Zawartość

Workshop: The Fully Networked Car

2010-11-24

ITU, IEC i ISO już po raz szósty, działając w ramach Światowej Współpracy Normalizacyjnej (WSC), organizują spotkanie dotyczące technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w pojazdach silnikowych.

 

The Fully Networked CarWorkshop zorganizowany zostanie w dniach 2-3 marca 2011 r., w Palexpo w Genewie.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia (jak również minionych) znaleźć można pod adresem:

http://www.itu.int/ITU-T/worksem/ict-auto/

 

More information