Zawartość

Jubileusz PTPiREE

2010-09-09
Uczestnicy spotkania jubileuszowego
Uczestnicy spotkania jubileuszowego

 W ostatni piątek sierpnia w podpoznańskim Baranowie spotkali się członkowie, przyjaciele i sympatycy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uroczystość zgromadziła ludzi, którzy przez 20 lat współtworzyli oblicze PTPiREE.

W miłej, przyjacielskiej atmosferze świętowano jubileusz 20-lecia Towarzystwa. Nie tylko przywoływano wspomnienia, ale także rozmawiano o przyszłości branży energetycznej w Polsce. Oczywiście nie zabrakło szczerych wyrazów uznania dla dotychczasowej działalności Towarzystwa i pięknych życzeń. Jako pierwszy wystąpił Pan Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który gratulował serdecznie tak zacnego jubileuszu, wręczył też pamiątkową statuetkę i list pochwalny. W następnej kolejności życzenia składali m.in. Jerzy Barglik, Waldemar Kamrat, Elżbieta Niebisz, Leszek Juchniewicz, Sławomir Krystek, Jerzy Orłowski i Tomasz Wieczorek.

Był także czas na szczególne wyróżnienie osób zasłużonych dla rozwoju polskiej elektroenergetyki. Odznakami resortowymi uhonorowani zostali: Piotr Begier, Wojciech Graczyk, Krzysztof Hajdrowski, Marian Kłysz, Wojciech Kozubiński, Stanisław Płuciennik, Andrzej Rejner oraz Mirosław Schwann. Wśród osób wyróżnionych odznaką honorową PTPiREE za działalność w zakresie kreowania nowych rozwiązań w energetyce i rozwoju działalności PTPiREE znalazło się 11 osób: Eugeniusz Blicharski, Jerzy Buczek, Janusz Durowicz, Zdzisław Franke, Marzanna Kierzkowska, Ryszard Michniewski, Janusz Onak, Eugeniusz Sawicki, Lech Sobiesiak, Jerzy Topolski oraz Robert Zasina.

 

JubileuszPTPiREEwyroznieni.JPG

      

Wyróżnieni odznakami resortowymi
Wyróżnieni odznakami resortowymi

Dziękowano także w sposób szczególny prezesom Towarzystwa: Stanisławowi Filipiakowi – założycielowi PTPiREE, prezesowi Dariuszowi Luberze, który kierował Towarzystwem przez 10 lat (1998-2008) oraz obecnemu Prezesowi PTPiREE – Arturowi Różyckiemu. Liczne słowa uznania odebrał także dyrektor Andrzej Pazda, który od 20 lat prowadzi Biuro PTPiREE.

Spotkanie uatrakcyjnił występ mistrza polskiej gawędy Piotra Bałtroczyka, który w niezwykle trafny i zabawny sposób przedstawił kilka życiowych, zawsze aktualnych prawd. Wieczorne spotkanie przy grillu ubarwił występ akordeonisty Bogdana Chołdrycha. Pogoda bardzo zmienna i raczej mało sierpniowa nie zepsuła w żaden sposób gorącego klimatu spotkania, a może nawet i atmosferyczne ochłodzenie sprzyjało jeszcze większej integracji zebranych.

 

Olga Fasiecka

Biuro Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej