Zawartość

Konferencja o normalizacji i normach

2011-03-31

15 marca 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej (WSM) w Warszawie odbyła się, zorganizowana z inicjatywy Katedry Zarządzania Produkcją, Jakością i Logistyką WSM, konferencja pt.: „Wpływ norm polskich, europejskich i międzynarodowych na nowoczesne zasady organizacji produkcji oraz jakość produkowanych wyrobów”. Wśród prelegentów byli przedstawiciele PKN: Tomasz Schweitzer – Prezes PKN, Jolanta Kochańska – Zastępca Prezesa PKN, Stanisław Tkaczyk – Przewodniczący Rady Normalizacyjnej przy PKN, Zygmunt Niechoda – Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN, Alicja Gach – Dyrektor Wydziału Certyfikacji PKN.

Pełna wersja artykułu ukaże się w numerze 4/2011 "Wiadomości PKN. Normalizacja".