Zawartość

Szwedzi w Warszawie

2010-07-14

W dniu 18 czerwca 2010 r. odbyło się w PKN spotkanie z udziałem gości ze Szwecji (Pierre Wattergren - Senior Manager Projektu z 5G Continuity AB, Silvervägen 9, SE-43935 Onsala, Gothenburg SWEDEN oraz Jacob Gyllentri - Manager Projektu z Tripod Safety Ltd.), zaproszonych przedstawicieli polskich instytucji/ organizacji/firm zainteresowanych zagadnieniami zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management - BCM), przedstawicieli Komitetu Technicznego 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności oraz przedstawicieli PKN.

 

Jacob Gyllentri – przedstawiciel   firmy Tripod Safety Ltd.
Jacob Gyllentri – przedstawiciel   firmy Tripod Safety Ltd.

    

Nadrzędnym celem certyfikowania firm/instytucji/organizacji w zakresie BCM jest budowanie silnego społeczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, społeczeństwa odpornego na występowanie zagrożeń, incydentów i zdarzeń kryzysowych, zaś celem spotkania było nawiązanie kontaktów z polskimi instytucjami rządowymi, konsultingowymi i innymi zainteresowanymi, w wyniku czego mogłaby zostać wyłoniona instytucja/organizacja będąca krajowym koordynatorem programu realizowanego w ramach programu europejskiego dla krajów nadbałtyckich oraz będącego elementem Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja strony szwedzkiej została opisana w dokumencie „The Organisational Continuity Certification Programme” (załącznik nr 1) i będzie prezentowana w październiku 2010 r. przez rząd Szwecji na posiedzeniu Rady Ministrów UE w Tallinie.

 

Prezentacja Dyrektora Wydziału Relacji                                               Zewnętrznych – Zygmunta Niechody  
Prezentacja Dyrektora Wydziału Relacji Zewnętrznych – Zygmunta Niechody                                             

      

Kierownik Sektora ds. Obronności i Bezpieczeństwa  Powszechnego -  Ryszard Grabiec
Kierownik Sektora ds. Obronności i Bezpieczeństwa  Powszechnego -  Ryszard Grabiec
 

                                             

 

W spotkaniu w PKN ze strony Polski uczestniczyło 28 przedstawicieli z 16 instytucji/organizacji/firm, w tym Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, instytutów, banków, firm konsultingowych i innych. Wśród uczestników było 6 reprezentantów KT 306 i 4 osoby z PKN. Od strony merytorycznej spotkanie zostało przygotowane przez SOB, natomiast od strony reprezentacyjnej wspólnie z Sekcją Krajową WRZ. Spotkanie prowadził Kierownik Sektora ds. Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego Ryszard Grabiec, natomiast w imieniu Prezesa PKN zebranych powitał Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych Zygmunt Niechoda.

Spotkanie przebiegało w konwencji dwóch części: pierwsza obejmowała prezentacje Z. Niechody, R. Grabca, P. Wattergrena i J. Gyllentri, które stanowiły wprowadzenie do części drugiej, przeprowadzonej przez gości ze Szwecji w formie warsztatów. W pierwszej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się z PKN, działalnością ISO/TC 223 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego, programem dotyczącym BCM zrealizowanym w Szwecji i projektem podobnego programu dla państw nadbałtyckich. Więcej szczegółów i prezentacje dostępne są w SOB. Na uwagę zasługuje norma opracowywana w ISO/TC 223 „ISO 22301 Preparedness and Continuity Management system – Requirements” (pierwsza norma międzynarodowa w zakresie BCM), która będzie kluczową normą w proponowanym programie. W części drugiej uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy: przedstawicieli instytucji rządowych, przedstawicieli instytutów i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych (biznes, przemysł). Każdy uczestnik otrzymał arkusze z pytaniami (dostępne w SOB), na które należało wypracować odpowiedzi w ww. grupach. Odpowiedzi na pytania dały informację wspierającą ocenę celowości i możliwości wprowadzenia szwedzkiego projektu dotyczącego budowania silnego społeczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, społeczeństwa odpornego na występowanie zagrożeń, incydentów i zdarzeń kryzysowych.

Z bezpośrednich rozmów z uczestnikami wynika, że zorganizowanie takiego spotkania było bardzo dobrą inicjatywą, zaś samo spotkanie dla szeregu osób było okazją do zapoznania się z zupełnie nową tematyką. Od uczestników usłyszałem wiele pozytywnych opinii co do idei spotkania, jego zawartości merytorycznej i organizacji. Konwencja wprowadzenia poprzez prezentacje, a następnie warsztaty, sprawdziły się. Pojawiły się także propozycje zorganizowania następnego spotkania nt. BCM. Dlatego też, w miarę możliwości, będziemy wspierali rozwój zarządzania ciągłością działania.

 

Ryszard Grabiec