Zawartość

Normy on-line

Usługa Normy On-line to internetowy dwunastomiesięczny dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS  

  • Usługa umożliwia dostęp On-Line do całego zbioru Polskich Norm lub do wybranych całych dziedzin ICS.
  • Zbiory są aktualizowane o nowo publikowane normy bez dodatkowych opłat.
  • Stała opłata roczna uzależniona od wartości zbioru oraz liczby stanowisk jednoczesnego dostępu.
  • Cena wersji wielostanowiskowej wyliczana jest jako iloczyn pierwiastka kwadratowego z  liczby stanowisk jednoczesnego dostępu oraz ceny dla jednego stanowiska.
  • Dla członków Organów Technicznych PKN przyznawany jest rabat w wysokości 40%.
  • W zbiorze znajdują się normy, które nie zawierają elementów dodatkowych typu folie lub zdjęcia porównawcze, dodatkowe programy dostarczane na płycie CD, oraz Polskie Normy zawierające oryginalne normy ETSI.
  • Brak możliwości wydruku norm.
  • Do uruchomienia usługi wymagane jest podpisanie umowy na okres 12 miesięcy.
  • Kontakt: e-mail wspsekr@pkn.pl, tel. 22 55 67 449, 22 55 67 694

Lista dziedzin wg ICS i cennik obowiązujący od 01-01-2022 r.

Numer dziedziny

Nazwa dziedziny

Cena netto  za dostęp
przez 12 miesięcy
dla jednego stanowiska jednoczesnego dostępu

01

ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA

4 892,76 zł

03

USŁUGI. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ. ADMINISTRACJA. TRANSPORT. SOCJOLOGIA

2 675,98 zł

07

NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

993,36 zł

11

TECHNIKA MEDYCZNA

4 640,21 zł

13

ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

12 152,15 zł

17

METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE

4 278,58 zł

19

BADANIA

1 182,99 zł

21

ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1 110,35 zł

23

PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 271,80 zł

25

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

6 190,76 zł

27

ENERGETYKA

2 659,50 zł

29

ELEKTROTECHNIKA

11 372,25 zł

31

ELEKTRONIKA

4 714,09 zł

33

TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

20 387,80 zł

35

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

8 628,20 zł

37

TECHNIKA OBRAZU

288,53 zł

39

MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

86,24 zł

43

POJAZDY DROGOWE

1 164,99 zł

45

KOLEJNICTWO

2 050,70 zł

47

BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

1 320,48 zł

49

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

6 975,38 zł

53

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

1 421,18 zł

55

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1 172,04 zł

59

TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

2 005,49 zł

61

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

442,34 zł

65

ROLNICTWO

2 265,36 zł

67

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

3 202,20 zł

71

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

2 548,33 zł

73

GÓRNICTWO I KOPALINY

1 142,80 zł

75

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

4 536,89 zł

77

HUTNICTWO

3 820,94 zł

79

TECHNOLOGIA DREWNA

1 015,06 zł

81

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

1 142,56 zł

83

PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

2 581,00 zł

85

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

452,71 zł

87

PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

1 210,36 zł

91

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

11 119,88 zł

93

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

2 935,19 zł

95

WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE.

395,86 zł

97

SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT

4 360,40 zł

 

CAŁY ZBIÓR WSZYSTKIE DZIEDZINY ICS

48 258,10 zł