatora -- Metoda badań2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 5006-3:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Widoczność ze stanowiska operatora -- Kryteria2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 6750:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Działanie i obsługa -- Forma i treść dokumentacji dla użytkownika2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 6747:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Ciągniki -- Nazwy i przedstawienie danych do celów handlowych2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 9244:2002
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń -- Postanowienia ogólne2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 12509:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Światła, sygnalizacja i oznaczenie świateł oraz światła odblaskowe2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 5006-2:1997
- wersja polska
Maszyny do robót ziemnych -- Widoczność ze stanowiska operatora -- Metoda oceny2018-08-01KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.100 Butelki. Słoje
PN-C-94150:1997
- wersja polska
Uszczelki gumowe do słoi typu Wecka2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
PN-M-78224:1996
- wersja polska
Palety ładunkowe płaskie drewniane dwupłytowe dwuwejściowe bez skrzydeł 800 mm x 1200 mm i 1000 mm x 1200 mm2018-08-08KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3175-4:2005/AC:2012
- wersja polska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego2018-07-04KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-4:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 20811:1997
- wersja polska
Tekstylia -- Wyznaczanie wodoszczelności -- Metoda ciśnienia hydrostatycznego2018-07-04KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 811:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15496:2006/AC:2006
- wersja polska
Tekstylia -- Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości2018-07-04KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 15496:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15496:2006
- wersja polska
Tekstylia -- Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości2018-07-04KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 15496:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-4:2005
- wersja polska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego2018-07-04KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-4:2018-07
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-ISO 7769:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu zaprasowanych krawędzi w wyrobach niemnących po domowym praniu i suszeniu2018-08-01KT 22 Odzieżownictwa
PN-ISO 7768:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu niemnących płaskich wyrobów po domowym praniu i suszeniu2018-08-01KT 22 Odzieżownictwa
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-ISO 7229:2002
- wersja polska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Pomiar przepuszczalności gazu2018-08-01KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 4900:2002
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Maty i wyroby płaskie -- Wyznaczanie podatności na formowanie kontaktowe2018-08-01KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-ISO 4604:2002
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Tkaniny -- Wyznaczanie umownej sztywności zginania -- Metoda fleksometru o stałym kącie2018-08-01KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-ISO 2558:2002
- wersja polska
Maty z ciętych pasm szkła tekstylnego do wzmacniania tworzyw sztucznych -- Wyznaczanie czasu rozpuszczania spoiwa w styrenie2018-08-01KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
PN-ISO 342:2002
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Zgrzeblarki wałkowe w systemie zgrzebnym i czesankowym -- Całkowita i robocza szerokość bębnów2018-08-01KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
PN-ISO 575:2002
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Cewki stożkowe przekładane -- Półkąt stożka 4 stopnie 20 minut2018-08-01KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 2544:2002
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny przygotowawcze tkalni -- Przygotowanie osnowy do tkania -- Terminologia2018-08-01KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
PN-ISO 227:1997
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Gońce do krosien automatycznych -- Główne wymiary2018-08-01KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 20863:2006
- wersja polska
Obuwie -- Metoda badania zakładek i podnosków -- Podatność na klejenie2018-08-06KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20863:2018-08
- wersja angielska
65.020.20 Uprawa roślin
PN-R-04114:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - napropamid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04108:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidów2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04121:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - lenacyl2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04116:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pendimetalina2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04117:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - propyzamid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04113:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - metamitron2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04109:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chlopyralid2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04123:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04111:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne kwasów fenoksyalkanokarboksylowych2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04110:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - dikwat i parakwat2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04122:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chloromekwat2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04120:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - haloksyfop2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04112:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - izoksaben2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04119:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - trifluralina2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04115:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - nitrofen2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04118:1997
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne triazyn2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
PN-ISO 9260:1997
- wersja polska
Urządzenia nawadniające rolnicze -- Emitery -- Wymagania i metody badań2018-08-01KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-ISO 6531:2002
- wersja polska
Maszyny dla leśnictwa -- Pilarki łańcuchowe przenośne -- Terminologia2018-08-01KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-C-87020:1997
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Superfosfat potrójny granulowany 46 procent P2O52018-08-01KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-R-64786:1997
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie BHT, BHA i EQ2018-07-12KT 40 Pasz
PN-R-64825:1997
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości soli sodowej salinomycyny metodą mikrobiologiczną2018-07-12KT 40 Pasz
PN-R-64824:1997
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości cynk-bacytracyny metodą mikrobiologiczną2018-07-12KT 40 Pasz
PN-R-64803:1997
- wersja polska
Pasze -- Fosforany paszowe2018-07-12KT 40 Pasz
PN-R-64788:1997
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości Cygro metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2018-07-12KT 40 Pasz
PN-R-64806:1997
- wersja polska
