Zawartość

PKN ogłasza zamiar powołania w Sektorze Elektryki nowego Komitetu Technicznego ds. Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym

2011-03-09

Zakres tematyczny: wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektrycznym i mechanicznym użytkowania narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym.

Nowo powstały komitet będzie komitetem lustrzanym dla: CENELEC/TC 116 Safety of hand-held motor-operated electric tools.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT są proszone o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej www.pkn.pl. W polu "Strefa normalizacji" należy wybrać "Zostań członkiem KT"; w celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać łącze "Wykaz KT".

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

Sektor Elektryki

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Michałem Zimmerem, tel. 22 556 75 45; e-mail:michal.zimmer@pkn.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń - 17 czerwca 2011 r.