Zawartość

Strefa dla samorządów

2010-11-19

Szanowni Państwo,

miło nam zaprezentować podstronę dedykowaną samorządom terytorialnym. Powstała ona z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Tczewie i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Zadaniem samorządów jest m.in. dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne, ekologię, komunikację, służbę zdrowia, opiekę społeczną. Wiele z tych zagadnień ma odzwierciedlenie w Polskich Normach. Usprawniają one procedury przetargowe, mogą służyć jako dokument odniesienia w zakresie współpracy na zasadach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Stanowią również narzędzie kontroli jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, usprawniają funkcjonowanie jednostek samorządowych i zakładów im podległych (np. System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001).Wierzymy, że znajdziecie tu Państwo przydatne informacje.

 

Materiały pirotechniczne widowiskowe:

Normy podają wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego oznakowania materiałów pirotechnicznych.

Zobacz normy

Zarządzanie środowiskowe:

Normy podają wytyczne projektowania i stosowania oceny efektów działalności środowiskowej w organizacji, zasady i strukturę oraz wymagania i procedury niezbędne do oceny cyklu życia. Zawierają wytyczne dla organizacji dotyczące ogólnych zasad, polityki, strategii i działań odnoszących się do komunikacji środowiskowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Zobacz normyZagospodarowanie terenu:

Normy określają projekty zagospodarowania terenu oraz podają metody pomiaru i opisu hałasu środowiskowego oraz oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.Zobacz normyZobacz normyBezpieczeństwo informacji:

Normy określają wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia udokumentowanego SZBI w całościowym kontekście ryzyk biznesowych.

Zobacz normyCharakterystyka energetyczna budynków:

Normy opisują metody wdrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków.Zobacz normyZobacz normy

 Poziom hałasu emitowany przez maszyny i urządzenia w miejscu pracy:

Normy podają wytyczne, które stosuje się przy rozpatrywaniu problemów hałasu na istniejących i planowanych stanowiskach pracy, wykorzystując podstawowe koncepcje ograniczania hałasu (zmniejszenie emisji hałasu, imisji hałasu i ekspozycji na hałas).Zobacz normy

 

Bezpieczeństwo pracy:

Normy podają wymagania i wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Zobacz normySystem sygnalizacji pożarowej:

Normy podają wymagania dotyczące systemów wykrywania pożarów i alarmowania oraz opisują wzajemne powiązania pomiędzy tymi częściami.Zobacz normyZnaki bezpieczeństwa:

Normy podają zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

Zobacz normyOświetlenie dróg:

Normy podają wybór klas oświetlenia, ogólne wymagania dotyczące oświetlenia dróg oraz metody pomiarów parametrów oświetlenia.Zobacz normyMeble szkolne, przedszkolne i biurowe:

Normy podają wymagania krytyczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, higieniczności oraz wymagania istotne dotyczące funkcjonalności i przydatności użytkowej mebli szkolnych, przedszkolnych, biurowych.

Zobacz normyBezpieczeństwo placów zabaw:

Normy podają wymagania bezpieczeństwa dotycząca wyposażenia placów zabaw i nawierzchni oraz metody ich badań.

Zobacz normyBezpieczeństwo sprzętu sportowego mającego zastosowanie w salach sportowych:

Normy podają wymagania funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz metody badań sprzętu do uprawiania sportów.

Zobacz normyBezpieczeństwo sprzętu sportowego mającego zastosowanie na wolnym powietrzu:

Normy podają wymagania bezpieczeństwa, badania oraz znakowanie sprzętu sportowego mającego zastosowanie na wolnym powietrzu.

Zobacz normyZadowolenie klienta:

Normy podają wytyczne dotyczące zadowolenia klienta: rozstrzygania sporów na zewnątrz organizacji, postępowanie z reklamacjami w organizacjach, kodeks postępowania.

Zobacz normyAuditowanie systemów zarządzania jakością:

Normy podają wytyczne dotyczące zarządzania programami auditów, prowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Zobacz normy