Zawartość

Normalizacja – nowoczesne podejście do biznesu

2010-05-21

Polski Komitet Normalizacyjny, chcąc zachęcić przedsiębiorców do czynnego udziału w systemie dobrowolnej normalizacji, zorganizował w Sofitel Warsaw Victoria,w dniu 20 maja 2010 r. seminarium pt. „NORMALIZACJA – WSPÓLNA KORZYŚĆ, NOWOCZESNE PAŃSTWO”. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Pan Waldemar Pawlak - Minister Gospodarki.

Mimo że od dawna w Polsce obowiązuje system normalizacji dobrowolnej, a polscy przedsiębiorcy mają możliwość czynnego w nim uczestniczenia i wpływania na treść norm, zarówno krajowych, europejskich, jak i światowych, tylko niewielki odsetek z nich korzysta

z tego przywileju. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż stosowanie norm oraz czynny udział w ich tworzeniu niesie ze sobą korzyści: przedsiębiorcy zyskują dzięki temu przewagę konkurencyjną i są w stanie wcześniej i lepiej planować produkcję, inwestycje oraz skutecznie zdobywać rynki zagraniczne. Ponadto, mając wpływ na treść normy, przedsiębiorcy mogą być pewni, że dzięki temu w normie nie znajdą się wymagania, których nie będą mogli spełnić.

Szacuje się, że 1 euro zainwestowane w normalizację, może przynieść  przedsiębiorcy nawet 30 euro zysku.

Polskie Normy osiągnęły status wiarygodnego i merytorycznie docenianego dokumentu, opisującego najbardziej zaawansowany, możliwy do osiągnięcia w danym czasie poziom wiedzy w zakresie badań, technologii, produkcji etc. Wiele instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w Europie już wiele lat temu dostrzegło korzyści płynące z szeroko pojętego udziału w normalizacji i powszechnie wykorzystuje normy, aby zadbać o dobro konsumenta. Wiele wyrobów poddawanych jest surowym i szczegółowym badaniom, mającym na celu zapewnienie użytkownikom odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa, a podstawą oceny lub sposobu prowadzenia badań są normy, stając się tym samym jednym z narzędzi, które odpowiednio stosowane przyczyniają się do poprawy jakości wyrobów.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele firmy A. Blikle, Telekomunikacji Polskiej SA., Tele–Foniki Kable Sp. z o.o. SKA. Zaproszenie przyjęli równie przedstawiciele urzędów państwowych, w tym: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Uczestnicy konferencji „NORMALIZACJA – WSPÓLNA KORZYŚĆ, NOWOCZESNE PAŃSTWO”
Uczestnicy konferencji „NORMALIZACJA – WSPÓLNA KORZYŚĆ, NOWOCZESNE PAŃSTWO”
(fot. Jan Balana)

 

 

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana Tomasza Schweitzera, Prezesa PKN, dotyczącego systemu dobrowolnej normalizacji. Wyjaśnił On jakie korzyści dla uczestników rynku płyną

z czynnego udziału w normalizacji dobrowolnej oraz wskazał kierunki, w jakich powinien podążać udział przedsiębiorców, konsumentów i urzędów państwowych w rozwoju normalizacji.

Podczas dyskusji poruszono wiele istotnych zagadnień. Pan Zbigniew Radomski

z Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, iż niezwykle istotna w zakresie podniesienia świadomości społecznej na temat normalizacji jest polityka informacyjna. Nadal bowiem - jak dodał Pan Tomasz Schweitzer , Prezes PKN - mamy nabywców, zwracających większą uwagę na cenę produktu, niż konsumentów, którzy wybierają produkty lepszej jakości i wymagają od producentów odpowiednich oznaczeń i certyfikatów. Głos w dyskusji  zabrał przedstawiciel Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Pan Włodzimierz Sanocki , który stwierdził,  iż władza publiczna niewystarczająco motywuje przedsiębiorców do udziału w normalizacji, co powoduje złudne wrażenie braku opłacalności wszelkich działań normalizacyjnych. Stanowisko to w wyraźny sposób określiło rolę władzy publicznej we wspieraniu systemu dobrowolnej normalizacji.

Polski Komitet Normalizacyjny od  ponad roku prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjno – edukacyjną skierowaną do wszystkich uczestników rynku. Dostarczanie wiedzy na temat systemu działania dobrowolnej normalizacji ma nie tylko uświadomić odbiorców, ale przede wszystkim zaktywizować i sprawić, że w pełni zaangażują się

w działalność normalizacyjną. Jednym ze sposobów dotarcia do określonych środowisk są spotkania, właśnie takie jak to 20 maja, które stają się dobrą okazją do swobodnej wymiany opinii i doświadczeń oraz nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

Dodatkowym powodem zorganizowania spotkania jest ogłoszenie dnia 20 maja Dniem Normalizacji Polskiej.

Prezes PKN – dr inż. Tomasz Schweitzer (fot. Jan Balana)
Prezes PKN – dr inż. Tomasz Schweitzer (fot. Jan Balana)