Zawartość

Szczyt ETSI Innowacja w biznesie poświęcony systemom transportowym

2010-09-01

Siedziba ETSI Sophia Antipolis, Francja - 26 sierpnia 2010

Konferencja ETSI na temat innowacyjności w 2010 roku poświęcona będzie możliwościom wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w systemach transportowych, ich wdrażaniu i sposobach przekuwania ich na sukces handlowy.

Tematem szczytu ETSI Innowacja w biznesie 2010, który odbędzie się w Londynie w dniach 5-6 października, są Technologie informacyjne i komunikacyjne rewolucjonizujące świat transportu. Na konferencji poruszone zostanie szerokie spektrum tematów dotyczących transportu, dziedziny, która przynosi wiele możliwości i wyzwań dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nadchodzących latach. 

 

Czytaj więcej (tekst oryginalny w języku angielskim)