Zawartość

O standaryzacji i normalizacji podczas Konferencji Central European Electronic Card, 1-2 grudnia 2010 w Warszawie

2010-12-27

Konferencja_Central_European_Electronic_Card_Prezes.jpg

Organizowana po raz trzeci pod tą nazwą Konferencja Central European Electronic Card kontynuuje tradycję zapoczątkowanej w 2001 roku Konferencji "KARTA", której Patronem Honorowym pozostaje od lat Polski Komitet Normalizacyjny.

Jest to w praktyce od lat największe spotkanie ludzi i firm związanych w Polsce z szeroko rozumianą tematyką kart plastikowych i systemów kartowych.

Karty i systemy kartowe, to jak podkreślił podczas otwarcia Konferencji Prezes PKN, dr inż. Tomasz Schweitzer, branża bardzo istotna i w zasadzie już od końca XX wieku wnosząca do praktyki życia gospodarczego i społecznego na całym świecie, w tym także i w Polsce, olbrzymi ładunek nowoczesnych technologii. Co przy tym istotne, zaiste globalny zasięg funkcjonowania systemów kartowych, np. tych prowadzonych przez międzynarodowe organizacje płatnicze, nie byłby możliwy bez oparcia ich na konkretnych rozwiązaniach technicznych działających w istocie rzeczy na tych samych fundamentach, czyli opartych o wypracowywane często latami normy i standardy. W tym sensie Polski Komitet Normalizacyjny także przez lata wnosił i nadal wnosi swój wkład pracy w dynamiczny rozwój polskiego rynku kartowego.

Na dwudniowe obrady Konferencji CEEC 2010 złożyło się 19 sesji tematycznych i ponad 50 prezentacji , a ponad 300 uczestników konferencji z kraju i zagranicy znajdywało czas nie tylko na udział w nich, ale i na żywe plenarne i kuluarowe dyskusje. A rozmawiać było o czym, gdyż zakres tematyczny konferencji dotyczył także takich tematów jak normy i standardy kartowe, strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego, karty miejskie i regionalne, fraudy w płatnościach kartowych, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, nowoczesne dokumenty ID w Europie Centralnej, badania naukowe, a także systemy IT wspierające obrót kartowy czy też elektroniczna bankowość.

Doceniając znaczenie standaryzacji dla biznesu kartowego, podczas tegorocznej Konferencji odbyła się w jej trakcie specjalistyczna sesja zatytułowana „Normy i standardy dotyczące kart”. Prowadził ją , jako moderator, pan Michał Sobkowicz (PKN), a w jej trakcie zostały przedstawione 2 prezentacje: „Rola normalizacji w rozwoju systemów kartowych” przez pana Sławomira Maciejewskiego (PKN) i „Praktyka stosowania norm i standardów” przez pana Andrzeja Rucińskiego (Unizeto Technologies), długoletniego eksperta PKN.

Organizator Konferencji CEEC 2010 ma nadzieję, że w jej edycji w 2011 roku (30 listopada-1 grudnia) temat standaryzacji i normalizacji w biznesie kartowym da się wzbogacić o doświadczenia kolejnych firm i instytucji z obszaru Unii Europejskiej.Na podstawie tekstu Sławomira J. Cieślińskiego

Zdjęcia: Witold Szulecki