Zawartość

Przegląd Europejskiego Systemu Normalizacyjnego – wspólne stanowisko CEN i CENELEC

2010-05-20

W ramach realizacji przyjętej niedawno przez Unię Europejską strategii „Europa 2020” Komisja Europejska prowadzi działania w celu przeglądu i nowelizacji ram prawnych Europejskiego Systemu Normalizacyjnego, w tym modyfikacji Dyrektywy 98/34, Decyzji Rady nr 87/95 w/s normalizacji w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz Decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1673/2006/EC w/s finansowania normalizacji europejskiej. Po zakończeniu prac panelu EXPRESS powołanego przez KE spośród osób reprezentujących różne środowiska Unii i mającego na celu przyjrzenie się funkcjonowaniu obecnego systemu oraz wyciagnięcie wniosków na przyszłość, Komisja zorganizowała publiczne konsultacje w formie ankiety. W konsultacjach tych wzięły udział europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC. Wspólne stanowisko obu organizacji zostało opracowane drogą dyskusji w gronie ich członków krajowych i przedstawione w formie dokumentu.

Przeczytaj cały dokument