Zawartość

Metrologia i normalizacja w Europie: porozumienie o współpracy między CEN-CENELEC i EURAMET

2010-07-16

W dniu 29.06.2010 roku w Brukseli zostało podpisane porozumienie o współpracy między Europejskim Stowarzyszeniem Krajowych Instytutów Metrologii - EURAMET a Europejskim Komitetem Normalizacyjnym - CEN i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki – CENELEC.

Wspólne porozumienie zwiększy możliwości dla normalizacji i finansowania badań naukowych w dziedzinie metrologii ze środków europejskich.

Czytaj więcej (tekst oryginalny w j. angielskim)