Zawartość

Stare podejście

Regulują swymi postanowieniami sektory, między innymi takie jak farmaceutyczny, motoryzacyjny, wyrobów aerozolowych. Ich cechą charakterystyczną jest, że:

  • stanowią szczegółowe przepisy techniczne harmonizujące określony obszar na poziomie Wspólnoty,
  • mają charakter zbliżony do norm technicznych,
  • w znikomym stopniu uwzględniają dorobek normalizacji,
  • niezbędny jest udział organów państwowych przed umieszczeniem wyrobu na rynku.

Sposób adaptacji do postępu technicznego jest realizowany poprzez długotrwałą i uciążliwą procedurę prawną i zmianę postanowień dyrektywy.

Dodatkową cechą jest zachowanie opcjonalności prawa, co oznacza, że państwa członkowskie nie maja obowiązku wycofania własnych przepisów krajowych, nawet niezgodnych z dyrektywą.