Zawartość

ISO 14001 – Praktyczny przewodnik dla MŚP!

2019-01-09
ISO 14001 – Praktyczny przewodnik dla MŚP!

W większości państw zwiększa się świadomość problemów związanych ze środowiskiem. Rządy przyjmują coraz więcej przepisów prawnych ukierunkowanych na ochronę środowiska, klienci również wymagają od swoich dostawców uwzględniania najlepszych praktyk i wykazania, że zostały spełnione wymagania prawne.
 

Noma ISO 14001

Z tego względu norma ISO 14001 dotycząca systemów zarządzania środowiskowego (EMS) okazuje się niezbędna; obecnie jest wdrażana w ponad 159 krajach i dostarcza organizacjom narzędzi zarządzania do doskonalenia swoich środowiskowych efektów działalności. Według stanu na koniec 2014 r. ponad 324 000 organizacji na świecie było certyfikowanych na zgodność z ISO 14001.
 

Korzyści

Dzięki wykorzystaniu systematycznego podejścia przyjętego w ISO 14001, wiele firm udoskonaliło swoje działania operacyjne poprzez zmniejszenie niekorzystnych wpływów swoich działań, procesów, wyrobów i usług na środowisko.

Korzyści z pozytywnego uwzględnienia czynników środowiskowych są związane nie tylko z ochroną środowiska, lecz także z wynikami biznesowymi i rentownością. Mogą one obejmować poprawę wizerunku firmy, rozszerzenie dostępu do rynków eksportowych, poprawę relacji z klientami, organami władzy, społecznością i innymi interesariuszami itp.
 

Poradnik dla MŚP

Doświadczenie pokazuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą wdrożyć skuteczny EMS i uzyskać różnorodne korzyści. Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy ten poradnik.

Jego celem jest pomoc organizacjom w zrozumieniu wymagań systemu zarządzania środowiskowego i w zidentyfikowaniu obszarów do doskonalenia. Da to korzyści w przygotowaniu organizacji do certyfikacji EMS przez stronę trzecią, jeśli tylko organizacja będzie miała takie plany.

Zapraszamy do zakupu!