Zawartość

Wykład o normalizacji w Wyższej Szkole Gospodarczej

2010-11-18

Polski Komitet Normalizacyjny przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki zorganizował dla studentów w dniu 9 listopada br. w Bydgoszczy spotkanie informacyjno – edukacyjne, mające na celu szerzenie wiedzy na temat systemu dobrowolnej normalizacji.

 

Uczestników spotkania powitał Pan Krzysztof Sikora, Kanclerz WSG, który podkreślił jak ważną rolę odrywa normalizacja w dzisiejszym świecie.

Wyklad_o_rmalizacji_WSG.jpg
Na zdjęciu: (od lewej) Zygmunt Niechoda - Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN, 

Tomasz Schweitzer - Prezes PKN, Krzysztof Sikora - Kanclerz WSG

 

 

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który w swym wystąpieniu przedstawił ogólne zasady normalizacji oraz korzyści wynikające z czynnego i biernego udziału w tym systemie.

Studenci mieli także okazję wysłuchać wykładu Pana Zygmunta Niechody, Dyrektora Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN, na temat idei normalizacji we współczesnej gospodarce, a Pan Maciej Wareński - reprezentujący firmę TOP-TECH - przedstawił na zakończenie praktyczne przykłady wykorzystania normalizacji w branży inżynierskiej CAD.

Po wykładach Prezes PKN wręczył prof. dr. inż. Ryszardowi Maciołkowi, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy WSG, dyplom uznania za krzewienie wiedzy o normalizacji.

Wykład został dobrze przyjęty przez słuchaczy, a władze uczelni mając na uwadze ogromne znaczenie, jakie ma edukacja w kwestiach systemu normalizacji dobrowolnej, zaproponowały współpracę w szerzeniu takiej wiedzy. Ważne bowiem jest, by studenci, których zakres nauki ściśle wiąże się z tematyką normalizacji, byli jak najwcześniej uświadamiani na temat możliwości czynnego uczestniczenia w tym systemie. Wówczas, kiedy rozpoczną już karierę zawodową, będą mogli wykorzystać swą wiedzę z korzyścią dla rozwoju lokalnego rynku przedsiębiorstw i ich uczestnictwa w konkurencyjnym rynku europejskim.