Pasze -- Tłuszcze paszowe2018-07-12KT 40 Pasz
65.140 Pszczelarstwo
PN-R-78894:1997
- wersja polska
Węza2018-08-01KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
PN-A-75980:1997
- wersja polska
Produkty mięsno-warzywne i warzywne -- Zupy zagęszczone2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 15662:2008
- wersja angielska
Żywność pochodzenia roślinnego -- Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą GC-MS i/lub LC-MS(/MS) po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE -- Metoda QuEChERS2018-06-21KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15662:2018-06
- wersja angielska
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
PN-A-77806:1997
- wersja polska
Produkty warzywne, owocowe i warzywno-owocowe -- Warzywa i owoce marynowane2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75113:1997
- wersja polska
Preparaty pektynowe -- Metody badań2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-A-77608:1997
- wersja polska
Produkty owocowe -- Jabłka, gruszki, wiśnie suszone2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-A-78503:1997
- wersja polska
Produkty grzybowe -- Grzyby marynowane2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77750:1997
- wersja polska
Produkty warzywne i warzywno-grzybowe -- Sałatki2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77803:2007
- wersja polska
Przetwory warzywne -- Groszek konserwowy2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77802:2007
- wersja polska
Przetwory warzywne -- Fasolka konserwowa2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77807:1997/Az1:2004
- wersja polska
Produkty warzywne -- Warzywa konserwowe2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-78509:2007
- wersja polska
Grzyby świeże i produkty grzybowe -- Metody badań2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77801:1997
- wersja polska
Produkty warzywne -- Ogórki konserwowe i korniszony2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77807:1997
- wersja polska
Produkty warzywne -- Warzywa konserwowe2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77701:1997
- wersja polska
Produkty warzywne -- Ogórki kwaszone i przeciery z ogórków kwaszonych2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-78510:2007
- wersja polska
Przetwory grzybowe -- Grzyby suszone2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77603:2007
- wersja polska
Przetwory warzywne -- Warzywa suszone2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-A-86033:2002
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)2018-08-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-ISO 13496:2002
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Wykrywanie związków barwiących -- Metoda chromatografii cienkowarstwowej2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 4134:2002
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości kwasu L-(+)-glutaminowego -- Metoda odwoławcza2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 1841-1:2002
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 1: Metoda Volharda2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 1841-2:2002
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 2: Metoda potencjometryczna2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 13496:2002/Ap1:2006
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Wykrywanie związków barwiących -- Metoda chromatografii cienkowarstwowej2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82028:2002
- wersja polska
Wędliny -- Kiełbasa żywiecka2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82027:2002
- wersja polska
Wędliny -- Kiełbasa jałowcowa2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82014:1997
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego2018-07-06KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-A-86769:1997
- wersja polska
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymywane -- Wyroby garmażeryjne2018-07-12KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-A-86754:1997
- wersja polska
Ryby i inne zwierzęta wodne -- Łososie świeże i mrożone2018-07-12KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-A-86796:2002
- wersja polska
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2018-07-12KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-A-86795:2002
- wersja polska
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej2018-07-12KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-A-86794:1997
- wersja polska
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymywane -- Pakowanie i przechowywanie2018-07-12KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
67.140.10 Herbata
PN-ISO 3720:1997
- wersja polska
Herbata czarna -- Definicja i podstawowe wymagania2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 3720:1997/Ap1:2004
- wersja polska
Herbata czarna -- Definicja i podstawowe wymagania2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 3720:1997/Ap2:2006
- wersja polska
Herbata czarna -- Definicja i podstawowe wymagania2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 3720:1997/AC2:2004
- wersja polska
Herbata czarna -- Definicja i podstawowe wymagania2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 3720:1997/AC1:2004
- wersja polska
Herbata czarna -- Definicja i podstawowe wymagania2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 10095:1997
- wersja polska
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny -- Metoda wykorzystująca wysoko sprawną chromatografię cieczową2018-08-01KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
PN-A-79036:1997
- wersja polska
Zaprawy do napojów2018-07-06RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-A-75961:2002
- wersja polska
Produkty warzywne i owocowo-warzywne -- Nektary2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75958:2002
- wersja polska
Produkty warzywne i owocowo-warzywne -- Soki2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77805:1997
- wersja polska
Produkty warzywne -- Zagęszczony sok z buraków ćwikłowych2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-A-86902:1997
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze cukiernicze i piekarskie2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86903:1997
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze przeestryfikowane2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86903:1997/Az1:2001
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze przeestryfikowane2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86902:1997/Az1:2001
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze cukiernicze i piekarskie2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86936:1997
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna margaryn metodą punktową2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86901:1997
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze kuchenne2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86901:1997/Az1:2001
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze kuchenne2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86937:1997
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Metody badań cech fizykochemicznych ziemi bielącej do rafinacji olejów jadalnych2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-ISO 5506:2002
- wersja polska
Produkty sojowe -- Oznaczanie aktywności ureazy2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-ISO 5512:2002
- wersja polska
