Zawartość

Europejskie Organizacje Normalizacyjne i Indie – Wybrano eksperta

2010-07-16

Bruksela, 1 lipca 2010 r. – Ekspert ds. Normalizacji Europejskiej w Indiach (SESEI)oficjalnie przejął swoje obowiązki  reprezentanta  wspierającego działalność Europejskich Organizacji  Normalizacyjnych poprzez promowanie Norm Europejskich w Indiach oraz przekazywanie informacji zwrotnych na temat indyjskiej normalizacji.

Zadaniem SESEI jest promowanie modelu normalizacji opartego na przemyśle, rozwijanie kontaktów z zainteresowanymi stronami, zwiększenie widoczności normalizacji europejskiej, jak również poszerzenie wiedzy zainteresowanych stron  w zakresie indyjskiej i europejskiej normalizacji.

Projekt SESEI jest  zarządzany przez  CEN i współfinansowany przez ESO, Komisję Europejską i EFTA.

Czytaj więcej (tekst oryginalny w j. angielskim)