Zawartość

Normy w systemie oceny zgodności

W systemie oceny zgodności, w którym normy są dobrowolne, nie jest hamowany postęp techniczny, a odwoływanie się do dobrowolnie stosowanych norm, uzgadnianych na szczeblu międzynarodowym lub europejskim, stanowi gwarancję najlepszych rozwiązań, stale aktualizowanych i doskonalonych.

Ocena zgodności prowadzona zarówno tam, gdzie stanowi wymóg prawa, jak też w obszarze, gdzie takiego wymogu nie ma, może i powinna odwoływać się do  dobrowolnych specyfikacji technicznych powszechnego i wielokrotnego stosowania, czyli do norm.