Zawartość

Normy on-line

Usługa Normy On-line to internetowy dwunastomiesięczny dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS

  • Usługa umożliwia dostęp On-Line do całego zbioru Polskich Norm lub do wybranych całych dziedzin ICS
  • Zbiory są aktualizowane o nowo publikowane normy bez dodatkowych opłat
  • Stała opłata roczna uzależniona od wartości zbioru oraz liczby stanowisk jednoczesnego dostępu
  • Cena wersji wielostanowiskowej wyliczana jest jako iloczyn pierwiastka kwadratowego z  liczby stanowisk jednoczesnego dostępu oraz ceny dla jednego stanowiska
  • Dla członków Organów Technicznych PKN przyznawany jest rabat w wysokości 40%
  • W zbiorze znajdują się normy, które nie zawierają elementów dodatkowych typu folie lub zdjęcia porównawcze, dodatkowe programy dostarczane na płycie CD, oraz Polskie Normy zawierające oryginalne normy ETSI
  • Brak możliwości wydruku norm
  • Do uruchomienia usługi wymagane jest podpisanie umowy na okres 12 miesięcy
  • Kontakt: e-mail wspsekr@pkn.pl, tel. 22 55 67 449, 22 55 67 694

Lista dziedzin wg ICS i cennik obowiązujący od 01-01-2023 r.

Numer dziedziny

Nazwa dziedziny

Cena netto  za dostęp
przez 12 miesięcy
dla jednego stanowiska
jednoczesnego dostępu

01

ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA

        5 633,96 zł

03

USŁUGI. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ. ADMINISTRACJA. TRANSPORT. SOCJOLOGIA

        3 639,24 zł

07

NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

        1 356,73 zł

11

TECHNIKA MEDYCZNA

        6 190,01 zł

13

ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

     16 249,60 zł

17

METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE

        5 499,07 zł

19

BADANIA

        1 516,83 zł

21

ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

        1 371,99 zł

23

PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

        6 681,61 zł

25

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

        8 183,48 zł

27

ENERGETYKA

        3 851,25 zł

29

ELEKTROTECHNIKA

     13 775,67 zł

31

ELEKTRONIKA

        5 653,56 zł

33

TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

     23 915,88 zł

35

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

     10 929,01 zł

37

TECHNIKA OBRAZU

           335,52 zł

39

MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

              95,76 zł

43

POJAZDY DROGOWE

        1 698,24 zł

45

KOLEJNICTWO

        2 751,15 zł

47

BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

        1 697,69 zł

49

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

        8 842,54 zł

53

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

        1 801,21 zł

55

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

        1 408,94 zł

59

TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

        2 538,92 zł

61

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

           611,40 zł

65

ROLNICTWO

        2 731,91 zł

67

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

        3 703,90 zł

71

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

        3 097,71 zł

73

GÓRNICTWO I KOPALINY

        1 302,50 zł

75

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

        5 819,76 zł

77

HUTNICTWO

        4 733,41 zł

79

TECHNOLOGIA DREWNA

        1 290,50 zł

81

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

        1 392,90 zł

83

PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

        3 332,47 zł

85

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

           533,67 zł

87

PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

        1 769,63 zł

91

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

     14 243,49 zł

93

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

        3 815,49 zł

95

WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE.

           369,55 zł

97

SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT

        4 288,81 zł

 

CAŁY ZBIÓR WSZYSTKIE DZIEDZINY ICS

56 596,49 zł