Zawartość

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej przynoszą coraz lepsze wyniki

2010-07-16

25% z  27 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) UE przez ostatnie 3 lata prowadzi lub prowadziło eksport. Te wyniki badań Komisji Europejskiej dostępne są on-line.

Raport wykazał, że wśród małych i średnich przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej nastąpił wzrost zatrudnienia o 7%, podczas gdy liczba ta wyniosła 1% dla przedsiębiorstw nie działających na arenie międzynarodowej. Istnieje także silny związek między internacjonalizacją i innowacyjnością. 26% działających w skali międzynarodowej MŚP wprowadziło do oferty produkty lub usługi, które były w danym kraju nowe w ich sektorze; dla innych małych firm jest to tylko 8%. Jednak międzynarodowa działania skierowane są głównie na rynek wewnętrzny, a tylko około 13% unijnych MŚP działa na rynkach poza UE. Europejskie firmy są bardziej aktywne na arenie międzynarodowej, w porównaniu z MŚP z USA i Japonii. Te imponujące wyniki MŚP nie byłyby możliwe bez udziału w normalizacji międzynarodowej.

 

 

Czytaj więcej (tekst oryginalny w j. angielskim)