Zawartość

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polskich Normach

2011-04-14

konkurs 1.jpgŚwiadomość społeczna na temat dobrowolnego systemu normalizacji jest ciągle niewystarczająca. Nie wszyscy też zdają sobie sprawę z ogromnych korzyści wynikających ze stosowania norm. W tym wypadku bardzo duże znaczenie ma edukowanie w zakresie informacji normalizacyjnej. 

W polskim szkolnictwie zawodowym wiedza nt. Polskich Norm jest często znikoma, co  potwierdza się,  gdy absolwenci podejmują pracę w zakładach produkcyjnych.

Aby zainteresować uczniów  szkół zawodowych Polskimi Normami, spopularyzować idee normalizacji i wspomóc kształcenie zawodowe przyszłych techników i inżynierów mgr inż. Roman Budzyński, od kilku lat prowadzący koło zainteresowań normalizacją w  Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, w ubiegłym roku wystąpił z inicjatywą zorganizowania wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o Polskich Normach. Inicjatywę podjęła Dyrekcja Zespołu Szkół i w tym roku po raz pierwszy zorganizowała  „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polskich Normach”.

Sprawą zainteresowano Prezydenta Miasta Bielska-Białej, władze oświatowe miasta oraz Polski Komitet Normalizacyjny, który wsparł inicjatywę merytorycznie.

Eliminacje szkolne do tegorocznego  konkursu odbyły się w lutym br. i wzięli w nich udział uczniowie z następujących szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej:

  • Bielska Szkoła Rzemiosł (BSR)
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stanisława Maczka (ZSB)
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego (ZSEk.)
  • Zespół Szkół Elektronicznych (ZSEl.)
  • Zespół Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego   (ZSEEiM)  
  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych (ZSGiH)
  • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (ZSSiO)
  • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki (ZSTiH)

Finał konkursu, do którego zakwalifikowało się  24 uczestników, przeprowadzony został 25 marca 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, laureatami Konkursu zostało 10 finalistów. Ponadto Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących uczniów:

I miejsce   -   Marcin Czaderna (ZSTiH)

II miejsce ex equo  -   Krzysztof Kobiela i Wojciech Śliwa (ZSB)

III miejsce  -  Dawid Korczyk (ZSEk)

Należy mieć nadzieję, że w przyszłości nagrodzeni uczniowie jako dobrze wykształceni technicy i inżynierowie będą potrafili korzystać z Polskich Norm  i doceniać ich znaczenie. Jest to niezbędne, ponieważ nie można sobie dzisiaj wyobrazić sprawnie funkcjonującej gospodarki krajowej, jak i handlu międzynarodowego bez spełniania wymagań norm. Czekamy na podobne inicjatywy w innych miastach Polski.

Opracowano na podstawie informacji R. Budzyńskiego