Zawartość

O współpracy nauki z przemysłem na rzecz inteligentnych sieci - międzynarodowa konferencja w Warszawie

2010-12-27

 

konferencja_URE_wawa_0.jpg
test

Tylko współpraca nauki, przemysłu energetycznego i administracji zapewni sukces modernizacji polskiej energetyki i polskiej gospodarki.

 

To najważniejsze przesłanie konferencji Smart grids a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci.

Z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

dr Mariusza Swory - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Politechniki Wrocławskiej, reprezentowanej przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Energa - Operator S.A., reprezentowanej przez Leszka Nowaka, Prezesa Zarządu Energa - Operator S.A., odbyło się 8 grudnia w Warszawie jedno z najważniejszych w 2010 roku spotkań promujących współpracę głównych partnerów odpowiadających za technologiczną modernizację kraju - nauki, przemysłu oraz administracji rządowej.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących świat nauki, sektor energetyczny i administrację - z Polski i wielu krajów Europy i Azji. Oprócz prelegentów - Nicolasa Arcauza z Open Public Extended Network Metering, Thomasa Nelsona

z amerykańskiego National Institute of Standards and Technology, Jamesa Strapa (Global Center of Competency for Energy&Utilities IBM Global Business Services) do Warszawy przyjechali przedstawiciele instytucji regulacyjnych z Gruzji, Azerbejdżanu i Węgier. Gościem specjalnym konferencji był Jego Ekscelencja Thomas Østrup Møller, Ambasador Królestwa Danii w Polsce.Jednym z tematów konferencji była standaryzacja procesów związanych z projektami smart. Thomas Nelson z National Institute of Standards and Technology (NIST) opowiedział o Inteligentnych sieciach w amerykańskim modelu standaryzacyjnym. Nicolas Arcauz z Open Public Extended Network Metering przedstawił Działania OPENmeter na rzecz standaryzacji projektów AMI. Rafał Czyżewski - Wiceprezes Energa Operator S.A. - przedstawił studium przypadku - Case study. Wdrożenie projektu AMI w Energa-Operator.Na konferencji poświęconej standaryzacji nie mogło zabraknąć szefa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, przedstawił prezentację nt. Jednostki normalizacyjne w systemie normalizacji dobrowolnej, natomiast Janina Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar - opowiedziała o Licznikach smart - zgodność

z międzynarodowym systemem miar. Rola GUM w procesie wdrażania inteligentnych sieci energetycznych.Smart gridowa konferencja w Polskiej Akademii Nauk, jest dobrym podsumowaniem ważnego dla URE smart roku. Cztery międzynarodowe konferencje, wystąpienia na temat smart grids i smart metering na forach organizacji międzynarodowych, konferencje krajowe przygotowywane dla samorządów, udział w przygotowaniu dwóch Deklaracji konstytuujących dalsze prace nad inteligentnymi sieciami w Polsce, systematyczne tworzenie koalicji z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych - to tylko niektóre przykłady działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 roku.

Na podstawie informacji prasowej Urząd Regulacji Energetyki