Zawartość

Zamiar powołania Komitetu Technicznego ds. Konserwacji Dóbr Kultury

2010-12-07

Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza zamiar powołania w Sektorze Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska nowego Komitetu Technicznego ds. Konserwacji Dóbr Kultury.

 

Zakres tematycznyterminologia, metody badań i analiz, służące charakteryzowaniu materiałów i procesów niszczenia dziedzictwa ruchomego i nieruchomego, a także materiały i technologie stosowane w planowaniu i wykonywaniu konserwacji, restauracji, napraw i zachowania dóbr kultury.

Współpraca europejskaCEN/TC 346 Conservation of cultural property

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT są proszone o delegowanie swoich przedstawicieli. Zgłoszenia powinny zawierać pismo kierujące specjalistów do KT, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na zewnątrz. Zadania członka KT są określone w formularzu Z2-P1-F14, dostępnym na stronie internetowej www.pkn.pl w zakładce Działalność normalizacyjna/Komitety techniczne.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN lub przez jednostkę, która zgłosi taką ofertę. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat są określone w formularzu Z2-P1-F15, a zadania sekretarza KT – w formularzu Z2-P1-F13 (dostępne jw.).

 

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

Sektor Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

 

W kwestiach dotyczących sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Anną Jarońską, tel. 22 55 67 549, e-mail:anna.jaronska@pkn.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 14 stycznia 2011 r.

 

Szczegółowe informacje