Nasiona słonecznika do produkcji oleju -- Wymagania2018-07-12KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-A-86965:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Pieprz czarny2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86965:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Pieprz czarny2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86956:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Cząber2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86960:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Czarnuszka2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86956:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Cząber2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86957:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Kolendra2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86959:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Bazylia2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86959:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Bazylia2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86962:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Gorczyca biała2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86961:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Estragon2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86966:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Pieprz biały2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86961:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Estragon2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86954:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Lubczyk2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86963:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Gorczyca czarna2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86958:1997
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Majeranek2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86958:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Majeranek2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86962:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Gorczyca biała2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86966:1997/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Pieprz biały2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
67.220.20 Dodatki do żywności
PN-A-86946:1997
- wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze -- Terminologia, klasyfikacja i metody badań2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86946:1997/Az1:2000
- wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze -- Terminologia, klasyfikacja i metody badań2018-08-01KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86964:2002
- wersja polska
Musztarda2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-86964:2002/Az1:2004
- wersja polska
Musztarda2018-07-12KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-C-89258-5:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia do pakowania mleka i płynnych produktów mlecznych2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-A-55567:1997
- wersja polska
Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia -- Noże, tarcze przepustowe i przednoże do maszyn do mielenia mięsa -- Wymagania i badania2018-06-26KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 14727:2006
- wersja polska
Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badań2018-06-26KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
PN-C-96124:1997
- wersja polska
Węgle aktywne -- Oznaczanie pojemności sorpcyjnej2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
PN-C-96123:1997
- wersja polska
Produkty węglopochodne -- Oznaczanie benzo(a)pirenu metodą spektrofotometrii UV/VIS2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
PN-ISO 6376:1997
- wersja polska
Materiały węglowe stosowane do produkcji aluminium -- Pak do elektrod -- Oznaczanie zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
PN-ISO 8006:1997
- wersja polska
Materiały węglowe stosowane do produkcji aluminium -- Pak do elektrod -- Oznaczanie popiołu2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
PN-ISO 6257:1997
- wersja polska
Materiały węglowe do produkcji aluminium -- Pak do elektrod -- Pobieranie próbek2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
PN-ISO 5939:1997
- wersja polska
Materiały węglowe stosowane do produkcji aluminium -- Pak do elektrod -- Oznaczanie zawartości wody metodą azeotropowej destylacji (Deana i Starka)2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
PN-ISO 5940:1997
- wersja polska
Materiały węglowe do produkcji aluminium -- Pak do elektrod -- Oznaczanie punktu mięknienia metodą pierścienia i kuli2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86064:1997
- wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport2018-08-01KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86064:1997/Az1:2001
- wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport2018-08-01KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86038:1997
- wersja polska
Materiały wybuchowe nitroglicerynowe plastyczne -- Badanie wypacania2018-07-12KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86062:1997
- wersja polska
Górnicze materiały wybuchowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport2018-07-12KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86059:1997
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Blok ołowiany do oznaczania zdolności do wykonania pracy2018-07-12KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-ISO 8896:2002
- wersja polska
Olejek kminkowy (Carum carvi Linnaeus)2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 8897:2002
- wersja polska
Olejek z owoców jałowca (Juniperus communis Linnaeus)2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86948:1997
- wersja polska
Olejki eteryczne -- Metody badań2018-07-12KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-C-77002:1997
- wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne -- Szampony w płynie do włosów i płyny do kąpieli -- Wymagania i badania2018-07-06KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
PN-C-77064:1997
- wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne -- Preparaty do trwałej ondulacji na zimno2018-07-06KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
PN-C-77062:1997
- wersja polska
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne -- Kredki do warg2018-07-06KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-C-97095:1997
- wersja polska
Produkty węglopochodne -- Oznaczanie zawartości cyjanowodoru i siarkowodoru w gazie koksowniczym metodą potencjometryczną2018-07-06KT 111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13302:2011
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2018-06-29KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13302:2018-06
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15940:2016-07
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12KT 222PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 15940:2016-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesu syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12KT 222PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 15940:2016-07/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesu syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12KT 222PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 23251:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy upustu ciśnienia i ochrony przed jego nadmiernym wzrostem2018-08-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6892-2:2011
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 2: Metoda badania w podwyższonej temperaturze2018-08-06KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-2:2018-08
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN 24829-1:1999
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,05 procent do 1 procent metodą spektrofotometryczną2018-06-28KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4829-1:2018-06
- wersja angielska
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
PN-ISO 4381:1997
- wersja polska
Odlewnicze stopy ołowiu i cyny na łożyska ślizgowe wielowarstwowe2018-08-08KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-ISO 4381/Ak:1997
- wersja polska
