Zawartość

Sympozjum – „Metrologia w systemach zarządzania”, 15-17 września, Dymaczewo k/Poznania

2010-09-29

W dniach 15-17.09.2010 r. odbyło się Sympozjum Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Przewodniczącą Komitetu Programowego była dr inż. Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas (Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000), natomiast role wiceprzewodniczących pełnili: mgr inż. Stanisław Dąbrowski, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii oraz inż. Alicja Gach, Dyrektor Wydziału Certyfikacji PKN. Sympozjum odbyło się dzięki współdziałaniu 8 organizatorów, m.in. Wojskowego Centrum Metrologii MON, Głównego Urzędu Miar GUM oraz PKN. Przedstawiono 19 referatów, spośród których 3 zostały wygłoszone przez przedstawicieli PKN. Polski Komitet Normalizacyjny był reprezentowany przez Prezes Jolantę Kochańską, która omawiała zagadnienia związane z „Działalnością kluczowych organizacji międzynarodowych, europejskich i krajowych w zakresie metrologii”. „Normalizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego” przedstawiła dr Grażyna Ożarek, natomiast referat o „Aspektach metrologicznych objętych pracami organizacji normalizacyjnych” wygłosiła inż. Alicja Gach, która w drugim dniu spotkania poprowadziła sesję IV Konferencji.

Spotkanie było bardzo interesujące, referaty zostały opracowane na wysokim poziomie merytorycznym, dzięki czemu uczestnicy mogli uzyskać nową i aktualną wiedzę, a także podzielić się własnymi przemyśleniami i wątpliwościami. Uczestnicy Sympozjum uznali, że niezbędne jest zorganizowanie drugiej edycji, którą ustalono na 1-3 grudnia br. (Szczyrk).

SympozjumMetrologia1.jpg

SympozjumMetrologia2.jpg

SympozjumMetrologia3.jpg

SympozjumMetrologia4.jpg