Zawartość

Konkurs ofert na prowadzenie TC

2010-12-23

Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza pisemny konkurs ofert na prowadzenie od 2012 roku sekretariatu komitetu technicznego ISO / TC 195 Building construction machinery and equipment (Maszyny i urządzenia budowlane).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie zobowiązanie do całkowitego pokrywania kosztów funkcjonowania sekretariatu oraz zapewnienie współpracy w języku angielskim. Sekretarzem komitetu powinien być pracownik instytucji prowadzącej sekretariat.

Polski Komitet Normalizacyjny pokrywa koszty członkostwa komitetu w organizacji ISO.

Oferty prosimy kierować w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

z dopiskiem: Prowadzenie sekretariatu ISO / TC 195.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: pl.isonb@pkn.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami prowadzenia sekretariatów ISO TC.