Zawartość

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna wzywa do powołania globalnego zespołu roboczego ds. koordynowania inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej

2010-09-24

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna propaguje globalne podejście do inicjatyw bazujących na technologiach efektywnych energetycznie na Światowym Kongresie Energetycznym

 

Montreal, Kanada (14 września 2010) - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) zaproponowała powołanie globalnego zespołu, mającego za zadanie koordynowanie inicjatyw bazujących na technologiach efektywnych energetycznie, w celu zwiększenia spójności i zmniejszenia powielania prac i straty czasu – Komisja przedstawiła białą księgę "Radzenie sobie z wyzwaniami energetycznymi" podczas Światowego Kongresu Energetycznego w Montrealu.

 

Jest to pierwszy raport, który próbuje opisać, w jaki sposób należy zmienić łańcuch energetyczny, żeby osiągnąć ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla o 20 % do roku 2020. W świetle poczynionych ustaleń oraz w związku ze spodziewanym potrojeniem zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2050, zdefiniowano również obszary o największym potencjale w zakresie osiągnięcia krótko- i długoterminowej poprawy wyników wydajności energetycznej oraz potrzeby w zakresie normalizacji.