Zawartość

Zamiar powołania Komitetu Technicznego ds. Usług ochrony przed szkodnikami

2011-02-01

Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza zamiar powołania w Sektorze Usług nowego Komitetu Technicznego ds. Usług ochrony przed szkodnikami.

Zakres tematyczny: wymagania, zalecenia i podstawowe kwalifikacje jakim powinni sprostać zawodowi dostawcy usług ochrony przed szkodnikami, celem chronienia zdrowia publicznego i środowiska.

Nowo powstały komitet będzie komitetem lustrzanym dla: CEN/TC 404 „Services of pest management companies”.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT są proszone o delegowanie swoich przedstawicieli. Zgłoszenia powinny zawierać pismo kierujące specjalistów do KT, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na zewnątrz. Zadania członka KT są określone w formularzu Z2-P1-F14, dostępnym na stronie internetowej www.pkn.pl w zakładce Normalizacja/Prace normalizacyjne.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN lub przez jednostkę, która zgłosi taką ofertę. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat są określone w formularzu Z2-P1-F15, a zadania sekretarza KT – w formularzu Z2-P1-F13 (dostępne jw.).

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

Sektor Usług

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Joanną Roguszka, tel. 22 55 67 672, e-mail:joanna.roguszka@pkn.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 3 marca 2011 r.