Odlewnicze stopy ołowiu i cyny na łożyska ślizgowe wielowarstwowe -- Gąski (Arkusz krajowy)2018-08-08KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 13347:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty do spawania i lutospawania2018-08-01KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 12861:2002
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Złom2018-07-04KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12861:2018-07
- wersja angielska
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
PN-C-86059:1997
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Blok ołowiany do oznaczania zdolności do wykonania pracy2018-07-12KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4490:2014-11
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla)2018-08-06KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4490:2018-08
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-D-95000:2002
- wersja polska
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie2018-08-01KT 181 Gospodarki Leśnej
PN-D-95000:2002/Az1:2005
- wersja polska
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie2018-08-01KT 181 Gospodarki Leśnej
83.060 Guma
PN-C-04255:1997
- wersja polska
Guma -- Oznaczanie elastyczności wulkanizatów przy odbiciu metodą Schoba2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 877-3:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne -- Część 3: Zintensyfikowanie działania czynników atmosferycznych za pomocą wzmocnionego promieniowania słonecznego2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 877-3:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 2555:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji -- Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2555:2018-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 9988-2:2015-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-2:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9988-1:2006
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2018-07-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
83.100 Materiały porowate
PN-C-89275:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne porowate -- Elastyczne kształtki poliuretanowe2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
PN-C-89273:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Folia kryminalistyczna2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-89264-2:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Folia nie lakierowana2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-89264-1:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Metody badań2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-89258-5:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia do pakowania mleka i płynnych produktów mlecznych2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-89264-3:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Folia lakierowana2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-94127:1997
- wersja polska
Wyroby gumowe -- Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.50 Uszczelnienia
PN-C-89261:1997
- wersja polska
Wyroby z tworzyw sztucznych -- Uszczelki magnetyczne z płaszczem ze zmiękczonego poli(chlorku winylu) do chłodziarek2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-94150:1997
- wersja polska
Uszczelki gumowe do słoi typu Wecka2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-C-89274:1997
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Pasty uszczelkowe z poli(chlorku winylu) do zamknięć metalowych2018-08-01KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-C-94117:1997
- wersja polska
Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatorów wagonowych2018-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
PN-ISO 4249-3:2000
- wersja polska
Opony i obręcze do motocykli (serie oznaczone kodem) -- Obręcze2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4249-3:2018-06
- wersja angielska
PN-ISO 4000-1:2005
- wersja polska
Opony i obręcze do samochodów osobowych -- Część 1: Opony (serie metryczne)2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4000-1:2018-06
- wersja angielska
83.160.99 Inne opony
PN-ISO 4250-2:2000
- wersja polska
Opony i obręcze do maszyn do robót ziemnych -- Nośności i ciśnienia pompowania2018-06-29KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4250-2:2018-06
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
Facility Management -- Część 1: Terminy i definicje2018-06-29KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 12216:2004
- wersja polska
Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne -- Terminologia, słownik i definicje2018-06-21KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12216:2018-06
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-S-96035:1997
- wersja polska
Drogi samochodowe -- Popioły lotne2018-08-01KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13589:2011
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem2018-08-06KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13589:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 13302:2011
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2018-06-29KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13302:2018-06
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14511-1:2014-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010
- wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50174-2:2018-08
- wersja angielska
PN-E-06506:1997
- wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 32018-06-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-ISO 7858-3:1997
- wersja polska
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wodomierze sprzężone -- Metody badań2018-08-08KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-28:2004
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych2018-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 81-70:2005
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2018-07-13KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-70:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-70:2005/A1:2006
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2018-07-13KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-70:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-71+A1:2007
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2018-07-12KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-21+A1:2013-02
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach2018-07-04KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-58:2005
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2018-07-04KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12665:2011
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2018-08-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2018-08
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 13309:2010
- wersja angielska
Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN ISO 13766-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13766-1:2018-07
- wersja angielska
93.080.10 Roboty drogowe
PN-S-96013:1997
- wersja polska
Drogi samochodowe -- Podbudowa z chudego betonu -- Wymagania i badania2018-08-01KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 13880-13:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)2018-08-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-13:2018-08
- wersja angielska
PN-S-96035:1997
- wersja polska
Drogi samochodowe -- Popioły lotne2018-08-01KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-A-55567:1997
- wersja polska
Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia -- Noże, tarcze przepustowe i przednoże do maszyn do mielenia mięsa -- Wymagania i badania2018-06-26KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
97.140 Meble
PN-F-06011:1997
- wersja polska
Złącza stolarskie meblowe nierozłączne2018-07-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych