Zawartość

Strefa dla MŚP

99,8% przedsiębiorstw działających w Polsce to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Podstawowe korzyści płynące ze stosowania norm i udziału w normalizacji:

  • Normy gwarantują bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy korzystający z norm są bezpiecznymi i wiarygodnymi partnerami biznesowymi.
  • Normy oferują MŚP praktyczną wiedzę. Przedsiębiorcy stosujący normy opierają się na solidnej i sprawdzonej rynkowo wiedzy.
  • Normy ułatwiają dostęp do rynku. Przedsiębiorcy korzystający z norm mają pewność, że ich produkty i usługi spełniają wymagania rynku polskiego i europejskiego.

Jak znaleźć informacje o danej normie?

W zależności od poszukiwanych informacji można skorzystać z:

Warto zapoznać się również z:

Stałą i bieżącą informację o nowo opublikowanych Polskich Normach z danego zakresu według ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm) zapewnia:

Informacje dotyczące norm uzyskasz kontaktując się z:

Jak uzyskać dostęp do treści norm?
Jak wziąć udział w procesie tworzenia norm?

MŚP mogą wziąć udział w pracach nad tworzeniem norm na kilka sposobów:

Przydatne adresy i informacje (linki)
Materiały do pobrania
Szkolenia
Kontakt dla MŚP

Masz pytania? Napisz do nas.