Zawartość

Konferencja Europejskiej Platformy Technologii. Udział Europejskich Organizacji Normalizacyjnych

2010-05-26

Bruksela (18 maja)

Ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich Platform Technologicznych (ETPs) współpracujących przy rozwiązywaniu problemów społecznych, trzy Europejskie Organizacje Normalizacyjne: CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) i ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) uczestnicząc w konferencji i wystawie ETP „Wspólne działania w wyzwaniach społecznych” miały okazję do wykazania znaczenia normalizacji we wspieraniu badań i rozwoju. Konferencja i uruchomiona równolegle wystawa zostały zorganizowane przez Komisję Europejską i odbyły się w Brukseli w dniach 11 - 12 maja.

Udział Europejskich Organizacji Normalizacyjnych był uzasadniony poziomem zainteresowania normalizacją jako istotnym elementem wspierającym wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa.. Konieczność poprawy powiązań między Europejskimi Platformami Technologicznymi i środowiskiem normalizacji zostało parokrotnie podkreślone, w tym w przemówieniu Europejskiej Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki, Pani Máire Geoghegan-Quinn. Kwestia normalizacji została przeniesiona na język praktyczny dyskusji między naukowcami i pracownikami Europejskich Organizacji Normalizacyjnych. Ta bliższa współpraca będzie kontynuowana, szczególnie w kontekście planowanego wdrożenia europejskiej polityki innowacji.

John Ketchell, Dyrektor Innowacji CEN-CENELEC, w trakcie konferencji „Mniejsze ślady: Dekarbonizacja transportu towarów i osób” mówił o korzyściach płynących ze stosowania norm i ich przełożenia na innowacyjność i sukcesy na rynku. Europa potrzebuje czystych i efektywnych technologii transportowych dla gospodarczego i społecznego dobrobytu. Normy są warunkiem zasadniczym, aby te technologie zostały w pełni przyjęte przez rynek. Ostatni dokument CEN-CENELEC STAIR promuje zintegrowane podejście do Normalizacji, Innowacji i Badań, gotowe do odpowiedzi na nową politykę innowacji Komisji Europejskiej.

Wystawa CEN, CENELEC i ETSI.JPG
Wystawa CEN, CENELEC i ETSI