Zawartość

Dopuszczalny poziom natężenia dźwięku w przenośnych odtwarzaczach muzycznych i telefonach komórkowych

2011-03-03

We wrześniu 2009 roku CENELEC zaakceptował mandat Komisji Europejskiej dotyczący opracowania norm związanych z aspektami zdrowia

i bezpieczeństwa użytkowania przenośnych odtwarzaczy muzycznych

i telefonów komórkowych z funkcją odtwarzania muzyki. W normach powinny znaleźć się takie wymagania, aby wyprodukowane zgodnie z nimi urządzenia, przy rozsądnym ich użytkowaniu, były bezpieczne i nie powodowały uszkodzenia słuchu.

Czytaj więcej (teks oryginalny w języku angielskim)