Zawartość

Rejestracja CS1

2011-02-23

tir.jpg

Od dn. 10-01-2011 PKN pełni funkcję Krajowego Administratora Rejestru CS1 (NRA/I). Działania PKN prowadzone są w ramach systemu utworzonego na podstawie EN ISO 14816, prowadzonego i nadzorowanego przez holenderski NEN-E ICT, działajacy jako Centralny Administrator Rejestracji (CRA).

Rejestracja CS1

Informacje ogólne

Jak wypełnić wniosek